เนื้อเพลง Sell It Out คำอ่านไทย Nappy Roots

[Skinny DeVille]
([ ซคีนอิ ดีฝเวล ])
Smoked the bong to the bang and got crunk
(สโม๊ค เดอะ บอง ทู เดอะ แบง แอนด์ ก็อท ครัก)
Shorty with the thong and the chain’s about to get nutty
(ชอร์ทดิง วิธ เดอะ ธอง แอนด์ เดอะ เชน อะเบ๊าท ทู เก็ท นัททิ)
From my song my hands, I ain’t tryna be ya buddy
(ฟรอม มาย ซ็อง มาย แฮนด์ , ไอ เอน ทายนา บี ยา บั๊ดดี้)
Let a player cut somethin *scratching*
(เล็ท ดา เพย์เยอร์ คัท ซัมติน *กำลังสแครทช *)
Now it’s on anything that got drunk
(นาว อิทซ ออน เอนอิธิง แดท ก็อท ดรั๊งค)
Skully took it strong to the brain, and I’m
(Skully ทุค อิท สทรอง ทู เดอะ เบรน , แอนด์ แอม)
talkin dirty to this broad, ” where yo’ mayne? ”
(ทอคกิ่น เดอทิ ทู ดิส บรอด , ” แวร์ โย เมน “)
Think about it, till early in the mo’nin, bout 7:30
(ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ , ทิลล์ เอ๊อรํลี่ อิน เดอะ monin , เบาท 7 : 30)
Get it on with the Philly, light the blunt and hell it’s on
(เก็ท ดิธ ออน วิธ เดอะ ฟิวลี่ , ไล๊ท เดอะ บลันท แอนด์ เฮ็ลล อิทซ ออน)
If ya tryna hit me, then hit me on my cella-phone
(อิ๊ฟ ยา ทายนา ฮิท มี , เด็น ฮิท มี ออน มาย cella โฟน)
Really homes, take a hunnie with the silicone
(ริแอ็ลลิ โฮม , เท้ค เก hunnie วิธ เดอะ ซีลอิโคน)
Tighter than an S-Type sittin right on plenty chrome
(ไทท์เดอ แฑ็น แอน เอส ไท๊พ ซิทดิน ไร๊ท ออน เพล๊นที่ คโรม)
Strong in the game, but not to play with anyone
(สทรอง อิน เดอะ เกม , บั๊ท น็อท ทู เพลย์ วิธ เอนอิวัน)
Yeaga like to dance, but not just to any song
(Yeaga ไล๊ค ทู แด๊นซ์ , บั๊ท น็อท จั๊สท ทู เอ๊นี่ ซ็อง)
Gotta be the one, that rep well clear from
(กอททะ บี ดิ วัน , แดท เร็พ เวลล เคลียร์ ฟรอม)
” No perm, no fade, no brush, no comb ”
(” โน เพริม , โน เฟด , โน บรัช , โน โคมบํ “)

[Hook: Skinny – 2X]
([ ฮุ๊ค : ซคีนอิ 2X ])
Broke somethin, drank somethin, cut somethin, what [set it out]
(บโรค ซัมติน , ดแร็งค ซัมติน , คัท ซัมติน , ว๊อท [ เซ็ท ดิธ เอ๊าท ])
Broke somethin, drank somethin, cut somethin, what [set it out]
(บโรค ซัมติน , ดแร็งค ซัมติน , คัท ซัมติน , ว๊อท [ เซ็ท ดิธ เอ๊าท ])
Broke somethin, drank somethin, cut somethin, what [set it out]
(บโรค ซัมติน , ดแร็งค ซัมติน , คัท ซัมติน , ว๊อท [ เซ็ท ดิธ เอ๊าท ])
Broke, drank, cut, what [set it out]
(บโรค , ดแร็งค , คัท , ว๊อท [ เซ็ท ดิธ เอ๊าท ])

[Skinny DeVille]
([ ซคีนอิ ดีฝเวล ])
Made the next call for the drink, the drink; straight to the head
(เมด เดอะ เน๊กซท คอลลํ ฟอร์ เดอะ ดริ๊งค , เดอะ ดริ๊งค ; สเทร๊ท ทู เดอะ เฮด)
Stuck on the wall, thumbtack, but what I shoulda did
(ซทัค ออน เดอะ วอลล์ , thumbtack , บั๊ท ว๊อท ไอ โช๊วดา ดิด)
Focus on the sack and sip just a little bit
(โฟ๊คัส ออน เดอะ แซ๊ค แอนด์ ซิพ จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Blame it on the Jack D, get back to the chick
(เบลม อิท ออน เดอะ แจ็ค ดี , เก็ท แบ็ค ทู เดอะ ชิค)
Look I’m a mack, I think ya ass fulla sh*t
(ลุ๊ค แอม มา แมกคฺ , ไอ ทริ๊งค ยา อาซ ฟอลล่า ฌะ *ที)
It ain’t the way ya talkin broad, who ya think ya foolin wit?
(อิท เอน เดอะ เวย์ ยา ทอคกิ่น บรอด , ฮู ยา ทริ๊งค ยา ฟูลิน วิท)
Any n*gga off the street, he game, school the chick
(เอ๊นี่ เอ็น *gga ออฟฟ เดอะ สทรีท , ฮี เกม , สคูล เดอะ ชิค)
A hoe is a hoe fa sho’, and any shoe’ll fit
(อะ โฮ อีส ซา โฮ ฟา โช , แอนด์ เอ๊นี่ shoell ฟิท)
Call it what you want, blunt lit in the club crunk
(คอลลํ อิท ว๊อท ยู ว้อนท , บลันท ลิท อิน เดอะ คลับ ครัก)
Drunk than a muh’f*cker, split tryna cut somethin
(ดรั๊งค แฑ็น อะ muhf*cker , สพลิ๊ท ทายนา คัท ซัมติน)
Quick now us want somethin, and the broad lookin thick
(ควิค นาว อัซ ว้อนท ซัมติน , แอนด์ เดอะ บรอด ลุคกิน ทริ๊ค)
Whattchu think he slicker than the liquor tryna move his d*ck?
(Whattchu ทริ๊งค ฮี สลิกเกอร์ แฑ็น เดอะ ลิ๊เคว่อร ทายนา มู๊ฝ ฮิส ดี *ck)

