เนื้อเพลง A Lonely September คำอ่านไทย Plain White T’s

I’m sittin’ here all by myself
(แอม ซิทดิน เฮียร ออล บาย ไมเซลฟ)
just tryin’ to think of something to do
(จั๊สท ทายอิน ทู ทริ๊งค อ็อฝ ซัมติง ทู ดู)
Tryin’ to think of something, anything
(ทายอิน ทู ทริ๊งค อ็อฝ ซัมติง , เอนอิธิง)
just to keep me from thinking of you
(จั๊สท ทู คี๊พ มี ฟรอม ติ้งกิง อ็อฝ ยู)
But you know it’s not working out
(บั๊ท ยู โนว์ อิทซ น็อท เวิคกิง เอ๊าท)
’cause you’re all that’s on my mind
(ค๊อส ยัวร์ ออล แด้ท ออน มาย ไมนด์)
One thought of you is all it takes
(วัน ธอท อ็อฝ ยู อีส ซอร์ อิท เท้ค)
to leave the rest of the world behind
(ทู ลี๊ฝ เดอะ เรสท อ็อฝ เดอะ เวิลด บีฮายน์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Well I didn’t mean for this to go as far as it did
(เวลล ไอ ดิ๊นอิน มีน ฟอร์ ดิส ทู โก แอส ฟาร์ แอส ซิท ดิด)
And I didn’t mean to get so close and share what we did
(แอนด์ ดาย ดิ๊นอิน มีน ทู เก็ท โซ โคลส แอนด์ แชร์ ว๊อท วี ดิด)
And I didn’t mean to fall in love, but I did
(แอนด์ ดาย ดิ๊นอิน มีน ทู ฟอลล์ อิน ลัฝ , บั๊ท ไอ ดิด)
And you didn’t mean to love me back, but I know you did
(แอนด์ ยู ดิ๊นอิน มีน ทู ลัฝ มี แบ็ค , บั๊ท ไอ โนว์ ยู ดิด)

I’m sittin’ here tryin’ to convince myself
(แอม ซิทดิน เฮียร ทายอิน ทู คอนฝิ๊นซํ ไมเซลฟ)
that you’re not the one for me
(แดท ยัวร์ น็อท ดิ วัน ฟอร์ มี)
But the more I think, the less I believe it
(บั๊ท เดอะ โม ไอ ทริ๊งค , เดอะ เลซ ซาย บีลี๊ฝ อิท)
and the more I want you here with me
(แอนด์ เดอะ โม ไอ ว้อนท ยู เฮียร วิธ มี)
You know the holidays are coming up
(ยู โนว์ เดอะ ฮอลอิเด แซร์ คัมอิง อั๊พ)
I don’t want to spend them alone
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู สเพ็นด เด็ม อะโลน)
Memories of Christmas time with you
(เมรโมรี อ็อฝ ครีซมัซ ไทม์ วิธ ยู)
will just kill me if I’m on my own
(วิล จั๊สท คิลล์ มี อิ๊ฟ แอม ออน มาย โอว์น)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Well I didn’t mean for this to go as far as it did
(เวลล ไอ ดิ๊นอิน มีน ฟอร์ ดิส ทู โก แอส ฟาร์ แอส ซิท ดิด)
And I didn’t mean to get so close and share what we did
(แอนด์ ดาย ดิ๊นอิน มีน ทู เก็ท โซ โคลส แอนด์ แชร์ ว๊อท วี ดิด)
And I didn’t mean to fall in love, but I did
(แอนด์ ดาย ดิ๊นอิน มีน ทู ฟอลล์ อิน ลัฝ , บั๊ท ไอ ดิด)
And you didn’t mean to love me back
(แอนด์ ยู ดิ๊นอิน มีน ทู ลัฝ มี แบ็ค)

I know it’s not the smartest thing to do
(ไอ โนว์ อิทซ น็อท เดอะ สมาร์เดด ทริง ทู ดู)
we just can’t seem to get it right
(วี จั๊สท แค็นท ซีม ทู เก็ท ดิธ ไร๊ท)
But what I wouldn’t give to have one more chance tonight
(บั๊ท ว๊อท ไอ วูดดึ่น กี๊ฝ ทู แฮ็ฝ วัน โม แช้นซํ ทูไน๊ท)
One more chance tonight
(วัน โม แช้นซํ ทูไน๊ท)

I’m sittin’ here tryin’ to entertain myself with this old guitar
(แอม ซิทดิน เฮียร ทายอิน ทู เอ๊นเทอร์เทน ไมเซลฟ วิธ ดิส โอลด์ กิทา)
But with all my inspiration gone it’s not getting me very far
(บั๊ท วิธ ออล มาย อินซพิเรฌัน กอน อิทซ น็อท เกดดดิ้ง มี เฝ๊รี่ ฟาร์)
I look around my room and everything I see reminds me of you
(ไอ ลุ๊ค อะราวนฺดฺ มาย รูม แอนด์ เอ๊วี่ติง ไอ ซี รีไมนด์ มี อ็อฝ ยู)
Oh please, baby won’t you take my hand
(โอ พลีซ , เบ๊บี้ ว็อนท ยู เท้ค มาย แฮนด์)
we’ve got nothing left to prove
(หวีบ ก็อท นัธอิง เล๊ฟท ทู พรู๊ฝ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Well I didn’t mean for this to go as far as it did
(เวลล ไอ ดิ๊นอิน มีน ฟอร์ ดิส ทู โก แอส ฟาร์ แอส ซิท ดิด)
And I didn’t mean to get so close and share what we did
(แอนด์ ดาย ดิ๊นอิน มีน ทู เก็ท โซ โคลส แอนด์ แชร์ ว๊อท วี ดิด)
And I didn’t mean to fall in love, but I did
(แอนด์ ดาย ดิ๊นอิน มีน ทู ฟอลล์ อิน ลัฝ , บั๊ท ไอ ดิด)
And you didn’t mean to love me back, but I know you did
(แอนด์ ยู ดิ๊นอิน มีน ทู ลัฝ มี แบ็ค , บั๊ท ไอ โนว์ ยู ดิด)

And I didn’t mean to meet you then
(แอนด์ ดาย ดิ๊นอิน มีน ทู มี๊ท ยู เด็น)
we were just kids
(วี เวอ จั๊สท คิด)
And I didn’t mean to give you chills
(แอนด์ ดาย ดิ๊นอิน มีน ทู กี๊ฝ ยู ชิล)
the way that I kiss
(เดอะ เวย์ แดท ไอ คิซ)
And I didn’t mean to fall in love, but I did
(แอนด์ ดาย ดิ๊นอิน มีน ทู ฟอลล์ อิน ลัฝ , บั๊ท ไอ ดิด)
And you didn’t mean to love me back but I know you did
(แอนด์ ยู ดิ๊นอิน มีน ทู ลัฝ มี แบ็ค บั๊ท ไอ โนว์ ยู ดิด)
Don’t say you didn’t love me back ’cause you know you did
(ด้อนท์ เซย์ ยู ดิ๊นอิน ลัฝ มี แบ็ค ค๊อส ยู โนว์ ยู ดิด)
No, you didn’t mean to love me back
(โน , ยู ดิ๊นอิน มีน ทู ลัฝ มี แบ็ค)
But you did
(บั๊ท ยู ดิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Lonely September คำอ่านไทย Plain White T’s

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น