เนื้อเพลง True Loyalty คำอ่านไทย 50 Cent feat Lloyd Banks, Tony Yayo

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
Unh, yeah..I like the way this feel right here
(Unh , เย่ ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ดิส ฟีล ไร๊ท เฮียร)
yo…turn me up in the head phones just a lil’ bit
(โย เทิร์น มี อั๊พ อิน เดอะ เฮด โฟน จั๊สท ดา ลิล บิท)
yeah..
(เย่)

[50 Cent + [Lloyd Banks]]
([ 50 เซ็นท + [ ลอยด แบ๊งค ] ])
There ain’t sh*t in this world deeper than loyalty and love
(แดร์ เอน ฌะ *ที อิน ดิส เวิลด ดิพเพอ แฑ็น ลอยแอ็ลทิ แอนด์ ลัฝ)
[Except loyalty and love, between thugs]
([ เอ็กเซ๊พท ลอยแอ็ลทิ แอนด์ ลัฝ , บีทะวีน ธัก ])
For you, I pull up in the whip and spray the whole strip
(ฟอร์ ยู , ไอ พูลล อั๊พ อิน เดอะ ฮวิพ แอนด์ สเพรย์ เดอะ โฮล ซทริพ)
[For you, I walk up close and lay a n*gga’s kin]
([ ฟอร์ ยู , ไอ ว๊อล์ค อั๊พ โคลส แอนด์ เลย์ อะ เอ็น *ggas คิน ])
For you, there ain’t a damn thing that I won’t do
(ฟอร์ ยู , แดร์ เอน ดา แดมนํ ทริง แดท ไอ ว็อนท ดู)
I’m a Thug, this my way I show, my love for you
(แอม มา ธัก , ดิส มาย เวย์ ไอ โชว์ , มาย ลัฝ ฟอร์ ยู)
[N*gga for you, I get the coke, I’ma turn it into cash]
([ เอ็น *gga ฟอร์ ยู , ไอ เก็ท เดอะ โคค , แอมอา เทิร์น หนิด อิ๊นทู แค๊ช ])
For you, if we go broke, we gon’ rob a n*gga ass
(ฟอร์ ยู , อิ๊ฟ วี โก บโรค , วี ก็อน ร๊อบ อะ เอ็น *gga อาซ)
[For you, if we get knocked, I’ma have to take the weight
([ ฟอร์ ยู , อิ๊ฟ วี เก็ท น๊อค , แอมอา แฮ็ฝ ทู เท้ค เดอะ เว๊ท)
‘Cause with a record like yours dogg, you ain’t stayin’ upstate]
(ค๊อส วิธ อะ เร๊คขอร์ด ไล๊ค ยุร ด๊อก , ยู เอน สเตยิน upstate ])
N*gga for you, I kill a whole God damn crew [Why?]
(เอ็น *gga ฟอร์ ยู , ไอ คิลล์ อะ โฮล ก๊อด แดมนํ ครู [ วาย ])
‘Cause I know you’d do the same thing too…haha
(ค๊อส ไอ โนว์ ยูต ดู เดอะ เซม ทริง ทู ฮาฮา)
I ride, you ride for me, my enemies your enemies
(ไอ ไรด์ , ยู ไรด์ ฟอร์ มี , มาย อียีมีสฺ ยุร อียีมีสฺ)
How could you not love a Thug like me?
(ฮาว เคิด ยู น็อท ลัฝ อะ ธัก ไล๊ค มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Would you ride for me? [you ain’t even got to ask]
(เวิด ยู ไรด์ ฟอร์ มี [ ยู เอน อี๊เฝ่น ก็อท ทู อาสคฺ ])
Would you die for me? [n*gga, they blast you, they blast me]
(เวิด ยู ดาย ฟอร์ มี [ เอ็น *gga , เด บลาสทํ ยู , เด บลาสทํ มี ])
Would you cry for me? [sh*t, when I die I don’t cry for me, just keep reppin’ Southside for me]
(เวิด ยู คราย ฟอร์ มี [ ฌะ *ที , เว็น นาย ดาย ไอ ด้อนท์ คราย ฟอร์ มี , จั๊สท คี๊พ เพพพิน Southside ฟอร์ มี ])
N*gga, you ride for me? [you ain’t even got to ask]
(เอ็น *gga , ยู ไรด์ ฟอร์ มี [ ยู เอน อี๊เฝ่น ก็อท ทู อาสคฺ ])
Would you die for me? [n*gga, they blast you, they blast me]
(เวิด ยู ดาย ฟอร์ มี [ เอ็น *gga , เด บลาสทํ ยู , เด บลาสทํ มี ])
Would you cry for me? [sh*t, when I die I don’t cry for me, just keep reppin’ Southside for me]
(เวิด ยู คราย ฟอร์ มี [ ฌะ *ที , เว็น นาย ดาย ไอ ด้อนท์ คราย ฟอร์ มี , จั๊สท คี๊พ เพพพิน Southside ฟอร์ มี ])

