เนื้อเพลง Need Your Love So Bad คำอ่านไทย Eva Cassidy feat Chuck Brown

I need someone’s hand to lead me through the night
(ไอ นี๊ด ซัมวัน แฮนด์ ทู ลี๊ด มี ทรู เดอะ ไน๊ท)
I need someone’s arms to hold and squeeze me tight
(ไอ นี๊ด ซัมวัน อาร์ม ทู โฮลด์ แอนด์ สควี๊ซ มี ไท๊ท)
And when the night begins and until it ends
(แอนด์ เว็น เดอะ ไน๊ท บีกิน แซน อันทิล อิท เอ็นด)
Oh baby I need your love so bad
(โอ เบ๊บี้ ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ โซ แบ้ด)

I need someone’s lips to feel next to mine
(ไอ นี๊ด ซัมวัน ลิพ ทู ฟีล เน๊กซท ทู ไมน์)
I need someone to stand up and tell me when I’m lying
(ไอ นี๊ด ซัมวัน ทู สแทนด์ อั๊พ แอนด์ เทลล มี เว็น แอม ลายยิง)
And when the lights are low and till it’s time to go
(แอนด์ เว็น เดอะ ไล๊ท แซร์ โลว แอนด์ ทิลล์ อิทซ ไทม์ ทู โก)
Mmm I need your love so bad
(อึม ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ โซ แบ้ด)

So go home and give it up baby, bring it on home to me
(โซ โก โฮม แอนด์ กี๊ฝ อิท อั๊พ เบ๊บี้ , บริง อิท ออน โฮม ทู มี)
Write it on a piece of paper so that it can be read to me
(ไร๊ท อิท ออน อะ พี๊ซ อ็อฝ เพ๊เพ่อร์ โซ แดท ดิธ แคน บี รี๊ด ทู มี)
Tell me that you love me, stop driving me mad
(เทลล มี แดท ยู ลัฝ มี , สท๊อพ ดรายวิง มี แม้ด)
Oh ’cause I need, I need your love so bad
(โอ ค๊อส ไอ นี๊ด , ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ โซ แบ้ด)

I need a soft voice to talk to me at night
(ไอ นี๊ด อะ ซ๊อฟท ว๊อยซ์ ทู ท๊อล์ค ทู มี แอ็ท ไน๊ท)
Don’t you worry baby, we won’t fuss and fight
(ด้อนท์ ยู ว๊อร์รี่ เบ๊บี้ , วี ว็อนท ฟัซ แซน ไฟ้ท)
So listen to my plea and bring it on home to me
(โซ ลิ๊สซึ่น ทู มาย พลี แอนด์ บริง อิท ออน โฮม ทู มี)
Ohh I need your love so bad
(โอ้ ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ โซ แบ้ด)

So go on and give it up, bring it on home to me
(โซ โก ออน แอนด์ กี๊ฝ อิท อั๊พ , บริง อิท ออน โฮม ทู มี)
Oh put it on a piece of paper so it can be read to me
(โอ พุท ดิธ ออน อะ พี๊ซ อ็อฝ เพ๊เพ่อร์ โซ อิท แคน บี รี๊ด ทู มี)
So tell me that you love me, please stop driving me mad
(โซ เทลล มี แดท ยู ลัฝ มี , พลีซ สท๊อพ ดรายวิง มี แม้ด)
‘Cause I need, I need your love so bad
(ค๊อส ไอ นี๊ด , ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ โซ แบ้ด)

I need a soft voice to talk to me at night
(ไอ นี๊ด อะ ซ๊อฟท ว๊อยซ์ ทู ท๊อล์ค ทู มี แอ็ท ไน๊ท)
Well don’t you worry baby, we won’t fuss and fight
(เวลล ด้อนท์ ยู ว๊อร์รี่ เบ๊บี้ , วี ว็อนท ฟัซ แซน ไฟ้ท)
So listen to my plea and bring it on home to me
(โซ ลิ๊สซึ่น ทู มาย พลี แอนด์ บริง อิท ออน โฮม ทู มี)
Ohh I need your love so bad
(โอ้ ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ โซ แบ้ด)

Ohh because I need your love so bad
(โอ้ บิคอส ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ โซ แบ้ด)
Ohh I need, ohh I need your love so bad, oh yeah.
(โอ้ ไอ นี๊ด , โอ้ ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ โซ แบ้ด , โอ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Need Your Love So Bad คำอ่านไทย Eva Cassidy feat Chuck Brown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น