เนื้อเพลง Damage คำอ่านไทย Chris Brown

Damage..
(แด๊เหมจ)

You know.. Sometimes you don’t realize what you’ve done,
(ยู โนว์ ซัมไทม์ ยู ด้อนท์ รีแอะไลส ว๊อท ยู๊ฟ ดัน ,)
until you’ve seen the damage… And I
(อันทิล ยู๊ฟ ซีน เดอะ แด๊เหมจ แอนด์ ดาย)
looked at the damage…
(ลุ๊ค แอ็ท เดอะ แด๊เหมจ)

Whoa.. yea.. yea.. Whoa.. yea .. Look at the damage..
(โว้ว เย เย โว้ว เย ลุ๊ค แกท เดอะ แด๊เหมจ)

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])

3am when my phone ring, beggin’ me to come by,
(3am เว็น มาย โฟน ริง , เบคกิน มี ทู คัม บาย ,)
I was right around the corner.. I know I
(ไอ วอส ไร๊ท อะราวนฺดฺ เดอะ ค๊อร์เน่อร์ ไอ โนว์ ไอ)
coulda’ said no but I ain’t stop, told me come in
(คอดา เซ็ด โน บั๊ท ไอ เอน สท๊อพ , โทลด มี คัม อิน)
” the doors unlocked for ya ” .. My intuition I
(” เดอะ ดอร์ อันลอค ฟอร์ ยา ” มาย อินทิวอีฌอัน นาย)
should, have listened to it, my girl, yo she’d be
(เชิด , แฮ็ฝ ลิ๊สซึ่น ทู อิท , มาย เกิร์ล , โย ชี บี)
pissed if she knew, about this visit…
(พิซ อิ๊ฟ ชี นยู , อะเบ๊าท ดิส ฝิ๊สิท)
She had a tank top on, I took her tank top off, but
(ชี แฮ็ด อะ แท๊งค ท๊อพ ออน , ไอ ทุค เฮอ แท๊งค ท๊อพ ออฟฟ , บั๊ท)
should’ve stopped, STOP!.. [sigh]
(ชูดดิฝ สต๊อปพฺ , สท๊อพ ! [ ไซ ])
But she ain’t lettin’ me, kissed me soft and gently.. she tempt me.
(บั๊ท ชี เอน เลทดิน มี , คิสส มี ซ๊อฟท แอนด์ เจนทลิ ชี เท๊มพท์ มี)
Right then I stopped thinkin’ consequences…
(ไร๊ท เด็น นาย สต๊อปพฺ ติ้งกิน ค๊อนซีเคว่นซ์)
Guess I must have lost my mind for a minute.
(เกสส ซาย มัสท์ แฮ็ฝ ล็อซท มาย ไมนด์ ฟอร์ รา มิ๊หนิท)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

There’s no better love… Girl I love you..
(แดร์ โน เบ๊ทเท่อร์ ลัฝ เกิร์ล ไอ ลัฝ ยู)
With her that was lust.. Should’ve have left and I
(วิธ เฮอ แดท วอส ลัซท ชูดดิฝ แฮ็ฝ เล๊ฟท แอนด์ ดาย)
know I messed up… One phone calls done.
(โนว์ ไอ เมส อั๊พ วัน โฟน คอลลํ ดัน)
this whole thing now… look at the damage.. damage..
(ดิส โฮล ทริง นาว ลุ๊ค แกท เดอะ แด๊เหมจ แด๊เหมจ)
look at the damage..
(ลุ๊ค แกท เดอะ แด๊เหมจ)

Damage.. damage that I caused you. And now I broke your heart,
(แด๊เหมจ แด๊เหมจ แดท ไอ แคสซฺ ยู แอนด์ นาว ไอ บโรค ยุร ฮาร์ท ,)
cuz’ I did you wrong. Look at
(คัซ ไอ ดิด ยู รอง ลุ๊ค แกท)
the damage, look at the damage that I caused…
(เดอะ แด๊เหมจ , ลุ๊ค แกท เดอะ แด๊เหมจ แดท ไอ แคสซฺ)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])

The dumbest decision that I made that I ain’t proud of,
(เดอะ dumbest ดีซิ๊ชั่น แดท ไอ เมด แดท ไอ เอน พเราด อ็อฝ ,)
a few hours that made absolutely
(อะ ฟิว เอาเอ้อร์ แดท เมด แอบโซลยูทลิ)
nothing cost me your love.. I gotta live with regret,
(นัธอิง คอสทํ มี ยุร ลัฝ ไอ กอททะ ไล้ฝ วิธ รีเกร๊ท ,)
deserve to get what you give, that you
(ดิเสิฝ ทู เก็ท ว๊อท ยู กี๊ฝ , แดท ยู)
wont listen to nothing that I’m saying. Rode passed your
(ว็อนท ลิ๊สซึ่น ทู นัธอิง แดท แอม เซอิง โรด พาสส ยุร)
house for hours, just to feel close to
(เฮ้าส ฟอร์ เอาเอ้อร์ , จั๊สท ทู ฟีล โคลส ทู)
ya.. no cards, no gifts, no flowers, could get me back with
(ยา โน ค้าร์ด , โน กิฟท , โน ฟล๊าวเว่อร์ , เคิด เก็ท มี แบ็ค วิธ)
chu’… Your kiss, your touch, girl
(ชู ยุร คิซ , ยุร ทั๊ช , เกิร์ล)
you know I miss it. But you got my heart inside a prisonless ??
(ยู โนว์ ไอ มิซ ซิท บั๊ท ยู ก็อท มาย ฮาร์ท อิ๊นไซด์ อะ prisonless)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

[Verse 3:]
([ เฝิซ 3 : ])

I was trippin’, I was dippin’, with these women, in these streets.
(ไอ วอส ทริพพิน , ไอ วอส ดิพพิน , วิธ ฑิส วีมเอิน , อิน ฑิส สทรีท)
Lost my girl, lost out
(ล็อซท มาย เกิร์ล , ล็อซท เอ๊าท)
there. Wish I could take it back.
(แดร์ วิ๊ช ไอ เคิด เท้ค อิท แบ็ค)

I was trippin’, I was dippin’, with these women, in these streets.
(ไอ วอส ทริพพิน , ไอ วอส ดิพพิน , วิธ ฑิส วีมเอิน , อิน ฑิส สทรีท)
Wish I could, take that
(วิ๊ช ไอ เคิด , เท้ค แดท)
back…
(แบ็ค)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Damage คำอ่านไทย Chris Brown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น