เนื้อเพลง Bully คำอ่านไทย Eminem

[Intro]
([ อินโทร ])
Yo, check it out, it’s f*cked up, and I don’t see either one of us budging
(โย , เช็ค อิท เอ๊าท , อิทซ เอฟ *cked อั๊พ , แอนด์ ดาย ด้อนท์ ซี ไอ๊เทร่อ วัน อ็อฝ อัซ budgings)

[Verse]
([ เฝิซ ])
I’m withholding my anger
(แอม วิสโฮวดิง มาย แอ๊งเก้อร)
Though I’d like to be the strangler
(โธ อาย ไล๊ค ทู บี เดอะ สแตงเกอ)
Of this punk ass little p*ssy’s puny neck
(อ็อฝ ดิส พรัค อาซ ลิ๊ทเทิ่ล พี *ssys พยูนิ เน็ค)
It’s my right to insist
(อิทซ มาย ไร๊ท ทู อินซิ๊สท)
That he acknowledge my existence
(แดท ฮี แอ๊คโนเหล็จ มาย เอ็กสีซเท็นซ)
But he just displays complete lack of respect
(บั๊ท ฮี จั๊สท ดิสเพลย์ คอมพลีท แล๊ค อ็อฝ เรสเพ๊คท)
That’s what he says to himself
(แด้ท ว๊อท ฮี เซย์ ทู ฮิมเซลฟ)
As he uses magazines to trash me
(แอส ฮี ยู๊ส แม๊กกาซีน ทู ทแร็ฌ มี)
As he sits with both feet up at his desk
(แอส ฮี ซิท วิธ โบทรฺ ฟีท อั๊พ แอ็ท ฮิส เดสคํ)
Smokes a bag of his weed
(สโม๊ค ซา แบ๊ก อ็อฝ ฮิส วี)
And starts imagining things
(แอนด์ สท๊าร์ท เอมมาจินนิ่ง ทริง)
And he just can’t see that he’s manically depressed
(แอนด์ ฮี จั๊สท แค็นท ซี แดท อีส manically ดีเพรส)
And in his jealousy and envy
(แอนด์ อิน ฮิส เจลอะซิ แอนด์ เอนฝิ)
It just whirls him in a frenzy
(อิท จั๊สท ฮเวิล ฮิม อิน อะ ฟเรนสิ)
As he turns on MTV and sees my face
(แอส ฮี เทิร์น ออน เอ็มทีวี แอนด์ ซี มาย เฟซ)
He don’t exist in this world
(ฮี ด้อนท์ เอ็กซิ๊สท อิน ดิส เวิลด)
So he just twists and he twirls
(โซ ฮี จั๊สท ทวิสท แซน ฮี ทเวิล)
Spirals and spins till he hurls himself into rage
(สไพ๊ร่อล แซน สพิน ทิลล์ ฮี เฮิร์ล ฮิมเซลฟ อิ๊นทู เร้จ)
And it’s destroying him slowly
(แอนด์ อิทซ เดสดรอยอิง ฮิม ซโลลิ)
Cuz he does not even know me
(คัซ ฮี โด น็อท อี๊เฝ่น โนว์ มี)
Even though he sees me everywhere he goes
(อี๊เฝ่น โธ ฮี ซี มี เอวี่แวร์ ฮี โกซ)
So he just tortures himself
(โซ ฮี จั๊สท ท๊อเจ้อร ฮิมเซลฟ)
He has no fortune and wealth
(ฮี แฮ็ส โน ฟ๊อร์จูน แอนด์ เว้ลธ)
So he extorts someone else to get his dough
(โซ ฮี เอ็คซทอท ซัมวัน เอ๊ลส ทู เก็ท ฮิส โด)
And now he’s acting like a bully
(แอนด์ นาว อีส แอคทิง ไล๊ค เก บุลลิ)
So he tries to push and pull me
(โซ ฮี ทรายส์ ทู พุช แอนด์ พูลล มี)
But he knows that he can’t fool me so he’s mad
(บั๊ท ฮี โนว์ แดท ฮี แค็นท ฟูล มี โซ อีส แม้ด)
He has no choice but to scream
(ฮี แฮ็ส โน ช๊อยซํ บั๊ท ทู สครีม)
And raise his voice up at me
(แอนด์ เร้ส ฮิส ว๊อยซ์ อั๊พ แอ็ท มี)
Cuz it annoys him to see that I ain’t scared
(คัซ อิท แอนนอย ฮิม ทู ซี แดท ไอ เอน ซคา)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
You aint no motherf*cking [bully]
(ยู เอน โน motherf*คิง [ บุลลิ ])
And I aint bowing to no motherf*cking [bully]
(แอนด์ ดาย เอน โบวลิง ทู โน motherf*คิง [ บุลลิ ])
I won’t allow it, aint gon coward to no [bully]
(ไอ ว็อนท อะลาว อิท , เอน ก็อน โค๊หวาร์ด ทู โน [ บุลลิ ])
I’ll be damned if I don’t stand up to a [bully]
(อิลล บี แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ สแทนด์ อั๊พ ทู อะ [ บุลลิ ])
Fight like a man and throw my hands up to a [bully…]
(ไฟ้ท ไล๊ค เก แมน แอนด์ โธรว์ มาย แฮนด์ อั๊พ ทู อะ [ บุลลิ ])

