เนื้อเพลง The Love Scene คำอ่านไทย Joe

Yeah
(เย่)
Ooh…hoo…ooh…
(อู้ ฮู อู้)
Well, well, well, well, well, baby
(เวลล , เวลล , เวลล , เวลล , เวลล , เบ๊บี้)
Hoo…hoo…baby
(ฮู ฮู เบ๊บี้)
Mmm…hmm…mmm…mmm…
(อึม อึม อึม อึม)
Listen, baby
(ลิ๊สซึ่น , เบ๊บี้)

[take one] baby lyin’ on the bed
([ เท้ค วัน ] เบ๊บี้ ลายอิน ออน เดอะ เบ๊ด)
Exotic fantasies goin’ through her head
(เอ็กสอทอิค แฟนตาซีสฺ โกอิน ทรู เฮอ เฮด)
[take two] i jump into my sl6
([ เท้ค ทู ] ไอ จั๊มพ อิ๊นทู มาย sl6)
I gotta make my way to the crib mad quick
(ไอ กอททะ เม้ค มาย เวย์ ทู เดอะ คริบ แม้ด ควิค)

[take three] i see my baby as i step inside
([ เท้ค ทรี ] ไอ ซี มาย เบ๊บี้ แอส ซาย สเท็พ อิ๊นไซด์)
She’s staring at me with those bedroom eyes
(ชี ซแทริง แอ็ท มี วิธ โฑส เบดรูม อาย)
[take four] honey sippin’ on some chardonnay
([ เท้ค โฟ ] ฮั๊นนี่ ซิบปิ่น ออน ซัม ชราดดอนนี่)
The sex is even better when she’s feeling that way
(เดอะ เซ็กซ อีส อี๊เฝ่น เบ๊ทเท่อร์ เว็น ชี ฟีลอิง แดท เวย์)

All i want to do right now is love her down [ooh]
(ออล ไอ ว้อนท ทู ดู ไร๊ท นาว อีส ลัฝ เฮอ เดาน [ อู้ ])
I don’t give a damn about who hears the sound [ooh…]
(ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ อะเบ๊าท ฮู เฮียร เดอะ ซาวน์ด [ อู้ ])
We’ll be in the groove until the sun comes up [yeah]
(เวลล บี อิน เดอะ กรูฝ อันทิล เดอะ ซัน คัม อั๊พ [ เย่ ])
Together we’ll get lost inside the love
(ทูเก๊ทเธ่อร์ เวลล เก็ท ล็อซท อิ๊นไซด์ เดอะ ลัฝ)

Let’s make a love scene, steamy and blue
(เล็ท เม้ค เก ลัฝ ซีน , สตีมมี่ แอนด์ บลู)
*rotic memories for an audience of two
(*rotic เมรโมรี ฟอร์ แอน อ๊อเดี่ยนซ อ็อฝ ทู)
And we’ll make a love scene, let the foreplay begin
(แอนด์ เวลล เม้ค เก ลัฝ ซีน , เล็ท เดอะ foreplay บีกิน)
And replay each moment again and again and again
(แอนด์ รีเพลย์ อีช โม๊เม้นท อะเกน แอนด์ อะเกน แอนด์ อะเกน)

[take five] the jacuzzi’s just กฎbout ready for us
([ เท้ค ไฟฝ ] เดอะ จาคุดซี จั๊สท กฎbout เร๊ดี้ ฟอร์ อัซ)
We step into the water and you tremble at my touch
(วี สเท็พ อิ๊นทู เดอะ ว๊อเท่อร แอนด์ ยู เทมเบิล แอ็ท มาย ทั๊ช)
[take six] i see you gettin’ steamin’ hot
([ เท้ค ซิกซ์ ] ไอ ซี ยู เกดดิน สตรีมมิน ฮอท)
Girl, it ain’t just the bubbles that’s been hittin’ the spot
(เกิร์ล , อิท เอน จั๊สท เดอะ บั๊บเบิ้ล แด้ท บีน ฮิทดิน เดอะ สพอท)

Take it off, take it off, take it off till you get enough
(เท้ค อิท ออฟฟ , เท้ค อิท ออฟฟ , เท้ค อิท ออฟฟ ทิลล์ ยู เก็ท อีน๊าฟ)
[whoa…whoa…whoa…whoa…]
([ โว้ว โว้ว โว้ว โว้ว ])
Anyway that you like, it’s okay, come and get my love
(เอนอิเว แดท ยู ไล๊ค , อิทซ โอเค , คัม แอนด์ เก็ท มาย ลัฝ)
[whoa…oh…ho…ho…yea…]
([ โว้ว โอ โฮ โฮ เย ])

All i want to do right now is love her down [love her down]
(ออล ไอ ว้อนท ทู ดู ไร๊ท นาว อีส ลัฝ เฮอ เดาน [ ลัฝ เฮอ เดาน ])
I don’t give a damn about who hears the sound [hears a sound]
(ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ อะเบ๊าท ฮู เฮียร เดอะ ซาวน์ด [ เฮียร ซา ซาวน์ด ])
We’ll be in the groove until the sun comes up [ooh…ooh…]
(เวลล บี อิน เดอะ กรูฝ อันทิล เดอะ ซัน คัม อั๊พ [ อู้ อู้ ])
Together we’ll get lost inside the love [oh, yeah]
(ทูเก๊ทเธ่อร์ เวลล เก็ท ล็อซท อิ๊นไซด์ เดอะ ลัฝ [ โอ , เย่ ])

