เนื้อเพลง Where I’m From คำอ่านไทย Jay-Z

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])

uh-huh, je-je je-je-jeah
(อา ฮู , จี จี จี จี jeah)
ye-ye-yeah, ye-ye-yeah
(ยี ยี เย่ , ยี ยี เย่)
How real is this, how real is this
(ฮาว เรียล อีส ดิส , ฮาว เรียล อีส ดิส)
Uh-huh huh, Inspect this here, check
(อา ฮู ฮู , อินสเพ๊คท ดิส เฮียร , เช็ค)

Verse One:
(เฝิซ วัน :)
I’m from where the hammer’s rung, New’s cameras never come
(แอม ฟรอม แวร์ เดอะ แฮ๊มเมอร์ รัง , นิว แค๊เมร่า เน๊เฝ่อร์ คัม)
You and your man houndin’ every verse in your rhyme
(ยู แอนด์ ยุร แมน houndin เอ๊เฝอร์รี่ เฝิซ อิน ยุร ไรม)
where the grams is slung, n*ggas vanish every summer
(แวร์ เดอะ กแร็ม ซิส ซลัง , เอ็น *ggas แฝ๊หนิช เอ๊เฝอร์รี่ ซั๊มเม่อร์)
Where the blue vans would come, we throw the work in the can and run
(แวร์ เดอะ บลู แฝน เวิด คัม , วี โธรว์ เดอะ เวิ๊ร์ค อิน เดอะ แคน แอนด์ รัน)
Where the plans was to get funds and skate off the set
(แวร์ เดอะ แพลน วอส ทู เก็ท ฟันด แซน ซเคท ออฟฟ เดอะ เซ็ท)
To achieve this goal quicker, sold all my weight wet
(ทู อะชี้ฝ ดิส โกล ควิกเกอร์ , โซลด ออล มาย เว๊ท เว๊ท)
Faced with immeasurable odds still I get straight bets
(เฟซ วิธ immeasurable อ๊อดด สทิลล ไอ เก็ท สเทร๊ท เบ๊ท)
So I felt some more something and you nothing check
(โซ ไอ เฟ็ลท ซัม โม ซัมติง แอนด์ ยู นัธอิง เช็ค)
I from the other side with other guys don’t walk to much
(ไอ ฟรอม ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ วิธ อ๊อเธ่อร์ กาย ด้อนท์ ว๊อล์ค ทู มัช)
And girls in the projects wouldn’t f*ck us if we talked too much
(แอนด์ เกิร์ล ซิน เดอะ โพร๊เจ็คท วูดดึ่น เอฟ *ck อัซ อิ๊ฟ วี ท๊อล์ค ทู มัช)
So they ran up town and sought them dudes to trust
(โซ เด แร็น อั๊พ ทาวน์ แอนด์ ซอท เด็ม ดยูด ทู ทรัสท)
I don’t know what the f*ck they thought, those n*ggas is foul just like us
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท เดอะ เอฟ *ck เด ธอท , โฑส เอ็น *ggas ซิส เฟาล จั๊สท ไล๊ค อัซ)
I’m from where the beef is inevitable, Summertime’s unforgetable
(แอม ฟรอม แวร์ เดอะ บี๊ฟ อีส อินเอ๊ฝิทะเบิ้ล , ซัมเมอร์ไทม์ อันฟอร์เกทดาเบิล)
Boosters in abundance, buy a half-price sweater new
(บูซเทอะ ซิน อะบันแด็นซ , บาย อะ ฮาล์ฟ ไพร๊ซ์ ซเวทเออะ นิว)
Your world was everything, So everything you said you’d do
(ยุร เวิลด วอส เอ๊วี่ติง , โซ เอ๊วี่ติง ยู เซ็ด ยูต ดู)
You did it, Couldn’t talk about it if you ain’t lived it
(ยู ดิด ดิท , คูดซึ่น ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดิธ อิ๊ฟ ยู เอน ไล้ฝ ดิท)
I from where n*ggas pull your car, and argue all day about
(ไอ ฟรอม แวร์ เอ็น *ggas พูลล ยุร คารํ , แอนด์ อ๊าร์กิว ออล เดย์ อะเบ๊าท)
Who’s the best MC’s, Biggie, Jay-Z, and Nas
(ฮู เดอะ เบ๊สท์ เมซีสฺ , บิ๊กกี้ , เจ ซี , แอนด์ นาส)
Where the drugs czars evolve, and thugs always are
(แวร์ เดอะ ดรัก สา อีโฝ๊ลฝ , แอนด์ ธัก ออลเว แซร์)
At each other’s throats for the love of foreign cars
(แอ็ท อีช อ๊อเธ่อร์ โธร๊ท ฟอร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ ฟอร์เรน คารํ)
Where cats catch cases, hoping the judge R and R’s
(แวร์ แค๊ท แค็ทช เค๊ส , โฮพปิง เดอะ จั๊ดจ อาร์ แอนด์ Rs)
But most times find themselves locked up behind bars
(บั๊ท โมซท ไทม์ ไฟนด์ เฑ็มเซลฝส ล๊อค อั๊พ บีฮายน์ บาร์)
I’m from where they ball and breed rhyme stars
(แอม ฟรอม แวร์ เด บอล แอนด์ บรีด ไรม สทาร์)
I’m from Marcy son, just thought I’d remind y’all
(แอม ฟรอม มาร์ซี ซัน , จั๊สท ธอท อาย รีไมนด์ ยอล)