And I know it must be f*cking with you emotionall[y…]
(แอนด์ ดาย โนว์ อิท มัสท์ บี เอฟ *คิง วิธ ยู emotionall [ วาย ])

[Verse]
([ เฝิซ ])
Now I’m not trying to make no more enemies
(นาว แอม น็อท ทไรอิง ทู เม้ค โน โม อียีมีสฺ)
No more unfortunately
(โน โม อันฟอชุนิทลิ)
There’s so many motherf*ckers that just are
(แดร์ โซ เมนอิ motherf*ckers แดท จั๊สท อาร์)
They just keep pounding at me
(เด จั๊สท คี๊พ พาวดิง แอ็ท มี)
Now that I’m down with 50
(นาว แดท แอม เดาน วิธ 50)
Suddenly now I got beef with this faggot Ja’ [laughter]
(ซั๊ดเด้นลี่ นาว ไอ ก็อท บี๊ฟ วิธ ดิส แฟกกัท จา [ ลาฟเทอะ ])
But his ass is such a puppet
(บั๊ท ฮิส อาซ ซิส ซัช อะ พั๊พเผ็ท)
Irv could shove his whole hand up it
(Irv เคิด ฌัฝ ฮิส โฮล แฮนด์ อั๊พ อิท)
And just make him say what he wants him to say
(แอนด์ จั๊สท เม้ค ฮิม เซย์ ว๊อท ฮี ว้อนท ฮิม ทู เซย์)
But Suge has Irv’s on a string
(บั๊ท Suge แฮ็ส Irvs ออน อะ สทริง)
And Irv’s so nervous that he
(แอนด์ Irvs โซ เนอฝัซ แดท ฮี)
Says anything to this man to keep him at bay
(เซย์ เอนอิธิง ทู ดิส แมน ทู คี๊พ ฮิม แอ็ท เบย์)
So now Ja thinks that he’s so tough
(โซ นาว จา ทริ๊งค แดท อีส โซ ทั๊ฟ)
And Murder Inc.’s the big bad wolf
(แอนด์ เม๊อร์เด้อร์ อิงคฺ เอส เดอะ บิ๊ก แบ้ด วู๊ล์ฟ)
And they go huff and puff and blow our label down
(แอนด์ เด โก ฮัฟ แอนด์ พัฟ แอนด์ โบลว์ เอ๊า เล๊เบ้ล เดาน)
But our building’s made out of bricks
(บั๊ท เอ๊า บีลดิง เมด เอ๊าท อ็อฝ บริ๊ค)
So you ain’t taking out sh*t
(โซ ยู เอน เทคอิง เอ๊าท ฌะ *ที)
I dawg you just did a song with Bobby Brown
(ไอ ดาว ยู จั๊สท ดิด อะ ซ็อง วิธ บอบบิ บราวนํ)
So now you try to pull a race card
(โซ นาว ยู ธราย ทู พูลล อะ เร้ซ ค้าร์ด)
And it backfires in your face hard
(แอนด์ ดิท แบคไฟล์ ซิน ยุร เฟซ ฮาร์ด)
Cuz you know we don’t play that black and white sh*t
(คัซ ยู โนว์ วี ด้อนท์ เพลย์ แดท แบล๊ค แอนด์ ไว๊ท ฌะ *ที)
Plus this stylist that you f*cked
(พลัส ดิส ซไทลอิซท แดท ยู เอฟ *cked)
When you was ecstasied up
(เว็น ยู วอส เอคซทะซิ อั๊พ)
Was just a man who’s dressed up as a white b*tch
(วอส จั๊สท ดา แมน ฮู เดรส อั๊พ แอส ซา ไว๊ท บี *tch)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
You must be taking to much [E…]
(ยู มัสท์ บี เทคอิง ทู มัช [ อี ])

