เนื้อเพลง Slowburn คำอ่านไทย Rev Theory

After…
(แอ๊ฟเท่อร)
After all, we are the same as we always were.
(แอ๊ฟเท่อร ออล , วี อาร์ เดอะ เซม แอส วี ออลเว เวอ)
We cover and carry on, like everything’s copasetic and courage we felt at all, feels like failure overcome.
(วี โค๊ฝเฝ่อร์ แอนด์ แค๊รรี่ ออน , ไล๊ค เอ๊วี่ติง copasetic แอนด์ เค๊อเหรจ วี เฟ็ลท แอ็ท ดอร์ , ฟีล ไล๊ค เฟลเยอะ โอเฝ่อร์คัม)

Sometimes I feel like I can’t wake up!
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไล๊ค ไก แค็นท เว้ค อั๊พ !)

I’m trying to breathe.
(แอม ทไรอิง ทู บรีฑ)
I wanna let go, so I can feel again.
(ไอ วอนนา เล็ท โก , โซ ไอ แคน ฟีล อะเกน)
I break up.
(ไอ เบร๊ค อั๊พ)
I’m trying to see if I can let go and feel again.
(แอม ทไรอิง ทู ซี อิ๊ฟ ฟาย แคน เล็ท โก แอนด์ ฟีล อะเกน)

Sober, we pulled it off.
(โซเบอะ , วี พูลล ดิท ออฟฟ)
I’m clean and I’m cursed, it’s one in all.
(แอม คลีน แอนด์ แอม เคอร์ส , อิทซ วัน อิน ออล)
Forget the chemicals, faking the sense of self and heart.
(ฟอร์เก๊ท เดอะ เคมอิแค็ล , เฟคกิ้ง เดอะ เซ้นส อ็อฝ เซลฟ์ แอนด์ ฮาร์ท)

Sometimes I feel like I can’t wake up!
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไล๊ค ไก แค็นท เว้ค อั๊พ !)

I’m trying to breathe.
(แอม ทไรอิง ทู บรีฑ)
I wanna let go, so I can feel again.
(ไอ วอนนา เล็ท โก , โซ ไอ แคน ฟีล อะเกน)
I break up.
(ไอ เบร๊ค อั๊พ)
I’m trying to see if I can let go and feel again.
(แอม ทไรอิง ทู ซี อิ๊ฟ ฟาย แคน เล็ท โก แอนด์ ฟีล อะเกน)

Wake up!
(เว้ค อั๊พ !)
Wake up!
(เว้ค อั๊พ !)
I’m not awake. I’m slowly burning away.
(แอม น็อท อะเว้ค แอม ซโลลิ เบรินนิง อะเวย์)
I’m not ok. I’m falling flat on my face.
(แอม น็อท โอเค แอม ฟ๊อลิง แฟลท ออน มาย เฟซ)
Down on the pavement, I’m fighting the weight.
(เดาน ออน เดอะ เพฝเมนท , แอม ไฟท์ดิง เดอะ เว๊ท)
I’m not awake. I’m slowly burning away.
(แอม น็อท อะเว้ค แอม ซโลลิ เบรินนิง อะเวย์)

Sometimes I feel like I can’t wake up!
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไล๊ค ไก แค็นท เว้ค อั๊พ !)

I’m trying to breathe.
(แอม ทไรอิง ทู บรีฑ)
I wanna let go, so I can feel again.
(ไอ วอนนา เล็ท โก , โซ ไอ แคน ฟีล อะเกน)
I break up.
(ไอ เบร๊ค อั๊พ)
I’m trying to see if I can let go and feel again.
(แอม ทไรอิง ทู ซี อิ๊ฟ ฟาย แคน เล็ท โก แอนด์ ฟีล อะเกน)

I’m not awake.
(แอม น็อท อะเว้ค)
Feel again.
(ฟีล อะเกน)
I’m not ok.
(แอม น็อท โอเค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Slowburn คำอ่านไทย Rev Theory

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น