เนื้อเพลง She Say She Loves Me คำอ่านไทย E-40 feat 8 Ball, Bun B

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])
She say she love me
(ชี เซย์ ชี ลัฝ มี)
she she say [she love me]
(ชี ชี เซย์ [ ชี ลัฝ มี ])
she say she love but,
(ชี เซย์ ชี ลัฝ บั๊ท ,)
all we do now is f*cking fight
(ออล วี ดู นาว อีส เอฟ *คิง ไฟ้ท)
[repeat 3x]
([ รีพี๊ท 3x ])

[E-40]
([ อี 40 ])
if i ask u rob that bank
(อิ๊ฟ ฟาย อาสคฺ ยู ร๊อบ แดท แบ๊งค)
with me would u do it?
(วิธ มี เวิด ยู ดู อิท)
would do ya time like
(เวิด ดู ยา ไทม์ ไล๊ค)
martha stwert? would bust a
(มาสตา stwert เวิด บัซท ดา)
nine would ya go back would
(ไนน เวิด ยา โก แบ็ค เวิด)
ya put ya life on the line
(ยา พุท ยา ไล๊ฟ ออน เดอะ ไลน์)
with me hit the dough track?
(วิธ มี ฮิท เดอะ โด แทร็ค)
[dough track] is ya down well ya beat a coch down? if a pimp couldnt
([ โด แทร็ค ] อีส ยา เดาน เวลล ยา บีท ดา coch เดาน อิ๊ฟ อะ พิมพ คูดซึ่น)
swim would ya let a pimp drown?
(สวิม เวิด ยา เล็ท ดา พิมพ ดราวน)
could stop naggin me about last night two wrongs dont make a right, all we do is f*cking fight
(เคิด สท๊อพ naggin มี อะเบ๊าท ล๊าสท ไน๊ท ทู รอง ด้อนท์ เม้ค เก ไร๊ท , ออล วี ดู อีส เอฟ *คิง ไฟ้ท)
kiss and make up lay up all night, now bend over why i lay this
(คิซ แซน เม้ค อั๊พ เลย์ อั๊พ ออล ไน๊ท , นาว เบ็นด โอ๊เฝ่อร วาย ไอ เลย์ ดิส)
pipe, while i beat the coochie
(ไพพ , ไวล์ ไอ บีท เดอะ คู๊ดฉี่)
up till the borad day light,
(อั๊พ ทิลล์ เดอะ borad เดย์ ไล๊ท ,)
she say she love me but
(ชี เซย์ ชี ลัฝ มี บั๊ท)
when im in the studio she be
(เว็น แอม อิน เดอะ ซทยูดิโอ ชี บี)
gettin all lova [she say she love me] but i could get f*ck bout cause
(เกดดิน ออล lova [ ชี เซย์ ชี ลัฝ มี ] บั๊ท ไอ เคิด เก็ท เอฟ *ck เบาท ค๊อส)
im bout my money, bently cumma ridin jumma, money loans like cqcumbas, got that twig pushin fees
(แอม เบาท มาย มั๊นนี่ , เบนลี cumma ริดอิน jumma , มั๊นนี่ โลน ไล๊ค cqcumbas , ก็อท แดท ทวิก พรุซชิน ฟี)
frankisin do two three [two three] im bout my money hangin out
(frankisin ดู ทู ทรี [ ทู ทรี ] แอม เบาท มาย มั๊นนี่ แฮนจิ้น เอ๊าท)
the window throwing up the play
(เดอะ วิ๊นโด้ว โตววิง อั๊พ เดอะ เพลย์)
boy bunny, aint never phony ima
(บอย บันนิ , เอน เน๊เฝ่อร์ โฟนี แอมอา)
keep it moving man cause im always
(คี๊พ อิท มูฝอิง แมน ค๊อส แอม ออลเว)
hungry lil mama what it is tell what it be?do u need a lil kim to
(ฮั๊งกรี้ ลิล มามะ ว๊อท ดิธ อีส เทลล ว๊อท ดิธ บี ดู ยู นี๊ด อะ ลิล คิม ทู)
a lil qulity time a lil bumpin an grind a lil wine and dime a lil movie, a lil money, some time a lil
(อะ ลิล qulity ไทม์ อะ ลิล บั้มปิน แอน ไกรนด อะ ลิล ไวน์ แอนด์ ไดม อะ ลิล มูวี่ , อะ ลิล มั๊นนี่ , ซัม ไทม์ อะ ลิล)
dochi kanbe, cheri, lou vatin a lil jewlery, why u mad why u always
(dochi kanbe , เชอรี , ลู vatin อะ ลิล jewlery , วาย ยู แม้ด วาย ยู ออลเว)
take it out on me why u always
(เท้ค อิท เอ๊าท ออน มี วาย ยู ออลเว)
showing out in front company?
(โชว์วิง เอ๊าท อิน ฟร๊อนท คัมพะนิ)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

