เนื้อเพลง Untouchable คำอ่านไทย 2Pac

Am I wrong cause I wanna get it on till I die?
(แอ็ม ไอ รอง ค๊อส ไอ วอนนา เก็ท ดิธ ออน ทิลล์ ไอ ดาย)
Am I wrong cause I wanna get it on till I die?
(แอ็ม ไอ รอง ค๊อส ไอ วอนนา เก็ท ดิธ ออน ทิลล์ ไอ ดาย)
Get it on till I die
(เก็ท ดิธ ออน ทิลล์ ไอ ดาย)
Get it on till I die
(เก็ท ดิธ ออน ทิลล์ ไอ ดาย)
Y’all, Y’all remember me
(ยอล , ยอล รีเม๊มเบ่อร์ มี)
Y’all, Y’all remember me
(ยอล , ยอล รีเม๊มเบ่อร์ มี)

[Chorus: Krayzie Bone]
([ ค๊อรัส : Krayzie โบน ])

It’s that Tupac [Pac]
(อิทซ แดท ทูแปค [ แพค ])
It’s that Tupac [Tupac]
(อิทซ แดท ทูแปค [ ทูแปค ])
It’s that Tupac [Pac]
(อิทซ แดท ทูแปค [ แพค ])
It’s that Tupac [Tupac]
(อิทซ แดท ทูแปค [ ทูแปค ])
It’s that Tupac [Pac]
(อิทซ แดท ทูแปค [ แพค ])
It’s that Tupac [Tupac]
(อิทซ แดท ทูแปค [ ทูแปค ])
It’s that Tupac [Pac]
(อิทซ แดท ทูแปค [ แพค ])
It’s that Tupac [Tupac]
(อิทซ แดท ทูแปค [ ทูแปค ])
[Pac’s home]
([ แพค โฮม ])
Ha ha
(ฮา ฮา)

[Verse One: Tupac]
([ เฝิซ วัน : ทูแปค ])

After the fire comes the rain
(แอ๊ฟเท่อร เดอะ ไฟเออะร คัม เดอะ เรน)
After the pleasure there’s pain
(แอ๊ฟเท่อร เดอะ พเลฉเออะ แดร์ เพน)
Even though we broke for the moment we’ll be balling again
(อี๊เฝ่น โธ วี บโรค ฟอร์ เดอะ โม๊เม้นท เวลล บี บอลลิง อะเกน)
Time to make ya’ll, my military be prepared for the busters similar to
(ไทม์ ทู เม้ค ยอล , มาย มิ๊ลิทารี่ บี พรีแพร์ ฟอร์ เดอะ บัสเตอร์ ซิ๊มิล่าร์ ทู)
B*tches to scary, get to near me we rush ’em
(บี *tches ทู สเกลี่ , เก็ท ทู เนียร์ มี วี รัช เอ็ม)
Visions of over packed prisons
(ฝิ๊ชั่น อ็อฝ โอ๊เฝ่อร แพ็ค พริ๊ซั่น)
Million’s of n*ggas thug living
(มิ๊ลเลี่ยน อ็อฝ เอ็น *ggas ธัก ลีฝอิง)
Pressure’s, three strikes I hope they don’t test us
(พเรฌเออะ , ทรี สไทร๊ค ซาย โฮพ เด ด้อนท์ เทสท์ อัซ)
So pull the heat out, ammunition in crate’s [shh]
(โซ พูลล เดอะ ฮีท เอ๊าท , แอมมิวนีฌอัน อิน คเรท [ เอสเชช ])
Move without a sound as we slide down pistols in place
(มู๊ฝ วิธเอ๊าท ดา ซาวน์ด แอส วี สไล๊ด เดาน พิ๊สท่อล ซิน เพลส)
I’m sensing n*ggas is defenceless I’m hitting fence’s then getting ghost
(แอม เซ็นซิง เอ็น *ggas ซิส ดิเฟนซเล็ซ แอม ฮิทติง เฟ้นซ เด็น เกดดดิ้ง โก๊สท)
Who can prevent me shooting senseless?
(ฮู แคน พรีเฝ๊นท มี ชูดดิง เซนซเล็ซ)
At these n*ggas throats
(แอ็ท ฑิส เอ็น *ggas โธร๊ท)
B*tch made n*ggas and that bullsh*t you going through
(บี *tch เมด เอ็น *ggas แซน แดท bullsh*ที ยู โกอิ้ง ทรู)
Outlaws busting while we rushing
(เอาทลอ บัสติง ไวล์ วี รูซชิง)
We untouchable
(วี อันทัซเชเบิล)
F*ck you n*ggas and that bullsh*t you going through
(เอฟ *ck ยู เอ็น *ggas แซน แดท bullsh*ที ยู โกอิ้ง ทรู)
We Outlaws rushing you busting you
(วี เอาทลอ รูซชิง ยู บัสติง ยู)
We untouchable
(วี อันทัซเชเบิล)

