เนื้อเพลง Black Chick, White Guy คำอ่านไทย Kid Rock

Black chick white guy
(แบล๊ค ชิค ไว๊ท กาย)
Does it mean sh*t maybe
(โด ซิท มีน ฌะ *ที เมบี)
I don’t know but yo it never phased me
(ไอ ด้อนท์ โนว์ บั๊ท โย อิท เน๊เฝ่อร์ เฟส มี)
But either way heres one tale
(บั๊ท ไอ๊เทร่อ เวย์ เฮียร วัน เทล)
Of two like that and what prevailed
(อ็อฝ ทู ไล๊ค แดท แอนด์ ว๊อท พริเฝล)
It started way back in the 8th grade
(อิท สท๊าร์ท เวย์ แบ็ค อิน เดอะ 8th เกรด)
In the small old town where the two both stayed
(อิน เดอะ สมอลล์ โอลด์ ทาวน์ แวร์ เดอะ ทู โบทรฺ สเทย์)
He came from a family of middle class
(ฮี เคม ฟรอม มา แฟ๊มิลี่ อ็อฝ มิ๊ดเดิ้ล คลาสสํ)
Where everything he did he always had to ask
(แวร์ เอ๊วี่ติง ฮี ดิด ฮี ออลเว แฮ็ด ทู อาสคฺ)
She came from a place that was so alone
(ชี เคม ฟรอม มา เพลส แดท วอส โซ อะโลน)
You know the same old tail of a broken home
(ยู โนว์ เดอะ เซม โอลด์ เทล อ็อฝ อะ บโรเค็น โฮม)
Her momma was an alkie [sp?] and more like a friend
(เฮอ มอมมา วอส แอน alkie [ sp ] แอนด์ โม ไล๊ค เก เฟรน)
Had three different kids from three different men
(แฮ็ด ทรี ดีฟเฟอะเร็นท คิด ฟรอม ทรี ดีฟเฟอะเร็นท เม็น)
And that’s just the way sh*t was
(แอนด์ แด้ท จั๊สท เดอะ เวย์ ฌะ *ที วอส)
Couldn’t change it couldn?t rearrange it so there it was
(คูดซึ่น เช้งจํ อิท คูดอึน ที รีโอเรง อิท โซ แดร์ อิท วอส)
Anyway the two kept on
(เอนอิเว เดอะ ทู เค็พท ออน)
With the phone calls notes and so on and so on
(วิธ เดอะ โฟน คอลลํ โน๊ท แซน โซ ออน แอนด์ โซ ออน)
And after the bullsh*t and whatten
(แอนด์ แอ๊ฟเท่อร เดอะ bullsh*ที แอนด์ whatten)

That day came the two started f*ckin’
(แดท เดย์ เคม เดอะ ทู สท๊าร์ท เอฟ *ckin)
All the time you know kids habit’s
(ออล เดอะ ไทม์ ยู โนว์ คิด แฮ๊บบิท)
Every single day f*ckin’ like rabbits
(เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล เดย์ เอฟ *ckin ไล๊ค แร๊บบิท)
Sneakin out the car when he was 15
(สนิกเคน เอ๊าท เดอะ คารํ เว็น ฮี วอส 15)
Climbin’ in the window and f*ckin’ all night see
(แคลมบิน อิน เดอะ วิ๊นโด้ว แอนด์ เอฟ *ckin ออล ไน๊ท ซี)
F*ckin’ after lunch in the junior high bathrooms
(เอฟ *ckin แอ๊ฟเท่อร ลั้นช อิน เดอะ จู๊เหนี่ย ไฮฮ บาทรูม)
Drinking champagne and trippin’ on mushrooms
(ดริงคิง แฌ็มเพน แอนด์ ทริพพิน ออน มั๊ชรูม)
His d*ck was metal her p*ssy was a magnet
(ฮิส ดี *ck วอส เมท่อล เฮอ พี *ssy วอส ซา แม๊กเหน็ท)
9th grade came ?I’m pregnant?
(9th เกรด เคม แอม เพร๊กแน๊นท)
Sh*t got frantic and man oh Lord it was a tuff decision
(ฌะ *ที ก็อท ฟแรนทิค แอนด์ แมน โอ หลอร์ด ดิท วอส ซา tuff ดีซิ๊ชั่น)
But they decided to abort it
(บั๊ท เด ดีไซด์ ทู อะบอท ดิธ)
It might have been right it might have been wrong
(อิท ไมท แฮ็ฝ บีน ไร๊ท ดิธ ไมท แฮ็ฝ บีน รอง)
But one thing’s for sure it really f*cked his head up
(บั๊ท วัน ทริง ฟอร์ ชัวร์ อิท ริแอ็ลลิ เอฟ *cked ฮิส เฮด อั๊พ)
Where is it who is it how is it was it right
(แวร์ อีส ซิท ฮู อีส ซิท ฮาว อีส ซิท วอส ซิท ไร๊ท)
These are the things he thought in bed at night
(ฑิส อาร์ เดอะ ทริง ฮี ธอท อิน เบ๊ด แอ็ท ไน๊ท)
A lot of people might laugh at this
(อะ ล็อท อ็อฝ พี๊เพิ่ล ไมท ล๊าฟ แอ็ท ดิส)
But f*ck ’em they don’t know the half of it
(บั๊ท เอฟ *ck เอ็ม เด ด้อนท์ โนว์ เดอะ ฮาล์ฟ อ็อฝ อิท)

