เนื้อเพลง Slash Dot Dash คำอ่านไทย Fatboy Slim

Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Com.
(สแหล๊ช ดอท Com)
Dot Com, Dot Com, Dot Dot Dot, Dot Com.
(ดอท Com , ดอท Com , ดอท ดอท ดอท , ดอท Com)

Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Com.
(สแหล๊ช ดอท Com)
Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Com Dot Com Dot Com.
(Com ดอท Com ดอท Com)

Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Com.
(สแหล๊ช ดอท Com)
Slash Dot Dash Dot,

(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Com.
(สแหล๊ช ดอท Com)
Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Dot Dot Dot, Dot Com.
(ดอท ดอท ดอท , ดอท Com)

Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Com.
(สแหล๊ช ดอท Com)
Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Com Dot Com Dot Com.
(Com ดอท Com ดอท Com)

Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Com.
(สแหล๊ช ดอท Com)
Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Com.
(สแหล๊ช ดอท Com)
Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Dot Dot Dot, Dot Com.
(ดอท ดอท ดอท , ดอท Com)

Dot Com.
(ดอท Com)

Gone too far, Gone too far,
(กอน ทู ฟาร์ , กอน ทู ฟาร์ ,)
Gone too far, Gone too far,
(กอน ทู ฟาร์ , กอน ทู ฟาร์ ,)
Gone too far, Gone too far,
(กอน ทู ฟาร์ , กอน ทู ฟาร์ ,)
Gone too far, da-da-da-da-da-da-da-da-da,
(กอน ทู ฟาร์ , ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ,)
da-da-da-da-da-da.
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา)

Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Com.
(สแหล๊ช ดอท Com)
Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Com.
(สแหล๊ช ดอท Com)
Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Dot Dot Dot, Dot Com.
(ดอท ดอท ดอท , ดอท Com)

Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Com.
(สแหล๊ช ดอท Com)
Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Com Dot Com Dot Com.
(Com ดอท Com ดอท Com)

Dash Dash
(แด็ฌ แด็ฌ)
Dash Dot Com, Dash Dot Com Com Com Com Com Com Com
(แด็ฌ ดอท Com , แด็ฌ ดอท Com Com Com Com Com Com Com)
Gone too far, Gone too far,
(กอน ทู ฟาร์ , กอน ทู ฟาร์ ,)
Gone too far, Dash Dot Dash Dot Dash Dot Com
(กอน ทู ฟาร์ , แด็ฌ ดอท แด็ฌ ดอท แด็ฌ ดอท Com)

Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Com.
(สแหล๊ช ดอท Com)
Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Slash Dot Dash Dot,
(สแหล๊ช ดอท แด็ฌ ดอท ,)
Dash Dash Dash/Com Dot Com Dot Com
(แด็ฌ แด็ฌ แด็ฌ /Com ดอท Com ดอท Com)

Gone too far, Gone too far,
(กอน ทู ฟาร์ , กอน ทู ฟาร์ ,)
Gone too far, Dash Dot Dash Dot Dash Dot Com
(กอน ทู ฟาร์ , แด็ฌ ดอท แด็ฌ ดอท แด็ฌ ดอท Com)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Slash Dot Dash คำอ่านไทย Fatboy Slim

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น