เนื้อเพลง Shout คำอ่านไทย Human Nature

Everybody get down to this]
(เอวี่บอดี้ เก็ท เดาน ทู ดิส ])
[Everybody get down to this]
([ เอวี่บอดี้ เก็ท เดาน ทู ดิส ])
[C’mon]
([ ซีมอน ])
[Everybody get down to this]
([ เอวี่บอดี้ เก็ท เดาน ทู ดิส ])
[Everybody get down to this]
([ เอวี่บอดี้ เก็ท เดาน ทู ดิส ])
[C’mon]
([ ซีมอน ])
I can’t believe it but the writing’s on the wall
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ อิท บั๊ท เดอะ ไรทอิง ออน เดอะ วอลล์)
And I know we gotta do what’s right
(แอนด์ ดาย โนว์ วี กอททะ ดู ว๊อท ไร๊ท)
If we don’t take a chance the moments gonna fall
(อิ๊ฟ วี ด้อนท์ เท้ค เก แช้นซํ เดอะ โม๊เม้นท กอนนะ ฟอลล์)
And we’ve only got tonight
(แอนด์ หวีบ โอ๊นลี่ ก็อท ทูไน๊ท)

Can’t you see that you and me
(แค็นท ยู ซี แดท ยู แอนด์ มี)
Ain’t got nothin’ in our history
(เอน ก็อท นอทติน อิน เอ๊า ฮิสทรี่)
But we could be lovers tonight
(บั๊ท วี เคิด บี ลัฝเออะ ทูไน๊ท)

We’re gonna shout [shout] the party down
(เวีย กอนนะ เช๊าท [ เช๊าท ] เดอะ พ๊าร์ที่ เดาน)
Got the time to celebrate
(ก็อท เดอะ ไทม์ ทู เซ๊เลเบรท)
Everybody shout today
(เอวี่บอดี้ เช๊าท ทูเดย์)
And we can shout [shout] the party down
(แอนด์ วี แคน เช๊าท [ เช๊าท ] เดอะ พ๊าร์ที่ เดาน)
Everybody do it right
(เอวี่บอดี้ ดู อิท ไร๊ท)
And party away tonight
(แอนด์ พ๊าร์ที่ อะเวย์ ทูไน๊ท)

[Everybody get down to this]
([ เอวี่บอดี้ เก็ท เดาน ทู ดิส ])
[C’mon]
([ ซีมอน ])

You might be running out of someone else to blame
(ยู ไมท บี รันนิง เอ๊าท อ็อฝ ซัมวัน เอ๊ลส ทู เบลม)
You want it all and nothing less
(ยู ว้อนท ดิธ ดอร์ แอนด์ นัธอิง เลซ)
If you fail to shake it with me baby that’s a shame
(อิ๊ฟ ยู เฟล ทู เช้ค อิท วิธ มี เบ๊บี้ แด้ท ซา เชม)
You gave away the best
(ยู เกฝ อะเวย์ เดอะ เบ๊สท์)

Can’t you see that you and me
(แค็นท ยู ซี แดท ยู แอนด์ มี)
Ain’t got nothin’ in our history
(เอน ก็อท นอทติน อิน เอ๊า ฮิสทรี่)
But we could be lovers tonight
(บั๊ท วี เคิด บี ลัฝเออะ ทูไน๊ท)

We’re gonna shout [shout] the party down
(เวีย กอนนะ เช๊าท [ เช๊าท ] เดอะ พ๊าร์ที่ เดาน)
Got the time to celebrate
(ก็อท เดอะ ไทม์ ทู เซ๊เลเบรท)
Everybody shout today
(เอวี่บอดี้ เช๊าท ทูเดย์)
And we can shout [shout] the party down
(แอนด์ วี แคน เช๊าท [ เช๊าท ] เดอะ พ๊าร์ที่ เดาน)
Everybody do it right
(เอวี่บอดี้ ดู อิท ไร๊ท)
And party away tonight
(แอนด์ พ๊าร์ที่ อะเวย์ ทูไน๊ท)

We’re gonna shout [shout] the party down
(เวีย กอนนะ เช๊าท [ เช๊าท ] เดอะ พ๊าร์ที่ เดาน)
Got the time to celebrate
(ก็อท เดอะ ไทม์ ทู เซ๊เลเบรท)
Everybody shout today
(เอวี่บอดี้ เช๊าท ทูเดย์)
And we can shout [shout] the party down
(แอนด์ วี แคน เช๊าท [ เช๊าท ] เดอะ พ๊าร์ที่ เดาน)
Everybody do it right
(เอวี่บอดี้ ดู อิท ไร๊ท)
And party away tonight
(แอนด์ พ๊าร์ที่ อะเวย์ ทูไน๊ท)

We’re gonna shout
(เวีย กอนนะ เช๊าท)

We’re gonna shout [shout] the party down
(เวีย กอนนะ เช๊าท [ เช๊าท ] เดอะ พ๊าร์ที่ เดาน)
Got the time to celebrate
(ก็อท เดอะ ไทม์ ทู เซ๊เลเบรท)
Everybody shout today
(เอวี่บอดี้ เช๊าท ทูเดย์)
And we can shout [shout] the party down
(แอนด์ วี แคน เช๊าท [ เช๊าท ] เดอะ พ๊าร์ที่ เดาน)
Everybody do it right
(เอวี่บอดี้ ดู อิท ไร๊ท)
And party away tonight
(แอนด์ พ๊าร์ที่ อะเวย์ ทูไน๊ท)

We’re gonna shout [shout] the party down
(เวีย กอนนะ เช๊าท [ เช๊าท ] เดอะ พ๊าร์ที่ เดาน)
Got the time to celebrate
(ก็อท เดอะ ไทม์ ทู เซ๊เลเบรท)
Everybody shout today
(เอวี่บอดี้ เช๊าท ทูเดย์)
And we can shout [shout] the party down
(แอนด์ วี แคน เช๊าท [ เช๊าท ] เดอะ พ๊าร์ที่ เดาน)
Everybody do it right
(เอวี่บอดี้ ดู อิท ไร๊ท)
And party away tonight
(แอนด์ พ๊าร์ที่ อะเวย์ ทูไน๊ท)

[ A. Tierney/M. Tierney/W. Shelby/D. Meyer ]
([ อะ Tierney/เอ็ม Tierney/ดับบิว Shelby/ดี Meyer ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shout คำอ่านไทย Human Nature

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น