Ain’t no sunshine when you’re low
(เอน โน ซันชาย เว็น ยัวร์ โลว)
I’m low
(แอม โลว)
People tell me life’s a game I’m not playin’
(พี๊เพิ่ล เทลล มี ไล๊ฟ ซา เกม แอม น็อท เพลย์ยิน)
B*tches don’t mean sh*t to me anymore
(บี *tches ด้อนท์ มีน ฌะ *ที ทู มี แอนนี่มอ)
I have taken my blows I’m still standin’
(ไอ แฮ็ฝ เทคเอ็น มาย โบลว์ แอม สทิลล แสตนดิน)

Now as time went on the the two kept on
(นาว แอส ไทม์ เว็นท ออน เดอะ ทู เค็พท ออน)
They kept seeing each other off and on
(เด เค็พท ซีอิง อีช อ๊อเธ่อร์ ออฟฟ แอนด์ ออน)
See she moved to the city and you know what happened
(ซี ชี มู๊ฝ ทู เดอะ ซิ๊ที่ แอนด์ ยู โนว์ ว๊อท แฮ๊พเพ่น)
Black chick with a real whiteaccent
(แบล๊ค ชิค วิธ อะ เรียล whiteaccent)
Pretty girl in the ghetto go figure
(พริ๊ทที่ เกิร์ล อิน เดอะ เกทโท โก ฟิ๊กเก้อร)
Yeah she got macked by some dope dealin’ nigger
(เย่ ชี ก็อท แมกคฺ บาย ซัม โดพ ดิลลิน นีกเกอะ)
Still seein’ that other kid on the side
(สทิลล ซีอิน แดท อ๊อเธ่อร์ คิด ออน เดอะ ไซด์)
She kept most of her thoughts inside
(ชี เค็พท โมซท อ็อฝ เฮอ ธอท อิ๊นไซด์)
See all the first guy did was just love her
(ซี ออล เดอะ เฟิร์สท กาย ดิด วอส จั๊สท ลัฝ เฮอ)
While that punk mother f*cker used to beat her and punch her
(ไวล์ แดท พรัค ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker ยู๊ส ทู บีท เฮอ แอนด์ พั๊นช เฮอ)
She was livin’ all wild
(ชี วอส ลีฝอิน ออล ไวลด์)
I think all she ever wanted was the love of her own child
(ไอ ทริ๊งค ออล ชี เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท วอส เดอะ ลัฝ อ็อฝ เฮอ โอว์น ชายลํดํ)
She asked the first guy to have his baby
(ชี อาสคฺ เดอะ เฟิร์สท กาย ทู แฮ็ฝ ฮิส เบ๊บี้)
He looked at her like she must be crazy
(ฮี ลุ๊ค แอ็ท เฮอ ไล๊ค ชี มัสท์ บี คเรสิ)
He was makin’ records and goin’ on tour
(ฮี วอส เมกิน เร๊คขอร์ด แซน โกอิน ออน ทัวร์)
20,000 people hip hoppin on the floor
(20 , 000 พี๊เพิ่ล ฮิพ โฮ๊พปิน ออน เดอะ ฟลอร์)
And all that while she sat at home and got macked
(แอนด์ ออล แดท ไวล์ ชี แซ็ท แอ็ท โฮม แอนด์ ก็อท แมกคฺ)
If she stepped out of line she got slapped
(อิ๊ฟ ชี สตอปชฺ เอ๊าท อ็อฝ ไลน์ ชี ก็อท สแลพ)
And then one day she prayed to the Lord to take that guy away
(แอนด์ เด็น วัน เดย์ ชี เพรย์ ทู เดอะ หลอร์ด ทู เท้ค แดท กาย อะเวย์)
And he did he got caught with a loaded gun
(แอนด์ ฮี ดิด ฮี ก็อท คอท วิธ อะ โหลด กัน)
And went to jail but first she had his son
(แอนด์ เว็นท ทู เจล บั๊ท เฟิร์สท ชี แฮ็ด ฮิส ซัน)
Ooohh and now what to do
(อู้ แอนด์ นาว ว๊อท ทู ดู)
She had no man no money and no clue
(ชี แฮ็ด โน แมน โน มั๊นนี่ แอนด์ โน คลู)
Now the other guy came back from tourin’
(นาว ดิ อ๊อเธ่อร์ กาย เคม แบ็ค ฟรอม ทัวริน)
And she called him up early one mornin’
(แอนด์ ชี คอลลํ ฮิม อั๊พ เอ๊อรํลี่ วัน มอร์นิน)
They hooked up her mind was blown
(เด ฮุ๊ค อั๊พ เฮอ ไมนด์ วอส บโลน)
As he began to raise her son as his own
(แอส ฮี บิแกน ทู เร้ส เฮอ ซัน แอส ฮิส โอว์น)
And that’s a lot of sh*t to deal with man
(แอนด์ แด้ท ซา ล็อท อ็อฝ ฌะ *ที ทู ดีล วิธ แมน)
And if you ain’t been there you wouldn’t understand
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เอน บีน แดร์ ยู วูดดึ่น อั๊นเด้อรสแทนด)
And people still laugh at this sh*t
(แอนด์ พี๊เพิ่ล สทิลล ล๊าฟ แอ็ท ดิส ฌะ *ที)
F*ck ’em they don’t know the half of it
(เอฟ *ck เอ็ม เด ด้อนท์ โนว์ เดอะ ฮาล์ฟ อ็อฝ อิท)

