เนื้อเพลง Choose Me คำอ่านไทย Sammie

You know what it is
(ยู โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)
This Sammie, really
(ดิส Sammie , ริแอ็ลลิ)
Gotta turn this one up right here
(กอททะ เทิร์น ดิส วัน อั๊พ ไร๊ท เฮียร)
uh uh
(อา อา)
heres another one, oh oh
(เฮียร อะน๊าเทร่อร์ วัน , โอ โอ)
and another one
(แอนด์ อะน๊าเทร่อร์ วัน)
oh oh, girl i know, yea, oh
(โอ โอ , เกิร์ล ไอ โนว์ , เย , โอ)
listen
(ลิ๊สซึ่น)

I ain’t impressed girl
(ไอ เอน อิมเพรส เกิร์ล)
With all that talk about your man
(วิธ ออล แดท ท๊อล์ค อะเบ๊าท ยุร แมน)
Yea, I hear everything you’re sayin but I know [I know]
(เย , ไอ เฮียร เอ๊วี่ติง ยัวร์ เซย์อิน บั๊ท ไอ โนว์ [ ไอ โนว์ ])
That you deserve the best, girl
(แดท ยู ดิเสิฝ เดอะ เบ๊สท์ , เกิร์ล)
Cuz I’m ya number one fan
(คัซ แอม ยา นั๊มเบ้อร์ วัน แฟน)
I can’t wait to get a ticket to your show
(ไอ แค็นท เว้ท ทู เก็ท ดา ทิ๊คเค๊ท ทู ยุร โชว์)

[Pre Chorus]
([ พรี ค๊อรัส ])
When you’re out on the floor [Movin your body]
(เว็น ยัวร์ เอ๊าท ออน เดอะ ฟลอร์ [ มูฝวิน ยุร บ๊อดี้ ])
You make a playa wanna [touch your body]
(ยู เม้ค เก พอลเย วอนนา [ ทั๊ช ยุร บ๊อดี้ ])
You keep sayin that [you got somebody]
(ยู คี๊พ เซย์อิน แดท [ ยู ก็อท ซัมบอดี้ ])
But I wanna be [that somebody]
(บั๊ท ไอ วอนนา บี [ แดท ซัมบอดี้ ])
Don’t walk away, baby please stay
(ด้อนท์ ว๊อล์ค อะเวย์ , เบ๊บี้ พลีซ สเทย์)
Do you like me, I just wanna play with you
(ดู ยู ไล๊ค มี , ไอ จั๊สท วอนนา เพลย์ วิธ ยู)
But I ain’t talkin’ games, girl
(บั๊ท ไอ เอน ทอคกิ่น เกม , เกิร์ล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
When you’re ready to get down then girl choose me [choose me]
(เว็น ยัวร์ เร๊ดี้ ทู เก็ท เดาน เด็น เกิร์ล ชู๊ส มี [ ชู๊ส มี ])
Choose me [Shawty is you choosin]
(ชู๊ส มี [ ชาวดี้ อีส ยู ชูซิน ])
When you’re ready to get down [get down] then girl choose me [choose me]
(เว็น ยัวร์ เร๊ดี้ ทู เก็ท เดาน [ เก็ท เดาน ] เด็น เกิร์ล ชู๊ส มี [ ชู๊ส มี ])
Choose me [Shawty is you choosin]
(ชู๊ส มี [ ชาวดี้ อีส ยู ชูซิน ])

Now what’s it gonna be baby
(นาว ว๊อท ซิท กอนนะ บี เบ๊บี้)
I won’t stop til you say yes [say yes]
(ไอ ว็อนท สท๊อพ ทิล ยู เซย์ เย็ซ [ เซย์ เย็ซ ])
And girl I must confess that you are [you are]
(แอนด์ เกิร์ล ไอ มัสท์ คอนเฟสส แดท ยู อาร์ [ ยู อาร์ ])
That you’re one of a kind baby
(แดท ยัวร์ วัน อ็อฝ อะ ไคนด์ เบ๊บี้)
And I can’t get enough
(แอนด์ ดาย แค็นท เก็ท อีน๊าฟ)
I can’t wait til you chose me so I can show you girl what’s up
(ไอ แค็นท เว้ท ทิล ยู โชส มี โซ ไอ แคน โชว์ ยู เกิร์ล ว๊อท อั๊พ)

[Pre Chorus]
([ พรี ค๊อรัส ])
When you’re out on the floor [Movin your body]
(เว็น ยัวร์ เอ๊าท ออน เดอะ ฟลอร์ [ มูฝวิน ยุร บ๊อดี้ ])
You make a n*gga wanna [touch your body]
(ยู เม้ค เก เอ็น *gga วอนนา [ ทั๊ช ยุร บ๊อดี้ ])
You keep sayin that [you got somebody]
(ยู คี๊พ เซย์อิน แดท [ ยู ก็อท ซัมบอดี้ ])
But I wanna be [that somebody, hey]
(บั๊ท ไอ วอนนา บี [ แดท ซัมบอดี้ , เฮ ])
Don’t walk away, baby please stay
(ด้อนท์ ว๊อล์ค อะเวย์ , เบ๊บี้ พลีซ สเทย์)
Do you like me, I just wanna play with you
(ดู ยู ไล๊ค มี , ไอ จั๊สท วอนนา เพลย์ วิธ ยู)
But I ain’t talkin games, when you’re
(บั๊ท ไอ เอน ทอคกิ่น เกม , เว็น ยัวร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
When you’re ready to get down then girl choose me [choose me]
(เว็น ยัวร์ เร๊ดี้ ทู เก็ท เดาน เด็น เกิร์ล ชู๊ส มี [ ชู๊ส มี ])
Choose me [Shawty is you choosin, girl]
(ชู๊ส มี [ ชาวดี้ อีส ยู ชูซิน , เกิร์ล ])
When you’re ready to get down then girl choose me [you gotta choose me]
(เว็น ยัวร์ เร๊ดี้ ทู เก็ท เดาน เด็น เกิร์ล ชู๊ส มี [ ยู กอททะ ชู๊ส มี ])
Choose me [Shawty is you choosin]
(ชู๊ส มี [ ชาวดี้ อีส ยู ชูซิน ])

