เนื้อเพลง Untitled คำอ่านไทย Eminem

Nah man, not quite finished yet…
(นาห์ แมน , น็อท ไคว๊ ฟิ๊หนิช เย๊ท)

Girl I think,
(เกิร์ล ไอ ทริ๊งค ,)
you just mighta just try-ta pull a muhf*ckin fast one I’m mad
(ยู จั๊สท ไม่ดา จั๊สท ธราย ทา พูลล อะ muhf*ckin ฟาสท วัน แอม แม้ด)
You just hurt my god damn feeling, and that was the last one I had
(ยู จั๊สท เฮิร์ท มาย ก๊อด แดมนํ ฟีลอิง , แอนด์ แดท วอส เดอะ ล๊าสท วัน ไอ แฮ็ด)
Does this look like an arcade, trying to play games, see the saw blade
(โด ดิส ลุ๊ค ไล๊ค แอน อาเคด , ทไรอิง ทู เพลย์ เกม , ซี เดอะ ซอว์ เบลด)
See the silhouette, of a stalker in your walk way, better cooperate
(ซี เดอะ ซิลุเอท , อ็อฝ อะ สทอคเกอร์ อิน ยุร ว๊อล์ค เวย์ , เบ๊ทเท่อร์ โคอ๊อฟเพอเหรท)
Or get saut?ed, and rotisserie, while you’re hog tied
(ออ เก็ท saut ed , แอนด์ rotisserie , ไวล์ ยัวร์ ฮ็อก ไท)
MCs get so quiet, you can hear em all f*cking dog whistle when I walk by
(เมซีสฺ เก็ท โซ ไคว๊เอ้ท , ยู แคน เฮียร เอ็ม ออล เอฟ *คิง ด้อกก วิสเทิ่ล เว็น นาย ว๊อล์ค บาย)
Colt Seavers on a mule, stuntin on that ass like the f*ckin fall guy
(โคลท ซีฟเว่อร์ ออน อะ มยูล , สตันดิน ออน แดท อาซ ไล๊ค เดอะ เอฟ *ckin ฟอลล์ กาย)
I don’t gas my Mercedes after midnight, I treat like a mogai
(ไอ ด้อนท์ แก๊ซ มาย เมอร์ซีดีส แอ๊ฟเท่อร มิดไนท์ , ไอ ทรี๊ท ไล๊ค เก mogai)
Cuz it will turn into a gremlin and run over kids women & men
(คัซ อิท วิล เทิร์น อิ๊นทู อะ gremlin แอนด์ รัน โอ๊เฝ่อร คิด วีมเอิน & เม็น)
Vrrrrrn vrrrn! motor so big you can fit a midget in its engine
(Vrrrrrn vrrrn ! ม๊อเท่อร์ โซ บิ๊ก ยู แคน ฟิท ดา มีจเอ็ท อิน อิทซ เอ๊นจิ้น)
B*tch gimme them digits while your cringin’
(บี *tch กีมมิ เด็ม ดิ๊จิท ไวล์ ยุร cringin)
Not by the hair on my chinny-chin-chin,
(น็อท บาย เดอะ แฮร์ ออน มาย chinny ชิน ชิน ,)
Will I spen-spend even ten cents on you
(วิล ไอ สเปน สเพ็นด อี๊เฝ่น เท็น เซ็นท ออน ยู)
Since when do you think it’s gonna cost me a pretty penny
(ซิ๊นซ เว็น ดู ยู ทริ๊งค อิทซ กอนนะ คอสทํ มี อะ พริ๊ทที่ เพนนี)
Sh*t if I think a penny’s pretty,
(ฌะ *ที อิ๊ฟ ฟาย ทริ๊งค กา เพนนี พริ๊ทที่ ,)
Just image how beautiful, a quarter is to me
(จั๊สท อิ๊มเมจ ฮาว บยูทิฟุล , อะ คว๊อร์เท่อร อีส ทู มี)
Ee-nee-mee-nee-my-nee-moe, catch an esquimaux by his toe
(อี nee mee nee มาย nee โม , แค็ทช แอน esquimaux บาย ฮิส โท)
While he’s tryin to roll a snowball but, don’t make him lose his cool
(ไวล์ อีส ทายอิน ทู โรลล อะ snowball บั๊ท , ด้อนท์ เม้ค ฮิม ลู้ส ฮิส คูล)
If he hollers better let him go ya’ll
(อิ๊ฟ ฮี ฮอลเลอะ เบ๊ทเท่อร์ เล็ท ฮิม โก ยอล)

