เนื้อเพลง Feel The Girl คำอ่านไทย Ms.Jade

[Intro Timbaland [Ms. Jaded]]
([ อินโทร ทิมแบน [ เอมสฺ เจด ] ])
Ladies and gentlemen
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน)
Ladies and gentlemen
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน)
[Ms. Jade] Lay lay lay ladies and gentlemen
([ เอมสฺ เจด ] เลย์ เลย์ เลย์ เลดิส แซน เจนเทิลเมน)
[Ms. Jade] Ladies and gentlemen
([ เอมสฺ เจด ] เลดิส แซน เจนเทิลเมน)
[Ms. Jade] Ladies and gentlemen
([ เอมสฺ เจด ] เลดิส แซน เจนเทิลเมน)
[Ms. Jade] Lay ladies and gentlemen
([ เอมสฺ เจด ] เลย์ เลดิส แซน เจนเทิลเมน)
[Ms. Jade] Skrip skirt skrip lay lay
([ เอมสฺ เจด ] Skrip สเคิ๊ร์ท skrip เลย์ เลย์)
[Ms. Jade] La la la lay
([ เอมสฺ เจด ] ลา ลา ลา เลย์)
Earr err err
(Earr เออ เออ)

[Verse 1 Ms. Jade]
([ เฝิซ 1 เอมสฺ เจด ])
Ms. Jade’s the name comin’ to ruin the game
(เอมสฺ เจด เดอะ เนม คัมอิน ทู รูอิน เดอะ เกม)
Bringin’ the thunder and rain, bus or a train or a plane
(บริงอิน เดอะ ธั๊นเด้อร์ แอนด์ เรน , บัส ออ รา เทรน ออ รา เพลน)
Me and my girls shrivel all over the world
(มี แอนด์ มาย เกิร์ล shrivel ออล โอ๊เฝ่อร เดอะ เวิลด)
Makin’ you stumble and hurl, braids, ponytails and the curls
(เมกิน ยู แสตมเบิล แอนด์ เฮิร์ล , บเรด , โพนนี่เทว แซน เดอะ เคิล)
I got them folk pumpin’ and movin’ around
(ไอ ก็อท เด็ม โฟล้ค พัมปิน แอนด์ มูฝวิน อะราวนฺดฺ)
Jumpin’ and gettin’ it down, sweatin’ and workin’ it now
(จัมปิน แอนด์ เกดดิน หนิด เดาน , สเวเดน แอนด์ เวิคกิน หนิด นาว)
No question, gonna throw on them clothes tonight
(โน เคว๊สชั่น , กอนนะ โธรว์ ออน เด็ม คโลฑ ทูไน๊ท)
So set them bows tonight, engines gon’ hum on the bikes
(โซ เซ็ท เด็ม บาว ทูไน๊ท , เอ๊นจิ้น ก็อน ฮัม ออน เดอะ ไบค)
No matter if he black, peurto rican or white
(โน แม๊ทเท่อร์ อิ๊ฟ ฮี แบล๊ค , peurto rican ออ ไว๊ท)
Stiletto heels tonight, free chicken wings and some rice
(ซทิเลทโท ฮีล ทูไน๊ท , ฟรี ชีคเค็น วิง แซน ซัม ไร๊ซ์)
I got your dude lickin’ my toes and stuff
(ไอ ก็อท ยุร ดยูด ลิคคิน มาย โท แซน สทั๊ฟฟ)
What wha wha wha what, light the chronic up!
(ว๊อท wha wha wha ว๊อท , ไล๊ท เดอะ คร๊อนิค อั๊พ !)
I know y’all gonna love when I do it
(ไอ โนว์ ยอล กอนนะ ลัฝ เว็น นาย ดู อิท)
I do it professional like Duro and Clue
(ไอ ดู อิท โปรเฟ๊สชั่นน่อล ไล๊ค Duro แอนด์ คลู)
Doin’ it all for the loot
(โดย หนิด ออล ฟอร์ เดอะ ลูท)
Y’all better get ya’ll asses up out the seats
(ยอล เบ๊ทเท่อร์ เก็ท ยอล แอซเซซ อั๊พ เอ๊าท เดอะ ซีท)
Sweat runnin’ down your cheeks, virgins turn into freaks
(สเว็ท รูนนิน เดาน ยุร ชีค , เฝ๊อร์จิ้น เทิร์น อิ๊นทู ฟรี๊ค)

