เนื้อเพลง Hey Foxymophandlemama, That’s Me คำอ่านไทย Pearl Jam

Don’t You Want People To Love You
(ด้อนท์ ยู ว้อนท พี๊เพิ่ล ทู ลัฝ ยู)
My Spanking That’s The Only Thing I Want So Much
(มาย ซแพงคิง แด้ท ดิ โอ๊นลี่ ทริง ไอ ว้อนท โซ มัช)
Spanking That’s The Only Thing I Want So Much
(ซแพงคิง แด้ท ดิ โอ๊นลี่ ทริง ไอ ว้อนท โซ มัช)
That’s The Only Thing I Want So Much
(แด้ท ดิ โอ๊นลี่ ทริง ไอ ว้อนท โซ มัช)
Don’t You Want People To Love You
(ด้อนท์ ยู ว้อนท พี๊เพิ่ล ทู ลัฝ ยู)
My Spanking That’s The Only Thing I Want So Much
(มาย ซแพงคิง แด้ท ดิ โอ๊นลี่ ทริง ไอ ว้อนท โซ มัช)
That’s The Only Thing I Want So Much
(แด้ท ดิ โอ๊นลี่ ทริง ไอ ว้อนท โซ มัช)
Why Is That Better Than Being Hugged
(วาย อีส แดท เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น บีอิง ฮักจฺ)
Why Is That Better Than Being Hugged
(วาย อีส แดท เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น บีอิง ฮักจฺ)
Because You Get Closer To The Person
(บิคอส ยู เก็ท โคลเซอร์ ทู เดอะ เพ๊อร์ซั่น)
Closer To The Person
(โคลเซอร์ ทู เดอะ เพ๊อร์ซั่น)
Why Is That Better Than Being Hugged
(วาย อีส แดท เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น บีอิง ฮักจฺ)
Because You Get Closer To The Person
(บิคอส ยู เก็ท โคลเซอร์ ทู เดอะ เพ๊อร์ซั่น)
Closer To The Person
(โคลเซอร์ ทู เดอะ เพ๊อร์ซั่น)
Just Like A Person Having Sex Feels Cared For
(จั๊สท ไล๊ค เก เพ๊อร์ซั่น แฮฝวิ่ง เซ็กซ ฟีล คารํ ฟอร์)
We Wanna Be Loved So We Have Sex Together
(วี วอนนา บี ลัฝ โซ วี แฮ็ฝ เซ็กซ ทูเก๊ทเธ่อร์)
And They Feel Loved About That
(แอนด์ เด ฟีล ลัฝ อะเบ๊าท แดท)
And This Is The Way It Makes Me Feel Loved
(แอนด์ ดิส ซิส เดอะ เวย์ อิท เม้ค มี ฟีล ลัฝ)
I Want It I Dream About It I Think About It I Want It
(ไอ ว้อนท ดิธ ไอ ดรีม อะเบ๊าท ดิธ ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ ไอ ว้อนท ดิธ)
Just Like A Girl Wants Sex With A Boy You Know
(จั๊สท ไล๊ค เก เกิร์ล ว้อนท เซ็กซ วิธ อะ บอย ยู โนว์)
It’s The Way I’ll Always Be Probably
(อิทซ เดอะ เวย์ อิลล ออลเว บี พรอบอับลิ)
My Last One Was Born In The System
(มาย ล๊าสท วัน วอส บอน อิน เดอะ ซิ๊สเท่ม)
See They’re Stupid Very Stupid Those People Over There
(ซี เดรว สทิ๊วผิด เฝ๊รี่ สทิ๊วผิด โฑส พี๊เพิ่ล โอ๊เฝ่อร แดร์)
They’re Stupid
