เนื้อเพลง Start It Over คำอ่านไทย Nappy Roots

[Skinny DeVille]
([ ซคีนอิ ดีฝเวล ])
Fell in the dump, it’s about a quarter past twelve [twelve]
(เฟ็ล อิน เดอะ ดั๊มพ , อิทซ อะเบ๊าท ดา คว๊อร์เท่อร พาสท์ ทเว้ลฝ [ ทเว้ลฝ ])
Skinny with the rest of Nappy comin as well [well]
(ซคีนอิ วิธ เดอะ เรสท อ็อฝ แนพพิ คัมอิน แอส เวลล [ เวลล ])
Any n*gga in this b*tch ain’t confident in his gal [gal]
(เอ๊นี่ เอ็น *gga อิน ดิส บี *tch เอน คอนฟิเด็นท อิน ฮิส แก็ล [ แก็ล ])
Gonna lose it shortly after it, soon as ya put it past her
(กอนนะ ลู้ส อิท ฌอทลิ แอ๊ฟเท่อร อิท , ซูน แอส ยา พุท ดิธ พาสท์ เฮอ)
We ” 50 Playaz Deep ” in this b*tch, like Drunken Master
(วี ” 50 Playaz ดี๊พ ” อิน ดิส บี *tch , ไล๊ค ดรังคเอ็น ม๊าสเต้อร์)
How long you think them fine days was really gonna last for?
(ฮาว ลอง ยู ทริ๊งค เด็ม ไฟน เดย์ วอส ริแอ็ลลิ กอนนะ ล๊าสท ฟอร์)
We slow and slum, you young and dumb, and clueless to disaster
(วี สโลว์ แอนด์ สลัม , ยู ยัง แอนด์ ดัมบ , แอนด์ คลูเลส ทู ดิสแอ๊สเท่อร์)
We creepin on ya faster than a buzzard on ya bastards
(วี คลีพปิน ออน ยา ฟาสเทอะ แฑ็น อะ บัดเสิด ออน ยา แบซเทิด)
Step – introduce myself, Skinny the country rapper
(สเท็พ อินโทรดิ๊วซ ไมเซลฟ , ซคีนอิ เดอะ คั๊นทรี่ แรพเพอ)
Like hundred spoke, we tighter with that game than Sunday Pastor
(ไล๊ค ฮั๊นเดร็ด ซโพค , วี ไทท์เดอ วิธ แดท เกม แฑ็น ซันดิ พาซเทอะ)
And the second step; I leave her mesmorized and then I blast her
(แอนด์ เดอะ เซ๊คคั่น สเท็พ ; ไอ ลี๊ฝ เฮอ mesmorized แอนด์ เด็น นาย บลาสทํ เฮอ)
Mind up out the solar system with this country pimpin
(ไมนด์ อั๊พ เอ๊าท เดอะ โซ๊ล่าร์ ซิ๊สเท่ม วิธ ดิส คั๊นทรี่ พิมปิน)
Plus the third dimension, need to stop look and listen
(พลัส เดอะ เทริ๊ด ไดเม๊นชั่น , นี๊ด ทู สท๊อพ ลุ๊ค แอนด์ ลิ๊สซึ่น)
We twenty-inchin to the telly plus we on a mission
(วี ทเว้นที่ inchin ทู เดอะ เทลลิ พลัส วี ออน อะ มิ๊ชชั่น)
Skinny bigger fishin, to the well and Moby D*ckin
(ซคีนอิ บี๊กเกอร์ ฟิซชิน , ทู เดอะ เวลล แอนด์ Moby ดี *ckin)
Step fo’, lemme show ya how we get to dippin
(สเท็พ โฟ , เลมมี โชว์ ยา ฮาว วี เก็ท ทู ดิพพิน)
Count ’em
(เค้าทํ เอ็ม)

