เนื้อเพลง Quit Your Low Down Ways คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
(บาย บ็อบ ดายแลน)

Oh, you can read out your Bible,
(โอ , ยู แคน รี๊ด เอ๊าท ยุร ไบบล ,)
You can fall down on your knees, pretty mama,
(ยู แคน ฟอลล์ เดาน ออน ยุร นี , พริ๊ทที่ มามะ ,)
And pray to the Lord
(แอนด์ เพรย์ ทู เดอะ หลอร์ด)
But it ain’t gonna do no good.
(บั๊ท ดิธ เอน กอนนะ ดู โน กู๊ด)

You’re gonna need
(ยัวร์ กอนนะ นี๊ด)
You’re gonna need my help someday
(ยัวร์ กอนนะ นี๊ด มาย เฮ้ลพ ซัมเดย์)
Well, if you can’t quit your sinnin’
(เวลล , อิ๊ฟ ยู แค็นท ควิท ยุร sinnin)
Please quit your low down ways.
(พลีซ ควิท ยุร โลว เดาน เวย์)

Well, you can run down to the White House,
(เวลล , ยู แคน รัน เดาน ทู เดอะ ไว๊ท เฮ้าส ,)
You can gaze at the Capitol Dome, pretty mama,
(ยู แคน เกส แอ็ท เดอะ แคพอิท็อล โดม , พริ๊ทที่ มามะ ,)
You can pound on the President’s gate
(ยู แคน เพานด ออน เดอะ เพร๊สซิเด้นท เกท)
But you oughta know by now it’s gonna be too late.
(บั๊ท ยู เอ้าดา โนว์ บาย นาว อิทซ กอนนะ บี ทู เหลท)

You’re gonna need
(ยัวร์ กอนนะ นี๊ด)
You’re gonna need my help someday
(ยัวร์ กอนนะ นี๊ด มาย เฮ้ลพ ซัมเดย์)
Well, if you can’t quit your sinnin’
(เวลล , อิ๊ฟ ยู แค็นท ควิท ยุร sinnin)
Please quit your low down ways.
(พลีซ ควิท ยุร โลว เดาน เวย์)

Well, you can run down to the desert,
(เวลล , ยู แคน รัน เดาน ทู เดอะ เดสเสิร์ท ,)
Throw yourself on the burning sand.
(โธรว์ ยุรเซลฟ ออน เดอะ เบรินนิง แซนด์)
You can raise up your right hand, pretty mama,
(ยู แคน เร้ส อั๊พ ยุร ไร๊ท แฮนด์ , พริ๊ทที่ มามะ ,)
But you better understand you done lost your one good man.
(บั๊ท ยู เบ๊ทเท่อร์ อั๊นเด้อรสแทนด ยู ดัน ล็อซท ยุร วัน กู๊ด แมน)

You’re gonna need
(ยัวร์ กอนนะ นี๊ด)
You’re gonna need my help someday
(ยัวร์ กอนนะ นี๊ด มาย เฮ้ลพ ซัมเดย์)
Well, if you can’t quit your sinnin’
(เวลล , อิ๊ฟ ยู แค็นท ควิท ยุร sinnin)
Please quit your low down ways.
(พลีซ ควิท ยุร โลว เดาน เวย์)

And you can hitchhike on the highway,
(แอนด์ ยู แคน ฮีชไฮค ออน เดอะ ไฮฮเวย์ ,)
You can stand all alone by the side of the road.
(ยู แคน สแทนด์ ออล อะโลน บาย เดอะ ไซด์ อ็อฝ เดอะ โร้ด)
You can try to flag a ride back home, pretty mama,
(ยู แคน ธราย ทู แฟล๊ก อะ ไรด์ แบ็ค โฮม , พริ๊ทที่ มามะ ,)
But you can’t ride in my car no more.
(บั๊ท ยู แค็นท ไรด์ อิน มาย คารํ โน โม)

You’re gonna need
(ยัวร์ กอนนะ นี๊ด)
You’re gonna need my help someday
(ยัวร์ กอนนะ นี๊ด มาย เฮ้ลพ ซัมเดย์)
Well, if you can’t quit your sinnin’
(เวลล , อิ๊ฟ ยู แค็นท ควิท ยุร sinnin)
Please quit your low down ways.
(พลีซ ควิท ยุร โลว เดาน เวย์)

Oh, you can read out your Bible,
(โอ , ยู แคน รี๊ด เอ๊าท ยุร ไบบล ,)
You can fall down on your knees, pretty mama,
(ยู แคน ฟอลล์ เดาน ออน ยุร นี , พริ๊ทที่ มามะ ,)
And pray to the Lord
(แอนด์ เพรย์ ทู เดอะ หลอร์ด)
But it ain’t gonna do no good.
(บั๊ท ดิธ เอน กอนนะ ดู โน กู๊ด)

You’re gonna need
(ยัวร์ กอนนะ นี๊ด)
You’re gonna need my help someday
(ยัวร์ กอนนะ นี๊ด มาย เฮ้ลพ ซัมเดย์)
Well, if you can’t quit your sinnin’
(เวลล , อิ๊ฟ ยู แค็นท ควิท ยุร sinnin)
Please quit your low down ways.
(พลีซ ควิท ยุร โลว เดาน เวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Quit Your Low Down Ways คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น