เนื้อเพลง Rave On, John Donne คำอ่านไทย Van Morrison

Rave on John Donne, rave on thy Holy fool
(เรฝ ออน จอน Donne , เรฝ ออน ไฑ โฮ๊ลี่ ฟูล)
Down through the weeks of ages
(เดาน ทรู เดอะ วี๊ค อ็อฝ เอจ)
In the moss borne dark dank pools
(อิน เดอะ ม็อซ โบน ด๊าร์ค แด็งค พูล)

Rave on, down through the industrial revolution
(เรฝ ออน , เดาน ทรู ดิ อินดัซทเรียล เร๊ฝโฝลูชั่น)
Empiricism, atomic and nuclear age
(เอ็มพีริซิสม , แอะทอมอิค แอนด์ นยูคลิเออะ เอจ)
Rave on down through time and space down through the corridors
(เรฝ ออน เดาน ทรู ไทม์ แอนด์ สเพ๊ซ เดาน ทรู เดอะ คอริเดอะ)
Rave on words on printed page
(เรฝ ออน เวิร์ด ออน พริ๊นท เพจ)

Rave on, you left us infinity
(เรฝ ออน , ยู เล๊ฟท อัซ อินฟีนอิทิ)
And well pressed pages torn to fade
(แอนด์ เวลล เพรส เพจ โทน ทู เฟด)
Drive on with wild abandon
(ไดร๊ฝ ออน วิธ ไวลด์ อะแบ๊นดั้น)
Uptempo, frenzied heels
(Uptempo , ฟเรนสิ ฮีล)

Rave on, Walt Whitman, nose down in wet grass
(เรฝ ออน , Walt Whitman , โน้ส เดาน อิน เว๊ท กราซ)
Rave on fill the senses
(เรฝ ออน ฟิลล เดอะ เซ้นส)
On nature’s bright green shady path
(ออน เน๊เจ้อร์ ไบร๊ท กรีน เฌดอิ พาธ)

Rave on Omar Khayyam, Rave on Kahlil Gibran
(เรฝ ออน Omar Khayyam , เรฝ ออน Kahlil Gibran)
Oh, what sweet wine we drinketh
(โอ , ว๊อท สวี้ท ไวน์ วี drinketh)
The celebration will be held
(เดอะ เซลิบเรฌัน วิล บี เฮ็ลด)
We will partake the wine and break the Holy bread
(วี วิล พาเทค เดอะ ไวน์ แอนด์ เบร๊ค เดอะ โฮ๊ลี่ เบร้ด)

Rave on let a man come out of Ireland
(เรฝ ออน เล็ท ดา แมน คัม เอ๊าท อ็อฝ อายแรนทฺ)
Rave on on Mr. Yeats,
(เรฝ ออน ออน มีซเทอะ Yeats ,)
Rave on down through the Holy Rosey Cross
(เรฝ ออน เดาน ทรู เดอะ โฮ๊ลี่ โรสซี ครอสสํ)
Rave on down through theosophy, and the Golden Dawn
(เรฝ ออน เดาน ทรู theosophy , แอนด์ เดอะ โกลเด็น ดอว์น)
Rave on through the writing of ” A Vision ”
(เรฝ ออน ทรู เดอะ ไรทอิง อ็อฝ ” อะ ฝิ๊ชั่น “)
Rave on, Rave on, Rave on, Rave on, Rave on, Rave on
(เรฝ ออน , เรฝ ออน , เรฝ ออน , เรฝ ออน , เรฝ ออน , เรฝ ออน)

Rave on John Donne, rave on thy Holy fool
(เรฝ ออน จอน Donne , เรฝ ออน ไฑ โฮ๊ลี่ ฟูล)
Down through the weeks of ages
(เดาน ทรู เดอะ วี๊ค อ็อฝ เอจ)
In the moss borne dark dank pools
(อิน เดอะ ม็อซ โบน ด๊าร์ค แด็งค พูล)

Rave on, down though the industrial revolution
(เรฝ ออน , เดาน โธ ดิ อินดัซทเรียล เร๊ฝโฝลูชั่น)
Empiricism, atomic and nuclear age
(เอ็มพีริซิสม , แอะทอมอิค แอนด์ นยูคลิเออะ เอจ)
Rave on words on printed page
(เรฝ ออน เวิร์ด ออน พริ๊นท เพจ)

[Transcribed by ear; corrections requested and welcomed!]
([ ทแร็นซคไรบ บาย เอียร ; เคาะเรคฌัน รีเควส แอนด์ เว้ลคั่ม ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rave On, John Donne คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น