เนื้อเพลง Mamacita คำอ่านไทย Outkast

[masada]
([ masada ])
Mahogany team queens up on the rise
(มะฮอกอะนิ ทีม ควีน อั๊พ ออน เดอะ ไร๊ส)
Be careful, watch your back, blackbirds don’t wear disguise
(บี แค๊ร์ฟูล , ว๊อทช ยุร แบ็ค , แบคเบิด ด้อนท์ แวร์ ดิสไก๊ส)
How we comin, comin hard.. camels too slow
(ฮาว วี คัมอิน , คัมอิน ฮาร์ด แค๊เมล ทู สโลว์)
Stick up kids do anything, hustlers keep loot to show [what? ]
(สทิ๊ค อั๊พ คิด ดู เอนอิธิง , ฮัซเลอะ คี๊พ ลูท ทู โชว์ [ ว๊อท ])
The game is hot you could never be a winner
(เดอะ เกม อีส ฮอท ยู เคิด เน๊เฝ่อร์ บี อะ วีนเนอะ)
Just begun a game so considered a beginner
(จั๊สท บิกัน อะ เกม โซ คอนซิ๊เด้อร์ อะ บิกีนเนอะ)
Masada for real, this shorty here is here to say
(Masada ฟอร์ เรียล , ดิส ชอร์ทดิง เฮียร อีส เฮียร ทู เซย์)
Mahogany go platinum after after that we just parlay
(มะฮอกอะนิ โก พแลทนัม แอ๊ฟเท่อร แอ๊ฟเท่อร แดท วี จั๊สท parlay)
I’m from the bricks we get kicks, offa loud gun shot licks
(แอม ฟรอม เดอะ บริ๊ค วี เก็ท คิ๊ค , offa เลาด กัน ฌ็อท ลิค)
F*ck stones and sticks, loudmouths get nicks
(เอฟ *ck สโทน แซน สทิ๊ค , loudmouths เก็ท นิค)
This life is plus I be the bill-be-board, scarface want
(ดิส ไล๊ฟ อีส พลัส ซาย บี เดอะ บิลล์ บี บอร์ด , สกาฟเฟส ว้อนท)
Italiano, I’m the real mccoy, n*gga what?
(อิทาเรียนโน , แอม เดอะ เรียล เมคคอย , เอ็น *gga ว๊อท)
Can’t be a joke I’ve been through too many games
(แค็นท บี อะ โจ้ก แอฝ บีน ทรู ทู เมนอิ เกม)
N*ggaz laugh, but my expression wasn’t hardly the same
(เอ็น *ggaz ล๊าฟ , บั๊ท มาย เอ็คซพเรฌอัน วอสซึ้น ฮาดลิ เดอะ เซม)
Show me respect cause it’s due, you keep the fear
(โชว์ มี เรสเพ๊คท ค๊อส อิทซ ดิว , ยู คี๊พ เดอะ เฟียร์)
Cause I’ll get over and believe I’ll come back at you
(ค๊อส อิลล เก็ท โอ๊เฝ่อร แอนด์ บีลี๊ฝ อิลล คัม แบ็ค แกท ยู)

Mamacita, papadonna [4x]
(Mamacita , papadonna [ 4x ])