[Chorus: R. Prophit]
([ ค๊อรัส : อาร์ Prophit ])
Slide on up and tap her shoulder [what?]
(สไล๊ด ออน อั๊พ แอนด์ แท็พ เฮอ โช๊ลเด้อร์ [ ว๊อท ])
Get in her mind and try to mold her [huh?]
(เก็ท อิน เฮอ ไมนด์ แอนด์ ธราย ทู โมลด์ เฮอ [ ฮู ])
Back on up, let me show ya [how?]
(แบ็ค ออน อั๊พ , เล็ท มี โชว์ ยา [ ฮาว ])
Now start it over
(นาว สท๊าร์ท ดิธ โอ๊เฝ่อร)
Slide on up and tap her shoulder [what?]
(สไล๊ด ออน อั๊พ แอนด์ แท็พ เฮอ โช๊ลเด้อร์ [ ว๊อท ])
Get in her mind and try to mold her [huh?]
(เก็ท อิน เฮอ ไมนด์ แอนด์ ธราย ทู โมลด์ เฮอ [ ฮู ])
Back on up, now let me show ya [aww awright]
(แบ็ค ออน อั๊พ , นาว เล็ท มี โชว์ ยา [ อาวว awright ])
I’m ready fo’ her
(แอม เร๊ดี้ โฟ เฮอ)

[R. Prophit]
([ อาร์ Prophit ])
I’ma spit it real life for ya, not cuttin no bakin soda
(แอมอา ซพิท ดิธ เรียล ไล๊ฟ ฟอร์ ยา , น็อท คัทดิน โน เบคกิน โซดะ)
Bet a thousand playa, now watch me make my quota
(เบ๊ท ดา เธ๊าซั่นด พอลเย , นาว ว๊อทช มี เม้ค มาย โคว๊ท่า)
This is for the pimps and playaz that practice yoga
(ดิส ซิส ฟอร์ เดอะ พิมพ แซน playaz แดท แพร๊คทิ๊ซ โยกะ)
All it takes is a couple of shots and off with yo’ gut
(ออล อิท เท้ค ซิส ซา คั๊พเพิ่ล อ็อฝ ฌ็อท แซน ออฟฟ วิธ โย กัท)
Rollin in the new cotton-toed now scoot over
(โรลลิน อิน เดอะ นิว ค๊อทท่อน โท นาว สกูด โอ๊เฝ่อร)
Banana seeds is nice, baby please come closer
(บะแนนอะ ซีด ซิส ไน๊ซ์ , เบ๊บี้ พลีซ คัม โคลเซอร์)
Really wettin knots in chemistry
(ริแอ็ลลิ wettin น็อท ซิน เคมอิซทริ)
Just a fan of MTV, now I guess the hoe en-vy me
(จั๊สท ดา แฟน อ็อฝ เอ็มทีวี , นาว ไอ เกสส เดอะ โฮ อัง vy มี)
Dropped my bow, saw her bobbin her head to the beat
(ดร็อพ มาย บาว , ซอว์ เฮอ บอบบิน เฮอ เฮด ทู เดอะ บีท)
Ol’ lighty-skinned petite, ol’ seductive freak
(Ol lighty ซคินด เพอะทีท , ol ซิดัคทิฝ ฟรี๊ค)
She’s a bad motherf*cker, had ya walkin the bee
(ชี ซา แบ้ด motherf*cker , แฮ็ด ยา วอคกิน เดอะ บี)
Girl, where ya change at? Girl it cost to eat
(เกิร์ล , แวร์ ยา เช้งจํ แอ็ท เกิร์ล อิท คอสทํ ทู อี๊ท)
I feel ya dawg, Prophit never loved these hoes
(ไอ ฟีล ยา ดาว , Prophit เน๊เฝ่อร์ ลัฝ ฑิส โฮ)
Never went to buy no clothes at the mall and chose to stay hard
(เน๊เฝ่อร์ เว็นท ทู บาย โน คโลฑ แอ็ท เดอะ มอลล์ แอนด์ โชส ทู สเทย์ ฮาร์ด)
Was tryna leave my knees when weak
(วอส ทายนา ลี๊ฝ มาย นี เว็น วี๊ค)
Weavin through two plugs, took it out and shot on her mink
(Weavin ทรู ทู พลั๊ก , ทุค อิท เอ๊าท แอนด์ ฌ็อท ออน เฮอ มิงค)

