เนื้อเพลง Throw Ya L’s Up คำอ่านไทย LL Cool J

Uhh, hot, fire, hot, uhh
(อา , ฮอท , ไฟเออะร , ฮอท , อา)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
L!!! Who bring you the hotness?
(แอล ! ! ! ฮู บริง ยู เดอะ ฮอทเน็ซ)
L!!! Yo, you don’t wanna start with
(แอล ! ! ! โย , ยู ด้อนท์ วอนนา สท๊าร์ท วิธ)
L!!! Forever keepin it locked
(แอล ! ! ! ฟอเร๊เฝ่อร คริพปิน หนิด ล๊อค)
It’s now time to rock with – L!!! – throw your L’s up
(อิทซ นาว ไทม์ ทู ร๊อค วิธ แอล ! ! ! โธรว์ ยุร Ls อั๊พ)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Don’t ever underestimate the Jack the Ripper
(ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ อันเดอะเรซทิเมท เดอะ แจ็ค เดอะ รีพเพอะ)
Be clear, every time he reappears, it’s sicker
(บี เคลียร์ , เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ฮี ริแอ็พเพีย , อิทซ ซิคเกอร์)
Listen here, the mind expanded, the vision is slicker
(ลิ๊สซึ่น เฮียร , เดอะ ไมนด์ เอ็กสแพนด , เดอะ ฝิ๊ชั่น อีส สลิกเกอร์)
I’m long range like a miss-ile, many styles to getcha
(แอม ลอง เร๊นจ ไล๊ค เก มิซ อิล , เมนอิ สไทล์ ทู แกทชา)
Tear ya out the frame so the hood can get the picture
(เทียร์ ยา เอ๊าท เดอะ เฟรม โซ เดอะ ฮุด แคน เก็ท เดอะ พิ๊คเจ้อร์)
But I’d rather break bread, kick knowledge and get some money witcha
(บั๊ท อาย ร๊าเธ่อร์ เบร๊ค เบร้ด , คิ๊ค นอลเอ็จ แอนด์ เก็ท ซัม มั๊นนี่ วิทชา)
I’m willin and able, to smooth pounds out like Witch Hazel
(แอม วิลลิน แอนด์ เอ๊เบิ้ล , ทู สมู๊ธ เพานด เอ๊าท ไล๊ค วิทช เฮเซล)
The legend is real, I’m not a fable
(เดอะ เล๊เจ้นด อีส เรียล , แอม น็อท ดา เฟบล)
Captivated the screen, I’m Queens’ Clark Gable
(แคพทิเฝท เดอะ สครีน , แอม ควีน ครัก Gable)
If it ain’t a joint, bet your label, don’t put it on the table
(อิ๊ฟ อิท เอน ดา จอยนท , เบ๊ท ยุร เล๊เบ้ล , ด้อนท์ พุท ดิธ ออน เดอะ เท๊เบิ้ล)
I’m out for the moolah, throw better hooks than David Tua
(แอม เอ๊าท ฟอร์ เดอะ moolah , โธรว์ เบ๊ทเท่อร์ ฮุ๊ค แฑ็น เดหวิด Tua)
Who’s the nicest? [L, YOU ARE!!]
(ฮู เดอะ นายเซท [ แอล , ยู อาร์ ! ! ])

[Chorus] – repeat 2X
([ ค๊อรัส ] รีพี๊ท 2X)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
You don’t want it with L, b’ship cats’ll get banged out
(ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ วิธ แอล , bship catsll เก็ท แบง เอ๊าท)
Put your flow throw a filter boy – shake the old slang out
(พุท ยุร โฟลว์ โธรว์ อะ ฟิ๊ลเท่อร์ บอย เช้ค ดิ โอลด์ ซแล็ง เอ๊าท)
23’s in the building, watch my tongue hang out
(23s ซิน เดอะ บีลดิง , ว๊อทช มาย ทั๊ง แฮง เอ๊าท)
Makin MC’s scatter like multiple shots rang out
(เมกิน เมซีสฺ ซแคทเทอะ ไล๊ค มัลทิพล ฌ็อท แร็ง เอ๊าท)
Day one since I came out, they can’t put the flame out
(เดย์ วัน ซิ๊นซ ไอ เคม เอ๊าท , เด แค็นท พุท เดอะ เฟลม เอ๊าท)
My temp seizin, perfect reason to blow the game out
(มาย temp seizin , เพ๊อร์เฟ็คท รี๊ซั่น ทู โบลว์ เดอะ เกม เอ๊าท)
Skatin off in the Navi, naw baby you can’t have me
(Skatin ออฟฟ อิน เดอะ Navi , นอว เบ๊บี้ ยู แค็นท แฮ็ฝ มี)
But I know cats will pay for that ‘n lace ya – yeah, gladly
(บั๊ท ไอ โนว์ แค๊ท วิล เพย์ ฟอร์ แดท เอ็น เลซ ยา เย่ , กแลดลิ)
Warning, young rappers, you don’t want a career?
(วอนิง , ยัง แรพเพอ , ยู ด้อนท์ ว้อนท ดา แคร์เรีย)
Y’all wanna keep goin platinum, y’all don’t wanna disappear?
(ยอล วอนนา คี๊พ โกอิน พแลทนัม , ยอล ด้อนท์ วอนนา ดิสแอ๊พเพียร์)
Stop boppin backstage like you causin me fear
(สท๊อพ boppin แบคสเตจ ไล๊ค ยู คอซิน มี เฟียร์)
Cause you startin to get on my nerves, and that’s a problem
(ค๊อส ยู สตาร์ดิน ทู เก็ท ออน มาย เนิ๊ร์ฝ , แอนด์ แด้ท ซา โพร๊เบล่ม)
The vet’s in here
(เดอะ เวทสฺ ซิน เฮียร)

