เนื้อเพลง Make It Alright คำอ่านไทย Carl Thomas

Ooh Ooh
(อู้ อู้)
Ooh oo oh
(อู้ โอโอ โอ)

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
Ooh, for everytime he broke your precious heart
(อู้ , ฟอร์ เอ๊รี่ไทม์ ฮี บโรค ยุร พรีเชี๊ยส ฮาร์ท)
And did it no regrets
(แอนด์ ดิด ดิท โน รีเกร๊ท)
Ooh, for everytime he started going off
(อู้ , ฟอร์ เอ๊รี่ไทม์ ฮี สท๊าร์ท โกอิ้ง ออฟฟ)
And showed you no respect
(แอนด์ โชว์ ยู โน เรสเพ๊คท)
Ooh, for everytime he used to scream on you
(อู้ , ฟอร์ เอ๊รี่ไทม์ ฮี ยู๊ส ทู สครีม ออน ยู)
As if you were a child
(แอส อิ๊ฟ ยู เวอ อะ ชายลํดํ)
Ooh, for everytime he didn’t tell you the truth
(อู้ , ฟอร์ เอ๊รี่ไทม์ ฮี ดิ๊นอิน เทลล ยู เดอะ ทรู๊ธ)
One lie after lie
(วัน ไล แอ๊ฟเท่อร ไล)

[Chorus: 2x]
([ ค๊อรัส : 2x ])
I’m gonna make it all, make it all, make it alright
(แอม กอนนะ เม้ค อิท ดอร์ , เม้ค อิท ดอร์ , เม้ค อิท ออลไร๊ท)
Make it all, make it all, make it alright
(เม้ค อิท ดอร์ , เม้ค อิท ดอร์ , เม้ค อิท ออลไร๊ท)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])

Oh, everytime when he’d stay out all night
(โอ , เอ๊รี่ไทม์ เว็น ฮีด สเทย์ เอ๊าท ดอร์ ไน๊ท)
And left you home alone
(แอนด์ เล๊ฟท ยู โฮม อะโลน)
Oh, for everytime you would have been alright
(โอ , ฟอร์ เอ๊รี่ไทม์ ยู เวิด แฮ็ฝ บีน ออลไร๊ท)
If he just picked up the phone no
(อิ๊ฟ ฮี จั๊สท พิค อั๊พ เดอะ โฟน โน)
Oh ho oh oh, for everytime you wanted to up and leave
(โอ โฮ โอ โอ , ฟอร์ เอ๊รี่ไทม์ ยู ว้อนท ทู อั๊พ แอนด์ ลี๊ฝ)
But you didn’t quite know how to
(บั๊ท ยู ดิ๊นอิน ไคว๊ โนว์ ฮาว ทู)
Oh Oh Oh, for everytime you wanted someone like me
(โอ โอ โอ , ฟอร์ เอ๊รี่ไทม์ ยู ว้อนท ซัมวัน ไล๊ค มี)
To love and cherish you
(ทู ลัฝ แอนด์ เชริฌ ยู)
Oh I’ll
(โอ อิลล)

[Chorus: 4x]
([ ค๊อรัส : 4x ])

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
You don’t have to… look no…
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ลุ๊ค โน)
Don’t have to look no further
(ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ลุ๊ค โน เฟ๊อร์เธ่อร์)
Cuz I am right before ya
(คัซ ไอ แอ็ม ไร๊ท บีฟอร์ ยา)
With me… things will be…better
(วิธ มี ทริง วิล บี เบ๊ทเท่อร์)
Cuz I’m not here to hurt ya
(คัซ แอม น็อท เฮียร ทู เฮิร์ท ยา)
I’m just here to love ya
(แอม จั๊สท เฮียร ทู ลัฝ ยา)

[Chorus all the way to the end]
([ ค๊อรัส ซอร์ เดอะ เวย์ ทู ดิ เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Make It Alright คำอ่านไทย Carl Thomas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น