เนื้อเพลง Tied To The 90’s คำอ่านไทย Travis

We’re tied to the 90’s
(เวีย ไท ทู เดอะ 90s)
In the middle
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
It’s terribly frightening
(อิทซ เทริบลิ ไฟรเทินนิง)
I’m takin’ it fast
(แอม ทอคกิ่น หนิด ฟาสท)
Takin’ it slow
(ทอคกิ่น หนิด สโลว์)
There’s thunder & lightning
(แดร์ ธั๊นเด้อร์ & ไล๊ทนิ่ง)
It’s terribly frightening
(อิทซ เทริบลิ ไฟรเทินนิง)
Lord knows
(หลอร์ด โนว์)
Where it goes
(แวร์ อิท โกซ)
But I know
(บั๊ท ไอ โนว์)
That if so
(แดท อิ๊ฟ โซ)
Well I want to tell you
(เวลล ไอ ว้อนท ทู เทลล ยู)
We’re tired of the 90’s
(เวีย ไทร์ อ็อฝ เดอะ 90s)
We’re tired of the 90’s
(เวีย ไทร์ อ็อฝ เดอะ 90s)
But we’re tied to the 90’s
(บั๊ท เวีย ไท ทู เดอะ 90s)
Tied to the 90’s
(ไท ทู เดอะ 90s)
Remember the 80’s
(รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ 80s)
[They were something]
([ เด เวอ ซัมติง ])
Were worse than the 90’s
(เวอ เวิ๊ร์ส แฑ็น เดอะ 90s)
We’re stuck in a path
(เวีย ซทัค อิน อะ พาธ)
Where fashion is fast
(แวร์ แฟ๊ชั่น อีส ฟาสท)
And nothin’ is lasting
(แอนด์ นอทติน อีส ลาซทิง)
It’s all ghetto blasting
(อิทซ ซอร์ เกทโท blastings)
And Lord knows
(แอนด์ หลอร์ด โนว์)
Where it goes
(แวร์ อิท โกซ)
But I know
(บั๊ท ไอ โนว์)
That if so well I want to tell you
(แดท อิ๊ฟ โซ เวลล ไอ ว้อนท ทู เทลล ยู)
We’re tired of the 90’s
(เวีย ไทร์ อ็อฝ เดอะ 90s)
We’re tired of the 90’s
(เวีย ไทร์ อ็อฝ เดอะ 90s)
Tied to the 90’s
(ไท ทู เดอะ 90s)
” Middle 8 ”
(” มิ๊ดเดิ้ล 8 “)
We’re tired of the 90’s
(เวีย ไทร์ อ็อฝ เดอะ 90s)
We’re tired of the 90’s
(เวีย ไทร์ อ็อฝ เดอะ 90s)
We’re tired of the 90’s
(เวีย ไทร์ อ็อฝ เดอะ 90s)
But we’re tied to the 90’s
(บั๊ท เวีย ไท ทู เดอะ 90s)
Oh, we’re tied to the 90’s
(โอ , เวีย ไท ทู เดอะ 90s)
We’re tied of the 90’s
(เวีย ไท อ็อฝ เดอะ 90s)
We’re tired of the nines
(เวีย ไทร์ อ็อฝ เดอะ ไนน)
Tied to the nines
(ไท ทู เดอะ ไนน)
Tied to the 90’s
(ไท ทู เดอะ 90s)

Song written and composed by F.Healy
(ซ็อง วึ้น แอนด์ คอมโพส บาย เอฟ Healy)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tied To The 90’s คำอ่านไทย Travis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น