เนื้อเพลง Giddy Up คำอ่านไทย N’Sync

Gotta Giddy Up
(กอททะ กีดดิ อั๊พ)
Gotta Giddy Up
(กอททะ กีดดิ อั๊พ)
‘n Sync Giddy Up Like This
(เอ็น ซิงค กีดดิ อั๊พ ไล๊ค ดิส)
Gotta Giddy Up
(กอททะ กีดดิ อั๊พ)
C’mon Just Drop The Verse
(ซีมอน จั๊สท ดรอพ เดอะ เฝิซ)
Gotta Giddy Up
(กอททะ กีดดิ อั๊พ)

Tried To Get A Hold Of You Last Night
(ทไร ทู เก็ท ดา โฮลด์ อ็อฝ ยู ล๊าสท ไน๊ท)
Called You On The Phone
(คอลลํ ยู ออน เดอะ โฟน)
Thinkin’ To Myself Something Ain’t Right
(ติ้งกิน ทู ไมเซลฟ ซัมติง เอน ไร๊ท)
Girl Were You Alone
(เกิร์ล เวอ ยู อะโลน)

Letting Little Things Come Between Us
(เลทดิง ลิ๊ทเทิ่ล ทริง คัม บีทะวีน อัซ)
All We Do Is Fuss
(ออล วี ดู อีส ฟัซ)
When All I Wanna Do Is Show You Love
(เว็น ออล ไอ วอนนา ดู อีส โชว์ ยู ลัฝ)

So I Say Hold Up
(โซ ไอ เซย์ โฮลด์ อั๊พ)
I’m Tired Of All These Lies Yeah Yeah
(แอม ไทร์ อ็อฝ ออล ฑิส ไล เย่ เย่)
Hold Up
(โฮลด์ อั๊พ)
And If You Wanna Make Things Right
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู วอนนา เม้ค ทริง ไร๊ท)
That’s Right
(แด้ท ไร๊ท)
Hold Up
(โฮลด์ อั๊พ)
I’m Tired Of All These Lies
(แอม ไทร์ อ็อฝ ออล ฑิส ไล)
Hold Up
(โฮลด์ อั๊พ)
Cause If You Wanna Make Things Right You Got To
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู วอนนา เม้ค ทริง ไร๊ท ยู ก็อท ทู)

Giddy Up Giddy Up Giddy Up Now Giddy Up Giddy Up
(กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ นาว กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ)
I Gotta Giddy Up
(ไอ กอททะ กีดดิ อั๊พ)
Giddy Up Giddy Up Giddy Up Now Giddy Up Giddy Up
(กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ นาว กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ)
Gotta Giddy Up
(กอททะ กีดดิ อั๊พ)
Giddy Up Giddy Up Giddy Up Now Giddy Up Giddy Up
(กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ นาว กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ)
I Gotta Giddy Up Giddy Up
(ไอ กอททะ กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ)
Giddy Up Giddy Up Giddy Up Now Giddy Up Giddy Up
(กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ นาว กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ)
Gotta Giddy Up
(กอททะ กีดดิ อั๊พ)

Remembering The Way We Used To Be
(รัเมมเบอร์ริง เดอะ เวย์ วี ยู๊ส ทู บี)
Everything Was Cool
(เอ๊วี่ติง วอส คูล)
And Now You’ve Gone And Done All This To Me Babe To Me
(แอนด์ นาว ยู๊ฟ กอน แอนด์ ดัน ออล ดิส ทู มี เบ้บ ทู มี)

Maybe We Can Turn This Love Around
(เมบี วี แคน เทิร์น ดิส ลัฝ อะราวนฺดฺ)
Give It One More Try
(กี๊ฝ อิท วัน โม ธราย)
You See Everytime You’re Thinkin About Saying Goodbye
(ยู ซี เอ๊รี่ไทม์ ยัวร์ ติ้งกิน อะเบ๊าท เซอิง กู๊ดบาย)