Get up baby get a move on, like a u-haul
(เก็ท อั๊พ เบ๊บี้ เก็ท ดา มู๊ฝ ออน , ไล๊ค เก ยู ฮอล)
You can rack your brain like pool balls
(ยู แคน แร็ค ยุร เบรน ไล๊ค พูล บอล)
You won’t ever think of this sh*t, yeah honey you called?
(ยู ว็อนท เอ๊เฝ่อร์ ทริ๊งค อ็อฝ ดิส ฌะ *ที , เย่ ฮั๊นนี่ ยู คอลลํ)
Well here I come, havoc on the beat, I wreak it
(เวลล เฮียร ไอ คัม , แฮ๊ฝอค ออน เดอะ บีท , ไอ รีค อิท)
Evil, I see hear and speak it
(อี๊ฝิ่ล , ไอ ซี เฮียร แอนด์ สพี๊ค อิท)
Lady put your money on shady, f*ck that other weak sh*t
(เล๊ดี้ พุท ยุร มั๊นนี่ ออน เฌดอิ , เอฟ *ck แดท อ๊อเธ่อร์ วี๊ค ฌะ *ที)
Put your eggs in the same basket,
(พุท ยุร เอ้กก ซิน เดอะ เซม บ๊าสเก็ต ,)
You can count every motherf*ckin chicken ‘fore it hatches
(ยู แคน เค้าทํ เอ๊เฝอร์รี่ motherf*ckin ชีคเค็น โฟร์ อิท แฮชอิส)
Cuz, you can bet your ass that, we gonna get it crackin
(คัซ , ยู แคน เบ๊ท ยุร อาซ แดท , วี กอนนะ เก็ท ดิธ แครกคิน)
Like the Kraken & Titans, when they clash and,
(ไล๊ค เดอะ Kraken & ไทแท็น , เว็น เด แคลช แอนด์ ,)
Get your brains bashin so bad,
(เก็ท ยุร เบรน bashin โซ แบ้ด ,)
You gonna have Kurt Cobain asking to autograph on a blood stained napkin
(ยู กอนนะ แฮ็ฝ เคิท โคเบลน อาคกิ้ง ทู ออโทะกรัฟ ออน อะ บลัด สเทน แนพคิน)
Unfashionable, about as rational as a rash on a fag’s asshole
(Unfashionable , อะเบ๊าท แอส เร๊ชั่นนั่ล แอส ซา แร็ฌ ออน อะ แฟ็ก แอสโฮล)
Now let’s take that line, run it up the flag pole with Elton
(นาว เล็ท เท้ค แดท ไลน์ , รัน หนิด อั๊พ เดอะ แฟล๊ก โพล วิธ เอลตัน)
See if he’s cool with it, don’t stand there and look stupid at me b*tch
(ซี อิ๊ฟ อีส คูล วิธ อิท , ด้อนท์ สแทนด์ แดร์ แอนด์ ลุ๊ค สทิ๊วผิด แอ็ท มี บี *tch)
I ain’t in the mood for the sh*t, gif my d*ck, Google it till it pops up
(ไอ เอน อิน เดอะ มู้ด ฟอร์ เดอะ ฌะ *ที , gif มาย ดี *ck , กูเกิ้ล อิท ทิลล์ อิท พ็อพ อั๊พ)
Ya’ll are so motherf*ckin full of sh*t that your stocked up
(ยอล อาร์ โซ motherf*ckin ฟูล อ็อฝ ฌะ *ที แดท ยุร สท๊อค อั๊พ)
Me, I’m always sh*ttin diarrhea at the mouth,
(มี , แอม ออลเว ฌะ *ttin ไดอะรีอะ แอ็ท เดอะ เม๊าธ ,)
Till your speakers crap out [pthhhhp]
(ทิลล์ ยุร ซพีคเออะ แครพ เอ๊าท [ pthhhhp ])
Ha, what? girl you got a hot b*tt, like a lit cigarette
(ฮา , ว๊อท เกิร์ล ยู ก็อท ดา ฮอท บี *tt , ไล๊ค เก ลิท ซิกะเรท)
But you won’t get a hot fudge Sunday from me,
(บั๊ท ยู ว็อนท เก็ท ดา ฮอท ฟัจ ซันดิ ฟรอม มี ,)
So do not strut my way sl*t, because…
(โซ ดู น็อท ซทรัท มาย เวย์ sl*ที , บิคอส)

