เนื้อเพลง Violin คำอ่านไทย Kate Bush

Four strings across the bridge,
(โฟ สทริง อะคร๊อส เดอะ บริดจ ,)
Ready to carry me over,
(เร๊ดี้ ทู แค๊รรี่ มี โอ๊เฝ่อร ,)
Over the quavers, drunk in the bars,
(โอ๊เฝ่อร เดอะ คเวเฝอะ , ดรั๊งค อิน เดอะ บาร์ ,)
Out of the realm of the orchestra,
(เอ๊าท อ็อฝ เดอะ เรล์ม อ็อฝ ดิ อ๊อร์เคสต้า ,)
Out of the realm of the orchestra.
(เอ๊าท อ็อฝ เดอะ เรล์ม อ็อฝ ดิ อ๊อร์เคสต้า)

Filling me up with the shivers.
(ฟีลลิง มี อั๊พ วิธ เดอะ ชีฝเฝ่อร์)
Filling me up with the shivers and quivers.
(ฟีลลิง มี อั๊พ วิธ เดอะ ชีฝเฝ่อร์ แซน ควีฝเออะ)
Filling me up with the shivers.
(ฟีลลิง มี อั๊พ วิธ เดอะ ชีฝเฝ่อร์)

Get the bow going!
(เก็ท เดอะ บาว โกอิ้ง !)
Let it scream to me:
(เล็ท ดิธ สครีม ทู มี :)
Violin! Violin! Violin!
(ไฝโอะลีน ! ไฝโอะลีน ! ไฝโอะลีน !)

Get the bow going!
(เก็ท เดอะ บาว โกอิ้ง !)
Let it scream to me:
(เล็ท ดิธ สครีม ทู มี :)
Violin! Violin! Violin!
(ไฝโอะลีน ! ไฝโอะลีน ! ไฝโอะลีน !)

Paganini up on the chimney,
(Paganini อั๊พ ออน เดอะ ชีมนิ ,)
Lord of the dance,
(หลอร์ด อ็อฝ เดอะ แด๊นซ์ ,)
With Nero and old Nicky.
(วิธ Nero แอนด์ โอลด์ นิคกี้)
Whack that devil
(ฮแว็ค แดท เด๊ฝิ้ล)
Into my fiddlestick!
(อิ๊นทู มาย fiddlestick !)
Give me the Banshees for B.V.s,*
(กี๊ฝ มี เดอะ แบนชี ฟอร์ บี วี เอส , *)
Give me the Banshees for B.V.s.
(กี๊ฝ มี เดอะ แบนชี ฟอร์ บี วี เอส)

Jigging along with the fiddle, oh, Johnny.
(Jiggings อะลอง วิธ เดอะ ฟิดเดล , โอ , จอนนิ)
Jigging along with the fiddle-dee-dee.
(Jiggings อะลอง วิธ เดอะ ฟิดเดล ดี ดี)
Jigging along with the fiddle, oh, Johnny.
(Jiggings อะลอง วิธ เดอะ ฟิดเดล , โอ , จอนนิ)
Jigging along with the fiddle-dee-diddle-dee-dee!
(Jiggings อะลอง วิธ เดอะ ฟิดเดล ดี diddle ดี ดี !)

Get the bow going!
(เก็ท เดอะ บาว โกอิ้ง !)
Let it scream to me:
(เล็ท ดิธ สครีม ทู มี :)
Violin! Violin! Violin!
(ไฝโอะลีน ! ไฝโอะลีน ! ไฝโอะลีน !)

Get the bow going!
(เก็ท เดอะ บาว โกอิ้ง !)
Let it scream to me:
(เล็ท ดิธ สครีม ทู มี :)
Violin! Violin! Violin!
(ไฝโอะลีน ! ไฝโอะลีน ! ไฝโอะลีน !)

Get the bow going!
(เก็ท เดอะ บาว โกอิ้ง !)
Let it scream to me:
(เล็ท ดิธ สครีม ทู มี :)
Violin! Violin! Violin!
(ไฝโอะลีน ! ไฝโอะลีน ! ไฝโอะลีน !)

Get the bow going!
(เก็ท เดอะ บาว โกอิ้ง !)
Let it scream to me:
(เล็ท ดิธ สครีม ทู มี :)
Violin! Violin! Violin!
(ไฝโอะลีน ! ไฝโอะลีน ! ไฝโอะลีน !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Violin คำอ่านไทย Kate Bush

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น