เนื้อเพลง Time Enough for Tears คำอ่านไทย The Corrs

Written by Bono, Gavin Friday, & Maurice Seezer
(วึ้น บาย Bono , Gavin ฟไรดิ , & มอร์รีสฺ Seezer)

Let’s read the trees and their Autumn leaves
(เล็ท รี๊ด เดอะ ทรี แซน แดร์ อ๊อทั่มน ลี๊ฝ)
As they fall like a dress undone
(แอส เด ฟอลล์ ไล๊ค เก เดรส อั๊นดัน)
At the end of summers love will find lovers
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ ซั๊มเม่อร์ ลัฝ วิล ไฟนด์ ลัฝเออะ)
Who need the shadows of a winter sun
(ฮู นี๊ด เดอะ แฌดโอ อ็อฝ อะ วิ๊นเท่อร์ ซัน)

Don’t tell me you’re leaving we can hide in the evening
(ด้อนท์ เทลล มี ยัวร์ ลีฝอิงส วี แคน ไฮด์ อิน ดิ อี๊ฝนิ่ง)
It’s getting darker than it should
(อิทซ เกดดดิ้ง ดาร์คเกอร์ แฑ็น หนิด เชิด)
If we read the leaves as they blow in the breeze
(อิ๊ฟ วี รี๊ด เดอะ ลี๊ฝ แอส เด โบลว์ อิน เดอะ บร๊ซ)
Would it stop us now, my love
(เวิด ดิท สท๊อพ อัซ นาว , มาย ลัฝ)

Time enough for hard questions
(ไทม์ อีน๊าฟ ฟอร์ ฮาร์ด เคว๊สชั่น)
Time enough for all our fears
(ไทม์ อีน๊าฟ ฟอร์ ออล เอ๊า เฟียร์)
Time is tougher than we both know yet
(ไทม์ อีส ทักเฟอ แฑ็น วี โบทรฺ โนว์ เย๊ท)
Time enough for tears
(ไทม์ อีน๊าฟ ฟอร์ เทียร์)

The moon is milk and the sky where it’s split
(เดอะ มูน อีส มิลค์ แอนด์ เดอะ สกาย แวร์ อิทซ สพลิ๊ท)
Is magic, and we all need to believe we can
(อีส แม๊จิค , แอนด์ วี ออล นี๊ด ทู บีลี๊ฝ วี แคน)
Wake in the dreams, it’s not as hard as it seems
(เว้ค อิน เดอะ ดรีม , อิทซ น็อท แอส ฮาร์ด แอส ซิท ซีม)
You know its harder to leave
(ยู โนว์ อิทซ อาณ์เดอ ทู ลี๊ฝ)

Time enough for being braver
(ไทม์ อีน๊าฟ ฟอร์ บีอิง เบเฝ่อร์)
Time enough for all the fears
(ไทม์ อีน๊าฟ ฟอร์ ออล เดอะ เฟียร์)
Time is tougher than we both know yet
(ไทม์ อีส ทักเฟอ แฑ็น วี โบทรฺ โนว์ เย๊ท)
Time enough for tears
(ไทม์ อีน๊าฟ ฟอร์ เทียร์)

I heard you say underneath your breath
(ไอ เฮิด ยู เซย์ อันเดอะนีธ ยุร บรี๊ทฺรฺ)
Some kind of prayer
(ซัม ไคนด์ อ็อฝ พเรเออะ)
I heard you say underneath your breath that
(ไอ เฮิด ยู เซย์ อันเดอะนีธ ยุร บรี๊ทฺรฺ แดท)
You never want to feel this way about anybody else
(ยู เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ทู ฟีล ดิส เวย์ อะเบ๊าท เอนอิบอดิ เอ๊ลส)

Time enough for hard questions
(ไทม์ อีน๊าฟ ฟอร์ ฮาร์ด เคว๊สชั่น)
Time enough for all our fears
(ไทม์ อีน๊าฟ ฟอร์ ออล เอ๊า เฟียร์)
Time is tougher than we both know yet
(ไทม์ อีส ทักเฟอ แฑ็น วี โบทรฺ โนว์ เย๊ท)
Time enough for tears
(ไทม์ อีน๊าฟ ฟอร์ เทียร์)

Time enough for being braver
(ไทม์ อีน๊าฟ ฟอร์ บีอิง เบเฝ่อร์)
Time enough I love this time of year
(ไทม์ อีน๊าฟ ไอ ลัฝ ดิส ไทม์ อ็อฝ เยียร์)
Time is tough, its running away from us
(ไทม์ อีส ทั๊ฟ , อิทซ รันนิง อะเวย์ ฟรอม อัซ)
Time enough for tears
(ไทม์ อีน๊าฟ ฟอร์ เทียร์)
Time enough for tears
(ไทม์ อีน๊าฟ ฟอร์ เทียร์)

[My heart, I can… it’s okay, it’s okay…]
([ มาย ฮาร์ท , ไอ แคน อิทซ โอเค , อิทซ โอเค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Time Enough for Tears คำอ่านไทย The Corrs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น