เนื้อเพลง I Love My Momma คำอ่านไทย Snoop Dogg

[Snoop]
([ ซนูพ ])
Momma.. MOMMA..
(มอมมา มอมมา)
I love my momma
(ไอ ลัฝ มาย มอมมา)
I LOVE MY MOMMA..
(ไอ ลัฝ มาย มอมมา)
Through all the drama..
(ทรู ออล เดอะ ดร๊าม่า)
Momma.. MOMMA..
(มอมมา มอมมา)
I love my momma
(ไอ ลัฝ มาย มอมมา)
Check it out
(เช็ค อิท เอ๊าท)

[singer]
([ ซีงเออะ ])
The first one to hold me [yeah]
(เดอะ เฟิร์สท วัน ทู โฮลด์ มี [ เย่ ])
The first one to scold me [yes-o]
(เดอะ เฟิร์สท วัน ทู สโคลด์ มี [ เย็ซ โอ ])
You never cease to teach me
(ยู เน๊เฝ่อร์ ซี๊ส ทู ที๊ช มี)
And always try to reach me [momma..]
(แอนด์ ออลเว ธราย ทู รี๊ช มี [ มอมมา ])
Took me to school the first day
(ทุค มี ทู สคูล เดอะ เฟิร์สท เดย์)
Taught me how to kneel, down and pray [amen]
(ทอท มี ฮาว ทู นีล , เดาน แอนด์ เพรย์ [ เอเมน ])
You learned me how to count from one to ten
(ยู เลิร์น มี ฮาว ทู เค้าทํ ฟรอม วัน ทู เท็น)
And never forget, where I’ve been
(แอนด์ เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท , แวร์ แอฝ บีน)
Momma..
(มอมมา)

[Snoop]
([ ซนูพ ])
Yeah, I love my momma
(เย่ , ไอ ลัฝ มาย มอมมา)
Through all the drama, I love my momma [I love my momma]
(ทรู ออล เดอะ ดร๊าม่า , ไอ ลัฝ มาย มอมมา [ ไอ ลัฝ มาย มอมมา ])
Through all the drama, I love my momma
(ทรู ออล เดอะ ดร๊าม่า , ไอ ลัฝ มาย มอมมา)
Yeah, I love my momma — love you momma [momma!]
(เย่ , ไอ ลัฝ มาย มอมมา ลัฝ ยู มอมมา [ มอมมา ! ])
I love my momma
(ไอ ลัฝ มาย มอมมา)
Through all the drama, yeah I love my momma
(ทรู ออล เดอะ ดร๊าม่า , เย่ ไอ ลัฝ มาย มอมมา)
I love you mom [momma!]
(ไอ ลัฝ ยู มัม [ มอมมา ! ])
I love my momma
(ไอ ลัฝ มาย มอมมา)
Through all the drama, yeah I love my momma
(ทรู ออล เดอะ ดร๊าม่า , เย่ ไอ ลัฝ มาย มอมมา)
I love you momma [I love you momma]
(ไอ ลัฝ ยู มอมมา [ ไอ ลัฝ ยู มอมมา ])
Yeah, I love you momma, yeah, I love you momma
(เย่ , ไอ ลัฝ ยู มอมมา , เย่ , ไอ ลัฝ ยู มอมมา)
[listen here] Trip..
([ ลิ๊สซึ่น เฮียร ] ทริ๊พ)

[singer]
([ ซีงเออะ ])
You taught me how to care [uhh]
(ยู ทอท มี ฮาว ทู แคร์ [ อา ])
You taught me how to share [f’real]
(ยู ทอท มี ฮาว ทู แชร์ [ freal ])
You taught me how to love and to give
(ยู ทอท มี ฮาว ทู ลัฝ แอนด์ ทู กี๊ฝ)
thanks to the one above — I love you momma
(แธ๊งค์ ทู ดิ วัน อะโบ๊ฝ ไอ ลัฝ ยู มอมมา)

[Snoop]
([ ซนูพ ])
Yeah, I love my momma
(เย่ , ไอ ลัฝ มาย มอมมา)
I love you momma, I love my momma — I love you momma
(ไอ ลัฝ ยู มอมมา , ไอ ลัฝ มาย มอมมา ไอ ลัฝ ยู มอมมา)
I love you momma [I love you momma]
(ไอ ลัฝ ยู มอมมา [ ไอ ลัฝ ยู มอมมา ])
I love my momma [I love you momma]
(ไอ ลัฝ มาย มอมมา [ ไอ ลัฝ ยู มอมมา ])
I love my momma [now you tell em Snoop]
(ไอ ลัฝ มาย มอมมา [ นาว ยู เทลล เอ็ม ซนูพ ])

