เนื้อเพลง Clockin’ G’s คำอ่านไทย LL Cool J

Yeah but they need a beat that they can freak to
(เย่ บั๊ท เด นี๊ด อะ บีท แดท เด แคน ฟรี๊ค ทู)
Huh yaknahmean?
(ฮู yaknahmean)

Uhh, bounce, yeah
(อา , เบ๊าสฺ , เย่)
Uhh.. bounce, yeah
(อา เบ๊าสฺ , เย่)
Uhh.. you heard it from hearsay
(อา ยู เฮิด ดิท ฟรอม เฮียรเซย)
Uhh.. you heard it from hearsay
(อา ยู เฮิด ดิท ฟรอม เฮียรเซย)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
You wanna bang ’em bang ’em bang ’em ’til you can’t no more
(ยู วอนนา แบง เอ็ม แบง เอ็ม แบง เอ็ม ทิล ยู แค็นท โน โม)
Day-dreamin, bout slidin in that Bentley door
(เดย์ ดรีมมิน , เบาท slidin อิน แดท เบนลี่ ดอร์)
Cuban chain tucked in so the back’ll show
(คยูแบ็น เชน ทัค อิน โซ เดอะ backll โชว์)
Whip it out in front of chicks, they react to dough
(ฮวิพ อิท เอ๊าท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ ชิค , เด รีแอ๊ค ทู โด)
Fo’ karats in each ear, lettin dude know
(โฟ แคแร็ท ซิน อีช เอียร , เลทดิน ดยูด โนว์)
That homes still flow like twenty-twos of snow
(แดท โฮม สทิลล โฟลว์ ไล๊ค ทเว้นที่ ทู อ็อฝ สโนว์)
Yankee over doo-rags, extra wristbands
(แยงคิ โอ๊เฝ่อร ดู แร๊ก , เอ๊กซทร่า wristbands)
Pass the Heineken, you’re not a Crist’ fan
(เพซ เดอะ Heineken , ยัวร์ น็อท ดา คริดสฺ แฟน)
Ice is the tightest, broads breakin they neck and catchin arthritis
(ไอ๊ซ์ อีส เดอะ tightest , บรอด เบรกกิ้น เด เน็ค แอนด์ แคซชิน อาธไรทิซ)
to bag a ghetto Midas
(ทู แบ๊ก อะ เกทโท มายเดซ)
Jeans saggin down [uh] with the Michael Vick jersey
(ยีน แซคกิน เดาน [ อา ] วิธ เดอะ ไมเล Vick เจอสิ)
The white on whites from Uptown
(เดอะ ไว๊ท ออน ไว๊ท ฟรอม อั๊พทาวน์)
Wifebeater underneath
(Wifebeater อันเดอะนีธ)
If it’s totally necessary, some gold teeth, it’s on you
(อิ๊ฟ อิทซ โททอลลี่ เน๊ซเซสซารี่ , ซัม โกลด์ ทีท , อิทซ ออน ยู)
Pull up to the club real slow, leanin back on the cell
(พูลล อั๊พ ทู เดอะ คลับ เรียล สโลว์ , ลีนิน แบ็ค ออน เดอะ เซล)
What the hell, these clowns is pointin at?
(ว๊อท เดอะ เฮ็ลล , ฑิส คลาวนํ ซิส พ้อนทิน แอ็ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[If you got the time.. then I’ve got the time] You clockin’ G’s
([ อิ๊ฟ ยู ก็อท เดอะ ไทม์ เด็น แอฝ ก็อท เดอะ ไทม์ ] ยู คอกคิน จีส)
You’re monopoly, and you property
(ยัวร์ โมโน๊โพลี่ , แอนด์ ยู พร๊อพเพอร์ที่)
[Tell homes over there to step off] You clockin’ G’s
([ เทลล โฮม โอ๊เฝ่อร แดร์ ทู สเท็พ ออฟฟ ] ยู คอกคิน จีส)
[If you got the time.. then I’ve got the time] You clockin’ G’s
([ อิ๊ฟ ยู ก็อท เดอะ ไทม์ เด็น แอฝ ก็อท เดอะ ไทม์ ] ยู คอกคิน จีส)
You’re monopoly, and you property
(ยัวร์ โมโน๊โพลี่ , แอนด์ ยู พร๊อพเพอร์ที่)
[Tell homes over there to step off] You clockin’ G’s
([ เทลล โฮม โอ๊เฝ่อร แดร์ ทู สเท็พ ออฟฟ ] ยู คอกคิน จีส)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Uhh, slide out slow [slowwwww]
(อา , สไล๊ด เอ๊าท สโลว์ [ slowwwww ])
Argue on the phone [uh] glance at the chrome [yea]
(อ๊าร์กิว ออน เดอะ โฟน [ อา ] แกล๊นซ์ แอ็ท เดอะ คโรม [ เย ])
Hand on your waist just in case it’s on
(แฮนด์ ออน ยุร เว๊สท จั๊สท อิน เค๊ส อิทซ ออน)
Fully prepared to go to war ’til the break of dawn
(ฟูลลิ พรีแพร์ ทู โก ทู วอร์ ทิล เดอะ เบร๊ค อ็อฝ ดอว์น)
Slid a twenty to the bouncer, hold down the car
(ซลิด อะ ทเว้นที่ ทู เดอะ เบานเซอะ , โฮลด์ เดาน เดอะ คารํ)
Rollin up {?} to rush into the bar
(โรลลิน อั๊พ { } ทู รัช อิ๊นทู เดอะ บาร์)
It’s a simple recipe, I-C-E
(อิทซ ซา ซิ๊มเพิ่ล เรซอิพี , ไอ ซี อี)
S-H-I-N-E equals free P
(เอส เฮส ไอ เอ็น อี อี๊ควอล ฟรี พี)
Mad birds in the jump-off [uh] lookin thirsty
(แม้ด เบิร์ด ซิน เดอะ จั๊มพ ออฟฟ [ อา ] ลุคกิน เธิซทิ)
Hot and broke, daddy have mercy
(ฮอท แอนด์ บโรค , แดดดิ แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่)
She want Prada, the pearl of drawers
(ชี ว้อนท พราดา , เดอะ เพิร์ล อ็อฝ ดรอเออะ)
The new Fendi mink so she can act stink
(เดอะ นิว เฟนดี มิงค โซ ชี แคน แอ๊คท ซทิงค)
The camouflage Pumas with the crystal stripes
(เดอะ แค๊มเม่อฟล๊าจ พิวหมาดสฺ วิธ เดอะ ครีซแท็ล ซทไรพ)
The Mz. Gatrak joints to keep her weave tight
(เดอะ Mz Gatrak จอยนท ทู คี๊พ เฮอ วีฝ ไท๊ท)
One clown tried to throw your vibe off all night
(วัน คลาวนํ ทไร ทู โธรว์ ยุร วายพฺ ออฟฟ ออล ไน๊ท)
Not knowin that you 20 deep, and you aight
(น็อท โนว์อิน แดท ยู 20 ดี๊พ , แอนด์ ยู ไอชฺ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
It’s that, head-boppin, neck-jerkin
(อิทซ แดท , เฮด boppin , เน็ค เจอคิน)
Keep you on the block cold focused, straight workin
(คี๊พ ยู ออน เดอะ บล๊อค โคลด์ โฟ๊คัส , สเทร๊ท เวิคกิน)
Head-boppin, neck-jerkin
(เฮด boppin , เน็ค เจอคิน)
Keep you on the block cold focused, straight workin
(คี๊พ ยู ออน เดอะ บล๊อค โคลด์ โฟ๊คัส , สเทร๊ท เวิคกิน)
Head-boppin, neck-jerkin
(เฮด boppin , เน็ค เจอคิน)
Keep you on the block cold focused, straight workin
(คี๊พ ยู ออน เดอะ บล๊อค โคลด์ โฟ๊คัส , สเทร๊ท เวิคกิน)
Head-boppin, neck-jerkin
(เฮด boppin , เน็ค เจอคิน)
Keep you on the block cold focused, straight workin
(คี๊พ ยู ออน เดอะ บล๊อค โคลด์ โฟ๊คัส , สเทร๊ท เวิคกิน)