[Chorus Timbaland [Ms.Jade]]
([ ค๊อรัส ทิมแบน [ เอมสฺ เจด ] ])
Fricka fa frick feel the girl
(Fricka ฟา frick ฟีล เดอะ เกิร์ล)
[Ms. Jaaaaaaade]
([ เอมสฺ Jaaaaaaade ])
Fricka fa frick fa frick feel the girl
(Fricka ฟา frick ฟา frick ฟีล เดอะ เกิร์ล)
[Ms. Jaaaaaaade]
([ เอมสฺ Jaaaaaaade ])
Frickida frick fa frick feel the girl she’ll
(Frickida frick ฟา frick ฟีล เดอะ เกิร์ล เชลล์)
[Ms. Jaaaaaaade]
([ เอมสฺ Jaaaaaaade ])
Light the chronic up!
(ไล๊ท เดอะ คร๊อนิค อั๊พ !)
[2x]
([ 2x ])

[Verse 2 Ms. Jade]
([ เฝิซ 2 เอมสฺ เจด ])
Ya bet was lost, time to set it off
(ยา เบ๊ท วอส ล็อซท , ไทม์ ทู เซ็ท ดิธ ออฟฟ)
Shoppin’ at the mall, don’t care what it cost
(ชอพพิน แอ็ท เดอะ มอลล์ , ด้อนท์ แคร์ ว๊อท ดิธ คอสทํ)
Concerned about who be in my sheets
(คอนเซิร์น อะเบ๊าท ฮู บี อิน มาย ฌีท)
You got beef with me? Then don’t speak to me
(ยู ก็อท บี๊ฟ วิธ มี เด็น ด้อนท์ สพี๊ค ทู มี)
Like how my flow different kinda pace
(ไล๊ค ฮาว มาย โฟลว์ ดีฟเฟอะเร็นท กินดา เพซ)
Garbage and the waste, please get out my face
(ก๊าร์เบจ แอนด์ เดอะ เวซท , พลีซ เก็ท เอ๊าท มาย เฟซ)
You wanna taste? Miss me like I’m Mase
(ยู วอนนา เท๊ซท มิซ มี ไล๊ค แอม Mase)
You wanna taste? Lick me William H.
(ยู วอนนา เท๊ซท ลิค มี วิลเลี่ยม เฮส)
I’m leavin y’all toothless like Gerome
(แอม เลวิน ยอล ทูธเล็ซ ไล๊ค Gerome)
Rollin’ on the chromes, two ways and the phones
(โรลลิน ออน เดอะ คโรม , ทู เวย์ แซน เดอะ โฟน)
This Philly chick ain’t wit this silly sh*t
(ดิส ฟิวลี่ ชิค เอน วิท ดิส ซิ๊ลลี่ ฌะ *ที)
Blunts and dutches licked, scrapin’ up for rent
(บลันท แซน dutches ลิค , scrapin อั๊พ ฟอร์ เร๊นท)
Rat smugg-el-in’, like the government
(แร๊ท smugg เอล อิน , ไล๊ค เดอะ กัฝเอินเม็นท)
Keep ’em bub-bel-in’, take it on the chin
(คี๊พ เอ็ม บับบฺ เบ็ล อิน , เท้ค อิท ออน เดอะ ชิน)
So now they all duckin’ from the slugs
(โซ นาว เด ออล ดักคิน ฟรอม เดอะ ซลัก)
kisses and the hugs, just cut up the rug!
(คีสเซซ แซน เดอะ ฮัก , จั๊สท คัท อั๊พ เดอะ รัก !)