[Chorus: R. Prophit]
([ ค๊อรัส : อาร์ Prophit ])

[B. Stille]
([ บี Stille ])
Nappy gon’ do it to ya like it ain’t been done before
(แนพพิ ก็อน ดู อิท ทู ยา ไล๊ค อิท เอน บีน ดัน บีฟอร์)
H*rdcore, all fours, on the floor, up against the door
(เฮส *rdcore , ออล โฟ , ออน เดอะ ฟลอร์ , อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ ดอร์)

[Big V]
([ บิ๊ก วี ])
Give her the telly key and room number to where we be tonight
(กี๊ฝ เฮอ เดอะ เทลลิ คีย์ แอนด์ รูม นั๊มเบ้อร์ ทู แวร์ วี บี ทูไน๊ท)
Aim to please tonight, tryna freak tonight
(เอม ทู พลีซ ทูไน๊ท , ทายนา ฟรี๊ค ทูไน๊ท)

[BS] Aww man I’m so thirsty could drink a pint
([ BS ] อาวว แมน แอม โซ เธิซทิ เคิด ดริ๊งค กา ไพนท)
[BV] Man I’m so hungry could eat a dyke, you hear me hollarin?
([ BV ] แมน แอม โซ ฮั๊งกรี้ เคิด อี๊ท ดา ไดค , ยู เฮียร มี hollarin)
[BS] I heard ya right, dirty minds; they think alike
([ BS ] ไอ เฮิด ยา ไร๊ท , เดอทิ ไมนด์ ; เด ทริ๊งค อะไล๊ค)
[BV] Us two guys in here, you know ya got to get live in here [True!]
([ BV ] อัซ ทู กาย ซิน เฮียร , ยู โนว์ ยา ก็อท ทู เก็ท ไล้ฝ อิน เฮียร [ ทรู ! ])
[BV] I wanna put it deep in yo… [ooohh!]
([ BV ] ไอ วอนนา พุท ดิธ ดี๊พ อิน โย [ อู้ ! ])
[BS] Horizontal, diagonal, vertical, Viagra
([ BS ] ฮอริสอนแท็ล , ไดแอกโอะแน็ล , เฝ๊อร์ทิค่อล , วายเอก้า)
[BS] Magnum, Sir Magnus, on the matress
([ BS ] แมกนัม , เซ่อร์ Magnus , ออน เดอะ matress)
[BV] Whylin in it, every which-a-way
([ BV ] Whylin อิน หนิด , เอ๊เฝอร์รี่ วิช อะ เวย์)
[BV] With this d*ck get it, situated
([ BV ] วิธ ดิส ดี *ck เก็ท ดิธ , ซีชอิวเอทิด)
[BV] Big V sophisticated with B., don’t stop
([ BV ] บิ๊ก วี โซะฟิซทิเคท วิธ บี , ด้อนท์ สท๊อพ)
[BS] Get it get it, here kitty kitty
([ BS ] เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ , เฮียร คิดดี คิดดี)
[BS] Hump it like a dog, lick it like a frog
([ BS ] ฮัมพ อิท ไล๊ค เก ด้อกก , ลิค อิท ไล๊ค เก ฟร๊อก)
[BV] Question; is it wet enough [yeah!] lemme check it [yeah!]
([ BV ] เคว๊สชั่น ; อีส ซิท เว๊ท อีน๊าฟ [ เย่ ! ] เลมมี เช็ค อิท [ เย่ ! ])
[BS] She gettin spun like this Nappy Root record – disrespect it
([ BS ] ชี เกดดิน ซพัน ไล๊ค ดิส แนพพิ รู๊ท เร๊คขอร์ด ดิซริซเพคท ดิธ)

[Chorus: R. Prophit – 2X]
([ ค๊อรัส : อาร์ Prophit 2X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Start It Over คำอ่านไทย Nappy Roots

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น