[andre benjamin]
([ อันเดร เบทจามิน ])
Yo, now
(โย , นาว)
You and your n*gga sh*t shaky
(ยู แอนด์ ยุร เอ็น *gga ฌะ *ที เฌคอิ)
And at the time your heart feel down and broke like achy breaky
(แอนด์ แอ็ท เดอะ ไทม์ ยุร ฮาร์ท ฟีล เดาน แอนด์ บโรค ไล๊ค เอกคี บลีกี้)
Lump in your throat, feel like a trachea, oh dummy
(ลัมพ อิน ยุร โธร๊ท , ฟีล ไล๊ค เก trachea , โอ ดัมมิ)
The pain that’s in your chest done made it’s way
(เดอะ เพน แด้ท ซิน ยุร เชสทํ ดัน เมด อิทซ เวย์)
Down to your tummy, you wide open, you start smokin wit ya girl
(เดาน ทู ยุร ทัมมี , ยู ไวด์ โอ๊เพ่น , ยู สท๊าร์ท สโมกิน วิท ยา เกิร์ล)
She n*gga bashin sayin you don’t need em in your world
(ชี เอ็น *gga bashin เซย์อิน ยู ด้อนท์ นี๊ด เอ็ม อิน ยุร เวิลด)
N*ggaz all dogs? if n*ggaz all dogs, then what you call broads?
(เอ็น *ggaz ออล ด้อกก อิ๊ฟ เอ็น *ggaz ออล ด้อกก , เด็น ว๊อท ยู คอลลํ บรอด)
Felines in heat, meowin for some yawn balls
(ฟีไลน ซิน ฮีท , meowin ฟอร์ ซัม ยอน บอล)
Now you and hear done got to drankin
(นาว ยู แอนด์ เฮียร ดัน ก็อท ทู แดงคิน)
Oh now it’s really crunk, cause y’all silly drink
(โอ นาว อิทซ ริแอ็ลลิ ครัก , ค๊อส ยอล ซิ๊ลลี่ ดริ๊งค)
And your girl done got to thinkin
(แอนด์ ยุร เกิร์ล ดัน ก็อท ทู ติ้งกิน)
She talkin bout, ” girl you look so beautiful ”
(ชี ทอคกิ่น เบาท , ” เกิร์ล ยู ลุ๊ค โซ บยูทิฟุล “)
You say thank you bein nice you try to change the subject
(ยู เซย์ แธ๊งค์ ยู บีนโพล ไน๊ซ์ ยู ธราย ทู เช้งจํ เดอะ ซั๊บเจ็คท)
Want some beans and rice? but she’s back at you like a pit
(ว้อนท ซัม บีน แซน ไร๊ซ์ บั๊ท ชี แบ็ค แกท ยู ไล๊ค เก พิท)
Mixed with a chihuahua how much meaner can you get?
(มิกซ์ วิธ อะ ชิวาวา ฮาว มัช มีเนอร์ แคน ยู เก็ท)
Don’t let her have her way with you she’s gonna have a fit
(ด้อนท์ เล็ท เฮอ แฮ็ฝ เฮอ เวย์ วิธ ยู ชี กอนนะ แฮ็ฝ อะ ฟิท)
You’re the candy apple of her eye and bout to get bit
(ยัวร์ เดอะ แค๊นดี้ แอพ อ็อฝ เฮอ อาย แอนด์ เบาท ทู เก็ท บิท)
Here’s what you do — you
(เฮียร ว๊อท ยู ดู ยู)
Grab her by her neck, throw her on the wall
(แกร๊บ เฮอ บาย เฮอ เน็ค , โธรว์ เฮอ ออน เดอะ วอลล์)
Say, ” b*tch don’t ever disrespect me never not at all ”
(เซย์ , ” บี *tch ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ ดิซริซเพคท มี เน๊เฝ่อร์ น็อท แอ็ท ดอร์ “)
These simple words can put a pause to half of the applause
(ฑิส ซิ๊มเพิ่ล เวิร์ด แคน พุท ดา พ๊อส ทู ฮาล์ฟ อ็อฝ ดิ แอ็พลอส)
Them black ball laws of balance at all cost
(เด็ม แบล๊ค บอล ลอว์ อ็อฝ บ๊าล่านซ์ แอ็ท ดอร์ คอสทํ)

Mamacita, papadonna [4x]
(Mamacita , papadonna [ 4x ])