Let’s make a love scene [make a love scene], steamy and blue [ooh]
(เล็ท เม้ค เก ลัฝ ซีน [ เม้ค เก ลัฝ ซีน ] , สตีมมี่ แอนด์ บลู [ อู้ ])
*rotic memories for an audience of two
(*rotic เมรโมรี ฟอร์ แอน อ๊อเดี่ยนซ อ็อฝ ทู)
And we’ll make a love scene [we’ll make a love scene], let the foreplay begin [oh…ho…]
(แอนด์ เวลล เม้ค เก ลัฝ ซีน [ เวลล เม้ค เก ลัฝ ซีน ] , เล็ท เดอะ foreplay บีกิน [ โอ โฮ ])
And replay each moment [mmm] again and again and again
(แอนด์ รีเพลย์ อีช โม๊เม้นท [ อึม ] อะเกน แอนด์ อะเกน แอนด์ อะเกน)

Ooh, i’m gonna keep lovin’, i’m gonna keep lovin’ you, baby
(อู้ , แอม กอนนะ คี๊พ ลัฝวิน , แอม กอนนะ คี๊พ ลัฝวิน ยู , เบ๊บี้)
[when the curtain drops] oh
([ เว็น เดอะ เค๊อร์เท่น ดรอพ ] โอ)
We won’t stop [we won’t stop], we won’t stop [whoa…oh…baby]
(วี ว็อนท สท๊อพ [ วี ว็อนท สท๊อพ ] , วี ว็อนท สท๊อพ [ โว้ว โอ เบ๊บี้ ])

Let’s make a love scene [let’s make a love scene], steamy and blue
(เล็ท เม้ค เก ลัฝ ซีน [ เล็ท เม้ค เก ลัฝ ซีน ] , สตีมมี่ แอนด์ บลู)
[see, i got what you want]
([ ซี , ไอ ก็อท ว๊อท ยู ว้อนท ])
*rotic memories [you got what i need] for an audience of two [of two]
(*rotic เมรโมรี [ ยู ก็อท ว๊อท ไอ นี๊ด ] ฟอร์ แอน อ๊อเดี่ยนซ อ็อฝ ทู [ อ็อฝ ทู ])
And we’ll make a love scene [we’ll make a love scene], let the foreplay begin
(แอนด์ เวลล เม้ค เก ลัฝ ซีน [ เวลล เม้ค เก ลัฝ ซีน ] , เล็ท เดอะ foreplay บีกิน)
[ooh, baby]
([ อู้ , เบ๊บี้ ])
And replay [yeah] each moment [oh, oh…] again and again and again
(แอนด์ รีเพลย์ [ เย่ ] อีช โม๊เม้นท [ โอ , โอ ] อะเกน แอนด์ อะเกน แอนด์ อะเกน)

Girl, i’m down to take a sip from your cup [no, no, no, no, no, no, no]
(เกิร์ล , แอม เดาน ทู เท้ค เก ซิพ ฟรอม ยุร คัพ [ โน , โน , โน , โน , โน , โน , โน ])
If you drink from my fountain of love [oh, ho]
(อิ๊ฟ ยู ดริ๊งค ฟรอม มาย เฟานทิน อ็อฝ ลัฝ [ โอ , โฮ ])
Girl i’m down to take a sip from your cup [from your cup]
(เกิร์ล แอม เดาน ทู เท้ค เก ซิพ ฟรอม ยุร คัพ [ ฟรอม ยุร คัพ ])
If you drink from my fountain of love [ooh…ooh…oh…ho…]
(อิ๊ฟ ยู ดริ๊งค ฟรอม มาย เฟานทิน อ็อฝ ลัฝ [ อู้ อู้ โอ โฮ ])

กฎ69 was a very good year [do you remember, girl]
(กฎ69 วอส ซา เฝ๊รี่ กู๊ด เยียร์ [ ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ , เกิร์ล ])
If you know what i mean, my dear [ooh, baby]
(อิ๊ฟ ยู โนว์ ว๊อท ไอ มีน , มาย เดียร์ [ อู้ , เบ๊บี้ ])
กฎ69 was a very good year [i could remember]
(กฎ69 วอส ซา เฝ๊รี่ กู๊ด เยียร์ [ ไอ เคิด รีเม๊มเบ่อร์ ])
If you know what i mean, my dear [let’s do it over and over again]
(อิ๊ฟ ยู โนว์ ว๊อท ไอ มีน , มาย เดียร์ [ เล็ท ดู อิท โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร อะเกน ])

Let’s make a love scene [let’s make a love scene]
(เล็ท เม้ค เก ลัฝ ซีน [ เล็ท เม้ค เก ลัฝ ซีน ])
Steamy and blue [let’s do it on the floor]
(สตีมมี่ แอนด์ บลู [ เล็ท ดู อิท ออน เดอะ ฟลอร์ ])
*rotic memories for an audience of two [anyway you like it, girl, alright]
(*rotic เมรโมรี ฟอร์ แอน อ๊อเดี่ยนซ อ็อฝ ทู [ เอนอิเว ยู ไล๊ค อิท , เกิร์ล , ออลไร๊ท ])
And we’ll make a love scene [alright]
(แอนด์ เวลล เม้ค เก ลัฝ ซีน [ ออลไร๊ท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Love Scene คำอ่านไทย Joe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น