เนื้อเพลง Sweet Baby คำอ่านไทย Ashanti

My sweet baby
(มาย สวี้ท เบ๊บี้)
Come on touch me, tease me
(คัมมอน ทั๊ช มี , ทีส มี)
My sweet baby
(มาย สวี้ท เบ๊บี้)
Hold me, love me, need me
(โฮลด์ มี , ลัฝ มี , นี๊ด มี)

My sweet baby
(มาย สวี้ท เบ๊บี้)
Come on touch me, tease me
(คัมมอน ทั๊ช มี , ทีส มี)
My sweet baby
(มาย สวี้ท เบ๊บี้)
Gonna be just fine with
(กอนนะ บี จั๊สท ไฟน วิธ)

My sweet baby
(มาย สวี้ท เบ๊บี้)

See, every time that I think of you
(ซี , เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แดท ไอ ทริ๊งค อ็อฝ ยู)
You make me feel so good
(ยู เม้ค มี ฟีล โซ กู๊ด)
Do anything that you ask me to
(ดู เอนอิธิง แดท ยู อาสคฺ มี ทู)
Boy, you know I would
(บอย , ยู โนว์ ไอ เวิด)

I just wanna be in your arms
(ไอ จั๊สท วอนนา บี อิน ยุร อาร์ม)
Holdin’ me, kissin’ me all night long
(โฮดดิน มี , คิซซิน มี ออล ไน๊ท ลอง)
And I want you to know
(แอนด์ ดาย ว้อนท ยู ทู โนว์)
That I’m your lady and you’re my
(แดท แอม ยุร เล๊ดี้ แอนด์ ยัวร์ มาย)

My sweet baby
(มาย สวี้ท เบ๊บี้)
Come on touch me, tease me
(คัมมอน ทั๊ช มี , ทีส มี)
My sweet baby
(มาย สวี้ท เบ๊บี้)
Hold me, love me, need me
(โฮลด์ มี , ลัฝ มี , นี๊ด มี)

My sweet baby
(มาย สวี้ท เบ๊บี้)
Come on touch me, tease me
(คัมมอน ทั๊ช มี , ทีส มี)
My sweet baby
(มาย สวี้ท เบ๊บี้)
Gonna be just fine with
(กอนนะ บี จั๊สท ไฟน วิธ)

My sweet baby
(มาย สวี้ท เบ๊บี้)

See, I don’t care what nobody says
(ซี , ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท โนบอดี้ เซย์)
As long as you’re with me
(แอส ลอง แอส ยัวร์ วิธ มี)
Forever you lovin’ me
(ฟอเร๊เฝ่อร ยู ลัฝวิน มี)
Is the way that it’s gonna be
(อีส เดอะ เวย์ แดท อิทซ กอนนะ บี)

I just wanna spend all my time
(ไอ จั๊สท วอนนา สเพ็นด ออล มาย ไทม์)
With you, baby, you’re, oh, so fine
(วิธ ยู , เบ๊บี้ , ยัวร์ , โอ , โซ ไฟน)
And I want you to know
(แอนด์ ดาย ว้อนท ยู ทู โนว์)
That I’m your lady and you’re my
(แดท แอม ยุร เล๊ดี้ แอนด์ ยัวร์ มาย)

My sweet baby
(มาย สวี้ท เบ๊บี้)
Come on touch me, tease me
(คัมมอน ทั๊ช มี , ทีส มี)
My sweet baby
(มาย สวี้ท เบ๊บี้)
Hold me, love me, need me
(โฮลด์ มี , ลัฝ มี , นี๊ด มี)

My sweet baby
(มาย สวี้ท เบ๊บี้)
Come on touch me, tease me
(คัมมอน ทั๊ช มี , ทีส มี)
My sweet baby
(มาย สวี้ท เบ๊บี้)
Gonna be just fine with
(กอนนะ บี จั๊สท ไฟน วิธ)

My sweet baby
(มาย สวี้ท เบ๊บี้)

[I just wanna be, wanna be, wanna be held by you]
([ ไอ จั๊สท วอนนา บี , วอนนา บี , วอนนา บี เฮ็ลด บาย ยู ])
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
[I just wanna be, wanna be, wanna be loved by you]
([ ไอ จั๊สท วอนนา บี , วอนนา บี , วอนนา บี ลัฝ บาย ยู ])
Baby, yeah
(เบ๊บี้ , เย่)

[I just wanna be, wanna be, wanna be held by you]
([ ไอ จั๊สท วอนนา บี , วอนนา บี , วอนนา บี เฮ็ลด บาย ยู ])
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
[I just wanna be, wanna be, wanna be loved by you]
([ ไอ จั๊สท วอนนา บี , วอนนา บี , วอนนา บี ลัฝ บาย ยู ])
Baby, yeah
(เบ๊บี้ , เย่)

My sweet baby
(มาย สวี้ท เบ๊บี้)
Come on touch me, tease me
(คัมมอน ทั๊ช มี , ทีส มี)
My sweet baby
(มาย สวี้ท เบ๊บี้)
Hold me, love me, need me
(โฮลด์ มี , ลัฝ มี , นี๊ด มี)

My sweet baby
(มาย สวี้ท เบ๊บี้)
Come on touch me, tease me
(คัมมอน ทั๊ช มี , ทีส มี)
My sweet baby
(มาย สวี้ท เบ๊บี้)
Gonna be just fine with
(กอนนะ บี จั๊สท ไฟน วิธ)

My sweet baby
(มาย สวี้ท เบ๊บี้)
Come on touch me, tease me
(คัมมอน ทั๊ช มี , ทีส มี)
My sweet baby
(มาย สวี้ท เบ๊บี้)
Hold me, love me, need me
(โฮลด์ มี , ลัฝ มี , นี๊ด มี)

My sweet baby
(มาย สวี้ท เบ๊บี้)
Come on touch me, tease me
(คัมมอน ทั๊ช มี , ทีส มี)
My sweet baby
(มาย สวี้ท เบ๊บี้)
Gonna be just fine with
(กอนนะ บี จั๊สท ไฟน วิธ)

My sweet baby
(มาย สวี้ท เบ๊บี้)

He’s mine
(อีส ไมน์)
He’s all mine
(อีส ซอร์ ไมน์)
Oh…oh…oh…
(โอ โอ โอ)
Sweet baby
(สวี้ท เบ๊บี้)
Sweet baby
(สวี้ท เบ๊บี้)
Sweet baby
(สวี้ท เบ๊บี้)

My sweet baby
(มาย สวี้ท เบ๊บี้)
Baby, I want you to love me, baby
(เบ๊บี้ , ไอ ว้อนท ยู ทู ลัฝ มี , เบ๊บี้)
Sweet baby, sweet baby
(สวี้ท เบ๊บี้ , สวี้ท เบ๊บี้)
Yeah, yeah, yeah, yeah…
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Mmm…mmm…mmm…mmm…mmm…
(อึม อึม อึม อึม อึม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sweet Baby คำอ่านไทย Ashanti

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น