Chorus: {5x}
(ค๊อรัส : {5x})
Cough up a lung, where I’m from, Marcy son, Ain’t nothing nice
(คอฟ อั๊พ อะ ลัง , แวร์ แอม ฟรอม , มาร์ซี ซัน , เอน นัธอิง ไน๊ซ์)
Mentally been many places but I’m Brooklyn’s own
(เมนแท็ลลิ บีน เมนอิ เพลส บั๊ท แอม บรูกคิน โอว์น)

Verse Two:
(เฝิซ ทู :)
I’m from the place where the chruch is the flakiest
(แอม ฟรอม เดอะ เพลส แวร์ เดอะ chruch อีส เดอะ flakiest)
And n*ggas is praying to god so long that they Atheist
(แอนด์ เอ็น *ggas ซิส เพลยอิง ทู ก๊อด โซ ลอง แดท เด เอธิอิซท)
Where you can’t put your vest away and say you’ll wear it tomorrow
(แวร์ ยู แค็นท พุท ยุร เฝ็ซท อะเวย์ แอนด์ เซย์ โยว แวร์ อิท ทูม๊อโร่ว)
Cause the day after we’ll be saying, damn I was just with him yesterday
(ค๊อส เดอะ เดย์ แอ๊ฟเท่อร เวลล บี เซอิง , แดมนํ นาย วอส จั๊สท วิธ ฮิม เยซเทอะดิ)
I’m a block away from hell, not enough shots away from straight shells
(แอม มา บล๊อค อะเวย์ ฟรอม เฮ็ลล , น็อท อีน๊าฟ ฌ็อท อะเวย์ ฟรอม สเทร๊ท เชลล์)
An ounce away from a triple beam still using a hand-held weight scale
(แอน อันซ อะเวย์ ฟรอม มา ทริ๊พเพิ่ล บีม สทิลล ยูสซิง อะ แฮนด์ เฮ็ลด เว๊ท สเคล)
Your laughing, you know the place well
(ยุร ลาฟอิง , ยู โนว์ เดอะ เพลส เวลล)
Where the Liqour Store’s and the base well
(แวร์ เดอะ Liqour สโทร์ แซน เดอะ เบส เวลล)
And Government, f*ck Government, n*ggas polotic themselves
(แอนด์ กัฝเอินเม็นท , เอฟ *ck กัฝเอินเม็นท , เอ็น *ggas polotic เฑ็มเซลฝส)
Where we call the cops the A-Team
(แวร์ วี คอลลํ เดอะ ค็อพ ดิ อะ ทีม)
cause they hop out of vans and spray things
(ค๊อส เด ฮ็อพ เอ๊าท อ็อฝ แฝน แซน สเพรย์ ทริง)
And life expectancy so low we making out wills at eight-teen
(แอนด์ ไล๊ฟ เอ็คซเพคแท็นซิ โซ โลว วี เมคอิง เอ๊าท วิล แอ็ท เอท ทีน)
Where how you get rid of guys who step out of line, your rep solidifies
(แวร์ ฮาว ยู เก็ท ริด อ็อฝ กาย ฮู สเท็พ เอ๊าท อ็อฝ ไลน์ , ยุร เร็พ solidifies)
So tell me when I rap you think I give a f*ck who criticize?
(โซ เทลล มี เว็น นาย แร็พ ยู ทริ๊งค ไอ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ฮู ครีทอิไซส)
If the sh*t is lies, god strike me
(อิ๊ฟ เดอะ ฌะ *ที อีส ไล , ก๊อด สไทร๊ค มี)
And I got a question, are you forgiving guys who live just like me?
(แอนด์ ดาย ก็อท ดา เคว๊สชั่น , อาร์ ยู ฟอร์กิฝวิ่ง กาย ฮู ไล้ฝ จั๊สท ไล๊ค มี)
We’ll never know
(เวลล เน๊เฝ่อร์ โนว์)
One day I pray to you and said if I ever blow, Let ’em know
(วัน เดย์ ไอ เพรย์ ทู ยู แอนด์ เซ็ด อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ โบลว์ , เล็ท เอ็ม โนว์)
Mistakes ain’t exactly what takes place in the ghetto
(มิสเท้ค เอน เอ็กแสคทลิ ว๊อท เท้ค เพลส อิน เดอะ เกทโท)
Promise fulfilled, but still I feel my job ain’t done
(พรอมอิซ ฟุลฟีล , บั๊ท สทิลล ไอ ฟีล มาย จ๊อบ เอน ดัน)
Cough up a lung, where I’m from, Marcy son, ain’t nothing nice
(คอฟ อั๊พ อะ ลัง , แวร์ แอม ฟรอม , มาร์ซี ซัน , เอน นัธอิง ไน๊ซ์)