[Verse]
([ เฝิซ ])
Now what bothers me the most
(นาว ว๊อท บ๊อเทร่อรฺ มี เดอะ โมซท)
About hip-hop is we so close
(อะเบ๊าท ฮิพ ฮ็อพ อีส วี โซ โคลส)
To picking up where we left off with Big and Pac
(ทู พีคคิงส อั๊พ แวร์ วี เล๊ฟท ออฟฟ วิธ บิ๊ก แอนด์ แพค)
We just lost Jam Master J
(วี จั๊สท ล็อซท แจม ม๊าสเต้อร์ เจ)
Big L got blasted away
(บิ๊ก แอล ก็อท บลาสทํ อะเวย์)
Plus we lost Bugs, Slang Toungue, and Freaky Ta
(พลัส วี ล็อซท บั๊ก , ซแล็ง Toungue , แอนด์ ฟรีคกี้ ทา)
It’s like a never-ending cycle
(อิทซ ไล๊ค เก เน๊เฝ่อร์ เอนดิง ไซ๊เคิ้ล)
That just seems to come full circle
(แดท จั๊สท ซีม ทู คัม ฟูล เซ๊อร์เคิ้ล)
Everybody’s gotta be so f*cking hard
(เอวี่บอดี้ กอททะ บี โซ เอฟ *คิง ฮาร์ด)
I’m not excluding myself
(แอม น็อท excludings ไมเซลฟ)
Cuz I been stupid as well
(คัซ ไอ บีน สทิ๊วผิด แอส เวลล)
I been known to lose it when someone says something smart
(ไอ บีน โนน ทู ลู้ส อิท เว็น ซัมวัน เซย์ ซัมติง สมาร์ท)
But as we grow as men
(บั๊ท แอส วี โกรว์ แอส เม็น)
We learn to let sh*t go, but then again
(วี เลิร์น ทู เล็ท ฌะ *ที โก , บั๊ท เด็น อะเกน)
There’s only so much bullsh*t we can really stand
(แดร์ โอ๊นลี่ โซ มัช bullsh*ที วี แคน ริแอ็ลลิ สแทนด์)
We all got reps to uphold
(วี ออล ก็อท เร็พ ทู อั๊พโฮล)
When someone steps on our toes
(เว็น ซัมวัน สเท็พ ออน เอ๊า โท)
It’s no exception, it goes for every man
(อิทซ โน เอ็คเซพฌัน , อิท โกซ ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ แมน)
But if Irv really gave a f*ck
(บั๊ท อิ๊ฟ Irv ริแอ็ลลิ เกฝ อะ เอฟ *ck)
About Ja like he claims he does
(อะเบ๊าท จา ไล๊ค ฮี เคลม ฮี โด)
He’d wake him up and make his boy get off them drugs
(ฮีด เว้ค ฮิม อั๊พ แอนด์ เม้ค ฮิส บอย เก็ท ออฟฟ เด็ม ดรัก)
But he just keeps feeding him pills
(บั๊ท ฮี จั๊สท คี๊พ ฟรีดดิง ฮิม พิลล์)
So if that E doesn’t kill him
(โซ อิ๊ฟ แดท อี ดัสอินท คิลล์ ฮิม)
Someone from G-Unit will and I ain’t buzzed
(ซัมวัน ฟรอม จี ยูนิท วิล แอนด์ ดาย เอน บัส)
Dawg, I’m talking to you straight
(ดาว , แอม ทอคอิง ทู ยู สเทร๊ท)
If the situation escalates
(อิ๊ฟ เดอะ ซิ๊ทูเอชั่น เอ๊สคาเลท)
Any worse, we’re gonna lose another soldier to this game
(เอ๊นี่ เวิ๊ร์ส , เวีย กอนนะ ลู้ส อะน๊าเทร่อร์ โซ๊ลเจ้อร์ ทู ดิส เกม)
And if I get killed for this rap
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย เก็ท คิลล์ ฟอร์ ดิส แร็พ)
I got a million in cash
(ไอ ก็อท ดา มิ๊ลเลี่ยน อิน แค๊ช)
That says I will get you back in Halie’s name
(แดท เซย์ ซาย วิล เก็ท ยู แบ็ค อิน Halies เนม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Irvine, get your boy off that [E…]
(Irvine , เก็ท ยุร บอย ออฟฟ แดท [ อี ])

[Spoken]
([ ซโพเค็น ])
Get at me, dawg
(เก็ท แอ็ท มี , ดาว)
Holla
(ฮอลละ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bully คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น