เนื้อเพลง Wild Montana Skies คำอ่านไทย John Denver

He was born in the Bitterroot Valley in the early morning rain
(ฮี วอส บอน อิน เดอะ Bitterroot แฝ๊เล่ย์ อิน ดิ เอ๊อรํลี่ ม๊อร์นิ่ง เรน)
Wild geese over the water headin’ north and home again
(ไวลด์ กีซ โอ๊เฝ่อร เดอะ ว๊อเท่อร เฮดิน น๊อร์ธ แอนด์ โฮม อะเกน)
Bringin’ a warm wind from the south
(บริงอิน อะ วอร์ม วินด ฟรอม เดอะ เซ๊าธ)
Bringin’ the first taste of the spring
(บริงอิน เดอะ เฟิร์สท เท๊ซท อ็อฝ เดอะ สพริง)
His mother took him to her breast and softly she did sing
(ฮิส ม๊าเธ่อร์ ทุค ฮิม ทู เฮอ บรี๊สทฺ แอนด์ ซอฟทลิ ชี ดิด ซิง)

CHORUS:
(ค๊อรัส :)
Oh Montana, give this child a home
(โอ มอนเทนา , กี๊ฝ ดิส ชายลํดํ อะ โฮม)
Give him the love of a good family and a woman of his own
(กี๊ฝ ฮิม เดอะ ลัฝ อ็อฝ อะ กู๊ด แฟ๊มิลี่ แอนด์ อะ วู๊แม่น อ็อฝ ฮิส โอว์น)
Give him a fire in his heart give him a fire in his eyes
(กี๊ฝ ฮิม มา ไฟเออะร อิน ฮิส ฮาร์ท กี๊ฝ ฮิม มา ไฟเออะร อิน ฮิส อาย)
Give him the wind for a brother and the wild Montana skies
(กี๊ฝ ฮิม เดอะ วินด ฟอร์ รา บร๊าเท่อรํ แอนด์ เดอะ ไวลด์ มอนเทนา สกาย)

His mother died that summer and he never learned to cry
(ฮิส ม๊าเธ่อร์ ดาย แดท ซั๊มเม่อร์ แอนด์ ฮี เน๊เฝ่อร์ เลิร์น ทู คราย)
He never knew his father and he never did ask why
(ฮี เน๊เฝ่อร์ นยู ฮิส ฟ๊าเท่อร แอนด์ ฮี เน๊เฝ่อร์ ดิด อาสคฺ วาย)
He never knew the answers that would make an easy way
(ฮี เน๊เฝ่อร์ นยู ดิ แอ๊นเซ่อร แดท เวิด เม้ค แอน อีสอิ เวย์)
But he learned to know the wilderness and to be a man that way
(บั๊ท ฮี เลิร์น ทู โนว์ เดอะ วีลเดอะเน็ซ แซน ทู บี อะ แมน แดท เวย์)

His mother’s brother took him in to his family and his home
(ฮิส ม๊าเธ่อร์ บร๊าเท่อรํ ทุค ฮิม อิน ทู ฮิส แฟ๊มิลี่ แอนด์ ฮิส โฮม)
Gave him a hand that he could lean on and a strength to call his own
(เกฝ ฮิม มา แฮนด์ แดท ฮี เคิด ลีน ออน แอนด์ อะ ซทเร็งธ ทู คอลลํ ฮิส โอว์น)
And he learned to be a farmer and he learned to love the land
(แอนด์ ฮี เลิร์น ทู บี อะ ฟาเมอะ แอนด์ ฮี เลิร์น ทู ลัฝ เดอะ แลนด์)
And he learned to read the seasons and he
(แอนด์ ฮี เลิร์น ทู รี๊ด เดอะ ซี๊ซั่น แซน ฮี)
Learned to make a stand
(เลิร์น ทู เม้ค เก สแทนด์)

*Chorus*
(*ค๊อรัส *)

On the eve of his 21st birthday he set out on his own
(ออน ดิ อี๊ฟ อ็อฝ ฮิส 21st เบริ์ดเดย์ ฮี เซ็ท เอ๊าท ออน ฮิส โอว์น)
He was 30 years and runnin’ when he found his way back home
(ฮี วอส 30 เยียร์ แซน รูนนิน เว็น ฮี เฟานด ฮิส เวย์ แบ็ค โฮม)
Ridin’ a storm across the mountains and an aching in his heart
(ริดอิน อะ สทอร์ม อะคร๊อส เดอะ เม๊าเท่น แซน แอน เอคอิง อิน ฮิส ฮาร์ท)
Said he came to turn the pages and to make a brand new start
(เซ็ด ฮี เคม ทู เทิร์น เดอะ เพจ แซน ทู เม้ค เก แบรนดฺ นิว สท๊าร์ท)

He never told the story of the time that he was gone
(ฮี เน๊เฝ่อร์ โทลด เดอะ สท๊อรี่ อ็อฝ เดอะ ไทม์ แดท ฮี วอส กอน)
Some say he was a lawyer, some say he was a John
(ซัม เซย์ ฮี วอส ซา ล๊อเย่อร์ , ซัม เซย์ ฮี วอส ซา จอน)
There was somethin’ in the city that he said he couldn’t breathe
(แดร์ วอส ซัมติน อิน เดอะ ซิ๊ที่ แดท ฮี เซ็ด ฮี คูดซึ่น บรีฑ)
And there was something in the country that he said he couldn’t leave
(แอนด์ แดร์ วอส ซัมติง อิน เดอะ คั๊นทรี่ แดท ฮี เซ็ด ฮี คูดซึ่น ลี๊ฝ)

*Chorus*
(*ค๊อรัส *)

Now some say he was crazy and they’re glad that he is gone
(นาว ซัม เซย์ ฮี วอส คเรสิ แอนด์ เดรว แกล๊ด แดท ฮี อีส กอน)
But some of us will miss him and we’ll try to carry on
(บั๊ท ซัม อ็อฝ อัซ วิล มิซ ฮิม แอนด์ เวลล ธราย ทู แค๊รรี่ ออน)
Giving a voice to the forest, giving a voice to the dawn
(กีฝวิง อะ ว๊อยซ์ ทู เดอะ ฟ๊อเรสท , กีฝวิง อะ ว๊อยซ์ ทู เดอะ ดอว์น)
Giving a voice to the wilderness and the land that he lived on
(กีฝวิง อะ ว๊อยซ์ ทู เดอะ วีลเดอะเน็ซ แซน เดอะ แลนด์ แดท ฮี ไล้ฝ ออน)

*Chorus*
(*ค๊อรัส *)

*Repeat Chorus*
(*รีพี๊ท ค๊อรัส *)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wild Montana Skies คำอ่านไทย John Denver

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น