เนื้อเพลง Motorpsycho Nitemare คำอ่านไทย Bob Dylan

I pounded on a farmhouse
(ไอ เพานด ออน อะ farmhouse)
Lookin’ for a place to stay
(ลุคกิน ฟอร์ รา เพลส ทู สเทย์)
I was mighty, mighty tired
(ไอ วอส ไมทอิ , ไมทอิ ไทร์)
I had come a long, long way
(ไอ แฮ็ด คัม อะ ลอง , ลอง เวย์)
I said, ” Hey, hey, in there
(ไอ เซ็ด , ” เฮ , เฮ , อิน แดร์)
Is there anybody home ?
(อีส แดร์ เอนอิบอดิ โฮม)
I was standin’ on the steps
(ไอ วอส แสตนดิน ออน เดอะ สเท็พ)
Feelin’ must alone
(ฟีลิน มัสท์ อะโลน)
Well, out comes a farmer
(เวลล , เอ๊าท คัม ซา ฟาเมอะ)
He must have thought that I was nuts
(ฮี มัสท์ แฮ็ฝ ธอท แดท ไอ วอส นัท)
He immediately looked at me
(ฮี อิมีดิอิทลิ ลุ๊ค แอ็ท มี)
And stuck a gun into my guts
(แอนด์ ซทัค กา กัน อิ๊นทู มาย กัท)

I fell down
(ไอ เฟ็ล เดาน)
To my bended knees
(ทู มาย เบ็นด นี)
Saying, ” I dig farmers
(เซอิง , ” ไอ ดีกกํ ฟาเมอะ)
Don’t shoot me please ”
(ด้อนท์ ชู๊ท มี พลีซ “)
He cocked his rifle
(ฮี ค๊อค ฮิส ไร๊เฟิ่ล)
And began to shout
(แอนด์ บิแกน ทู เช๊าท)
” You’re that travelin’ salesman
(” ยัวร์ แดท แทฝเวอริน เซลสแม็น)
That I have heard about ” v I said, ” No ! No ! No !
(แดท ไอ แฮ็ฝ เฮิด อะเบ๊าท ” วี ไอ เซ็ด , ” โน ! โน ! โน !)
I’m a doctor and it’s true
(แอม มา ด๊อคเท่อร์ แอนด์ อิทซ ทรู)
I’m a clean-cut kid
(แอม มา คลีน คัท คิด)
And I been to college too ” .
(แอนด์ ดาย บีน ทู ค๊อลลิจ ทู “)

Then in comes his daughter
(เด็น อิน คัม ฮิส ด๊อเท่อร์)
Whose name was Rita
(ฮูส เนม วอส ริดา)
She looked like she stepped out of
(ชี ลุ๊ค ไล๊ค ชี สตอปชฺ เอ๊าท อ็อฝ)
La Dolce Vita
(ลา โดลเซ ไฝทะ)
I immediately tried to cool it
(ไอ อิมีดิอิทลิ ทไร ทู คูล อิท)
With her dad
(วิธ เฮอ แด๊ด)
And told him what a
(แอนด์ โทลด ฮิม ว๊อท ดา)
Nice, pretty farm he had
(ไน๊ซ์ , พริ๊ทที่ ฟาร์ม ฮี แฮ็ด)
He said, ” What do doctors
(ฮี เซ็ด , ” ว๊อท ดู ด๊อคเท่อร์)
Know about farms, pray tell ? ”
(โนว์ อะเบ๊าท ฟาร์ม , เพรย์ เทลล “)
I said, ” I was born
(ไอ เซ็ด , ” ไอ วอส บอน)
At the bottom of a wishing well ” .
(แอ็ท เดอะ บ๊อทท่อม อ็อฝ อะ วิชชิ้ง เวลล “)

Well, by the dirt ‘neath my nails
(เวลล , บาย เดอะ เดิร์ท นี๊ต มาย เนล)
I guess he knew I wouldn’t lie
(ไอ เกสส ฮี นยู ไอ วูดดึ่น ไล)
He said ” I guess, you’re tired ”
(ฮี เซ็ด ” ไอ เกสส , ยัวร์ ไทร์ “)
He said, kinds sly
(ฮี เซ็ด , ไคนด์ ซไล)
I said, ” Yes, ten thousand miles
(ไอ เซ็ด , ” เย็ซ , เท็น เธ๊าซั่นด ไมล)
Today I drove ”
(ทูเดย์ ไอ ดโรฝ “)
He said, ” I got a bed for you
(ฮี เซ็ด , ” ไอ ก็อท ดา เบ๊ด ฟอร์ ยู)
Underneath the stove
(อันเดอะนีธ เดอะ สโท๊ฝ)
Just one condition
(จั๊สท วัน คอนดิ๊ชั่น)
You got to sleep right now
(ยู ก็อท ทู สลี๊พ ไร๊ท นาว)
That you don’t touch my daughter
(แดท ยู ด้อนท์ ทั๊ช มาย ด๊อเท่อร์)
And in the morning, milk the cow ” .
(แอนด์ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง , มิลค์ เดอะ คาว “)