When you’re ready to get down then girl choose me [hey, oh, when you ready baby, choose me]
(เว็น ยัวร์ เร๊ดี้ ทู เก็ท เดาน เด็น เกิร์ล ชู๊ส มี [ เฮ , โอ , เว็น ยู เร๊ดี้ เบ๊บี้ , ชู๊ส มี ])
Choose me [Shawty is you choosin, yeah]
(ชู๊ส มี [ ชาวดี้ อีส ยู ชูซิน , เย่ ])
When you’re ready to get down then girl choose me [when you ready girl, oh, choose me]
(เว็น ยัวร์ เร๊ดี้ ทู เก็ท เดาน เด็น เกิร์ล ชู๊ส มี [ เว็น ยู เร๊ดี้ เกิร์ล , โอ , ชู๊ส มี ])
Choose me [Shawty is you choosin, yeah]
(ชู๊ส มี [ ชาวดี้ อีส ยู ชูซิน , เย่ ])

Break it down
(เบร๊ค อิท เดาน)

I wanna get you alone girl
(ไอ วอนนา เก็ท ยู อะโลน เกิร์ล)
I know thats what you want, girl [Is that what you want shawty]
(ไอ โนว์ แด้ท ว๊อท ยู ว้อนท , เกิร์ล [ อีส แดท ว๊อท ยู ว้อนท ชาวดี้ ])
So I can show you how I do
(โซ ไอ แคน โชว์ ยู ฮาว ไอ ดู)
Go head and leave ya crew
(โก เฮด แอนด์ ลี๊ฝ ยา ครู)
Tell them you got betta things to do [uh huh]
(เทลล เด็ม ยู ก็อท แบทดา ทริง ทู ดู [ อา ฮู ])
Like comin with me
(ไล๊ค คัมอิน วิธ มี)
Shawty tell me is you choosin
(ชาวดี้ เทลล มี อีส ยู ชูซิน)

Shawty is you choosin me, shawty is you choosin me
(ชาวดี้ อีส ยู ชูซิน มี , ชาวดี้ อีส ยู ชูซิน มี)
Can you handle that
(แคน ยู แฮ๊นเดิ้ล แดท)
Shawty is you choosin me, shawty is you choosin me
(ชาวดี้ อีส ยู ชูซิน มี , ชาวดี้ อีส ยู ชูซิน มี)
[Sing it Sammie]
([ ซิง อิท Sammie ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
When you’re ready to get down then girl choose me [choose me]
(เว็น ยัวร์ เร๊ดี้ ทู เก็ท เดาน เด็น เกิร์ล ชู๊ส มี [ ชู๊ส มี ])
Choose me [Shawty is you choosin, hey]
(ชู๊ส มี [ ชาวดี้ อีส ยู ชูซิน , เฮ ])
When you’re ready to get down then girl choose me [you got me sick like cancer, I won’t take me for an answer, choose me, ha]
(เว็น ยัวร์ เร๊ดี้ ทู เก็ท เดาน เด็น เกิร์ล ชู๊ส มี [ ยู ก็อท มี ซิ๊ค ไล๊ค แค๊นเซ่อร์ , ไอ ว็อนท เท้ค มี ฟอร์ แอน แอ๊นเซ่อร , ชู๊ส มี , ฮา ])
Choose me [Shawty is you choosin]
(ชู๊ส มี [ ชาวดี้ อีส ยู ชูซิน ])

When you’re ready to get down then girl choose me [are you ready to get down, choose me]
(เว็น ยัวร์ เร๊ดี้ ทู เก็ท เดาน เด็น เกิร์ล ชู๊ส มี [ อาร์ ยู เร๊ดี้ ทู เก็ท เดาน , ชู๊ส มี ])
Choose me [Shawty is you choosin]
(ชู๊ส มี [ ชาวดี้ อีส ยู ชูซิน ])
When you’re ready to get down then girl choose me [are you choosin, are you choosin me, choose me]
(เว็น ยัวร์ เร๊ดี้ ทู เก็ท เดาน เด็น เกิร์ล ชู๊ส มี [ อาร์ ยู ชูซิน , อาร์ ยู ชูซิน มี , ชู๊ส มี ])
Choose me [Shawty is you choosin, shawty]
(ชู๊ส มี [ ชาวดี้ อีส ยู ชูซิน , ชาวดี้ ])

Yeah yeah
(เย่ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Choose Me คำอ่านไทย Sammie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น