เนื้อเพลง You Must Be Out Of Your F*ckin’ Mind คำอ่านไทย Fat Joe

()
” You must be out your f*cking mind, man ”
(” ยู มัสท์ บี เอ๊าท ยุร เอฟ *คิง ไมนด์ , แมน “)
” I’m gonna kick your ass ” ” Hey you, come here ” [Repeat 3x]
(” แอม กอนนะ คิ๊ค ยุร อาซ ” ” เฮ ยู , คัม เฮียร ” [ รีพี๊ท 3x ])

[Apache]
([ อะพาฌ ])
Aw sh*t, it’s time to get [Dum dum!]
(อาว ฌะ *ที , อิทซ ไทม์ ทู เก็ท [ ดัม ดัม ! ])
If you took what you got, lick a shot [Pump pump!]
(อิ๊ฟ ยู ทุค ว๊อท ยู ก็อท , ลิค กา ฌ็อท [ พั๊มพ พั๊มพ ! ])
When the dough is low, we go [Stick up, stick up!]
(เว็น เดอะ โด อีส โลว , วี โก [ สทิ๊ค อั๊พ , สทิ๊ค อั๊พ ! ])
You get knocked on the block, we say [Big up, big up!]
(ยู เก็ท น๊อค ออน เดอะ บล๊อค , วี เซย์ [ บิ๊ก อั๊พ , บิ๊ก อั๊พ ! ])
Check the misfit, time to rip sh*t
(เช็ค เดอะ มิซฟีท , ไทม์ ทู ริพ ฌะ *ที)
Time to get with the nitwit lyrical lunatic
(ไทม์ ทู เก็ท วิธ เดอะ nitwit ลีริแค็ล ลยูนะทิค)
In the street I stay strong cause I’m armed
(อิน เดอะ สทรีท ไอ สเทย์ สทรอง ค๊อส แอม อาร์ม)
With a nine, what up nig? You must be out of your f*cking mind
(วิธ อะ ไนน , ว๊อท อั๊พ nig ยู มัสท์ บี เอ๊าท อ็อฝ ยุร เอฟ *คิง ไมนด์)
I’m much more than you expect, kid
(แอม มัช โม แฑ็น ยู เอ็กซเพ็คท , คิด)
To identify your ass they’ll have to use your f*cking dental records
(ทู ไอเด๊นทิฟาย ยุร อาซ เด๊ว แฮ็ฝ ทู ยู๊ส ยุร เอฟ *คิง เด๊นทอล เร๊คขอร์ด)
So step up, come come, don’t be bashful
(โซ สเท็พ อั๊พ , คัม คัม , ด้อนท์ บี แบฌฟุล)
I got a steel toe and you can get an assful
(ไอ ก็อท ดา สทีล โท แอนด์ ยู แคน เก็ท แอน assful)
Cause if it’s me you think you’re better than
(ค๊อส อิ๊ฟ อิทซ มี ยู ทริ๊งค ยัวร์ เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น)
You’ll need a sniffly, sneezy, coughing, stuffy head, get your ass with medicine
(โยว นี๊ด อะ sniffly , sneezy , คอกฟิง , ซทัฟฟิ เฮด , เก็ท ยุร อาซ วิธ เม๊ดดิซิน)
You can feel, sh*t is real, my mind can set me free
(ยู แคน ฟีล , ฌะ *ที อีส เรียล , มาย ไมนด์ แคน เซ็ท มี ฟรี)
So I can continue my MC killing spree
(โซ ไอ แคน คอนทิ๊นิว มาย เอมซี คีลลิง ซพรี)
The police, they try to keep me in the clink, yo
(เดอะ โพลิ๊ซ , เด ธราย ทู คี๊พ มี อิน เดอะ คลิงค , โย)
I got ’em ducking and bucking, so I don’t think so
(ไอ ก็อท เอ็ม ดัคกิง แอนด์ buckings , โซ ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค โซ)
I bust your whole sh*t if you’re not kind
(ไอ บัซท ยุร โฮล ฌะ *ที อิ๊ฟ ยัวร์ น็อท ไคนด์)
Stomping comp? You must be out of your F*CKING mind!
(สตอมปิ้ง คอมพฺ ยู มัสท์ บี เอ๊าท อ็อฝ ยุร เอฟ *คิง ไมนด์ !)

