เนื้อเพลง For Reasons Unknown คำอ่านไทย The Killers

I pack my case. I check my face. I look a little bit older. I look a little bit colder. With one deep breath, and one big step, I move a little bit closer. I move a little bit closer. For reasons unknown.
(ไอ แพ็ค มาย เค๊ส ไอ เช็ค มาย เฟซ ไอ ลุ๊ค กา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โอลเดอะ ไอ ลุ๊ค กา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โคลเดอ วิธ วัน ดี๊พ บรี๊ทฺรฺ , แอนด์ วัน บิ๊ก สเท็พ , ไอ มู๊ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โคลเซอร์ ไอ มู๊ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โคลเซอร์ ฟอร์ รี๊ซั่น อันโนน)

I caught my stride. I flew and flied. I know if destiny’s kind, I’ve got the rest on my mind. But my heart, it don’t beat, it don’t beat the way it used to. And my eyes, they don’t see you no more. And my lips, they don’t kiss, they don’t kiss the way they used to, and my eyes don’t recognize you no more.
(ไอ คอท มาย ซทไรด ไอ ฟลู แอนด์ ไฟล์ ดาย โนว์ อิ๊ฟ เดซทินิ ไคนด์ , แอฝ ก็อท เดอะ เรสท ออน มาย ไมนด์ บั๊ท มาย ฮาร์ท , อิท ด้อนท์ บีท , อิท ด้อนท์ บีท เดอะ เวย์ อิท ยู๊ส ทู แอนด์ มาย อาย , เด ด้อนท์ ซี ยู โน โม แอนด์ มาย ลิพ , เด ด้อนท์ คิซ , เด ด้อนท์ คิซ เดอะ เวย์ เด ยู๊ส ทู , แอนด์ มาย อาย ด้อนท์ เร๊คคอกไน๊ซ์ ยู โน โม)

For reasons unknown; for reasons unknown.
(ฟอร์ รี๊ซั่น อันโนน ; ฟอร์ รี๊ซั่น อันโนน)

There was an open chair. We sat down in the open chair. I said if destiny’s kind, I’ve got the rest on my mind. But my heart, it don’t beat, it don’t beat the way it used to. And my eyes, they don’t see you no more. And my lips, they don’t kiss, they don’t kiss the way they used to, and my eyes don’t recognize you at all.
(แดร์ วอส แอน โอ๊เพ่น แชร์ วี แซ็ท เดาน อิน ดิ โอ๊เพ่น แชร์ ไอ เซ็ด อิ๊ฟ เดซทินิ ไคนด์ , แอฝ ก็อท เดอะ เรสท ออน มาย ไมนด์ บั๊ท มาย ฮาร์ท , อิท ด้อนท์ บีท , อิท ด้อนท์ บีท เดอะ เวย์ อิท ยู๊ส ทู แอนด์ มาย อาย , เด ด้อนท์ ซี ยู โน โม แอนด์ มาย ลิพ , เด ด้อนท์ คิซ , เด ด้อนท์ คิซ เดอะ เวย์ เด ยู๊ส ทู , แอนด์ มาย อาย ด้อนท์ เร๊คคอกไน๊ซ์ ยู แอ็ท ดอร์)

For reasons unknown; for reasons unknown.
(ฟอร์ รี๊ซั่น อันโนน ; ฟอร์ รี๊ซั่น อันโนน)

I said my heart, it don’t beat, it don’t beat the way it used to and my eyes don’t recognize you no more. And my lips, they don’t kiss, they don’t kiss the way they used to, and my eyes don’t recognize you no more.
(ไอ เซ็ด มาย ฮาร์ท , อิท ด้อนท์ บีท , อิท ด้อนท์ บีท เดอะ เวย์ อิท ยู๊ส ทู แอนด์ มาย อาย ด้อนท์ เร๊คคอกไน๊ซ์ ยู โน โม แอนด์ มาย ลิพ , เด ด้อนท์ คิซ , เด ด้อนท์ คิซ เดอะ เวย์ เด ยู๊ส ทู , แอนด์ มาย อาย ด้อนท์ เร๊คคอกไน๊ซ์ ยู โน โม)

For reasons unknown; for reasons unknown; for reasons unknown; for reasons unknown.
(ฟอร์ รี๊ซั่น อันโนน ; ฟอร์ รี๊ซั่น อันโนน ; ฟอร์ รี๊ซั่น อันโนน ; ฟอร์ รี๊ซั่น อันโนน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง For Reasons Unknown คำอ่านไทย The Killers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น