[Chorus: Krayzie Bone & Tupac]
([ ค๊อรัส : Krayzie โบน & ทูแปค ])

It’s that Tupac [Pac]
(อิทซ แดท ทูแปค [ แพค ])
[Am I wrong cause I wanna get it on till I die?]
([ แอ็ม ไอ รอง ค๊อส ไอ วอนนา เก็ท ดิธ ออน ทิลล์ ไอ ดาย ])
It’s that Tupac [Tupac]
(อิทซ แดท ทูแปค [ ทูแปค ])
[Am I wrong cause I wanna get it on till I die?]
([ แอ็ม ไอ รอง ค๊อส ไอ วอนนา เก็ท ดิธ ออน ทิลล์ ไอ ดาย ])
It’s that Tupac [Pac]
(อิทซ แดท ทูแปค [ แพค ])
[Get it on till I die]
([ เก็ท ดิธ ออน ทิลล์ ไอ ดาย ])
It’s that Tupac [Tupac]
(อิทซ แดท ทูแปค [ ทูแปค ])
[Get it on till I die]
([ เก็ท ดิธ ออน ทิลล์ ไอ ดาย ])
It’s that Tupac [Pac]
(อิทซ แดท ทูแปค [ แพค ])
[Y’all, Y’all remember me]
([ ยอล , ยอล รีเม๊มเบ่อร์ มี ])
It’s that Tupac [Tupac]
(อิทซ แดท ทูแปค [ ทูแปค ])
[Y’all, Y’all remember me]
([ ยอล , ยอล รีเม๊มเบ่อร์ มี ])

[Verse Two: Krayzie Bone]
([ เฝิซ ทู : Krayzie โบน ])