” You must be out your f*cking mind, man ”
(” ยู มัสท์ บี เอ๊าท ยุร เอฟ *คิง ไมนด์ , แมน “)
” I’m a kick your ass ” ” Hey you, come here ” [Repeat 2x]
(” แอม มา คิ๊ค ยุร อาซ ” ” เฮ ยู , คัม เฮียร ” [ รีพี๊ท 2x ])

[Kool G. Rap]
([ Kool จี แร็พ ])
Chitty chitty bang bang, I’m coming like a chain gang
(ชิทดี้ ชิทดี้ แบง แบง , แอม คัมอิง ไล๊ค เก เชน แก๊ง)
>From outta Sang Sang to make your motherf*cking brains hang
(>ฟรอม เอ๊าตา แซ็ง แซ็ง ทู เม้ค ยุร motherf*คิง เบรน แฮง)
Try to diss this, then you’ll enlist for the stiffs
(ธราย ทู ดิซ ดิส , เด็น โยว เอ็นลีซท ฟอร์ เดอะ ซทิฟ)
Snatch your b*tch up at Crystal and then I f*ck her with a pistol
(ซแน็ช ยุร บี *tch อั๊พ แอ็ท ครีซแท็ล แอนด์ เด็น นาย เอฟ *ck เฮอ วิธ อะ พิ๊สท่อล)
A n*gga with heart, walk through a park in the dark
(อะ เอ็น *gga วิธ ฮาร์ท , ว๊อล์ค ทรู อะ พาร์ค อิน เดอะ ด๊าร์ค)
F*ck the drug marks stomping me, I’ll play your f*cking heart, so be smart
(เอฟ *ck เดอะ ดรัก ม๊าร์ค สตอมปิ้ง มี , อิลล เพลย์ ยุร เอฟ *คิง ฮาร์ท , โซ บี สมาร์ท)
Cut all that bullsh*t and clown, I’ll be the only n*gga laying down
(คัท ดอร์ แดท bullsh*ที แอนด์ คลาวนํ , อิลล บี ดิ โอ๊นลี่ เอ็น *gga เลยิง เดาน)
When everybody else is sitting
(เว็น เอวี่บอดี้ เอ๊ลส อีส ซีททิง)
So who’s the next man to hit? I slip in a banana clip
(โซ ฮู เดอะ เน๊กซท แมน ทู ฮิท ไอ สลิ๊พ อิน อะ บะแนนอะ คลิพ)
And I hit, come and get your bandana split
(แอนด์ ดาย ฮิท , คัม แอนด์ เก็ท ยุร แบนดานา สพลิ๊ท)
Sh*t, f*ck, b*tch who’s the snitch?
(ฌะ *ที , เอฟ *ck , บี *tch ฮู เดอะ สนิดชฺ)
You may be down with Mikey and Ikey, but you’re laying in a f*cking ditch
(ยู เมย์ บี เดาน วิธ Mikey แอนด์ Ikey , บั๊ท ยัวร์ เลยิง อิน อะ เอฟ *คิง ดิช)
With motherf*cking maggots with the rest of them faggots
(วิธ motherf*คิง แมกกัท วิธ เดอะ เรสท อ็อฝ เด็ม แฟกกัท)
Cause your license to kill was from Tagget’s
(ค๊อส ยุร ไลเซ็นซ ทู คิลล์ วอส ฟรอม Taggets)
I warned a brother of another brother’s glock
(ไอ วอร์น อะ บร๊าเท่อรํ อ็อฝ อะน๊าเทร่อร์ บร๊าเท่อรํ คล็อก)
And I said ” What’s up, duck? ” And I had my motherf*cking gun cocked
(แอนด์ ดาย เซ็ด ” ว๊อท อั๊พ , ดั๊ค ” แอนด์ ดาย แฮ็ด มาย motherf*คิง กัน ค๊อค)
So be a sport, another lesson drug
(โซ บี อะ สพอร์ท , อะน๊าเทร่อร์ เล๊ซซั่น ดรัก)
Holding down the fort and a stupid-ass n*gga got caught
(โฮลดิง เดาน เดอะ โฟท แอนด์ อะ สทิ๊วผิด อาซ เอ็น *gga ก็อท คอท)
So he made prime time cause I had the nine
(โซ ฮี เมด ไพร์ม ไทม์ ค๊อส ไอ แฮ็ด เดอะ ไนน)
Yeah, you must be out of your F*CKING mind!
(เย่ , ยู มัสท์ บี เอ๊าท อ็อฝ ยุร เอฟ *คิง ไมนด์ !)

