เนื้อเพลง Take Me Back คำอ่านไทย Van Morrison

I’ve been walking by the river
(แอฝ บีน วอคกิง บาย เดอะ ริ๊เฝ่อร์)
I’ve been walking down by the water
(แอฝ บีน วอคกิง เดาน บาย เดอะ ว๊อเท่อร)
I’ve been walking down by the river
(แอฝ บีน วอคกิง เดาน บาย เดอะ ริ๊เฝ่อร์)

I’ve been feeling so sad and blue
(แอฝ บีน ฟีลอิง โซ แซ้ด แอนด์ บลู)
I’ve been thinking, I’ve been thinking, I’ve been thinking,
(แอฝ บีน ติ้งกิง , แอฝ บีน ติ้งกิง , แอฝ บีน ติ้งกิง ,)
I’ve been thinking, I’ve been thinking, I’ve been thinking,
(แอฝ บีน ติ้งกิง , แอฝ บีน ติ้งกิง , แอฝ บีน ติ้งกิง ,)
Ah there’s so much suffering, and it’s
(อา แดร์ โซ มัช ซัฟเฟอะริง , แอนด์ อิทซ)
Too much confusion, too much, too much confusion in the world
(ทู มัช ค็อนฟยูฉัน , ทู มัช , ทู มัช ค็อนฟยูฉัน อิน เดอะ เวิลด)

Take me back, take me back, take me back
(เท้ค มี แบ็ค , เท้ค มี แบ็ค , เท้ค มี แบ็ค)
Take me way back, take me way back, take me way back
(เท้ค มี เวย์ แบ็ค , เท้ค มี เวย์ แบ็ค , เท้ค มี เวย์ แบ็ค)
Take me way back, take me way back, take me way back
(เท้ค มี เวย์ แบ็ค , เท้ค มี เวย์ แบ็ค , เท้ค มี เวย์ แบ็ค)
Take me way back, take me way back, ah!
(เท้ค มี เวย์ แบ็ค , เท้ค มี เวย์ แบ็ค , อา !)
Take me way, way, way, way, way, way, way back, huh!
(เท้ค มี เวย์ , เวย์ , เวย์ , เวย์ , เวย์ , เวย์ , เวย์ แบ็ค , ฮู !)
Help me un…..help me understand
(เฮ้ลพ มี ยูเอ็น เฮ้ลพ มี อั๊นเด้อรสแทนด)
Take me, do you remember the time darlin’
(เท้ค มี , ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ ไทม์ ดาร์ลิน)
When everything made more sense in the world [yeah]
(เว็น เอ๊วี่ติง เมด โม เซ้นส อิน เดอะ เวิลด [ เย่ ])
Oh I remember, I remember
(โอ ไอ รีเม๊มเบ่อร์ , ไอ รีเม๊มเบ่อร์)
When life made more sense
(เว็น ไล๊ฟ เมด โม เซ้นส)
Ah, ah, take me back, take me back, take me back, take me back
(อา , อา , เท้ค มี แบ็ค , เท้ค มี แบ็ค , เท้ค มี แบ็ค , เท้ค มี แบ็ค)
Take me back, take me back, take me back, take me back
(เท้ค มี แบ็ค , เท้ค มี แบ็ค , เท้ค มี แบ็ค , เท้ค มี แบ็ค)
Take me back [woah] to when the world made more sense
(เท้ค มี แบ็ค [ ว้าว ] ทู เว็น เดอะ เวิลด เมด โม เซ้นส)
Well there’s too much suffering and confusion
(เวลล แดร์ ทู มัช ซัฟเฟอะริง แอนด์ ค็อนฟยูฉัน)
And I’m walking down by the river
(แอนด์ แอม วอคกิง เดาน บาย เดอะ ริ๊เฝ่อร์)
Oh, let me understand religion
(โอ , เล็ท มี อั๊นเด้อรสแทนด รีลิ๊เจี้ยน)

