เนื้อเพลง Pride คำอ่านไทย Seether

Take it. Break it. Rape it. Forsake it.
(เท้ค อิท เบร๊ค อิท เร้พ อิท เฟาะเซค อิท)
In time you will
(อิน ไทม์ ยู วิล)
Find it. Maim it. Thrill it and shame it
(ไฟนด์ ดิท เมม อิท ธริล อิท แอนด์ เชม อิท)
In time you will
(อิน ไทม์ ยู วิล)
Steal my pride
(สทีล มาย ไพรด์)
Leave me blind
(ลี๊ฝ มี ไบลนฺดฺ)
Steal my pride
(สทีล มาย ไพรด์)

Take it. Break it. Rape it. Forsake it.
(เท้ค อิท เบร๊ค อิท เร้พ อิท เฟาะเซค อิท)
Take it. Break it. Rape it. Forsake it.
(เท้ค อิท เบร๊ค อิท เร้พ อิท เฟาะเซค อิท)
In time you will
(อิน ไทม์ ยู วิล)
Find me. Maim me. Thrill me and shame me.
(ไฟนด์ มี เมม มี ธริล มี แอนด์ เชม มี)
In time you will
(อิน ไทม์ ยู วิล)

Steal my pride
(สทีล มาย ไพรด์)
Leave me blind
(ลี๊ฝ มี ไบลนฺดฺ)
Steal my pride
(สทีล มาย ไพรด์)
And leave me blind, blind, blind now.
(แอนด์ ลี๊ฝ มี ไบลนฺดฺ , ไบลนฺดฺ , ไบลนฺดฺ นาว)
Leave me blind, blind, blind now.
(ลี๊ฝ มี ไบลนฺดฺ , ไบลนฺดฺ , ไบลนฺดฺ นาว)

I am silence sent to find you
(ไอ แอ็ม ไซเล็นซ เซ็นท ทู ไฟนด์ ยู)
I am violence sent to find you
(ไอ แอ็ม ไฝโอะเล็นซ เซ็นท ทู ไฟนด์ ยู)
I am silence sent to find you
(ไอ แอ็ม ไซเล็นซ เซ็นท ทู ไฟนด์ ยู)
I am violence sent to f*ck you up
(ไอ แอ็ม ไฝโอะเล็นซ เซ็นท ทู เอฟ *ck ยู อั๊พ)

Take me and break me. Rape me. Forsake me.
(เท้ค มี แอนด์ เบร๊ค มี เร้พ มี เฟาะเซค มี)
In time you will
(อิน ไทม์ ยู วิล)
Find me and maim me and thrill me and shame me
(ไฟนด์ มี แอนด์ เมม มี แอนด์ ธริล มี แอนด์ เชม มี)
In time you will
(อิน ไทม์ ยู วิล)
Hate me. Hate me. Hate me. Hate me.
(เฮท มี เฮท มี เฮท มี เฮท มี)
Well now kill me. Kill me. Kill me. Kill me.
(เวลล นาว คิลล์ มี คิลล์ มี คิลล์ มี คิลล์ มี)

Steal my pride
(สทีล มาย ไพรด์)
Leave me blind
(ลี๊ฝ มี ไบลนฺดฺ)
Steal my pride
(สทีล มาย ไพรด์)
And leave me blind, blind, blind now.
(แอนด์ ลี๊ฝ มี ไบลนฺดฺ , ไบลนฺดฺ , ไบลนฺดฺ นาว)
Leave me blind, blind, blind now.
(ลี๊ฝ มี ไบลนฺดฺ , ไบลนฺดฺ , ไบลนฺดฺ นาว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pride คำอ่านไทย Seether

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น