เนื้อเพลง Handshake Drugs คำอ่านไทย Wilco

I was chewin’ gum for something to do
(ไอ วอส chewin กัม ฟอร์ ซัมติง ทู ดู)
The blinds were being pulled down on the dew
(เดอะ ไบลนฺดฺ เวอ บีอิง พูลล เดาน ออน เดอะ ดิว)
Inside, out of love, what a laugh
(อิ๊นไซด์ , เอ๊าท อ็อฝ ลัฝ , ว๊อท ดา ล๊าฟ)
I was looking for you
(ไอ วอส ลุคอิง ฟอร์ ยู)

Saxophones started blowing me down
(แซคโซะโฟน สท๊าร์ท โบลวิง มี เดาน)
I was buried in sound
(ไอ วอส เบ๊อรี่ อิน ซาวน์ด)
Taxicabs were driving me around
(Taxicabs เวอ ดรายวิง มี อะราวนฺดฺ)
To the handshake drugs I bought downtown
(ทู เดอะ แฮนเชค ดรัก ซาย บอท ดาวน์ทาวน์)
To the handshake drugs I bought downtown
(ทู เดอะ แฮนเชค ดรัก ซาย บอท ดาวน์ทาวน์)

They were translated poorly, I felt like a clown
(เด เวอ ทรานซเหลท พูรลิ , ไอ เฟ็ลท ไล๊ค เก คลาวนํ)
I looked like someone I used to know
(ไอ ลุ๊ค ไล๊ค ซัมวัน ไอ ยู๊ส ทู โนว์)
I felt alright
(ไอ เฟ็ลท ออลไร๊ท)
And if I ever was myself
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ วอส ไมเซลฟ)
I wasn’t that night
(ไอ วอสซึ้น แดท ไน๊ท)

Oh it’s okay for you to say
(โอ อิทซ โอเค ฟอร์ ยู ทู เซย์)
What you want from me
(ว๊อท ยู ว้อนท ฟรอม มี)
I believe that’s the only
(ไอ บีลี๊ฝ แด้ท ดิ โอ๊นลี่)
Way for me to be, exactly
(เวย์ ฟอร์ มี ทู บี , เอ็กแสคทลิ)
What you want me to be
(ว๊อท ยู ว้อนท มี ทู บี)

Oh it’s okay for you to say
(โอ อิทซ โอเค ฟอร์ ยู ทู เซย์)
What you want from me
(ว๊อท ยู ว้อนท ฟรอม มี)
I believe that’s the only
(ไอ บีลี๊ฝ แด้ท ดิ โอ๊นลี่)
Way for me to be
(เวย์ ฟอร์ มี ทู บี)
Exactly what you want me to be
(เอ็กแสคทลิ ว๊อท ยู ว้อนท มี ทู บี)

Oh I was chewin’ gum for something to do
(โอ ไอ วอส chewin กัม ฟอร์ ซัมติง ทู ดู)
The blinds were being pulled down on the dew
(เดอะ ไบลนฺดฺ เวอ บีอิง พูลล เดาน ออน เดอะ ดิว)
Inside, out of love, what a laugh
(อิ๊นไซด์ , เอ๊าท อ็อฝ ลัฝ , ว๊อท ดา ล๊าฟ)
I was looking for you
(ไอ วอส ลุคอิง ฟอร์ ยู)

Saxophones started blowin’ me down
(แซคโซะโฟน สท๊าร์ท โบลวิน มี เดาน)
I was buried in sound
(ไอ วอส เบ๊อรี่ อิน ซาวน์ด)
The taxicabs were driving me around
(เดอะ taxicabs เวอ ดรายวิง มี อะราวนฺดฺ)
To the handshake drugs I bought downtown
(ทู เดอะ แฮนเชค ดรัก ซาย บอท ดาวน์ทาวน์)
To the handshake drugs I bought downtown
(ทู เดอะ แฮนเชค ดรัก ซาย บอท ดาวน์ทาวน์)

Oh it’s okay for you to say
(โอ อิทซ โอเค ฟอร์ ยู ทู เซย์)
What you want from me
(ว๊อท ยู ว้อนท ฟรอม มี)
I believe that’s the only
(ไอ บีลี๊ฝ แด้ท ดิ โอ๊นลี่)
Way for me to be
(เวย์ ฟอร์ มี ทู บี)
Exactly what do you want me to be?
(เอ็กแสคทลิ ว๊อท ดู ยู ว้อนท มี ทู บี)
Exactly what do you want me to be?
(เอ็กแสคทลิ ว๊อท ดู ยู ว้อนท มี ทู บี)

Felt like a clown
(เฟ็ลท ไล๊ค เก คลาวนํ)
They were translating poorly
(เด เวอ translatings พูรลิ)
I looked like someone
(ไอ ลุ๊ค ไล๊ค ซัมวัน)
I used to know
(ไอ ยู๊ส ทู โนว์)
And if I ever was myself,
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ วอส ไมเซลฟ ,)
I wasn’t that night
(ไอ วอสซึ้น แดท ไน๊ท)

Exactly what do you want me to be?
(เอ็กแสคทลิ ว๊อท ดู ยู ว้อนท มี ทู บี)
Exactly what do you want me to be?
(เอ็กแสคทลิ ว๊อท ดู ยู ว้อนท มี ทู บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Handshake Drugs คำอ่านไทย Wilco

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น