Way, way back, way back
(เวย์ , เวย์ แบ็ค , เวย์ แบ็ค)
When you walked, in a green field, in a green meadow
(เว็น ยู ว๊อล์ค , อิน อะ กรีน ฟีลด , อิน อะ กรีน เมดโอ)
Down an avenue of trees
(เดาน แอน แอ๊ฝเฝนิว อ็อฝ ทรี)
On a, on a golden summer
(ออน อะ , ออน อะ โกลเด็น ซั๊มเม่อร์)
And the sky was blue
(แอนด์ เดอะ สกาย วอส บลู)
And you didn’t have no worries, you didn’t have no care
(แอนด์ ยู ดิ๊นอิน แฮ็ฝ โน วอรีสฺ , ยู ดิ๊นอิน แฮ็ฝ โน แคร์)
You were walking in a green field
(ยู เวอ วอคกิง อิน อะ กรีน ฟีลด)
In a meadow, through the b*ttercups, in the summertime
(อิน อะ เมดโอ , ทรู เดอะ บี *ttercups , อิน เดอะ ซัมเมอร์ไทม์)
And you looked way out over, way out
(แอนด์ ยู ลุ๊ค เวย์ เอ๊าท โอ๊เฝ่อร , เวย์ เอ๊าท)
Way out over the city and the water
(เวย์ เอ๊าท โอ๊เฝ่อร เดอะ ซิ๊ที่ แอนด์ เดอะ ว๊อเท่อร)
And it feels so good, and it feels so good
(แอนด์ ดิท ฟีล โซ กู๊ด , แอนด์ ดิท ฟีล โซ กู๊ด)
And you keep on walking
(แอนด์ ยู คี๊พ ออน วอคกิง)

And the music on the radio, and the music on the radio
(แอนด์ เดอะ มิ๊วสิค ออน เดอะ เร๊ดิโอ , แอนด์ เดอะ มิ๊วสิค ออน เดอะ เร๊ดิโอ)
Has so much soul, has so much soul
(แฮ็ส โซ มัช โซล , แฮ็ส โซ มัช โซล)
And you listen, in the nightime
(แอนด์ ยู ลิ๊สซึ่น , อิน เดอะ nightime)
While we’re still and quiet
(ไวล์ เวีย สทิลล แอนด์ ไคว๊เอ้ท)

And you look out on the water
(แอนด์ ยู ลุ๊ค เอ๊าท ออน เดอะ ว๊อเท่อร)
And the big ships, and the big boats
(แอนด์ เดอะ บิ๊ก ชิพ , แอนด์ เดอะ บิ๊ก โบ๊ท)
Came on sailing by, by, by, by
(เคม ออน เซลลิง บาย , บาย , บาย , บาย)
And you felt so good, and I felt so good
(แอนด์ ยู เฟ็ลท โซ กู๊ด , แอนด์ ดาย เฟ็ลท โซ กู๊ด)
I felt I wanna blow my harmonica
(ไอ เฟ็ลท ไอ วอนนา โบลว์ มาย ฮามอนอิคะ)

Take me back, there, take me way back there
(เท้ค มี แบ็ค , แดร์ , เท้ค มี เวย์ แบ็ค แดร์)
Take me back, take me back, take me back
(เท้ค มี แบ็ค , เท้ค มี แบ็ค , เท้ค มี แบ็ค)
Take me way, way, way back, way back
(เท้ค มี เวย์ , เวย์ , เวย์ แบ็ค , เวย์ แบ็ค)
To when, when I understood
(ทู เว็น , เว็น นาย อันเดิซทูด)
When I understood the light, when I understood the light
(เว็น นาย อันเดิซทูด เดอะ ไล๊ท , เว็น นาย อันเดิซทูด เดอะ ไล๊ท)
In the golden afternoon, in the golden afternoon
(อิน เดอะ โกลเด็น แอฟเตอร์นูน , อิน เดอะ โกลเด็น แอฟเตอร์นูน)
In the golden afternoon, in the golden afternoon
(อิน เดอะ โกลเด็น แอฟเตอร์นูน , อิน เดอะ โกลเด็น แอฟเตอร์นูน)
In the golden afternoon when we sat and listened to Sonny Boy blow
(อิน เดอะ โกลเด็น แอฟเตอร์นูน เว็น วี แซ็ท แอนด์ ลิ๊สซึ่น ทู ซันนิ บอย โบลว์)

In the golden afternoon when
(อิน เดอะ โกลเด็น แอฟเตอร์นูน เว็น)
We sat and let Sonny Boy, blow, blow his harp
(วี แซ็ท แอนด์ เล็ท ซันนิ บอย , โบลว์ , โบลว์ ฮิส ฮาพ)