” You must be out your f*cking mind, man ”
(” ยู มัสท์ บี เอ๊าท ยุร เอฟ *คิง ไมนด์ , แมน “)
” I’m a kick your ass ” ” Hey you, come here ” [Repeat 2x]
(” แอม มา คิ๊ค ยุร อาซ ” ” เฮ ยู , คัม เฮียร ” [ รีพี๊ท 2x ])

[Fat Joe]
([ แฟท โจ ])
S*cker back up, a real motherf*cker’s on stage
(เอส *cker แบ็ค อั๊พ , อะ เรียล motherf*ckers ออน สเท๊จ)
I shoot the gift like a motherf*cking 12 guage
(ไอ ชู๊ท เดอะ กิฟท ไล๊ค เก motherf*คิง 12 guage)
N*ggas know I’m versatile
(เอ็น *ggas โนว์ แอม เฝอซะทิล)
No question I’m buckwild, I’m killing rappers executioner style
(โน เคว๊สชั่น แอม บัควายแอล , แอม คีลลิง แรพเพอ เอคซิคยูฌะเนอะ สไทล์)
Hanging motherf*ckers with a mic cord
(แฮงอิง motherf*ckers วิธ อะ ไมคะ คอร์ด)
I’m a rap lord, s*ckers always get me bored
(แอม มา แร็พ หลอร์ด , เอส *ckers ออลเว เก็ท มี บอรฺ)
Saying that they that and this
(เซอิง แดท เด แดท แอนด์ ดิส)
Ayo they get me pissed, cause motherf*ckers ain’t jack sh*t
(เอโย เด เก็ท มี พิซ , ค๊อส motherf*ckers เอน แจ็ค ฌะ *ที)
I’m here to represent the Boogie Down
(แอม เฮียร ทู รีเพรสเซ่นท เดอะ บูกี เดาน)
Making n*ggas leave town before sundown
(เมคอิง เอ็น *ggas ลี๊ฝ ทาวน์ บีฟอร์ ซันดาว)
And if you don’t listen, G
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น , จี)
I’ll stick a knife up your ass like ” American Me ”
(อิลล สทิ๊ค กา ไน๊ฟ อั๊พ ยุร อาซ ไล๊ค ” อะเมริแค็น มี “)
I’m serving motherf*ckers like Wimbleton
(แอม เซิฝวิง motherf*ckers ไล๊ค Wimbleton)
I shock a crowd like a bottle of insulin
(ไอ ช๊อค กา คราวดํ ไล๊ค เก บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ อีนซิวลิน)
And n*ggas always get me vexed
(แอนด์ เอ็น *ggas ออลเว เก็ท มี เฝ็คซ)
I’m tired of motherf*ckers trying to sound like Das Efx
(แอม ไทร์ อ็อฝ motherf*ckers ทไรอิง ทู ซาวน์ด ไล๊ค ดาด Efx)
You’d better hold your own, child
(ยูต เบ๊ทเท่อร์ โฮลด์ ยุร โอว์น , ชายลํดํ)
Cause I’m laying s*ckers like rugs and tiles
(ค๊อส แอม เลยิง เอส *ckers ไล๊ค รัก แซน ไทล์)
This is the bigger nigger with the mad lines
(ดิส ซิส เดอะ บี๊กเกอร์ นีกเกอะ วิธ เดอะ แม้ด ไลน์)
You step to me? You must be out of your F*CKING mind!
(ยู สเท็พ ทู มี ยู มัสท์ บี เอ๊าท อ็อฝ ยุร เอฟ *คิง ไมนด์ !)

” You must be out your f*cking mind, man ”
(” ยู มัสท์ บี เอ๊าท ยุร เอฟ *คิง ไมนด์ , แมน “)
” I’m a kick your ass ” ” Hey you, come here ” [Repeat 2x]
(” แอม มา คิ๊ค ยุร อาซ ” ” เฮ ยู , คัม เฮียร ” [ รีพี๊ท 2x ])

[Fat Joe]
([ แฟท โจ ])
Yeah, now you motherf*ckers know the flav, East Coast style
(เย่ , นาว ยู motherf*ckers โนว์ เดอะ flav , อี๊สท โค้สท สไทล์)
Fat Joe, G. Rap, and Apache
(แฟท โจ , จี แร็พ , แอนด์ อะพาฌ)
You step to us, you must be out of your F*CKING mind!
(ยู สเท็พ ทู อัซ , ยู มัสท์ บี เอ๊าท อ็อฝ ยุร เอฟ *คิง ไมนด์ !)
[gunshots]
([ กันชอทพฺ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Must Be Out Of Your F*ckin’ Mind คำอ่านไทย Fat Joe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น