เนื้อเพลง Center of My Joy คำอ่านไทย Ruben Studdard

Words and Music by Gloria Gaither, Richard Smallwood
(เวิร์ด แซน มิ๊วสิค บาย โกวเรีย Gaither , ริชราท Smallwood)

Jesus You’re the center of my joy
(จีสัซ ยัวร์ เดอะ เซ๊นเท่อร์ อ็อฝ มาย จอย)
All that’s good and perfect
(ออล แด้ท กู๊ด แอนด์ เพ๊อร์เฟ็คท)
Comes from You
(คัม ฟรอม ยู)
You’re the heart of my contentment
(ยัวร์ เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ มาย ค็อนเทนทเม็นท)
Hope for all I do
(โฮพ ฟอร์ ออล ไอ ดู)
Jesus You’re the center of my joy
(จีสัซ ยัวร์ เดอะ เซ๊นเท่อร์ อ็อฝ มาย จอย)
Oh, help me sing
(โอ , เฮ้ลพ มี ซิง)

Jesus You’re the center of my joy
(จีสัซ ยัวร์ เดอะ เซ๊นเท่อร์ อ็อฝ มาย จอย)
All that’s good and perfect
(ออล แด้ท กู๊ด แอนด์ เพ๊อร์เฟ็คท)
Said it comes from You
(เซ็ด ดิท คัม ฟรอม ยู)
Yes it does, yes it does
(เย็ซ ซิท โด , เย็ซ ซิท โด)
You’re the heart of my contentment
(ยัวร์ เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ มาย ค็อนเทนทเม็นท)
Hope for all I do
(โฮพ ฟอร์ ออล ไอ ดู)
What’s his name?
(ว๊อท ฮิส เนม)
Jesus
(จีสัซ)
Jesus You’re the center of my joy
(จีสัซ ยัวร์ เดอะ เซ๊นเท่อร์ อ็อฝ มาย จอย)
Oh
(โอ)

When I’ve lost my direction
(เว็น แอฝ ล็อซท มาย ดิเรคฌัน)
You’re the compass for my way
(ยัวร์ เดอะ ค๊อมพาสสํ ฟอร์ มาย เวย์)
You’re the fire and light when
(ยัวร์ เดอะ ไฟเออะร แอนด์ ไล๊ท เว็น)
Nights are long and cold
(ไน๊ท แซร์ ลอง แอนด์ โคลด์)
In sadness You are the laughter
(อิน แซดเน็ซ ยู อาร์ เดอะ ลาฟเทอะ)
That shadows all my fears
(แดท แฌดโอ ซอร์ มาย เฟียร์)
When I’m all alone
(เว็น แอม ออล อะโลน)
Your hand is there to hold
(ยุร แฮนด์ อีส แดร์ ทู โฮลด์)
Oh, oh
(โอ , โอ)

Jesus, yes you are
(จีสัซ , เย็ซ ยู อาร์)
Jesus You’re the center of my joy
(จีสัซ ยัวร์ เดอะ เซ๊นเท่อร์ อ็อฝ มาย จอย)
All that’s good and perfect
(ออล แด้ท กู๊ด แอนด์ เพ๊อร์เฟ็คท)
Comes from You
(คัม ฟรอม ยู)
You’re the heart of my contentment
(ยัวร์ เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ มาย ค็อนเทนทเม็นท)
Hope for all I do
(โฮพ ฟอร์ ออล ไอ ดู)
Jesus You’re the center of my joy
(จีสัซ ยัวร์ เดอะ เซ๊นเท่อร์ อ็อฝ มาย จอย)
My joy
(มาย จอย)

You are why I find pleasure
(ยู อาร์ วาย ไอ ไฟนด์ พเลฉเออะ)
In the simple things in life
(อิน เดอะ ซิ๊มเพิ่ล ทริง ซิน ไล๊ฟ)
You’re the music in the meadows
(ยัวร์ เดอะ มิ๊วสิค อิน เดอะ เมดโอ)
And the streams
(แอนด์ เดอะ สทรีม)
The voices of the children
(เดอะ ว๊อยซ์ อ็อฝ เดอะ ชีลดเร็น)
My family and my home
(มาย แฟ๊มิลี่ แอนด์ มาย โฮม)
You’re the source and finisher
(ยัวร์ เดอะ ซ๊อร์ซ แอนด์ ฟีนอิเฌอะ)
Of my highest dreams
(อ็อฝ มาย ฮายเอส ดรีม)
Oh, Jesus, oh
(โอ , จีสัซ , โอ)

Jesus You’re the center of my joy
(จีสัซ ยัวร์ เดอะ เซ๊นเท่อร์ อ็อฝ มาย จอย)
All that’s good and perfect
(ออล แด้ท กู๊ด แอนด์ เพ๊อร์เฟ็คท)
Said it comes from You
(เซ็ด ดิท คัม ฟรอม ยู)
Yes it does, yes it does
(เย็ซ ซิท โด , เย็ซ ซิท โด)
You’re the heart of my contentment
(ยัวร์ เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ มาย ค็อนเทนทเม็นท)
Hope for all I do
(โฮพ ฟอร์ ออล ไอ ดู)
Oh Jesus
(โอ จีสัซ)
You’re the center of my joy
(ยัวร์ เดอะ เซ๊นเท่อร์ อ็อฝ มาย จอย)
Oh Jesus
(โอ จีสัซ)
You’re the center of my joy
(ยัวร์ เดอะ เซ๊นเท่อร์ อ็อฝ มาย จอย)
And Jesus, nobody but you, you you you you you
(แอนด์ จีสัซ , โนบอดี้ บั๊ท ยู , ยู ยู ยู ยู ยู)
Of my Joy
(อ็อฝ มาย จอย)
Jesus, you are the center of my joy
(จีสัซ , ยู อาร์ เดอะ เซ๊นเท่อร์ อ็อฝ มาย จอย)
Jesus, you are the center of my joy
(จีสัซ , ยู อาร์ เดอะ เซ๊นเท่อร์ อ็อฝ มาย จอย)
When I was down
(เว็น นาย วอส เดาน)
You picked me up
(ยู พิค มี อั๊พ)
When I was thirsty
(เว็น นาย วอส เธิซทิ)
You filled my cup
(ยู ฟิลล มาย คัพ)
Jesus
(จีสัซ)
You’re the center of my joy
(ยัวร์ เดอะ เซ๊นเท่อร์ อ็อฝ มาย จอย)
Oh Jesus, You’re the center of my joy
(โอ จีสัซ , ยัวร์ เดอะ เซ๊นเท่อร์ อ็อฝ มาย จอย)
Oh oh
(โอ โอ)
My joy
(มาย จอย)
Hallelujah
(เฮลเลวลูยา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Center of My Joy คำอ่านไทย Ruben Studdard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น