เนื้อเพลง Chelsea คำอ่านไทย Counting Crows

I never go to New York City these days
(ไอ เน๊เฝ่อร์ โก ทู นิว ยอค ซิ๊ที่ ฑิส เดย์)
Something about the buildings in Chelsea just kills me
(ซัมติง อะเบ๊าท เดอะ บีลดิง ซิน Chelsea จั๊สท คิลล์ มี)
Maybe in a month or two,
(เมบี อิน อะ มั้นธ ออ ทู ,)
Maybe when things are different for me,
(เมบี เว็น ทริง แซร์ ดีฟเฟอะเร็นท ฟอร์ มี ,)
Maybe when things are different for you
(เมบี เว็น ทริง แซร์ ดีฟเฟอะเร็นท ฟอร์ ยู)
You know all of this sh*t, just sticks in my head
(ยู โนว์ ออล อ็อฝ ดิส ฌะ *ที , จั๊สท สทิ๊ค ซิน มาย เฮด)
Is there anything different these days?
(อีส แดร์ เอนอิธิง ดีฟเฟอะเร็นท ฑิส เดย์)
The light in her eyes goes out
(เดอะ ไล๊ท อิน เฮอ อาย โกซ เอ๊าท)
I never had light in my eyes anyway
(ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด ไล๊ท อิน มาย อาย เอนอิเว)
Maybe things are different these days
(เมบี ทริง แซร์ ดีฟเฟอะเร็นท ฑิส เดย์)
It’s good for everybody to hurt somebody once in a while
(อิทซ กู๊ด ฟอร์ เอวี่บอดี้ ทู เฮิร์ท ซัมบอดี้ วั๊นซ อิน อะ ไวล์)
The things I do to people I love shouldn’t be allowed
(เดอะ ทริง ซาย ดู ทู พี๊เพิ่ล ไอ ลัฝ ชูดดึ่น บี อะลาว)
Something about the buildings in Chelsea just kills me
(ซัมติง อะเบ๊าท เดอะ บีลดิง ซิน Chelsea จั๊สท คิลล์ มี)
Something about the buildings in Chelsea just kills me
(ซัมติง อะเบ๊าท เดอะ บีลดิง ซิน Chelsea จั๊สท คิลล์ มี)
Is there anything different these days?
(อีส แดร์ เอนอิธิง ดีฟเฟอะเร็นท ฑิส เดย์)
The light in her eyes goes out,
(เดอะ ไล๊ท อิน เฮอ อาย โกซ เอ๊าท ,)
I never had light in my eyes anyway
(ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด ไล๊ท อิน มาย อาย เอนอิเว)
Maybe things are different these days
(เมบี ทริง แซร์ ดีฟเฟอะเร็นท ฑิส เดย์)
I dream I’m in New York City some nights.
(ไอ ดรีม แอม อิน นิว ยอค ซิ๊ที่ ซัม ไน๊ท)
Angels flow down from all the buildings
(แอ๊งเจล โฟลว์ เดาน ฟรอม ออล เดอะ บีลดิง)
Something about an angel just kills me
(ซัมติง อะเบ๊าท แอน แอ๊งเจล จั๊สท คิลล์ มี)
I keep hoping something will
(ไอ คี๊พ โฮพปิง ซัมติง วิล)
Is there anything different these days?
(อีส แดร์ เอนอิธิง ดีฟเฟอะเร็นท ฑิส เดย์)
The light in her eyes goes out,
(เดอะ ไล๊ท อิน เฮอ อาย โกซ เอ๊าท ,)
I never had light in my eyes anyway
(ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด ไล๊ท อิน มาย อาย เอนอิเว)
Maybe things are, maybe maybe maybe
(เมบี ทริง แซร์ , เมบี เมบี เมบี)
Maybe things are, maybe maybe maybe maybe things are different,
(เมบี ทริง แซร์ , เมบี เมบี เมบี เมบี ทริง แซร์ ดีฟเฟอะเร็นท ,)
Maybe things are different these days
(เมบี ทริง แซร์ ดีฟเฟอะเร็นท ฑิส เดย์)
The light goes out
(เดอะ ไล๊ท โกซ เอ๊าท)
I never had light in my eyes anyway
(ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด ไล๊ท อิน มาย อาย เอนอิเว)
Maybe things are different ……these days.
(เมบี ทริง แซร์ ดีฟเฟอะเร็นท ฑิส เดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Chelsea คำอ่านไทย Counting Crows

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น