เนื้อเพลง Playa คำอ่านไทย Jay-Z

CHORUS: If you a playa , get it now like a playa
(ค๊อรัส : อิ๊ฟ ยู อะ พอลเย , เก็ท ดิธ นาว ไล๊ค เก พอลเย)
Get it down like a playa , spit a round like a playa
(เก็ท ดิธ เดาน ไล๊ค เก พอลเย , ซพิท ดา ราวนด ไล๊ค เก พอลเย)
If you a playa , roll an ounce like a playa
(อิ๊ฟ ยู อะ พอลเย , โรลล แอน อันซ ไล๊ค เก พอลเย)
Get an ounce like a playa , bounce like a playa
(เก็ท แอน อันซ ไล๊ค เก พอลเย , เบ๊าสฺ ไล๊ค เก พอลเย)
If you a playa , get it now like a playa
(อิ๊ฟ ยู อะ พอลเย , เก็ท ดิธ นาว ไล๊ค เก พอลเย)
Get it down like a playa , spit a round like a playa
(เก็ท ดิธ เดาน ไล๊ค เก พอลเย , ซพิท ดา ราวนด ไล๊ค เก พอลเย)
If you a playa , get an ounce playa , bounce , playa
(อิ๊ฟ ยู อะ พอลเย , เก็ท แอน อันซ พอลเย , เบ๊าสฺ , พอลเย)
Bounce , bounce , bounce
(เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ)

[Beanie Mac]
([ Beanie แมค ])
When I step in the club , b*tches know my name
(เว็น นาย สเท็พ อิน เดอะ คลับ , บี *tches โนว์ มาย เนม)
I don’t do alotta talkin b*tches know my game
(ไอ ด้อนท์ ดู อาหลอดทา ทอคกิ่น บี *tches โนว์ มาย เกม)
Don’t gotta buy alotta drinks b*tches know my aim
(ด้อนท์ กอททะ บาย อาหลอดทา ดริ๊งค บี *tches โนว์ มาย เอม)
Y’all get them whores drunk just to get some brain
(ยอล เก็ท เด็ม โฮ ดรั๊งค จั๊สท ทู เก็ท ซัม เบรน)
When the Roc in the place , they go bezerk
(เว็น เดอะ ร็อค อิน เดอะ เพลส , เด โก bezerk)
We make em bounce till they motherf*ckin shoulders hurt
(วี เม้ค เอ็ม เบ๊าสฺ ทิลล์ เด motherf*ckin โช๊ลเด้อร์ เฮิร์ท)
B*tches lift up skirts , take off shirts
(บี *tches ลิฟท อั๊พ สเคิ๊ร์ท , เท้ค ออฟฟ เชิ๊ร์ท)
Fine babysitters take off work
(ไฟน babysitters เท้ค ออฟฟ เวิ๊ร์ค)
Lose they jobs, panties , shoes and bras
(ลู้ส เด จ๊อบ , แพนดีสฺ , ชู แซน บรา)
N*ggas mad at us cuz they lose they wives
(เอ็น *ggas แม้ด แอ็ท อัซ คัซ เด ลู้ส เด ไวฝส)
I don’t step up in the club without a weapon in the club
(ไอ ด้อนท์ สเท็พ อั๊พ อิน เดอะ คลับ วิธเอ๊าท ดา เว๊พ่อน อิน เดอะ คลับ)
Cuz n*ggas get drunk and kick crap up in the club
(คัซ เอ็น *ggas เก็ท ดรั๊งค แอนด์ คิ๊ค แครพ อั๊พ อิน เดอะ คลับ)
That’s why my tool be cocked , n*ggas mad cuz my shoes be blocked
(แด้ท วาย มาย ทูล บี ค๊อค , เอ็น *ggas แม้ด คัซ มาย ชู บี บล๊อค)
And my jewels be rocked
(แอนด์ มาย จิ๊วเอ็ล บี ร๊อค)
If you a playa , you wouldn’t be in my pocket
(อิ๊ฟ ยู อะ พอลเย , ยู วูดดึ่น บี อิน มาย พ๊อคเค่ท)
If you a playa , you like it , you see it , you cop it
(อิ๊ฟ ยู อะ พอลเย , ยู ไล๊ค อิท , ยู ซี อิท , ยู ค็อพ อิท)

CHORUS
(ค๊อรัส)