Take me back, take me back, take me back
(เท้ค มี แบ็ค , เท้ค มี แบ็ค , เท้ค มี แบ็ค)
Take me way, way, way, way, way, way, way
(เท้ค มี เวย์ , เวย์ , เวย์ , เวย์ , เวย์ , เวย์ , เวย์)
Back when I, when I understood, when I understood, yeah
(แบ็ค เว็น นาย , เว็น นาย อันเดิซทูด , เว็น นาย อันเดิซทูด , เย่)
Oh, ah, take me way back, when, when, when, when, when, when
(โอ , อา , เท้ค มี เวย์ แบ็ค , เว็น , เว็น , เว็น , เว็น , เว็น , เว็น)
When, when, when, when, when, when, when
(เว็น , เว็น , เว็น , เว็น , เว็น , เว็น , เว็น)
I was walking down the
(ไอ วอส วอคกิง เดาน เดอะ)
Walking down the street and
(วอคกิง เดาน เดอะ สทรีท แอนด์)
It didn’t matter
(อิท ดิ๊นอิน แม๊ทเท่อร์)
`Cause everything felt, everything felt, everything felt
(`Cause เอ๊วี่ติง เฟ็ลท , เอ๊วี่ติง เฟ็ลท , เอ๊วี่ติง เฟ็ลท)
Everything felt, everything felt, everything felt, everything felt
(เอ๊วี่ติง เฟ็ลท , เอ๊วี่ติง เฟ็ลท , เอ๊วี่ติง เฟ็ลท , เอ๊วี่ติง เฟ็ลท)
Everything felt, everything felt, everything felt so right, ha
(เอ๊วี่ติง เฟ็ลท , เอ๊วี่ติง เฟ็ลท , เอ๊วี่ติง เฟ็ลท โซ ไร๊ท , ฮา)
And so good
(แอนด์ โซ กู๊ด)
Everything felt, so right, and so good
(เอ๊วี่ติง เฟ็ลท , โซ ไร๊ท , แอนด์ โซ กู๊ด)
Everything felt, so right, and so good
(เอ๊วี่ติง เฟ็ลท , โซ ไร๊ท , แอนด์ โซ กู๊ด)
Everything felt, so right, and so good, ah
(เอ๊วี่ติง เฟ็ลท , โซ ไร๊ท , แอนด์ โซ กู๊ด , อา)
Everything felt, so right, and so good
(เอ๊วี่ติง เฟ็ลท , โซ ไร๊ท , แอนด์ โซ กู๊ด)
Everything felt, so right, and so good, so good
(เอ๊วี่ติง เฟ็ลท , โซ ไร๊ท , แอนด์ โซ กู๊ด , โซ กู๊ด)
In the eternal now, in the eternal moment
(อิน ดิ อิทเท๊อร์น่อล นาว , อิน ดิ อิทเท๊อร์น่อล โม๊เม้นท)
In the eternal now, in the eternal moment
(อิน ดิ อิทเท๊อร์น่อล นาว , อิน ดิ อิทเท๊อร์น่อล โม๊เม้นท)
In the eternal now
(อิน ดิ อิทเท๊อร์น่อล นาว)
Everything felt so good, so good, so good, so good, so good
(เอ๊วี่ติง เฟ็ลท โซ กู๊ด , โซ กู๊ด , โซ กู๊ด , โซ กู๊ด , โซ กู๊ด)
And so right, so right, so right, just
(แอนด์ โซ ไร๊ท , โซ ไร๊ท , โซ ไร๊ท , จั๊สท)
So good, so right, so right, in the eternal
(โซ กู๊ด , โซ ไร๊ท , โซ ไร๊ท , อิน ดิ อิทเท๊อร์น่อล)
In the eternal moment, in the eternal moment
(อิน ดิ อิทเท๊อร์น่อล โม๊เม้นท , อิน ดิ อิทเท๊อร์น่อล โม๊เม้นท)
In the eternal moment, in the eternal moment
(อิน ดิ อิทเท๊อร์น่อล โม๊เม้นท , อิน ดิ อิทเท๊อร์น่อล โม๊เม้นท)
When you lived, when you lived
(เว็น ยู ไล้ฝ , เว็น ยู ไล้ฝ)
When you lived, in the light
(เว็น ยู ไล้ฝ , อิน เดอะ ไล๊ท)
When you lived in the grace
(เว็น ยู ไล้ฝ อิน เดอะ เกร๊ซ)
In the grace, in grace
(อิน เดอะ เกร๊ซ , อิน เกร๊ซ)
When you lived in the light
(เว็น ยู ไล้ฝ อิน เดอะ ไล๊ท)
In the light, in the grace
(อิน เดอะ ไล๊ท , อิน เดอะ เกร๊ซ)
And the blessing.
(แอนด์ เดอะ บเลซซิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take Me Back คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น