Ain’t no sunshine when you’re low
(เอน โน ซันชาย เว็น ยัวร์ โลว)
I’m low
(แอม โลว)
People tell me life’s a game I’m not playin’
(พี๊เพิ่ล เทลล มี ไล๊ฟ ซา เกม แอม น็อท เพลย์ยิน)
B*tches don’t mean sh*t to me anymore
(บี *tches ด้อนท์ มีน ฌะ *ที ทู มี แอนนี่มอ)
I have taken my blows I’m still standin’
(ไอ แฮ็ฝ เทคเอ็น มาย โบลว์ แอม สทิลล แสตนดิน)

Now for the next year there was some good times
(นาว ฟอร์ เดอะ เน๊กซท เยียร์ แดร์ วอส ซัม กู๊ด ไทม์)
A few bad times mostly good times
(อะ ฟิว แบ้ด ไทม์ โมซทลิ กู๊ด ไทม์)
See he was a ramblin’ man to the bone
(ซี ฮี วอส ซา ramblin แมน ทู เดอะ โบน)
He liked women and wine and he loved to roam
(ฮี ลิค วีมเอิน แอนด์ ไวน์ แอนด์ ฮี ลัฝ ทู โรม)
Not like she was any kind of Saint
(น็อท ไล๊ค ชี วอส เอ๊นี่ ไคนด์ อ็อฝ เซ๊นท)