[AMIL]
([ AMIL ])
If you a playa , you got the three basic n*ggas
(อิ๊ฟ ยู อะ พอลเย , ยู ก็อท เดอะ ทรี เบซอิค เอ็น *ggas)
Your trick your lick and your d*ck n*ggas
(ยุร ทริ๊ค ยุร ลิค แอนด์ ยุร ดี *ck เอ็น *ggas)
The object never fall in love wit em
(ดิ อ๊อบเจ็คท เน๊เฝ่อร์ ฟอลล์ อิน ลัฝ วิท เอ็ม)
Run to the malls and the clubs for them
(รัน ทู เดอะ มอลล์ แซน เดอะ คลับ ฟอร์ เด็ม)
If you a playa , then you choose em like a playa
(อิ๊ฟ ยู อะ พอลเย , เด็น ยู ชู๊ส เอ็ม ไล๊ค เก พอลเย)
Use em like a playa ,then you lose em like a playa
(ยู๊ส เอ็ม ไล๊ค เก พอลเย , เด็น ยู ลู้ส เอ็ม ไล๊ค เก พอลเย)
I bet I’ll still be they favorite b*tch
(ไอ เบ๊ท อิลล สทิลล บี เด เฟเฝอะริท บี *tch)
Some bought me ice , some paid for whips
(ซัม บอท มี ไอ๊ซ์ , ซัม เพลด ฟอร์ ฮวิพ)
C’mon you know the rules in this playa sh*t
(ซีมอน ยู โนว์ เดอะ รูล ซิน ดิส พอลเย ฌะ *ที)
Aint no such thing as a relationship
(เอน โน ซัช ทริง แอส ซา ริเลฌันฌิพ)
If you a playa , get it now like a playa , get it down like a playa
(อิ๊ฟ ยู อะ พอลเย , เก็ท ดิธ นาว ไล๊ค เก พอลเย , เก็ท ดิธ เดาน ไล๊ค เก พอลเย)
Spit a round like a playa
(ซพิท ดา ราวนด ไล๊ค เก พอลเย)
If you a playa , roll an ounce like a playa , get an ounce like a
(อิ๊ฟ ยู อะ พอลเย , โรลล แอน อันซ ไล๊ค เก พอลเย , เก็ท แอน อันซ ไล๊ค เก)
playa , bounce like a playa
(พอลเย , เบ๊าสฺ ไล๊ค เก พอลเย)
If you a playa , bounce , bounce like a playa n*gga, bounce , bounce
(อิ๊ฟ ยู อะ พอลเย , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ ไล๊ค เก พอลเย เอ็น *gga , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ)

CHORUS
(ค๊อรัส)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Jiggaman ya heard?
(Jiggaman ยา เฮิด)
If you a playa , will you pull up to the curb
(อิ๊ฟ ยู อะ พอลเย , วิล ยู พูลล อั๊พ ทู เดอะ เคิบ)
N*ggas chicks fly the coupe when you pull up to them birds
(เอ็น *ggas ชิค ฟลาย เดอะ คูเพ เว็น ยู พูลล อั๊พ ทู เด็ม เบิร์ด)
Why the f*ck would you bring her
(วาย เดอะ เอฟ *ck เวิด ยู บริง เฮอ)
When the rocks on that man got his whole hand lookin like ET’s finger
(เว็น เดอะ ร๊อค ออน แดท แมน ก็อท ฮิส โฮล แฮนด์ ลุคกิน ไล๊ค ETs ฟิ๊งเก้อร)
If you a playa , keep your cars with the year [year]
(อิ๊ฟ ยู อะ พอลเย , คี๊พ ยุร คารํ วิธ เดอะ เยียร์ [ เยียร์ ])
Your watch game tight [tight] your hustle over there [uh-huh]
(ยุร ว๊อทช เกม ไท๊ท [ ไท๊ท ] ยุร เฮสเซล โอ๊เฝ่อร แดร์ [ อา ฮู ])
Your house outta sight , your enemies close
(ยุร เฮ้าส เอ๊าตา ไซ๊ท , ยุร อียีมีสฺ โคลส)
And your family tight and never try to make a ho your housewife
(แอนด์ ยุร แฟ๊มิลี่ ไท๊ท แอนด์ เน๊เฝ่อร์ ธราย ทู เม้ค เก โฮ ยุร housewife)

CHORUS
(ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Playa คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น