I was sleepin’ like a rat
(ไอ วอส สลีฟปิน ไล๊ค เก แร๊ท)
When I heard something jerkin’
(เว็น นาย เฮิด ซัมติง เจอคิน)
There stood Rita
(แดร์ ซทูด ริดา)
Lookin’ just like Tony Perkins
(ลุคกิน จั๊สท ไล๊ค โทนี่ Perkins)
She said, ” Would you like to take a shower ?
(ชี เซ็ด , ” เวิด ยู ไล๊ค ทู เท้ค เก เช๊าเว่อร์)
I’ll show you up to the door ”
(อิลล โชว์ ยู อั๊พ ทู เดอะ ดอร์ “)
I said, ” Oh, no, no
(ไอ เซ็ด , ” โอ , โน , โน)
I’ve been through this movie before
(แอฝ บีน ทรู ดิส มูวี่ บีฟอร์)
I knew I had to split
(ไอ นยู ไอ แฮ็ด ทู สพลิ๊ท)
But I didn’t know how
(บั๊ท ไอ ดิ๊นอิน โนว์ ฮาว)
When she said,
(เว็น ชี เซ็ด ,)
” Would you like to take that shower now ? ”
(” เวิด ยู ไล๊ค ทู เท้ค แดท เช๊าเว่อร์ นาว “)

Well, I couldn’t leave
(เวลล , ไอ คูดซึ่น ลี๊ฝ)
Unless the old man chased me out
(อันเล๊ซ ดิ โอลด์ แมน เชส มี เอ๊าท)
‘Cause I’d already promised
(ค๊อส อาย ออลเร๊ดี้ พรอมอิซ)
That I’d milk his cows
(แดท อาย มิลค์ ฮิส คาว)
I had to say something
(ไอ แฮ็ด ทู เซย์ ซัมติง)
To strike him very weird
(ทู สไทร๊ค ฮิม เฝ๊รี่ เวี๊ยด)
So I yelled out
(โซ ไอ เยลล เอ๊าท)
” I like Fidel Castro and his beard ”
(” ไอ ไล๊ค Fidel แคซโทร แอนด์ ฮิส เบียร์ด “)
Rita looked offended
(ริดา ลุ๊ค อ๊อฟเฟ่นด)
But she got out of the way
(บั๊ท ชี ก็อท เอ๊าท อ็อฝ เดอะ เวย์)
As he came charging down the stairs
(แอส ฮี เคม chargings เดาน เดอะ สแทร์)
Sayin’, ” What’s that I heard you say ? ”
(เซย์อิน , ” ว๊อท แดท ไอ เฮิด ยู เซย์ “)

I said, ” I like Fidel Castrov I think you heard me right ”
(ไอ เซ็ด , ” ไอ ไล๊ค Fidel Castrov ไอ ทริ๊งค ยู เฮิด มี ไร๊ท “)
And I ducked as he swung
(แอนด์ ดาย ดั๊ค แอส ฮี ซวัง)
At me with all his might
(แอ็ท มี วิธ ออล ฮิส ไมท)
Rita mumbled something
(ริดา มันเบอ ซัมติง)
‘Bout her mother on the hill
(เบาท เฮอ ม๊าเธ่อร์ ออน เดอะ ฮิลล์)
As his fist hit the icebox
(แอส ฮิส ฟิซท ฮิท ดิ icebox)
He said he’s going to kill me
(ฮี เซ็ด อีส โกอิ้ง ทู คิลล์ มี)
If I don’t get out of the door
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ เก็ท เอ๊าท อ็อฝ เดอะ ดอร์)
In two seconds flat
(อิน ทู เซ๊คคั่น แฟลท)
” Your unpatriotic
(” ยุร อันแพทริออทอิค)
Rotten doctor Commie rat ” .
(รอตอึน ด๊อคเท่อร์ คอมมิ แร๊ท “)

Well, he threw a Reader’s Digest
(เวลล , ฮี ธรู อะ รีดเออะ ได๊เจสท)
At my head and I did run
(แอ็ท มาย เฮด แอนด์ ดาย ดิด รัน)
I did a somersault
(ไอ ดิด อะ ซัมเออะซอลท)
As I seen him get his gun
(แอส ซาย ซีน ฮิม เก็ท ฮิส กัน)
And chrashed through the window
(แอนด์ chrashed ทรู เดอะ วิ๊นโด้ว)
At a hundred miles an hour
(แอ็ท ดา ฮั๊นเดร็ด ไมล แอน เอาเอ้อร์)
And landed fully blast
(แอนด์ แลนด์ ฟูลลิ บลาสทํ)
In his garden flowers
(อิน ฮิส ก๊าร์เด้น ฟล๊าวเว่อร์)
Rita said, ” Come back ”
(ริดา เซ็ด , ” คัม แบ็ค “)
As he started to load
(แอส ฮี สท๊าร์ท ทู โหลด)
The sun was comin’ up
(เดอะ ซัน วอส คัมอิน อั๊พ)
And I was runnin’ down the road.
(แอนด์ ดาย วอส รูนนิน เดาน เดอะ โร้ด)

Well, I don’t figure I’ll be back
(เวลล , ไอ ด้อนท์ ฟิ๊กเก้อร อิลล บี แบ็ค)
There for a spell
(แดร์ ฟอร์ รา สเพลล)
Even though Rita moved away
(อี๊เฝ่น โธ ริดา มู๊ฝ อะเวย์)
And got a job in a motel
(แอนด์ ก็อท ดา จ๊อบ อิน อะ โมเท็ล)
He still waits for me
(ฮี สทิลล เว้ท ฟอร์ มี)
Constant on the sky
(ค๊อนสแตนทํ ออน เดอะ สกาย)
He wants to turn me in
(ฮี ว้อนท ทู เทิร์น มี อิน)
To the FBI
(ทู เดอะ FBI)
Me, I romp and stomping
(มี , ไอ ร็อมพ แอนด์ สตอมปิ้ง)
Thankful as a romp
(แธงคฟุล แอส ซา ร็อมพ)
Without freedom of speech
(วิธเอ๊าท ฟรีดัม อ็อฝ สพีช)
I might be in the swamp.
(ไอ ไมท บี อิน เดอะ ซว็อมพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Motorpsycho Nitemare คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น