[Chorus] – repeat 2X
([ ค๊อรัส ] รีพี๊ท 2X)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Tension on the mic, halftime highlights
(เท๊นชั่น ออน เดอะ ไมคะ , halftime ฮายไลท์)
L Boogie bangin on ’em, jumpin through the skylight
(แอล บูกี แบงงิน ออน เอ็ม , จัมปิน ทรู เดอะ skylight)
You stand corrected, I’m hot, so get it riddight
(ยู สแทนด์ คอรเร็คทํ , แอม ฮอท , โซ เก็ท ดิธ riddight)
I’m just spittin, when the midd*ck is gripped, I spit it tiddight
(แอม จั๊สท สปิทดิน , เว็น เดอะ midd*ck อีส กริพ , ไอ ซพิท ดิธ tiddight)
Aight? Oh, these various rappers is so hilarious
(ไอชฺ โอ , ฑิส แฝเรียซ แรพเพอ ซิส โซ ฮิแลเรียซ)
Who put the mic down but y’all ain’t qualified to carry this
(ฮู พุท เดอะ ไมคะ เดาน บั๊ท ยอล เอน ควอลอิไฟด ทู แค๊รรี่ ดิส)
Your, tracks are garbage and bars are miscellaneous
(ยุร , แทร็ค แซร์ ก๊าร์เบจ แอนด์ บาร์ แซร์ มิเซะเลเนียซ)
So, throwin your joint at my car was spontaneous
(โซ , โตวอิน ยุร จอยนท แอ็ท มาย คารํ วอส สพอนเท๊เนียซ)
Oh! I can’t take it, why, must they fake it
(โอ ! ไอ แค็นท เท้ค อิท , วาย , มัสท์ เด เฟ้ค อิท)
Flows is fully dressed, yours is b*tt naked
(โฟลว์ ซิส ฟูลลิ เดรส , ยุร ซิส บี *tt เน๊คเค่ด)
Forever I will be, the one they came to see
(ฟอเร๊เฝ่อร ไอ วิล บี , ดิ วัน เด เคม ทู ซี)
Blowin mics in half baby, who else could it be but
(โบลวิน ไมคะ ซิน ฮาล์ฟ เบ๊บี้ , ฮู เอ๊ลส เคิด ดิท บี บั๊ท)

[Chorus] – repeat 4X
([ ค๊อรัส ] รีพี๊ท 4X)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Uhh, I’m so hot [yeah]
(อา , แอม โซ ฮอท [ เย่ ])
We so hot [yeah]
(วี โซ ฮอท [ เย่ ])
Uhh, uhh, you so hot [I’m so hot]
(อา , อา , ยู โซ ฮอท [ แอม โซ ฮอท ])
Uhh, uhh, feel it hot [yeah]
(อา , อา , ฟีล อิท ฮอท [ เย่ ])
Uhh, uhh, are you hot [you make me hot]
(อา , อา , อาร์ ยู ฮอท [ ยู เม้ค มี ฮอท ])
Uhh, uhh, I know I’m hot [oooh]
(อา , อา , ไอ โนว์ แอม ฮอท [ อู้ ])
Uhh, uhh, are you hot [yes I’m hot]
(อา , อา , อาร์ ยู ฮอท [ เย็ซ แอม ฮอท ])
Uhh, uhh, I know I’m hot – feel it! [yeah]
(อา , อา , ไอ โนว์ แอม ฮอท ฟีล อิท ! [ เย่ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Throw Ya L’s Up คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น