I Gotta I Say Hold Up
(ไอ กอททะ ไอ เซย์ โฮลด์ อั๊พ)
I’m Tired Of All These Lies
(แอม ไทร์ อ็อฝ ออล ฑิส ไล)
Hold Up
(โฮลด์ อั๊พ)
If You Wanna Make Things Right
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เม้ค ทริง ไร๊ท)
Hold Up
(โฮลด์ อั๊พ)
I’m Tired Of All These Lies
(แอม ไทร์ อ็อฝ ออล ฑิส ไล)
Hold Up
(โฮลด์ อั๊พ)
Cause If You Wanna Make Things Right You Got To
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู วอนนา เม้ค ทริง ไร๊ท ยู ก็อท ทู)

Giddy Up Giddy Up Giddy Up Now Giddy Up Giddy Up
(กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ นาว กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ)
I Gotta Giddy Up
(ไอ กอททะ กีดดิ อั๊พ)
Giddy Up Giddy Up Giddy Up Now Giddy Up Giddy Up
(กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ นาว กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ)
Gotta Giddy Up Like This
(กอททะ กีดดิ อั๊พ ไล๊ค ดิส)
Giddy Up Giddy Up Giddy Up Now Giddy Up Giddy Up
(กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ นาว กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ)
Yeah
(เย่)
Giddy Up Giddy Up Giddy Up Now Giddy Up Giddy Up
(กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ นาว กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ)
Gotta Giddy Up
(กอททะ กีดดิ อั๊พ)

Giddy Up Giddy Up Giddy Up Now Giddy Up Giddy Up
(กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ นาว กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ)
You Better Giddy Up
(ยู เบ๊ทเท่อร์ กีดดิ อั๊พ)
Giddy Up Giddy Up Giddy Up Now Giddy Up Giddy Up
(กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ นาว กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ)
You Gotta Giddy Up Yeah Up Yeah Up
(ยู กอททะ กีดดิ อั๊พ เย่ อั๊พ เย่ อั๊พ)
Giddy Up Giddy Up Giddy Up Now Giddy Up Giddy Up
(กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ นาว กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ)
Yeah
(เย่)
Giddy Up Giddy Up Giddy Up Now Giddy Up Giddy Up
(กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ นาว กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ)
Gotta Giddy Up
(กอททะ กีดดิ อั๊พ)

Yeah Right Giddy Up Ha Giddy Up
(เย่ ไร๊ท กีดดิ อั๊พ ฮา กีดดิ อั๊พ)

Ride It Ride It Ride It Ride It
(ไรด์ อิท ไรด์ อิท ไรด์ อิท ไรด์ อิท)
Ride It Ride It Ride It
(ไรด์ อิท ไรด์ อิท ไรด์ อิท)
Giddy Up Giddy Up
(กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ)

Ride It Ride It Ride It Ride It
(ไรด์ อิท ไรด์ อิท ไรด์ อิท ไรด์ อิท)
Ride It Ride It Ride It
(ไรด์ อิท ไรด์ อิท ไรด์ อิท)
Giddy Up Giddy Up
(กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ)

Ride It Ride It Ride It Ride It
(ไรด์ อิท ไรด์ อิท ไรด์ อิท ไรด์ อิท)
Ride It Ride It Ride It
(ไรด์ อิท ไรด์ อิท ไรด์ อิท)
Giddy Up
(กีดดิ อั๊พ)
You Got To You Got To You Got To Giddy Giddy Up
(ยู ก็อท ทู ยู ก็อท ทู ยู ก็อท ทู กีดดิ กีดดิ อั๊พ)
You Got To You Got To You Got To Giddy Giddy Up
(ยู ก็อท ทู ยู ก็อท ทู ยู ก็อท ทู กีดดิ กีดดิ อั๊พ)

Ride It Ride It Ride It Ride It
(ไรด์ อิท ไรด์ อิท ไรด์ อิท ไรด์ อิท)
Ride It Ride It Ride It
(ไรด์ อิท ไรด์ อิท ไรด์ อิท)
Giddy Up
(กีดดิ อั๊พ)
Ride It Ride It Ride It
(ไรด์ อิท ไรด์ อิท ไรด์ อิท)

We Gonna Get Dis Crunk
(วี กอนนะ เก็ท ดิซ ครัก)
Giddy Up
(กีดดิ อั๊พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Giddy Up คำอ่านไทย N’Sync

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น