[Chorus [x2]]
([ ค๊อรัส [ x2 ] ])

[Verse 3 Ms. Jade]
([ เฝิซ 3 เอมสฺ เจด ])
I ain’t gon’ stop, ’til I’m satisfied
(ไอ เอน ก็อน สท๊อพ , ทิล แอม แซทอิซไฟด)
Chain hangin’ like Nas, see right through the lies
(เชน แฮนจิ้น ไล๊ค นาส , ซี ไร๊ท ทรู เดอะ ไล)
Y’all never knew a dame could be so tight
(ยอล เน๊เฝ่อร์ นยู อะ เดม เคิด บี โซ ไท๊ท)
killin’ and feelin’ it right, gettin’ it on tonight
(คิลลิน แอนด์ ฟีลิน หนิด ไร๊ท , เกดดิน หนิด ออน ทูไน๊ท)
We keep it real, type of chicks we are
(วี คี๊พ อิท เรียล , ไท๊พ อ็อฝ ชิค วี อาร์)
Gettin nice at the bar, bang it loud in your car
(เกดดิน ไน๊ซ์ แอ็ท เดอะ บาร์ , แบง อิท เลาด อิน ยุร คารํ)
I’m from the town, n*ggas gon’ hold me down
(แอม ฟรอม เดอะ ทาวน์ , เอ็น *ggas ก็อน โฮลด์ มี เดาน)
Lost but now I’m found, watch me snatch the crown
(ล็อซท บั๊ท นาว แอม เฟานด , ว๊อทช มี ซแน็ช เดอะ คราวน์)
I clear my throat, ladies spit what I wrote
(ไอ เคลียร์ มาย โธร๊ท , เลดิส ซพิท ว๊อท ไอ โรท)
Takin’ off my coat, stuntin’ tryin to poke
(ทอคกิ่น ออฟฟ มาย โค๊ท , สตันดิน ทายอิน ทู โพค)
We in the back, countin’ and peelin’ the stacks
(วี อิน เดอะ แบ็ค , เค๊าดิน แอนด์ peelin เดอะ ซแท็ค)
Combin’ and brushin’ the tracks, y’all can’t hold me back
(Combin แอนด์ brushin เดอะ แทร็ค , ยอล แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค)
I’m comin out switchin’ and changin’ your route
(แอม คัมอิน เอ๊าท สวิทชิน แอนด์ เช้นงิน ยุร รู๊ท)
Takin’ it to the house, bills and large amounts
(ทอคกิ่น หนิด ทู เดอะ เฮ้าส , บิลล์ แซน ลาร์จ อะเม๊าท)
I got the club bouncin’ and shakin’ they frames
(ไอ ก็อท เดอะ คลับ เบ๊าซิน แอนด์ เชคกิน เด เฟรม)
Glass fillin’, puff and then pass, if your feelin’ in Philly then dance
(กล๊าสส ฟิลลิน , พัฟ แอนด์ เด็น เพซ , อิ๊ฟ ยุร ฟีลิน อิน ฟิวลี่ เด็น แด๊นซ์)

[Chorus [x4]]
([ ค๊อรัส [ x4 ] ])

[Outro Timbaland]
([ เอ๊าโต ทิมแบน ])
Frid fra frick fra feel the girl
(Frid fra frick fra ฟีล เดอะ เกิร์ล)
Frid fra freaky freaky feel the girl
(Frid fra ฟรีคกี้ ฟรีคกี้ ฟีล เดอะ เกิร์ล)
Freh freh freh feel feel feel the girl
(Freh freh freh ฟีล ฟีล ฟีล เดอะ เกิร์ล)
Shh doha doha digga doha doha fra fricky fricky feel the girl
(เอสเชช doha doha ดิ๊กกา doha doha fra fricky fricky ฟีล เดอะ เกิร์ล)
Fra frid*cka feel the girl
(Fra frid*cka ฟีล เดอะ เกิร์ล)
Fra freh freh freh freh freh feel feel feel feel
(Fra freh freh freh freh freh ฟีล ฟีล ฟีล ฟีล)
Fra fra freaky feel
(Fra fra ฟรีคกี้ ฟีล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Feel The Girl คำอ่านไทย Ms.Jade

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น