[50 Cent + [Lloyd Banks]]
([ 50 เซ็นท + [ ลอยด แบ๊งค ] ])
[N*gga, I’m the stem, you the crack
([ เอ็น *gga , แอม เดอะ สเท็ม , ยู เดอะ แคร๊ค)
I’m the clip, you the gat
(แอม เดอะ คลิพ , ยู เดอะ แกท)
I’m the glock, you the mac
(แอม เดอะ คล็อก , ยู เดอะ แมค)
I’m the artist, you the trap
(แอม ดิ อาทิซท , ยู เดอะ แถร๊บ)
I’m a pen, you the pad
(แอม มา เพ็น , ยู เดอะ แพ็ด)
I’m the Dutch, you the bag
(แอม เดอะ ดัช , ยู เดอะ แบ๊ก)
I’m the knife, you the stab
(แอม เดอะ ไน๊ฟ , ยู เดอะ ซแท็บ)
I’m the driver, you the Jag]
(แอม เดอะ ดไรฝเออะ , ยู เดอะ แจ็ก ])
I’m the ice, you the bezel
(แอม ดิ ไอ๊ซ์ , ยู เดอะ เบสเอ็ล)
I’m grimy, you ghetto
(แอม ไกรมอิ , ยู เกทโท)
I’m the bow, you the arrow
(แอม เดอะ บาว , ยู ดิ แอ๊โร่)
I’m the shell, you the barrel
(แอม เดอะ เชลล์ , ยู เดอะ บ๊าร์เรล)
I’m a pimp, you a player
(แอม มา พิมพ , ยู อะ เพย์เยอร์)
I’m dope, you the hustler
(แอม โดพ , ยู เดอะ ฮัซเลอะ)
I’m a nine, quiet me down, you the muffler
(แอม มา ไนน , ไคว๊เอ้ท มี เดาน , ยู เดอะ มัฟเลอะ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Tony Yayo]
([ โทนี่ Yayo ])
You can catch me in public housing, wit’ bundles of D
(ยู แคน แค็ทช มี อิน พับลิค เฮาสอิง , วิท บั๊นเดิ้ล อ็อฝ ดี)
Or in the Santa Monica mountains, bundled up to ski
(ออ อิน เดอะ แซนดา มอนหนิก้า เม๊าเท่น , บั๊นเดิ้ล อั๊พ ทู ซคี)
Since, time is money, I rhyme on the clock
(ซิ๊นซ , ไทม์ อีส มั๊นนี่ , ไอ ไรม ออน เดอะ คล๊อค)
And walk through the strip with a nine in the ox
(แอนด์ ว๊อล์ค ทรู เดอะ ซทริพ วิธ อะ ไนน อิน ดิ อ็อคซ)
You seen the ice, you know it’s top notch
(ยู ซีน ดิ ไอ๊ซ์ , ยู โนว์ อิทซ ท๊อพ น็อช)
And when it comes to dice, I’m seeing’ shorty to the shot box
(แอนด์ เว็น หนิด คัม ทู ไดซ , แอม ซีอิง ชอร์ทดิง ทู เดอะ ฌ็อท บ๊อกซฺ)
Banks stop, guns pop through your tank top
(แบ๊งค สท๊อพ , กัน พ็อพ ทรู ยุร แท๊งค ท๊อพ)
And leave you wet up like a sonar range drop
(แอนด์ ลี๊ฝ ยู เว๊ท อั๊พ ไล๊ค เก โซนา เร๊นจ ดรอพ)
When I grind, I wear the same thing tomorrow
(เว็น นาย ไกรนด , ไอ แวร์ เดอะ เซม ทริง ทูม๊อโร่ว)
When you grind, it’s Showtime at the Apollo
(เว็น ยู ไกรนด , อิทซ โชว์ไทม์ แอ็ท ดิ apollo)
Damn near every rapper gotta hide sixteen
(แดมนํ เนียร์ เอ๊เฝอร์รี่ แรพเพอ กอททะ ไฮด์ ซิคซทีน)
Well my flow’s like a ho that’s sixteen
(เวลล มาย โฟลว์ ไล๊ค เก โฮ แด้ท ซิคซทีน)
I ran through n*ggas, dismantled n*ggas
(ไอ แร็น ทรู เอ็น *ggas , dismantled เอ็น *ggas)
They mad ’cause they see me in Cancun b*tches
(เด แม้ด ค๊อส เด ซี มี อิน แคนคูน บี *tches)
But I’m ghetto, straight from the ‘hood my n*gga
(บั๊ท แอม เกทโท , สเทร๊ท ฟรอม เดอะ ฮุด มาย เอ็น *gga)
If there’s no toothbrush I’ma use my finger
(อิ๊ฟ แดร์ โน toothbrush แอมอา ยู๊ส มาย ฟิ๊งเก้อร)
I got so many minks, and so many leathers
(ไอ ก็อท โซ เมนอิ มิงค , แอนด์ โซ เมนอิ เล๊เธ่อร์)
The crib is surrounded by animal protesters
(เดอะ คริบ อีส เซอร์ราวนด์ บาย แอ๊นิมอล protesters)
I’m a grown man, still livin’ like I’m young
(แอม มา กโรน แมน , สทิลล ลีฝอิน ไล๊ค แอม ยัง)
With the mind of an old man, full of wisdom
(วิธ เดอะ ไมนด์ อ็อฝ แอน โอลด์ แมน , ฟูล อ็อฝ วีสดัม)
Here the cops come, task force van
(เฮียร เดอะ ค็อพ คัม , ท๊าซค ฟอร์ซ แฝน)
Rock so much ice, I’m called Jack Frost man
(ร๊อค โซ มัช ไอ๊ซ์ , แอม คอลลํ แจ็ค ฟร็อซท แมน)
And while we sippin’ on cris’, you sippin’ backwash man
(แอนด์ ไวล์ วี ซิบปิ่น ออน คริซ , ยู ซิบปิ่น backwash แมน)
Your team got heart, but your heart’s in my hand
(ยุร ทีม ก็อท ฮาร์ท , บั๊ท ยุร ฮาร์ท ซิน มาย แฮนด์)
You want sixteen bars, in song format
(ยู ว้อนท ซิคซทีน บาร์ , อิน ซ็อง ฟอแม็ท)
Or sixteen cars on your mom’s doormat…wha
(ออ ซิคซทีน คารํ ออน ยุร มัม doormat wha)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง True Loyalty คำอ่านไทย 50 Cent feat Lloyd Banks, Tony Yayo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น