เนื้อเพลง You Make Me, Me คำอ่านไทย MXPX

Every night I get down on my knees and pray
(เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท ไอ เก็ท เดาน ออน มาย นี แซน เพรย์)
And thank the lord above for you each day
(แอนด์ แธ๊งค์ เดอะ หลอร์ด อะโบ๊ฝ ฟอร์ ยู อีช เดย์)
I was lost and then I found you
(ไอ วอส ล็อซท แอนด์ เด็น นาย เฟานด ยู)
You make my ocean,
(ยู เม้ค มาย โอ๊เชี่ยน ,)
You make my sky blue
(ยู เม้ค มาย สกาย บลู)

You make me smile
(ยู เม้ค มี สไมล์)
You make me sing
(ยู เม้ค มี ซิง)
You make me scream
(ยู เม้ค มี สครีม)
You make me everything
(ยู เม้ค มี เอ๊วี่ติง)
You make me, me
(ยู เม้ค มี , มี)

What blessings has the Lord stored up for me
(ว๊อท บเลซซิง แฮ็ส เดอะ หลอร์ด สโทร์ อั๊พ ฟอร์ มี)
You are the answer to that mystery
(ยู อาร์ ดิ แอ๊นเซ่อร ทู แดท มิ๊สเทอรี่)
I was lost and then I found you
(ไอ วอส ล็อซท แอนด์ เด็น นาย เฟานด ยู)
You make my ocean,
(ยู เม้ค มาย โอ๊เชี่ยน ,)
You make my sky blue
(ยู เม้ค มาย สกาย บลู)

You make me smile
(ยู เม้ค มี สไมล์)
You make me sing
(ยู เม้ค มี ซิง)
You make me scream
(ยู เม้ค มี สครีม)
You make me everything
(ยู เม้ค มี เอ๊วี่ติง)
You make me laugh
(ยู เม้ค มี ล๊าฟ)
You make me cry
(ยู เม้ค มี คราย)
You make me live
(ยู เม้ค มี ไล้ฝ)
You make me die
(ยู เม้ค มี ดาย)
You make me, me
(ยู เม้ค มี , มี)

Height won’t separate us from this love
(ไฮท ว็อนท เซ๊พาเหรท อัซ ฟรอม ดิส ลัฝ)
Depth can’t separate from this love
(เด็พธ แค็นท เซ๊พาเหรท ฟรอม ดิส ลัฝ)

You make me smile
(ยู เม้ค มี สไมล์)
You make me sing
(ยู เม้ค มี ซิง)
You make me scream
(ยู เม้ค มี สครีม)
You make me everything
(ยู เม้ค มี เอ๊วี่ติง)
You make me, me
(ยู เม้ค มี , มี)

These days so few seem to have faith
(ฑิส เดย์ โซ ฟิว ซีม ทู แฮ็ฝ เฟท)
In the son of man and in his grace
(อิน เดอะ ซัน อ็อฝ แมน แอนด์ อิน ฮิส เกร๊ซ)
I feel your breath upon my face
(ไอ ฟีล ยุร บรี๊ทฺรฺ อุพอน มาย เฟซ)
As you replace, my broken wings
(แอส ยู รีเพลส , มาย บโรเค็น วิง)

You make me smile
(ยู เม้ค มี สไมล์)
You make me sing
(ยู เม้ค มี ซิง)
You make me scream
(ยู เม้ค มี สครีม)
You make me everything
(ยู เม้ค มี เอ๊วี่ติง)
You make me, me
(ยู เม้ค มี , มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Make Me, Me คำอ่านไทย MXPX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น