เนื้อเพลง Nothing Without You คำอ่านไทย Karen Clark-Sheard

I’m nothing without You.
(แอม นัธอิง วิธเอ๊าท ยู)
I’m nothing without You
(แอม นัธอิง วิธเอ๊าท ยู)
I realize I’m nothing without You.
(ไอ รีแอะไลส แอม นัธอิง วิธเอ๊าท ยู)

Heavenly Father, here I stand,
(เฮฝเอ็นลิ ฟ๊าเท่อร , เฮียร ไอ สแทนด์ ,)
I need You to guide me, please hold my hand;
(ไอ นี๊ด ยู ทู ไก๊ด มี , พลีซ โฮลด์ มาย แฮนด์ 😉
said, I’m nothing without You.
(เซ็ด , แอม นัธอิง วิธเอ๊าท ยู)

Heavenly Father, for all You’ve done for me,
(เฮฝเอ็นลิ ฟ๊าเท่อร , ฟอร์ ออล ยู๊ฟ ดัน ฟอร์ มี ,)
said, I’m grateful, grateful just to be;
(เซ็ด , แอม เกร๊ทฟุล , เกร๊ทฟุล จั๊สท ทู บี 😉
said, I’m nothing without You.
(เซ็ด , แอม นัธอิง วิธเอ๊าท ยู)

I’m nothing without You.
(แอม นัธอิง วิธเอ๊าท ยู)
I’m nothing without You
(แอม นัธอิง วิธเอ๊าท ยู)
I realize I’m nothing without You.
(ไอ รีแอะไลส แอม นัธอิง วิธเอ๊าท ยู)

When I was in trouble, You were there,
(เว็น นาย วอส ซิน ทรั๊บเบิ้ล , ยู เวอ แดร์ ,)
You gave me direction, showed me that You cared;
(ยู เกฝ มี ดิเรคฌัน , โชว์ มี แดท ยู คารํ 😉
said, I’m nothing without You.
(เซ็ด , แอม นัธอิง วิธเอ๊าท ยู)

I wanna thank You, Father,
(ไอ วอนนา แธ๊งค์ ยู , ฟ๊าเท่อร ,)
for all You’ve done for me,
(ฟอร์ ออล ยู๊ฟ ดัน ฟอร์ มี ,)
Oh yes, I’m grateful, grateful just to be;
(โอ เย็ซ , แอม เกร๊ทฟุล , เกร๊ทฟุล จั๊สท ทู บี 😉
said, I’m nothing without You.
(เซ็ด , แอม นัธอิง วิธเอ๊าท ยู)

Somebody tell me how could I ever live on my own?
(ซัมบอดี้ เทลล มี ฮาว เคิด ดาย เอ๊เฝ่อร์ ไล้ฝ ออน มาย โอว์น)
Just when I needed a friend,
(จั๊สท เว็น นาย นี๊ด อะ เฟรน ,)
it was Your love that brought me in.
(อิท วอส ยุร ลัฝ แดท บรอท มี อิน)

If You don’t guide me then I’ll go wrong,
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไก๊ด มี เด็น อิลล โก รอง ,)
’cause I need to be strong,
(ค๊อส ไอ นี๊ด ทู บี สทรอง ,)
I need You to carry on.
(ไอ นี๊ด ยู ทู แค๊รรี่ ออน)

Said You’ll never leave,
(เซ็ด โยว เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ ,)
said You’ll always be there.
(เซ็ด โยว ออลเว บี แดร์)
You’re word is ever living,
(ยัวร์ เวิร์ด อีส เอ๊เฝ่อร์ ลีฝอิง ,)
’cause I know that You care;
(ค๊อส ไอ โนว์ แดท ยู แคร์ 😉
[I’m nothing without You].
([ แอม นัธอิง วิธเอ๊าท ยู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nothing Without You คำอ่านไทย Karen Clark-Sheard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น