Huh.. waffle house, three-thirty
(ฮู วาฟเฟิล เฮ้าส , ทรี เธอทิ)
You ain’t really hungry, you do it for the birdies
(ยู เอน ริแอ็ลลิ ฮั๊งกรี้ , ยู ดู อิท ฟอร์ เดอะ เบอดิ)
[Fly pelican fly] And they do it for you
([ ฟลาย เพลอิแค็น ฟลาย ] แอนด์ เด ดู อิท ฟอร์ ยู)
Even though they always tell you what they not gon’ do
(อี๊เฝ่น โธ เด ออลเว เทลล ยู ว๊อท เด น็อท ก็อน ดู)
You know the game, you a patient killer
(ยู โนว์ เดอะ เกม , ยู อะ เพ๊เที้ยนท์ คีลเลอะ)
Whisper sweet nothings, then switch gorilla
(วิสเพ่อร์ สวี้ท นัธอิง , เด็น สวิทช์ โกะรีลละ)
She wanna ride in the 6, pick CD’s
(ชี วอนนา ไรด์ อิน เดอะ 6 , พิค CDs)
Cause it’s lookin so sick, with six TV’s
(ค๊อส อิทซ ลุคกิน โซ ซิ๊ค , วิธ ซิกซ์ TVs)
While you leanin back laughin, doin twenty-five
(ไวล์ ยู ลีนิน แบ็ค เลอกิน , โดย ทเว้นที่ ไฟฝ)
Ridin real slow that’s how gangstas ride
(ริดอิน เรียล สโลว์ แด้ท ฮาว แก๊งซดา ไรด์)
You wanna bang her bang her bang her ’til you can’t no more
(ยู วอนนา แบง เฮอ แบง เฮอ แบง เฮอ ทิล ยู แค็นท โน โม)
Dream over, you’re closin the Bentley door, out
(ดรีม โอ๊เฝ่อร , ยัวร์ โคลซิน เดอะ เบนลี่ ดอร์ , เอ๊าท)

[Chorus] – repeat 2X
([ ค๊อรัส ] รีพี๊ท 2X)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Clockin’ G’s คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น