เนื้อเพลง Count on Me คำอ่านไทย Default

I know that life ain’t always good to you.
(ไอ โนว์ แดท ไล๊ฟ เอน ออลเว กู๊ด ทู ยู)
I’ve seen exactly what it’s put you through
(แอฝ ซีน เอ็กแสคทลิ ว๊อท อิทซ พุท ยู ทรู)
Thrown you around and turned you upside down and so you
(ธโรน ยู อะราวนฺดฺ แอนด์ เทิร์น ยู อัพไซต์ เดาน แอนด์ โซ ยู)
You got to thinking there was no way out
(ยู ก็อท ทู ติ้งกิง แดร์ วอส โน เวย์ เอ๊าท)
You started sinking and it pulled you down
(ยู สท๊าร์ท ซีงคิง แอนด์ ดิท พูลล ยู เดาน)
It may be tough you’ve to get back up
(อิท เมย์ บี ทั๊ฟ ยู๊ฟ ทู เก็ท แบ็ค อั๊พ)
Because you know that life ain’t over yet
(บิคอส ยู โนว์ แดท ไล๊ฟ เอน โอ๊เฝ่อร เย๊ท)
I’m here for you so don’t forget
(แอม เฮียร ฟอร์ ยู โซ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท)
You can count on me
(ยู แคน เค้าทํ ออน มี)
Cause’ I will carry you till you
(ค๊อส ไอ วิล แค๊รรี่ ยู ทิลล์ ยู)
Carry on
(แค๊รรี่ ออน)

Anytime you need someone
(เอนี่ไทม์ ยู นี๊ด ซัมวัน)
Somebody strong to lean on
(ซัมบอดี้ สทรอง ทู ลีน ออน)
Well you can count on me
(เวลล ยู แคน เค้าทํ ออน มี)
To hold you till the healing is done
(ทู โฮลด์ ยู ทิลล์ เดอะ ฮิวลิง อีส ดัน)
And every time you fall apart
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู ฟอลล์ อะพาร์ท)
Well you can hide here in my arms
(เวลล ยู แคน ไฮด์ เฮียร อิน มาย อาร์ม)
And you can count on me
(แอนด์ ยู แคน เค้าทํ ออน มี)
To hold you till that feeling is gone
(ทู โฮลด์ ยู ทิลล์ แดท ฟีลอิง อีส กอน)

I wonder why nobody’s waiting on you
(ไอ วั๊นเด้อร วาย โนบอดี้ เวททิง ออน ยู)
I’d like to be the one to pull you through your darkest times
(อาย ไล๊ค ทู บี ดิ วัน ทู พูลล ยู ทรู ยุร ดาร์คเนท ไทม์)
I’d love to be the light that finds you
(อาย ลัฝ ทู บี เดอะ ไล๊ท แดท ไฟนด์ ยู)
I see a silver lining on your cloud
(ไอ ซี อะ ซิ๊ลเฝ่อร ไลนอิง ออน ยุร คลาวดํ)
I’ll pick you up whenever you fall down
(อิลล พิค ยู อั๊พ ฮเว็นเอฝเออะ ยู ฟอลล์ เดาน)
Just take my hand and I will help you stand
(จั๊สท เท้ค มาย แฮนด์ แอนด์ ดาย วิล เฮ้ลพ ยู สแทนด์)

Because you know that life ain’t over yet
(บิคอส ยู โนว์ แดท ไล๊ฟ เอน โอ๊เฝ่อร เย๊ท)
I’m here for you so don’t forget
(แอม เฮียร ฟอร์ ยู โซ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท)
You can count on me
(ยู แคน เค้าทํ ออน มี)
Cause’ I will carry you till you carry on
(ค๊อส ไอ วิล แค๊รรี่ ยู ทิลล์ ยู แค๊รรี่ ออน)
Anytime you need someone
(เอนี่ไทม์ ยู นี๊ด ซัมวัน)
Somebody strong to lean on
(ซัมบอดี้ สทรอง ทู ลีน ออน)
Well you can count on me to hold you till the healing is done
(เวลล ยู แคน เค้าทํ ออน มี ทู โฮลด์ ยู ทิลล์ เดอะ ฮิวลิง อีส ดัน)
And every time you fall apart you can hide here in my arms
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู ฟอลล์ อะพาร์ท ยู แคน ไฮด์ เฮียร อิน มาย อาร์ม)
And you can count on me to hold you till that feeling is
(แอนด์ ยู แคน เค้าทํ ออน มี ทู โฮลด์ ยู ทิลล์ แดท ฟีลอิง อีส)
Gone so you can live today
(กอน โซ ยู แคน ไล้ฝ ทูเดย์)
Seems so long to yesterday
(ซีม โซ ลอง ทู เยซเทอะดิ)
Keep on counting on me to carry you till you carry on
(คี๊พ ออน เค๊าติง ออน มี ทู แค๊รรี่ ยู ทิลล์ ยู แค๊รรี่ ออน)
Carry on
(แค๊รรี่ ออน)

You know that life ain’t over yet
(ยู โนว์ แดท ไล๊ฟ เอน โอ๊เฝ่อร เย๊ท)
I’m here for you so don’t forget
(แอม เฮียร ฟอร์ ยู โซ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท)
You can count on me cause I will carry you till you carry on
(ยู แคน เค้าทํ ออน มี ค๊อส ไอ วิล แค๊รรี่ ยู ทิลล์ ยู แค๊รรี่ ออน)

Anytime you need someone
(เอนี่ไทม์ ยู นี๊ด ซัมวัน)
Somebody strong to lean on
(ซัมบอดี้ สทรอง ทู ลีน ออน)
Well you can count on me to hold you till that healing is done
(เวลล ยู แคน เค้าทํ ออน มี ทู โฮลด์ ยู ทิลล์ แดท ฮิวลิง อีส ดัน)
And every time you fall apart
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู ฟอลล์ อะพาร์ท)
You can hide here in my arms
(ยู แคน ไฮด์ เฮียร อิน มาย อาร์ม)
And you can count on me to hold you till that feeling is gone
(แอนด์ ยู แคน เค้าทํ ออน มี ทู โฮลด์ ยู ทิลล์ แดท ฟีลอิง อีส กอน)
Remember life ain’t over yet
(รีเม๊มเบ่อร์ ไล๊ฟ เอน โอ๊เฝ่อร เย๊ท)
I’m here for you so don’t forget
(แอม เฮียร ฟอร์ ยู โซ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท)
That you can count on me to hold you till that feeling is gone
(แดท ยู แคน เค้าทํ ออน มี ทู โฮลด์ ยู ทิลล์ แดท ฟีลอิง อีส กอน)
Remember life ain’t over yet
(รีเม๊มเบ่อร์ ไล๊ฟ เอน โอ๊เฝ่อร เย๊ท)
I’m here for you so don’t forget
(แอม เฮียร ฟอร์ ยู โซ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท)
That you can count on me to hold you till that feeling is gone
(แดท ยู แคน เค้าทํ ออน มี ทู โฮลด์ ยู ทิลล์ แดท ฟีลอิง อีส กอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Count on Me คำอ่านไทย Default

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น