[witchdoctor]
([ witchdoctor ])
Que pasa, que pasa? check this out
(ครี พาซซา , ครี พาซซา เช็ค ดิส เอ๊าท)
Quiet nights like this, might twist one for the moda
(ไคว๊เอ้ท ไน๊ท ไล๊ค ดิส , ไมท ทวิสท วัน ฟอร์ เดอะ moda)
On the balcony, I got a sofa
(ออน เดอะ แบลโคะนิ , ไอ ก็อท ดา โซฟะ)
Nights like this is perfect, for this spanish fly
(ไน๊ท ไล๊ค ดิส ซิส เพ๊อร์เฟ็คท , ฟอร์ ดิส ซแพนอิฌ ฟลาย)
Can you come over, somethin, I wanna show ya
(แคน ยู คัม โอ๊เฝ่อร , ซัมติน , ไอ วอนนา โชว์ ยา)
Told ya once we was gon’ take a trip, touch you
(โทลด ยา วั๊นซ วี วอส ก็อน เท้ค เก ทริ๊พ , ทั๊ช ยู)
With my lips where you like it, it’s time, don’t fight it
(วิธ มาย ลิพ แวร์ ยู ไล๊ค อิท , อิทซ ไทม์ , ด้อนท์ ไฟ้ท ดิธ)
Piggy-back ride to the sofa, in the microwave
(พีกกิ แบ็ค ไรด์ ทู เดอะ โซฟะ , อิน เดอะ ไมคโระเวฝ)
I got your favorite stouffer’s, lasagna, that’s how much
(ไอ ก็อท ยุร เฟเฝอะริท stouffers , lasagna , แด้ท ฮาว มัช)
I want ya, f*ck flowers
(ไอ ว้อนท ยา , เอฟ *ck ฟล๊าวเว่อร์)
The ceremony starts from the shower with the water
(เดอะ เซิ๊ริโมนี่ สท๊าร์ท ฟรอม เดอะ เช๊าเว่อร์ วิธ เดอะ ว๊อเท่อร)
I got somebody’s daughter in the doctor headquarters, chillin
(ไอ ก็อท ซัมบอดี้ ด๊อเท่อร์ อิน เดอะ ด๊อคเท่อร์ headquarters , ชิลลิน)
Prepare for this sex drillin, she said somethin in spanish
(พรีแพร์ ฟอร์ ดิส เซ็กซ drillin , ชี เซ็ด ซัมติน อิน ซแพนอิฌ)
Got me feelin mannish, me and you fin’ ta vanish
(ก็อท มี ฟีลิน แมนนิช , มี แอนด์ ยู ฟิน ทา แฝ๊หนิช)
Real quick, feel this sh*t, got cheese, tryin to make cheese
(เรียล ควิค , ฟีล ดิส ฌะ *ที , ก็อท ชี๊ส , ทายอิน ทู เม้ค ชี๊ส)
To get you pregnant overseas
(ทู เก็ท ยู เพร๊กแน๊นท โอ๊เฝ่อร์ซี)
Maybe make sho’ that’s my seed
(เมบี เม้ค โช แด้ท มาย ซี)
Quiet nights like this, bachelor like me is single
(ไคว๊เอ้ท ไน๊ท ไล๊ค ดิส , แบ๊ชเชลเล่อร์ ไล๊ค มี อีส ซิ๊งเกิ้ล)
Talkin to you miss bilingual
(ทอคกิ่น ทู ยู มิซ ไบลิ่งกแว็ล)
Let’s mingle in the crowd, watch them show, pop some moet
(เล็ท มิกเกิล อิน เดอะ คราวดํ , ว๊อทช เด็ม โชว์ , พ็อพ ซัม โมสทฺ)
Tryin to get you so wet, never been to spain
(ทายอิน ทู เก็ท ยู โซ เว๊ท , เน๊เฝ่อร์ บีน ทู ซเพน)
Never been a lame, horny, ever since I been a tiny
(เน๊เฝ่อร์ บีน อะ เลม , ฮอนิ , เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ ไอ บีน อะ ไท๊นี่)
F*ckin with n*ggaz with ageless bodies
(เอฟ *ckin วิธ เอ็น *ggaz วิธ เอจเล็ซ บอดีสฺ)
Talkin to me, while I squeeze it bare
(ทอคกิ่น ทู มี , ไวล์ ไอ สควี๊ซ อิท แบร์)
Let me talk to you while I run my fingers through your hair
(เล็ท มี ท๊อล์ค ทู ยู ไวล์ ไอ รัน มาย ฟิ๊งเก้อร ทรู ยุร แฮร์)

Mamacita, papadonna [4x]
(Mamacita , papadonna [ 4x ])