You n*ggas better not try to run up
(ยู เอ็น *ggas เบ๊ทเท่อร์ น็อท ธราย ทู รัน อั๊พ)
And don’t try to say we ain’t told you
(แอนด์ ด้อนท์ ธราย ทู เซย์ วี เอน โทลด ยู)
You’re dealing with killers and soldiers
(ยัวร์ ดีลลิง วิธ คีลเลอะ แซน โซ๊ลเจ้อร์)
N*gga these explosives, trying to blow sh*t, running you over
(เอ็น *gga ฑิส เอ็คซพโลซิฝ , ทไรอิง ทู โบลว์ ฌะ *ที , รันนิง ยู โอ๊เฝ่อร)
N*gga controller
(เอ็น *gga ค็อนทโรลเลอะ)
Whenever y’all n*ggas try to roll up
(ฮเว็นเอฝเออะ ยอล เอ็น *ggas ธราย ทู โรลล อั๊พ)
Thinking I’m a ho, well, come and let me show ya
(ติ้งกิง แอม มา โฮ , เวลล , คัม แอนด์ เล็ท มี โชว์ ยา)
I’m a light up the rhythm like dosia
(แอม มา ไล๊ท อั๊พ เดอะ ริธึ่ม ไล๊ค dosia)
Dumping so potent, n*gga don’t choke up
(ดัมปิง โซ โพเท็นท , เอ็น *gga ด้อนท์ โชค อั๊พ)
Flow up
(โฟลว์ อั๊พ)
Makaveli The Don, got n*ggas strapped and ready to bomb
(แมกเคอเวลลี่ เดอะ ด็อน , ก็อท เอ็น *ggas สแตปชฺ แอนด์ เร๊ดี้ ทู บอมบฺ)
As soon as I send the alarm, and when we’re done
(แอส ซูน แอส ซาย เซ็นด ดิ อะลาร์ม , แอนด์ เว็น เวีย ดัน)
We’ve committed a red rum, leaving the enemies dead and gone
(หวีบ คอมมิดเดด อะ เร้ด รัม , ลีฝอิงส ดิ อียีมีสฺ เด้ด แอนด์ กอน)
Leaving ’em n*ggas head’s blown, cause they know they dead wrong
(ลีฝอิงส เอ็ม เอ็น *ggas เฮด บโลน , ค๊อส เด โนว์ เด เด้ด รอง)
When the shots ring out you know we’re coming through [Know we’re coming through]
(เว็น เดอะ ฌ็อท ริง เอ๊าท ยู โนว์ เวีย คัมอิง ทรู [ โนว์ เวีย คัมอิง ทรู ])
Talk a lot with your mouth, well what you gon’ do? [So what you gon’ do?]
(ท๊อล์ค กา ล็อท วิธ ยุร เม๊าธ , เวลล ว๊อท ยู ก็อน ดู [ โซ ว๊อท ยู ก็อน ดู ])
Shut ’em down, busters be knowing to keep they distance
(ชั๊ท เอ็ม เดาน , บัสเตอร์ บี โนอิง ทู คี๊พ เด ดิ๊สแท่นซํ)
Thugs don’t f*ck around
(ธัก ด้อนท์ เอฟ *ck อะราวนฺดฺ)
We get back at ’em so swiftly, n*ggas is with me underground
(วี เก็ท แบ็ค แกท เอ็ม โซ ซวีฟทลิ , เอ็น *ggas ซิส วิธ มี อันเดิกเรานด)
Slug in a n*ggas mug, reppin’ Midwest Side
(ซลัก อิน อะ เอ็น *ggas มัก , เพพพิน มิดเวส ไซด์)
N*ggas if you a thug get your weapon, let’s ride
(เอ็น *ggas อิ๊ฟ ยู อะ ธัก เก็ท ยุร เว๊พ่อน , เล็ท ไรด์)
Ride for Pac, Pac, get live for Pac, Pac, Pop off the Glock, Glock
(ไรด์ ฟอร์ แพค , แพค , เก็ท ไล้ฝ ฟอร์ แพค , แพค , พ็อพ ออฟฟ เดอะ คล็อก , คล็อก)
The thugging it don’t stop
(เดอะ thuggings อิท ด้อนท์ สท๊อพ)

[Chorus x2: Krayzie Bone & Tupac]
([ ค๊อรัส x2 : Krayzie โบน & ทูแปค ])

It’s that Tupac [Pac]
(อิทซ แดท ทูแปค [ แพค ])
[Am I wrong cause I wanna get it on till I die?]
([ แอ็ม ไอ รอง ค๊อส ไอ วอนนา เก็ท ดิธ ออน ทิลล์ ไอ ดาย ])
It’s that Tupac [Tupac]
(อิทซ แดท ทูแปค [ ทูแปค ])
[Am I wrong cause I wanna get it on till I die?]
([ แอ็ม ไอ รอง ค๊อส ไอ วอนนา เก็ท ดิธ ออน ทิลล์ ไอ ดาย ])
It’s that Tupac [Pac]
(อิทซ แดท ทูแปค [ แพค ])
[Get it on till I die]
([ เก็ท ดิธ ออน ทิลล์ ไอ ดาย ])
It’s that Tupac [Tupac]
(อิทซ แดท ทูแปค [ ทูแปค ])
[Get it on till I die]
([ เก็ท ดิธ ออน ทิลล์ ไอ ดาย ])
It’s that Tupac [Pac]
(อิทซ แดท ทูแปค [ แพค ])
[Y’all, Y’all remember me]
([ ยอล , ยอล รีเม๊มเบ่อร์ มี ])
It’s that Tupac [Tupac]
(อิทซ แดท ทูแปค [ ทูแปค ])
[Y’all, Y’all remember me]
([ ยอล , ยอล รีเม๊มเบ่อร์ มี ])