(เดรว สทิ๊วผิด)
These People Are So Below Mentality Honest To God Really
(ฑิส พี๊เพิ่ล อาร์ โซ บีโลว์ เม็นแทลอิทิ อ๊อนเน็สท ทู ก๊อด ริแอ็ลลิ)
You Know What I Mean He Got The Nerve To Bug Me X2
(ยู โนว์ ว๊อท ไอ มีน ฮี ก็อท เดอะ เนิ๊ร์ฝ ทู บั๊ก มี X2)
This Mentality Honest To God Really
(ดิส เม็นแทลอิทิ อ๊อนเน็สท ทู ก๊อด ริแอ็ลลิ)
You Know What I Mean He Got The Nerve To Bug Me
(ยู โนว์ ว๊อท ไอ มีน ฮี ก็อท เดอะ เนิ๊ร์ฝ ทู บั๊ก มี)
Honest To God Really
(อ๊อนเน็สท ทู ก๊อด ริแอ็ลลิ)
You Know What I Mean He Got The Nerve To Bug Me
(ยู โนว์ ว๊อท ไอ มีน ฮี ก็อท เดอะ เนิ๊ร์ฝ ทู บั๊ก มี)
Bug Me Bug Me He Got The Nerve To Bug Me
(บั๊ก มี บั๊ก มี ฮี ก็อท เดอะ เนิ๊ร์ฝ ทู บั๊ก มี)
Everything Seems So Eight Ball X2
(เอ๊วี่ติง ซีม โซ เอท บอล X2)
And I I Don’t Know If That’s My Imagination But Umm
(แอนด์ ดาย ไอ ด้อนท์ โนว์ อิ๊ฟ แด้ท มาย อิแมจิเนฌัน บั๊ท อืม)
Hey Foxymophandlemama That’s Me
(เฮ Foxymophandlemama แด้ท มี)
And I Don’t Know If That’s My Imagination But Umm
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ อิ๊ฟ แด้ท มาย อิแมจิเนฌัน บั๊ท อืม)
Hey Foxymophandlemama That’s Me X2
(เฮ Foxymophandlemama แด้ท มี X2)
Think They Got Me
(ทริ๊งค เด ก็อท มี)
Hey Foxymophandlemama That’s Me Hmm
(เฮ Foxymophandlemama แด้ท มี อึม)
Hey Foxymophandlemama That’s Me
(เฮ Foxymophandlemama แด้ท มี)
Know If That’s My Imagination But Umm
(โนว์ อิ๊ฟ แด้ท มาย อิแมจิเนฌัน บั๊ท อืม)
Hey Foxymophandlemama That’s Me
(เฮ Foxymophandlemama แด้ท มี)
She Prides Herself On Her Cleaning Habits X2
(ชี ไพรด์ เฮอเซลฟ ออน เฮอ คลีนอิง แฮ๊บบิท X2)
Hey Foxymophandlemama That’s Me
(เฮ Foxymophandlemama แด้ท มี)
She Prides Herself On Her Cleaning Habits X2
(ชี ไพรด์ เฮอเซลฟ ออน เฮอ คลีนอิง แฮ๊บบิท X2)
It’s A Lovely Stupid Mop It Is
(อิทซ ซา ลัฝลิ สทิ๊วผิด ม็อพ อิท อีส)
There’s Something Really Screwey About No Streaking
(แดร์ ซัมติง ริแอ็ลลิ Screwey อะเบ๊าท โน Streakings)
Is It Any Old Dumb Mop It Streaks
(อีส ซิท เอ๊นี่ โอลด์ ดัมบ ม็อพ อิท สทรี๊ค)
Come On Mop No Streaking Mop
(คัมมอน ม็อพ โน Streakings ม็อพ)
I Don’t Mind Mop The Floor My Mop Streaks I Don’t Like It
(ไอ ด้อนท์ ไมนด์ ม็อพ เดอะ ฟลอร์ มาย ม็อพ สทรี๊ค ซาย ด้อนท์ ไล๊ค อิท)
It’s Not Me It’s The Mop
