เนื้อเพลง House of Love คำอ่านไทย Amy Grant

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Well, I bet you any amount of money
(เวลล , ไอ เบ๊ท ยู เอ๊นี่ อะเม๊าท อ็อฝ มั๊นนี่)
He’ll be coming back to you
(เฮ็ลล บี คัมอิง แบ็ค ทู ยู)
Ooh, I know there ain’t no doubt about it
(อู้ , ไอ โนว์ แดร์ เอน โน เดาท อะเบ๊าท ดิธ)
Sometimes life is funny
(ซัมไทม์ ไล๊ฟ อีส ฟันนิ)
You think you’re in your darkest hour
(ยู ทริ๊งค ยัวร์ อิน ยุร ดาร์คเนท เอาเอ้อร์)
When the lights are coming on in the house of love
(เว็น เดอะ ไล๊ท แซร์ คัมอิง ออน อิน เดอะ เฮ้าส อ็อฝ ลัฝ)

Ooh, house of love
(อู้ , เฮ้าส อ็อฝ ลัฝ)

You’ve been up all night
(ยู๊ฟ บีน อั๊พ ออล ไน๊ท)
Thinking it was over
(ติ้งกิง อิท วอส โอ๊เฝ่อร)
He’s been out of sight
(อีส บีน เอ๊าท อ็อฝ ไซ๊ท)
At least for the moment
(แอ็ท ลีซท ฟอร์ เดอะ โม๊เม้นท)
But when something this strong
(บั๊ท เว็น ซัมติง ดิส สทรอง)
Ooh, gets a hold on you
(อู้ , เก็ท ซา โฮลด์ ออน ยู)
The odds are ninety-nine to one
(ดิ อ๊อดด แซร์ ไนนทิ ไนน ทู วัน)
It’s got a hold on him too
(อิทซ ก็อท ดา โฮลด์ ออน ฮิม ทู)

[repeat chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

When the lights are coming on in the house of love
(เว็น เดอะ ไล๊ท แซร์ คัมอิง ออน อิน เดอะ เฮ้าส อ็อฝ ลัฝ)

Now when the house is dark
(นาว เว็น เดอะ เฮ้าส อีส ด๊าร์ค)
And you’re all alone inside
(แอนด์ ยัวร์ ออล อะโลน อิ๊นไซด์)
You’ve gotta listen to your heart
(ยู๊ฟ กอททะ ลิ๊สซึ่น ทู ยุร ฮาร์ท)
And put away your foolish pride
(แอนด์ พุท อะเวย์ ยุร ฟูลอิฌ ไพรด์)
Though the storm is breaking
(โธ เดอะ สทอร์ม อีส บเรคคิง)
And thunder shakes the walls
(แอนด์ ธั๊นเด้อร์ เช้ค เดอะ วอลล์)
Love with a firm foundation
(ลัฝ วิธ อะ เฟิร์ม เฟานเดฌัน)
Ain’t never, never, never gonna fall
(เอน เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ กอนนะ ฟอลล์)

[repeat chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

Though the storm is breaking
(โธ เดอะ สทอร์ม อีส บเรคคิง)
And thunder shakes the walls
(แอนด์ ธั๊นเด้อร์ เช้ค เดอะ วอลล์)
Love with a firm foundation
(ลัฝ วิธ อะ เฟิร์ม เฟานเดฌัน)
Ain’t never, never, never gonna fall
(เอน เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ กอนนะ ฟอลล์)

Well, I bet you any amount of money
(เวลล , ไอ เบ๊ท ยู เอ๊นี่ อะเม๊าท อ็อฝ มั๊นนี่)
He’ll come back to you
(เฮ็ลล คัม แบ็ค ทู ยู)
Ooh, I know there ain’t no doubt about it
(อู้ , ไอ โนว์ แดร์ เอน โน เดาท อะเบ๊าท ดิธ)
Sometimes life is funny
(ซัมไทม์ ไล๊ฟ อีส ฟันนิ)
You think you’re in your darkest hour
(ยู ทริ๊งค ยัวร์ อิน ยุร ดาร์คเนท เอาเอ้อร์)
When the lights are coming, lights are coming on
(เว็น เดอะ ไล๊ท แซร์ คัมอิง , ไล๊ท แซร์ คัมอิง ออน)

Well, I bet you any amount of money, baby
(เวลล , ไอ เบ๊ท ยู เอ๊นี่ อะเม๊าท อ็อฝ มั๊นนี่ , เบ๊บี้)
He’ll be coming back to you
(เฮ็ลล บี คัมอิง แบ็ค ทู ยู)
Back to you, back to you
(แบ็ค ทู ยู , แบ็ค ทู ยู)
Ooh, I know there ain’t no doubt about it
(อู้ , ไอ โนว์ แดร์ เอน โน เดาท อะเบ๊าท ดิธ)
Sometimes life is funny
(ซัมไทม์ ไล๊ฟ อีส ฟันนิ)
You think you’re in your darkest hour
(ยู ทริ๊งค ยัวร์ อิน ยุร ดาร์คเนท เอาเอ้อร์)
When the lights are coming on in the house of love
(เว็น เดอะ ไล๊ท แซร์ คัมอิง ออน อิน เดอะ เฮ้าส อ็อฝ ลัฝ)
Oooh, yeah
(อู้ , เย่)
Ooh, I know there ain’t no doubt about it
(อู้ , ไอ โนว์ แดร์ เอน โน เดาท อะเบ๊าท ดิธ)
Sometimes life is funny
(ซัมไทม์ ไล๊ฟ อีส ฟันนิ)
You think you’re in your darkest hour
(ยู ทริ๊งค ยัวร์ อิน ยุร ดาร์คเนท เอาเอ้อร์)
When the lights are coming on in the house of love
(เว็น เดอะ ไล๊ท แซร์ คัมอิง ออน อิน เดอะ เฮ้าส อ็อฝ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง House of Love คำอ่านไทย Amy Grant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น