And now that I got your panties in a bunch and your bowels in an uproar
(แอนด์ นาว แดท ไอ ก็อท ยุร แพนดีสฺ ซิน อะ บันช แอนด์ ยุร เบาเอ็ลส ซิน แอน อัพโร)
I’ma show you why I came, so you stop asking me what the f*ck for
(แอมอา โชว์ ยู วาย ไอ เคม , โซ ยู สท๊อพ อาคกิ้ง มี ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ฟอร์)
Not look you little sl*t-cunt-whore, I know you want more
(น็อท ลุ๊ค ยู ลิ๊ทเทิ่ล sl*ที คันท โฮ , ไอ โนว์ ยู ว้อนท โม)
B*tch it’s time to put the math back in the Mathers
(บี *tch อิทซ ไทม์ ทู พุท เดอะ แมตซฺ แบ็ค อิน เดอะ แมตเดอสฺ)
Cuz I’m a f*ckin’ [problem], run boy!
(คัซ แอม มา เอฟ *ckin [ โพร๊เบล่ม ] , รัน บอย !)
Every flow, got it mastered,
(เอ๊เฝอร์รี่ โฟลว์ , ก็อท ดิธ ม๊าสเต้อร์ ,)
So every last word, hat you f*ckin’ fags heard
(โซ เอ๊เฝอร์รี่ ล๊าสท เวิร์ด , แฮ็ท ยู เอฟ *ckin แฟ็ก เฮิด)
Comes straight from the fish’s ass,
(คัม สเทร๊ท ฟรอม เดอะ ฟิช อาซ ,)
Yeah, in other words, I’m a bass-terd [bastard]
(เย่ , อิน อ๊อเธ่อร์ เวิร์ด , แอม มา แบ็ซ terd [ แบซเทิด ])
Lookin’ at me like a killed Kenny, gas in the tank? Yeah still plenty
(ลุคกิน แอ็ท มี ไล๊ค เก คิลล์ เคนนี่ , แก๊ซ ซิน เดอะ แท๊งค เย่ สทิลล เพล๊นที่)
No morals, are instilled in me, so remorse, I really don’t feel any
(โน ม๊อรั่ล , อาร์ อินซทีล อิน มี , โซ ริมอซ , ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ ฟีล เอ๊นี่)
Eat your heart out Hannibal, understandable why you’re jealous
(อี๊ท ยุร ฮาร์ท เอ๊าท แฮนนีโบว , understandable วาย ยัวร์ เจลอัซ)
F*ckin’ animal, I got cannibal magnetism
(เอฟ *ckin แอ๊นิมอล , ไอ ก็อท แคนนิแบ็ล magnetism)
Can’t resist ’em now can ya hoe?
(แค็นท รีซิ๊สท เอ็ม นาว แคน ยา โฮ)
Shady, I don’t understand ya flow, understand my flow
(เฌดอิ , ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด ยา โฟลว์ , อั๊นเด้อรสแทนด มาย โฟลว์)
B*tch I flow, like Troy Polamalu’s hair, boy
(บี *tch ไอ โฟลว์ , ไล๊ค ทรอย Polamalus แฮร์ , บอย)
Don’t you dare try to follow or compare boy
(ด้อนท์ ยู แดร์ ธราย ทู ฟ๊อลโล่ว ออ คอมแพร์ บอย)
I’m raw, you ain’t even medium rare, stay the f*ck outta my hair boy
(แอม รอว์ , ยู เอน อี๊เฝ่น มี๊เดี้ยม แรร์ , สเทย์ เดอะ เอฟ *ck เอ๊าตา มาย แฮร์ บอย)
You can look, you can stare, point,
(ยู แคน ลุ๊ค , ยู แคน สแทร์ , พ๊อยท์ ,)
But you can’t touch I’m too clairvoyant
(บั๊ท ยู แค็นท ทั๊ช แอม ทู คแลฝอยแอ็นท)
I don’t get it man, is there a void,
(ไอ ด้อนท์ เก็ท ดิธ แมน , อีส แดร์ อะ ฝอยด ,)
All this weak sh*t, what are my steroids?
(ออล ดิส วี๊ค ฌะ *ที , ว๊อท อาร์ มาย สเตียรอยด์)
Well b*tch, I’m back with some sh*t for that ass,
(เวลล บี *tch , แอม แบ็ค วิธ ซัม ฌะ *ที ฟอร์ แดท อาซ ,)
In ya trunk elephant hemorrhoids
(อิน ยา ทรังค เอ๊เลแฟ้นท เฮมเอาะรอยดส)
And remember boys…
(แอนด์ รีเม๊มเบ่อร์ บอย)

Thank you for coming out. Hope you enjoyed the show.
(แธ๊งค์ ยู ฟอร์ คัมอิง เอ๊าท โฮพ ยู เอ็นจอย เดอะ โชว์)
Until next time… peace.
(อันทิล เน๊กซท ไทม์ พี๊ซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Untitled คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น