(อิทซ น็อท มี อิทซ เดอะ ม็อพ)
Come I Bought Some New Mops
(คัม ไอ บอท ซัม นิว ม็อพ)
Go Away You Stupid Dumb Old Sponge Mop
(โก อะเวย์ ยู สทิ๊วผิด ดัมบ โอลด์ ซพันจ ม็อพ)
I Don’t Believe It Now The Floor Looks Beautiful X2
(ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิท นาว เดอะ ฟลอร์ ลุ๊ค บยูทิฟุล X2)
I Don’t Believe It Old Sponge Mop
(ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิท โอลด์ ซพันจ ม็อพ)
Dumb Old Sponge Mop X2
(ดัมบ โอลด์ ซพันจ ม็อพ X2)
Old Sponge Mop Dumb Old Sponge Mop
(โอลด์ ซพันจ ม็อพ ดัมบ โอลด์ ซพันจ ม็อพ)
You’re Right This Mop’s Stupid
(ยัวร์ ไร๊ท ดิส ม็อพ สทิ๊วผิด)
Dumb Old Sponge Mop
(ดัมบ โอลด์ ซพันจ ม็อพ)
I Don’t Believe It Now The Floor Looks Beautiful
(ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิท นาว เดอะ ฟลอร์ ลุ๊ค บยูทิฟุล)
That’s Why They Call Me Mophandlemama
(แด้ท วาย เด คอลลํ มี Mophandlemama)
Now The Floor Looks Beautiful
(นาว เดอะ ฟลอร์ ลุ๊ค บยูทิฟุล)
That’s Why They Call Me Mophandlemama X3
(แด้ท วาย เด คอลลํ มี Mophandlemama X3)
In Two Weeks Before She Could See Herself Not Dressed
(อิน ทู วี๊ค บีฟอร์ ชี เคิด ซี เฮอเซลฟ น็อท เดรส)
The Twenty Third Of May You Know She Disturbed No One Today
(เดอะ ทเว้นที่ เทริ๊ด อ็อฝ เมย์ ยู โนว์ ชี ดิสเท๊อร์บ โน วัน ทูเดย์)
The Manager Told Her To Completely Forget
(เดอะ แมนอิเจอะ โทลด เฮอ ทู ค็อมพลีทลี ฟอร์เก๊ท)
If You Ever Go To Bed I’ll Kill You
(อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ โก ทู เบ๊ด อิลล คิลล์ ยู)
Do I Tell The Whole World That I’m Mentally Ill
(ดู ไอ เทลล เดอะ โฮล เวิลด แดท แอม เมนแท็ลลิ อิลล)
Go To The Papers Yeah Why Not
(โก ทู เดอะ เพ๊เพ่อร์ เย่ วาย น็อท)
Drum Roll
(ดรัม โรลล)
I Want To Show Them That I Can Walk On My Own Without Hands Of Theirs
(ไอ ว้อนท ทู โชว์ เด็ม แดท ไอ แคน ว๊อล์ค ออน มาย โอว์น วิธเอ๊าท แฮนด์ อ็อฝ แดร์)
And I Can Still Fantasize But I Keep It To Myself
(แอนด์ ดาย แคน สทิลล แฟนทาซาย บั๊ท ไอ คี๊พ อิท ทู ไมเซลฟ)
Keep It To Myself Keep It To Myself
(คี๊พ อิท ทู ไมเซลฟ คี๊พ อิท ทู ไมเซลฟ)
I Think I Deserve To Be Loved Don’t You
(ไอ ทริ๊งค ไอ ดิเสิฝ ทู บี ลัฝ ด้อนท์ ยู)
Very Much So
(เฝ๊รี่ มัช โซ)
Think I Deserve To Be Loved
(ทริ๊งค ไอ ดิเสิฝ ทู บี ลัฝ)
Keep It To Myself Keep It To Myself