See in this story there’s a lot of red paint
(ซี อิน ดิส สท๊อรี่ แดร์ ซา ล็อท อ็อฝ เร้ด เพ้นท)
But time kept slippin’ and made her crazy
(บั๊ท ไทม์ เค็พท สลิปพิน แอนด์ เมด เฮอ คเรสิ)
And she talked about havin’ another baby
(แอนด์ ชี ท๊อล์ค อะเบ๊าท เฮฝวิน อะน๊าเทร่อร์ เบ๊บี้)
The guy was like ooh Lord
(เดอะ กาย วอส ไล๊ค อู้ หลอร์ด)
We got one now that we can’t afford
(วี ก็อท วัน นาว แดท วี แค็นท แอฟฟอร์ด)
But she convinced she could handle two
(บั๊ท ชี คอนฝิ๊นซํ ชี เคิด แฮ๊นเดิ้ล ทู)
Said I want your child or I’m you
(เซ็ด ดาย ว้อนท ยุร ชายลํดํ ออ แอม ยู)
I can’t figure out why then he didn’t run
(ไอ แค็นท ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท วาย เด็น ฮี ดิ๊นอิน รัน)
I guess he was attached to her and her son
(ไอ เกสส ฮี วอส แอทแท๊ช ทู เฮอ แอนด์ เฮอ ซัน)
All confused about what to do
(ออล คอนฟิ้วส อะเบ๊าท ว๊อท ทู ดู)
That girl met another guy and was f*ckin’ him too
(แดท เกิร์ล เม็ท อะน๊าเทร่อร์ กาย แอนด์ วอส เอฟ *ckin ฮิม ทู)
Sl*t
(Sl*ที)
Could barely pay her rent
(เคิด แบลิ เพย์ เฮอ เร๊นท)
And then the same old sh*t ?I’m pregrant?
(แอนด์ เด็น เดอะ เซม โอลด์ ฌะ *ที แอม pregrant)
And if that ain’t some sh*t cuz
(แอนด์ อิ๊ฟ แดท เอน ซัม ฌะ *ที คัซ)
The girl didn’t even know who the father was
(เดอะ เกิร์ล ดิ๊นอิน อี๊เฝ่น โนว์ ฮู เดอะ ฟ๊าเท่อร วอส)
And still by her side the first guy stayed
(แอนด์ สทิลล บาย เฮอ ไซด์ เดอะ เฟิร์สท กาย สเทย์)
Head gettin’ more f*cked by the day
(เฮด เกดดิน โม เอฟ *cked บาย เดอะ เดย์)
He stuck it out for nine months I don’t know why
(ฮี ซทัค อิท เอ๊าท ฟอร์ ไนน มั้นธ ซาย ด้อนท์ โนว์ วาย)
And then a little girl on the Fourth of July
(แอนด์ เด็น อะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล ออน เดอะ โฟธ อ็อฝ จูไล)
Was born in the front seat of his car
(วอส บอน อิน เดอะ ฟร๊อนท ซีท อ็อฝ ฮิส คารํ)
It was amazing
(อิท วอส อะเมสอิง)
Kinda like a shooting star
(กินดา ไล๊ค เก ชูดดิง สทาร์)
He was happy told his family and friends
(ฮี วอส แฮ๊พพี่ โทลด ฮิส แฟ๊มิลี่ แอนด์ เฟรน)
Only to realize later his little girl wasn’t his
(โอ๊นลี่ ทู รีแอะไลส เลทเออะ ฮิส ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล วอสซึ้น ฮิส)
And that crushed him quick
(แอนด์ แดท ครัช ฮิม ควิค)
Suicidal thoughts were in his head real thick
(ซยูอิไซดแอ็ล ธอท เวอ อิน ฮิส เฮด เรียล ทริ๊ค)
But before he found all that out
(บั๊ท บีฟอร์ ฮี เฟานด ออล แดท เอ๊าท)
From the same chick another kid popped out
(ฟรอม เดอะ เซม ชิค อะน๊าเทร่อร์ คิด พอพทฺ เอ๊าท)
And that sh*t’s real ill
(แอนด์ แดท ฌะ *ts เรียล อิลล)
Girl told him that she was takin’ the f*ckin’ pill
(เกิร์ล โทลด ฮิม แดท ชี วอส ทอคกิ่น เดอะ เอฟ *ckin พิลล์)
She must have known all along
(ชี มัสท์ แฮ็ฝ โนน ออล อะลอง)
The little girl wasn’t his and she was tryin’ to latch on
(เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล วอสซึ้น ฮิส แซน ชี วอส ทายอิน ทู แล็ซ ออน)
Three different kids from three different men
(ทรี ดีฟเฟอะเร็นท คิด ฟรอม ทรี ดีฟเฟอะเร็นท เม็น)
History repeats itself again
(ฮิสทรี่ รีพี๊ท อิทเซลฟ อะเกน)
And after some more sh*t got stirred
(แอนด์ แอ๊ฟเท่อร ซัม โม ฌะ *ที ก็อท stirred)
He kicked that b*tch to the curb
(ฮี คิ๊ค แดท บี *tch ทู เดอะ เคิบ)
And now from her he’s got a little boy that makes him laugh a bit
(แอนด์ นาว ฟรอม เฮอ อีส ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บอย แดท เม้ค ฮิม ล๊าฟ อะ บิท)
And he loves him
(แอนด์ ฮี ลัฝ ฮิม)
But still you don?t know the f*ckin’ half of it
(บั๊ท สทิลล ยู ด็อน ที โนว์ เดอะ เอฟ *ckin ฮาล์ฟ อ็อฝ อิท)

Ain’t no sunshine when you’re low
(เอน โน ซันชาย เว็น ยัวร์ โลว)
I’m low
(แอม โลว)
People tell me life’s a game I’m not playin’
(พี๊เพิ่ล เทลล มี ไล๊ฟ ซา เกม แอม น็อท เพลย์ยิน)
B*tches don?t mean sh*t to me anymore
(บี *tches ด็อน ที มีน ฌะ *ที ทู มี แอนนี่มอ)
I have taken my blows I’m still standin’
(ไอ แฮ็ฝ เทคเอ็น มาย โบลว์ แอม สทิลล แสตนดิน)
I’m still standin’
(แอม สทิลล แสตนดิน)
I’m still standin’
(แอม สทิลล แสตนดิน)
I’m still standin’
(แอม สทิลล แสตนดิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Black Chick, White Guy คำอ่านไทย Kid Rock

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น