You taught me how to read and write, how to fight
(ยู ทอท มี ฮาว ทู รี๊ด แอนด์ ไร๊ท , ฮาว ทู ไฟ้ท)
My do’s and dont’s, my wills and my wont’s
(มาย โดซ แซน ด้อนท์ , มาย วิล แซน มาย ว็อนท)
I’ll never forget, the things that we went through
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท , เดอะ ทริง แดท วี เว็นท ทรู)
Bangin oldies in the livin room, sippin brew
(แบงงิน โอดี ซิน เดอะ ลีฝอิน รูม , ซิบปิ่น บรู)
Schlitz Malt Liquor was the thing back then
(Schlitz มอลท ลิ๊เคว่อร วอส เดอะ ทริง แบ็ค เด็น)
My momma was my homey my daddy, and my best friend
(มาย มอมมา วอส มาย โฮมี มาย แดดดิ , แอนด์ มาย เบ๊สท์ เฟรน)
Ask the Twinz, them my lil locos to the end
(อาสคฺ เดอะ Twinz , เด็ม มาย ลิล โลโก ทู ดิ เอ็นด)
And Warren G and Nate Dogg, sh*t them my true friends
(แอนด์ วอเร็น จี แอนด์ แนตชฺ ด๊อก , ฌะ *ที เด็ม มาย ทรู เฟรน)
Time and time again, I’ma spit this rhyme again
(ไทม์ แอนด์ ไทม์ อะเกน , แอมอา ซพิท ดิส ไรม อะเกน)
She the queen in my life, and I’ma make sure she gon’ shine again
(ชี เดอะ ควีน อิน มาย ไล๊ฟ , แอนด์ แอมอา เม้ค ชัวร์ ชี ก็อน ไชน์ อะเกน)
She taught me everythang, but she didn’t charge a fee
(ชี ทอท มี เอฟรี่เตง , บั๊ท ชี ดิ๊นอิน ชาร์จ อะ ฟี)
She taught me everythang, except how to see a G
(ชี ทอท มี เอฟรี่เตง , เอ็กเซ๊พท ฮาว ทู ซี อะ จี)
For the nine months you carried, I hope you bury me
(ฟอร์ เดอะ ไนน มั้นธ ยู แคร์รี่ , ไอ โฮพ ยู เบ๊อรี่ มี)
instead of the other way around, and I put that on Dogg Pound
(อินสเท๊ด อ็อฝ ดิ อ๊อเธ่อร์ เวย์ อะราวนฺดฺ , แอนด์ ดาย พุท แดท ออน ด๊อก เพานด)
I made you cry, you made me smile
(ไอ เมด ยู คราย , ยู เมด มี สไมล์)
I just wanna say I love you for life
(ไอ จั๊สท วอนนา เซย์ ไอ ลัฝ ยู ฟอร์ ไล๊ฟ)
and that’s the reason why I’m here now
(แอนด์ แด้ท เดอะ รี๊ซั่น วาย แอม เฮียร นาว)
Love, Snoop
(ลัฝ , ซนูพ)

I love my momma, yeah..
(ไอ ลัฝ มาย มอมมา , เย่)
I love my momma [I love you momma]
(ไอ ลัฝ มาย มอมมา [ ไอ ลัฝ ยู มอมมา ])
Yeah, I love my momma [I love you momma]
(เย่ , ไอ ลัฝ มาย มอมมา [ ไอ ลัฝ ยู มอมมา ])
Through all the drama, yeah, yo, yeah, I love you [I love you]
(ทรู ออล เดอะ ดร๊าม่า , เย่ , โย , เย่ , ไอ ลัฝ ยู [ ไอ ลัฝ ยู ])
Momma, momma, momma, momma, I love my momma
(มอมมา , มอมมา , มอมมา , มอมมา , ไอ ลัฝ มาย มอมมา)
Momma, I love you momma
(มอมมา , ไอ ลัฝ ยู มอมมา)
I love you momma
(ไอ ลัฝ ยู มอมมา)
Momma, momma
(มอมมา , มอมมา)

[singer]
([ ซีงเออะ ])
Your money wasn’t always long [fo’ sho’]
(ยุร มั๊นนี่ วอสซึ้น ออลเว ลอง [ โฟ โช ])
But your heart was forever strong [momma.. momma..]
(บั๊ท ยุร ฮาร์ท วอส ฟอเร๊เฝ่อร สทรอง [ มอมมา มอมมา ])
You taught me bout faith and hope
(ยู ทอท มี เบาท เฟท แอนด์ โฮพ)
And never ever get hooked on dope
(แอนด์ เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ เก็ท ฮุ๊ค ออน โดพ)
Momma.. [I love you, I love you momma]
(มอมมา [ ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู มอมมา ])
I love you momma.. [throught all the drama, I love my momma]
(ไอ ลัฝ ยู มอมมา [ ธรูดทฺ ดอร์ เดอะ ดร๊าม่า , ไอ ลัฝ มาย มอมมา ])

[song fades]
([ ซ็อง เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Love My Momma คำอ่านไทย Snoop Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น