[Verse Three: Tupac]
([ เฝิซ ทรี : ทูแปค ])

Only wish to breed
(โอ๊นลี่ วิ๊ช ทู บรีด)
I explode into a million seeds
(ไอ เอ็กซโพลด อิ๊นทู อะ มิ๊ลเลี่ยน ซีด)
Ya’ll remember me
(ยอล รีเม๊มเบ่อร์ มี)
Legendary live eternally
(เลจเอ็นเดริ ไล้ฝ อิเทอแน็ลลิ)
Bury me in pieces cause they fear reincarnation
(เบ๊อรี่ มี อิน พี๊ซ ค๊อส เด เฟียร์ รีอินคาเนฌัน)
N*ggas screaming peace cause they fear when my squad face ’em
(เอ็น *ggas ซครีมอิง พี๊ซ ค๊อส เด เฟียร์ เว็น มาย ซคว็อด เฟซ เอ็ม)
Take them to places, stake they face then erase ’em and brake ’em
(เท้ค เด็ม ทู เพลส , สเท๊ค เด เฟซ เด็น อีเรส เอ็ม แอนด์ เบรค เอ็ม)
Murder motherf*cker’s at a rate and then quicken the pace
(เม๊อร์เด้อร์ motherf*ckers แอ็ท ดา เหรท แอนด์ เด็น ควีคเค็น เดอะ เพซ)
Blast me but never ask me to live a lie
(บลาสทํ มี บั๊ท เน๊เฝ่อร์ อาสคฺ มี ทู ไล้ฝ อะ ไล)
Am I wrong cause I wanna get it on till I die?
(แอ็ม ไอ รอง ค๊อส ไอ วอนนา เก็ท ดิธ ออน ทิลล์ ไอ ดาย)
[Westcoast]
([ เวสโคลด ])
Now I’m worldwide
(นาว แอม เวิรดวาย)
N*ggas gossip like girls then hide
(เอ็น *ggas ก๊อสสิพ ไล๊ค เกิร์ล เด็น ไฮด์)
No offence to Nas but this whole f*cking world is mine
(โน อ็อฟเฟนซ ทู นาส บั๊ท ดิส โฮล เอฟ *คิง เวิลด อีส ไมน์)
Even if you blind you can still see my prophecy
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ยู ไบลนฺดฺ ยู แคน สทิลล ซี มาย พรอฟอิซิ)
My destiny to overthrow those on top of me
(มาย เดซทินิ ทู โอเฝิธโร โฑส ออน ท๊อพ อ็อฝ มี)
Fiending for currency the money be calling
(ฟีนดิงสฺ ฟอร์ เคอเร็นซิ เดอะ มั๊นนี่ บี คอลลิง)
Can you feel me, dreaming?
(แคน ยู ฟีล มี , ดรีมมิง)
Seeing scenes of me balling?
(ซีอิง ซีน อ็อฝ มี บอลลิง)
F*ck you b*tch made n*ggas and that bullsh*t you going through
(เอฟ *ck ยู บี *tch เมด เอ็น *ggas แซน แดท bullsh*ที ยู โกอิ้ง ทรู)
Outlaws busting while we rushing
(เอาทลอ บัสติง ไวล์ วี รูซชิง)
We untouchable
(วี อันทัซเชเบิล)
F*ck you n*ggas and that bullsh*t you going through
(เอฟ *ck ยู เอ็น *ggas แซน แดท bullsh*ที ยู โกอิ้ง ทรู)
We Outlaws rushing you busting you
(วี เอาทลอ รูซชิง ยู บัสติง ยู)
We untouchable
(วี อันทัซเชเบิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Untouchable คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น