(คี๊พ อิท ทู ไมเซลฟ คี๊พ อิท ทู ไมเซลฟ)
I Think I Deserve To Be Loved Don’t You
(ไอ ทริ๊งค ไอ ดิเสิฝ ทู บี ลัฝ ด้อนท์ ยู)
To Be Loved Don’t You
(ทู บี ลัฝ ด้อนท์ ยู)
But I Keep It To Myself
(บั๊ท ไอ คี๊พ อิท ทู ไมเซลฟ)
Keep It To Myself Keep It To Myself
(คี๊พ อิท ทู ไมเซลฟ คี๊พ อิท ทู ไมเซลฟ)
I Think I Deserve To Be Loved Don’t You
(ไอ ทริ๊งค ไอ ดิเสิฝ ทู บี ลัฝ ด้อนท์ ยู)
And I Can Still Fantasize But I Keep It To Myself
(แอนด์ ดาย แคน สทิลล แฟนทาซาย บั๊ท ไอ คี๊พ อิท ทู ไมเซลฟ)
Keep It To Myselfkeep It To Myself
(คี๊พ อิท ทู Myselfkeep อิท ทู ไมเซลฟ)
I Think I Deserve To Be Loved Don’t You
(ไอ ทริ๊งค ไอ ดิเสิฝ ทู บี ลัฝ ด้อนท์ ยู)
Very Much So
(เฝ๊รี่ มัช โซ)
Do You Ever Think That You Would Actually Really Kill Yourself
(ดู ยู เอ๊เฝ่อร์ ทริ๊งค แดท ยู เวิด แอคชัวลิ ริแอ็ลลิ คิลล์ ยุรเซลฟ)
Well If I Have Thought About It Real Uhh Real Deep
(เวลล อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ฝ ธอท อะเบ๊าท ดิธ เรียล อา เรียล ดี๊พ)
Yeas I Believe I Would
(เย ซาย บีลี๊ฝ ไอ เวิด)
I Have Thought About It Real Uhh Real Deep
(ไอ แฮ็ฝ ธอท อะเบ๊าท ดิธ เรียล อา เรียล ดี๊พ)
Yes I Believe I Would
(เย็ซ ซาย บีลี๊ฝ ไอ เวิด)
And I Can Still Fantasize But I Keep It To Myself
(แอนด์ ดาย แคน สทิลล แฟนทาซาย บั๊ท ไอ คี๊พ อิท ทู ไมเซลฟ)
Keep It To Myself Keep It To Myself
(คี๊พ อิท ทู ไมเซลฟ คี๊พ อิท ทู ไมเซลฟ)
That I Can Walk Without Hands Of Theirs
(แดท ไอ แคน ว๊อล์ค วิธเอ๊าท แฮนด์ อ็อฝ แดร์)
And I Can Still Fantasize But I Keep It To Myself
(แอนด์ ดาย แคน สทิลล แฟนทาซาย บั๊ท ไอ คี๊พ อิท ทู ไมเซลฟ)
Keep It To Myself Keep It To Myself
(คี๊พ อิท ทู ไมเซลฟ คี๊พ อิท ทู ไมเซลฟ)
I Think I Deserve To Be Loved Don’t You
(ไอ ทริ๊งค ไอ ดิเสิฝ ทู บี ลัฝ ด้อนท์ ยู)
Very Much So
(เฝ๊รี่ มัช โซ)
Do You Ever Think That You Actually Would Kill Yourself
(ดู ยู เอ๊เฝ่อร์ ทริ๊งค แดท ยู แอคชัวลิ เวิด คิลล์ ยุรเซลฟ)
Well If I Have Thought About It Real Uhh Real Deep
(เวลล อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ฝ ธอท อะเบ๊าท ดิธ เรียล อา เรียล ดี๊พ)
Yeas I Believe I Would
(เย ซาย บีลี๊ฝ ไอ เวิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hey Foxymophandlemama, That’s Me คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น