[Scales]
([ สเคล ])
Now hold up; what? Stop; huh?
(นาว โฮลด์ อั๊พ ; ว๊อท สท๊อพ ; ฮู)
Somebody roll the weed up, feet up
(ซัมบอดี้ โรลล เดอะ วี อั๊พ , ฟีท อั๊พ)
V.I.P. lookin all G’d up, hair stay P’d up
(วี ไอ พี ลุคกิน ออล Gd อั๊พ , แฮร์ สเทย์ Pd อั๊พ)
Can’t talk long gotta cut somethin, see ya
(แค็นท ท๊อล์ค ลอง กอททะ คัท ซัมติน , ซี ยา)

[Hook: Skinny – 2X]
([ ฮุ๊ค : ซคีนอิ 2X ])

Broke somethin, drink somethin, cut somethin, hold up, what?!
(บโรค ซัมติน , ดริ๊งค ซัมติน , คัท ซัมติน , โฮลด์ อั๊พ , ว๊อท !)
Broke somethin, drink somethin, cut somethin, hold up, what?!
(บโรค ซัมติน , ดริ๊งค ซัมติน , คัท ซัมติน , โฮลด์ อั๊พ , ว๊อท !)
Broke somethin, drink somethin, cut somethin, hold up, what?!
(บโรค ซัมติน , ดริ๊งค ซัมติน , คัท ซัมติน , โฮลด์ อั๊พ , ว๊อท !)
Broke somethin, drink somethin, cut somethin, hold up, what?!
(บโรค ซัมติน , ดริ๊งค ซัมติน , คัท ซัมติน , โฮลด์ อั๊พ , ว๊อท !)

[Hook: Skinny – 2X]
([ ฮุ๊ค : ซคีนอิ 2X ])

[B. Stille]
([ บี Stille ])
Nappy Roots, get it up at a sold out show
(แนพพิ รู๊ท , เก็ท ดิธ อั๊พ แอ็ท ดา โซลด เอ๊าท โชว์)
Cut her to, give it up when ya tho’ that dough
(คัท เฮอ ทู , กี๊ฝ อิท อั๊พ เว็น ยา โฑ แดท โด)
Don’t be playin no games, what I told that hoe
(ด้อนท์ บี เพลย์ยิน โน เกม , ว๊อท ไอ โทลด แดท โฮ)
Forget her name, but she gone lemme cut that’s all I know
(ฟอร์เก๊ท เฮอ เนม , บั๊ท ชี กอน เลมมี คัท แด้ท ซอร์ ไอ โนว์)
Now I’m horny as a – pitbull
(นาว แอม ฮอนิ แอส ซา พิคกี้)
Some alcohol ‘case I mess around and cut somethin
(ซัม แอลโคะฮ็อล เค๊ส ไอ เมซ อะราวนฺดฺ แอนด์ คัท ซัมติน)
Get fooled, at the bar smoke somethin
(เก็ท ฟูล , แอ็ท เดอะ บาร์ สโม๊ค ซัมติน)
It’s cool, hit the telly, two hens in the whirlpool
(อิทซ คูล , ฮิท เดอะ เทลลิ , ทู เฮ็น ซิน เดอะ เวอเริวพู)

[R. Prophit]
([ อาร์ Prophit ])
Steady sippin on courvoisier
(สเท๊ดี้ ซิบปิ่น ออน courvoisier)
Ghetto type at the bar spittin the gossip-eh
(เกทโท ไท๊พ แอ็ท เดอะ บาร์ สปิทดิน เดอะ ก๊อสสิพ เอ)
That’s all – lookin like Beyonce
(แด้ท ซอร์ ลุคกิน ไล๊ค บียองเซ่)
Bout to cut, stuff brown in my cup [yeaga what?]
(เบาท ทู คัท , สทั๊ฟฟ บราวนํ อิน มาย คัพ [ yeaga ว๊อท ])
Hurry up dawg, tryna holla at these broads
(เฮ๊อร์รี่ อั๊พ ดาว , ทายนา ฮอลละ แอ็ท ฑิส บรอด)
Tell ’em I’m a playa, watch ’em cream in her drawers
(เทลล เอ็ม แอม มา พอลเย , ว๊อทช เอ็ม ครีม อิน เฮอ ดรอเออะ)
Say I’m Randy Moss then her panties came off
(เซย์ แอม Randy ม็อซ เด็น เฮอ แพนดีสฺ เคม ออฟฟ)
Quicker than a wide receiver runnin out on a cross
(ควิกเกอร์ แฑ็น อะ ไวด์ ริซีฝเออะ รูนนิน เอ๊าท ออน อะ ครอสสํ)
Shake it off now!
(เช้ค อิท ออฟฟ นาว !)

[Hook: Skinny – 2X]
([ ฮุ๊ค : ซคีนอิ 2X ])

[scratching till fade]
([ scratchings ทิลล์ เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sell It Out คำอ่านไทย Nappy Roots

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น