[8 Ball]
([ 8 บอล ])
man aint never seen one look like u cutie DAMN!!
(แมน เอน เน๊เฝ่อร์ ซีน วัน ลุ๊ค ไล๊ค ยู คิวดี แดมนํ ! !)
5’2 with a nice round booty u was just my type and
(52 วิธ อะ ไน๊ซ์ ราวนด บูทิ ยู วอส จั๊สท มาย ไท๊พ แอนด์)
i could see it in yo eyes and i knew that from day one stayin
(ไอ เคิด ซี อิท อิน โย อาย แซน ดาย นยู แดท ฟรอม เดย์ วัน สเตยิน)
up all night just chillin talkin
(อั๊พ ออล ไน๊ท จั๊สท ชิลลิน ทอคกิ่น)
bout what we going name our son,
(เบาท ว๊อท วี โกอิ้ง เนม เอ๊า ซัน ,)
24/7 hustlin the object to not
(24/7 ฮัสลิน ดิ อ๊อบเจ็คท ทู น็อท)
being broke again,let me get ya
(บีอิง บโรค อะเกน , เล็ท มี เก็ท ยา)
whole pay check one time when i
(โฮล เพย์ เช็ค วัน ไทม์ เว็น นาย)
couldnt pay the rent, now look at
(คูดซึ่น เพย์ เดอะ เร๊นท , นาว ลุ๊ค แกท)
ya baby benz with the lil tv and
(ยา เบ๊บี้ เบนซฺ วิธ เดอะ ลิล ทีวี แอนด์)
the crazy rims,big rocks on ya
(เดอะ คเรสิ ริม , บิ๊ก ร๊อค ออน ยา)
hand tell ya friends big daddy
(แฮนด์ เทลล ยา เฟรน บิ๊ก แดดดิ)
brought them,now on the otha hand here we go talkin bout where
(บรอท เด็ม , นาว ออน ดิ ออดดา แฮนด์ เฮียร วี โก ทอคกิ่น เบาท แวร์)
the f*ck u been always in at the studio in another time zone tryin
(เดอะ เอฟ *ck ยู บีน ออลเว ซิน แอ็ท เดอะ ซทยูดิโอ อิน อะน๊าเทร่อร์ ไทม์ โซน ทายอิน)
to to get rich,get u ? n*ggas mad
(ทู ทู เก็ท ริ๊ช , เก็ท ยู เอ็น *ggas แม้ด)
u on my team cause they how u move
(ยู ออน มาย ทีม ค๊อส เด ฮาว ยู มู๊ฝ)
them things, come home be a mama and a wife a freak in the bed
(เด็ม ทริง , คัม โฮม บี อะ มามะ แอนด์ อะ ไว๊ฟ อะ ฟรี๊ค อิน เดอะ เบ๊ด)
baby,im trying to work why u gotta call 100 times like u craza
(เบ๊บี้ , แอม ทไรอิง ทู เวิ๊ร์ค วาย ยู กอททะ คอลลํ 100 ไทม์ ไล๊ค ยู craza)
dont play when the time is right we can go up in the air and go play
(ด้อนท์ เพลย์ เว็น เดอะ ไทม์ อีส ไร๊ท วี แคน โก อั๊พ อิน ดิ แอร์ แอนด์ โก เพลย์)
wanna go play and stay here and
(วอนนา โก เพลย์ แอนด์ สเทย์ เฮียร แอนด์)
love me everyday
(ลัฝ มี เอวี่เดย์)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