Chorus {4x}
(ค๊อรัส {4x})

Verse Three:
(เฝิซ ทรี :)
I’m from where they cross-over and clap boards
(แอม ฟรอม แวร์ เด ครอสสํ โอ๊เฝ่อร แอนด์ คแล็พ บอร์ด)
Lost Jehovah in place of rap lords, listen
(ล็อซท จิโฮฝะ อิน เพลส อ็อฝ แร็พ หลอร์ด , ลิ๊สซึ่น)
I’m up the block, round the corner, and down the street
(แอม อั๊พ เดอะ บล๊อค , ราวนด เดอะ ค๊อร์เน่อร์ , แอนด์ เดาน เดอะ สทรีท)
From where the Pimps, Prostitutes, and the Drug Lords meet
(ฟรอม แวร์ เดอะ พิมพ , พร๊อซซิทิ้วท , แอนด์ เดอะ ดรัก หลอร์ด มี๊ท)
We make a million off of beats, cause our stories is deep
(วี เม้ค เก มิ๊ลเลี่ยน ออฟฟ อ็อฝ บีท , ค๊อส เอ๊า สตอยสฺ ซิส ดี๊พ)
And f*ck tomorrow, as long as the night before was sweet
(แอนด์ เอฟ *ck ทูม๊อโร่ว , แอส ลอง แอส เดอะ ไน๊ท บีฟอร์ วอส สวี้ท)
N*ggas get lost for weeks in the streets, twisted off weed
(เอ็น *ggas เก็ท ล็อซท ฟอร์ วี๊ค ซิน เดอะ สทรีท , ทวิสท ออฟฟ วี)
And no matter the weather, n*ggas know how to draw heat
(แอนด์ โน แม๊ทเท่อร์ เดอะ เว๊เธ่อร , เอ็น *ggas โนว์ ฮาว ทู ดรอว์ ฮีท)
Whether your four-feet or Minute size, it always starts out with
(ฮเวทเออะ ยุร โฟ ฟีท ออ มิ๊หนิท ไซ๊ซ , อิท ออลเว สท๊าร์ท เอ๊าท วิธ)
Three dice and shoot the five
(ทรี ไดซ แอนด์ ชู๊ท เดอะ ไฟฝ)
N*ggas thought they douce was live, now hit ’em with trips
(เอ็น *ggas ธอท เด douce วอส ไล้ฝ , นาว ฮิท เอ็ม วิธ ทริ๊พ)
And I reached down for their money, pa forget about this
(แอนด์ ดาย รี๊ช เดาน ฟอร์ แดร์ มั๊นนี่ , พา ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ดิส)
This time around it’s platinum, like the sh*t on my wrist
(ดิส ไทม์ อะราวนฺดฺ อิทซ พแลทนัม , ไล๊ค เดอะ ฌะ *ที ออน มาย ริ๊ซท)
And this glock on my waist, y’all can’t do sh*t about this
(แอนด์ ดิส คล็อก ออน มาย เว๊สท , ยอล แค็นท ดู ฌะ *ที อะเบ๊าท ดิส)
N*ggas will show you love, That’s how they fool thugs
(เอ็น *ggas วิล โชว์ ยู ลัฝ , แด้ท ฮาว เด ฟูล ธัก)
Before you know it your lying in a pool of blood
(บีฟอร์ ยู โนว์ อิท ยุร ลายยิง อิน อะ พูล อ็อฝ บลัด)

Chorus {4x}
(ค๊อรัส {4x})

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where I’m From คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น