[big boi]
([ บิ๊ก บอย ])
Friday night boi, breakin the old school out, boi we cruisin
(ฟไรดิ ไน๊ท บอย , เบรกกิ้น ดิ โอลด์ สคูล เอ๊าท , บอย วี ครูซิน)
Bout fo’ n*ggaz and fo’ hoes, it ain’t gon be nobody losin
(เบาท โฟ เอ็น *ggaz แอนด์ โฟ โฮ , อิท เอน ก็อน บี โนบอดี้ ลูซิน)
But they choosin
(บั๊ท เด ชูซิน)
Better get in where you fit in cause it’s crucial
(เบ๊ทเท่อร์ เก็ท อิน แวร์ ยู ฟิท อิน ค๊อส อิทซ ครู๊เชี่ยล)
I’m tryin to cut bout two of them girls
(แอม ทายอิน ทู คัท เบาท ทู อ็อฝ เด็ม เกิร์ล)
Cause that just what I’m used to
(ค๊อส แดท จั๊สท ว๊อท แอม ยู๊ส ทู)
I mean that, the first that look my way
(ไอ มีน แดท , เดอะ เฟิร์สท แดท ลุ๊ค มาย เวย์)
Just gon’ get splack packed
(จั๊สท ก็อน เก็ท splack แพ็ค)
To the front to the back there’s cognac
(ทู เดอะ ฟร๊อนท ทู เดอะ แบ็ค แดร์ คอนแย็ค)
Got my throat, burnin like burlap
(ก็อท มาย โธร๊ท , เบินนิน ไล๊ค เบอแล็พ)
Everybody cheezin, knowin these hoes gon’ cut like pleasers
(เอวี่บอดี้ cheezin , โนว์อิน ฑิส โฮ ก็อน คัท ไล๊ค พลีเซอ)
These hookers they praisin my crew
(ฑิส ฮุคเคอ เด praisin มาย ครู)
Like reverend hodo be praisin jesus
(ไล๊ค เรฝเวอเรน โฮโด บี praisin จีสัซ)
The easiest was the meanest, but the skeezer was a beanie
(ดิ อีซิเอท วอส เดอะ มีนเอส , บั๊ท เดอะ skeezer วอส ซา beanie)
She thought we was some motherf*ckin genies
(ชี ธอท วี วอส ซัม motherf*ckin จีนิ)
So I checked her, like the king I am, no disrespect intended
(โซ ไอ เช็ค เฮอ , ไล๊ค เดอะ คิง ไอ แอ็ม , โน ดิซริซเพคท อินเท็นด)
Told her, and her silly friends,
(โทลด เฮอ , แอนด์ เฮอ ซิ๊ลลี่ เฟรน ,)
” get out ” before they got offended
(” เก็ท เอ๊าท ” บีฟอร์ เด ก็อท อ๊อฟเฟ่นด)
To the laquinta we went, layin them hoes down
(ทู เดอะ laquinta วี เว็นท , เลย์อิน เด็ม โฮ เดาน)
On the freestyle tip, geyeah!
(ออน เดอะ ฟรีสทาย ทิพ , geyeah !)

Mamacita, papadonna [8x]
(Mamacita , papadonna [ 8x ])

Permecito, senorita, mamacita
(Permecito , เซนโยะรีทา , mamacita)
Mira mira, what’s your name? maria
(มายรา มายรา , ว๊อท ยุร เนม มาเรีย)
Same as mi tia, de colombia
(เซม แอส มี tia , ดี โครอมบีเอ)
I don’t, >>> in atlanta, georgia
(ไอ ด้อนท์ , >>> อิน แอทแรนทา , จอร์จา)
And you don’t think I got nuttin for ya?
(แอนด์ ยู ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ ก็อท นัทดิน ฟอร์ ยา)
You must be crazy
(ยู มัสท์ บี คเรสิ)
I’m out here tryin to feed my baby
(แอม เอ๊าท เฮียร ทายอิน ทู ฟี มาย เบ๊บี้)
Lil bre, can’t you see? sheeyit
(ลิล bre , แค็นท ยู ซี sheeyit)
Do it one more time, sheeyit
(ดู อิท วัน โม ไทม์ , sheeyit)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mamacita คำอ่านไทย Outkast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น