[Bun B]
([ บัน บี ])
now theres a stranger in my house and my bed f*cking up my life
(นาว แดร์ ซา ซทเรนเจอะ อิน มาย เฮ้าส แอนด์ มาย เบ๊ด เอฟ *คิง อั๊พ มาย ไล๊ฟ)
and bread, playin mind games all
(แอนด์ เบร้ด , เพลย์ยิน ไมนด์ เกม ซอร์)
in my head, sometimes i swear u wrost then the feds, u love a n*gga
(อิน มาย เฮด , ซัมไทม์ ซาย สแวร์ ยู wrost เด็น เดอะ เฟ็ด , ยู ลัฝ อะ เอ็น *gga)
then hate a n*gga then u love
(เด็น เฮท อะ เอ็น *gga เด็น ยู ลัฝ)
again this sh*ts confusin, in the
(อะเกน ดิส ฌะ *ts คอนฟิวซิน , อิน เดอะ)
streets hittin licks im winnin come home f*cking with u and im
(สทรีท ฮิทดิน ลิค แอม วินนิน คัม โฮม เอฟ *คิง วิธ ยู แอนด์ แอม)
losin, im bulit for drama but
(ลูซิน , แอม bulit ฟอร์ ดร๊าม่า บั๊ท)
not this kind been slid befor but
(น็อท ดิส ไคนด์ บีน ซลิด befor บั๊ท)
not this time, these years of viting this year hustlin u cant be f*cking up this grind,now u been
(น็อท ดิส ไทม์ , ฑิส เยียร์ อ็อฝ vitings ดิส เยียร์ ฮัสลิน ยู แค็นท บี เอฟ *คิง อั๊พ ดิส ไกรนด , นาว ยู บีน)
doing to much campin,bumpin ya gums
(ดูอิง ทู มัช campin , บั้มปิน ยา กัม)
and yapin and again in grown folk
(แอนด์ yapin แอนด์ อะเกน อิน กโรน โฟล้ค)
business and baby girl i just cant
(บีสเน็ซ แซน เบ๊บี้ เกิร์ล ไอ จั๊สท แค็นท)
let that happen, i been out here
(เล็ท แดท แฮ๊พเพ่น , ไอ บีน เอ๊าท เฮียร)
spitin ths blood f*ckin with cut
(spitin ths บลัด เอฟ *ckin วิธ คัท)
throats to get this cake, but it
(โธร๊ท ทู เก็ท ดิส เค้ก , บั๊ท ดิธ)
swear it seem like the more i give
(สแวร์ อิท ซีม ไล๊ค เดอะ โม ไอ กี๊ฝ)
ya u try to take my heart and my
(ยา ยู ธราย ทู เท้ค มาย ฮาร์ท แอนด์ มาย)
back ya tryin break,i aint crazy
(แบ็ค ยา ทายอิน เบร๊ค , ไอ เอน คเรสิ)
i see the signs, trying steal my
(ไอ ซี เดอะ ซายน , ทไรอิง สทีล มาย)
light and my shine, u must be outta
(ไล๊ท แอนด์ มาย ไชน์ , ยู มัสท์ บี เอ๊าตา)
yo f*cking mind,i just wanted to
(โย เอฟ *คิง ไมนด์ , ไอ จั๊สท ว้อนท ทู)
spoil ya ass and i guess i succeed,
(สพอยล์ ยา อาซ แซน ดาย เกสส ซาย ซัคซี๊ด ,)
but now ya just to f*cking concede if this is love i dont
(บั๊ท นาว ยา จั๊สท ทู เอฟ *คิง คอนซี๊ด อิ๊ฟ ดิส ซิส ลัฝ ไอ ด้อนท์)
need it, you acting like you the
(นี๊ด ดิท , ยู แอคทิง ไล๊ค ยู เดอะ)
pimp and im the hoe [hell no], man
(พิมพ แอนด์ แอม เดอะ โฮ [ เฮ็ลล โน ] , แมน)
i swear the god if yo p*ssy want
(ไอ สแวร์ เดอะ ก๊อด อิ๊ฟ โย พี *ssy ว้อนท)
the bomb i would have left a long
(เดอะ บอมบฺ ไอ เวิด แฮ็ฝ เล๊ฟท ดา ลอง)
time ago B*TCH!!!
(ไทม์ อะโก บี *TCH ! ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง She Say She Loves Me คำอ่านไทย E-40 feat 8 Ball, Bun B

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น