เนื้อเพลง Stay คำอ่านไทย Jay Sean

You said it once,
(ยู เซ็ด ดิท วั๊นซ ,)
Said it twice,
(เซ็ด ดิท ทไวซ ,)
That it hurts but I do it again
(แดท ดิธ เฮิร์ท บั๊ท ไอ ดู อิท อะเกน)
I don’t change, I don’t’t learn, cause I can’t let it in
(ไอ ด้อนท์ เช้งจํ , ไอ ดอนทฺ เลิร์น , ค๊อส ไอ แค็นท เล็ท ดิธ อิน)
Said it’s gone, let it be, ’cause you don’t need a friend
(เซ็ด อิทซ กอน , เล็ท ดิธ บี , ค๊อส ยู ด้อนท์ นี๊ด อะ เฟรน)
Baby I do,
(เบ๊บี้ ไอ ดู ,)
I pull on you, pushin’ me cry
(ไอ พูลล ออน ยู , พรุซชิน มี คราย)
To be laughing and I
(ทู บี ลาฟอิง แอนด์ ดาย)
Promise you, you promise me backin and why
(พรอมอิซ ยู , ยู พรอมอิซ มี แบคกิน แอนด์ วาย)
Does it all fall apart in just a matter of time…
(โด ซิท ออล ฟอลล์ อะพาร์ท อิน จั๊สท ดา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ ไทม์)

So I’m thinking maybe
(โซ แอม ติ้งกิง เมบี)
You’ve made up your mind
(ยู๊ฟ เมด อั๊พ ยุร ไมนด์)
‘Cause you’re distort [distort]
(ค๊อส ยัวร์ ดิสถอร์ท [ ดิสถอร์ท ])
And I can’t stand to fight no more
(แอนด์ ดาย แค็นท สแทนด์ ทู ไฟ้ท โน โม)
So please don’t make me hurt you like I do
(โซ พลีซ ด้อนท์ เม้ค มี เฮิร์ท ยู ไล๊ค ไก ดู)
I don’t really trust myself truly,
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ทรัสท ไมเซลฟ ทรูลิ ,)
Eventhough I hear you sayin’ baby no, no
(Eventhough ไอ เฮียร ยู เซย์อิน เบ๊บี้ โน , โน)
[no, no, nonono, nono]
([ โน , โน , โนโนโน , nono ])
I can’t take no more of this and
(ไอ แค็นท เท้ค โน โม อ็อฝ ดิส แซน)
I’m knock, knock, knockin’ on the outdoor
(แอม น๊อค , น๊อค , นอคคิน ออน ดิ เอ๊าทดอร์)
Askin’ if you still let me in
(แอสกิน อิ๊ฟ ยู สทิลล เล็ท มี อิน)
Won’t you stay [ay, ay, ay, ay, baby… ay, ay, ay, ay… ay, ay, ay, ay…]
(ว็อนท ยู สเทย์ [ ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , เบ๊บี้ ไอ , ไอ , ไอ , ไอ ไอ , ไอ , ไอ , ไอ ])
Won’t you stay?
(ว็อนท ยู สเทย์)

Memories lookin fun that we had on photographs in the wall
(เมรโมรี ลุคกิน ฟัน แดท วี แฮ็ด ออน โฟ๊โทกร๊าฟ ซิน เดอะ วอลล์)
Now I can’t make you smile or hear you laugh anymore
(นาว ไอ แค็นท เม้ค ยู สไมล์ ออ เฮียร ยู ล๊าฟ แอนนี่มอ)
And I can’t help or ask, that’s the point of it all
(แอนด์ ดาย แค็นท เฮ้ลพ ออ อาสคฺ , แด้ท เดอะ พ๊อยท์ อ็อฝ อิท ดอร์)
Tell me Baby,
(เทลล มี เบ๊บี้ ,)
Call it love, call it blame, call it joy, call it pain
(คอลลํ อิท ลัฝ , คอลลํ อิท เบลม , คอลลํ อิท จอย , คอลลํ อิท เพน)
But I found, call it girl what you made is as painful as hell
(บั๊ท ไอ เฟานด , คอลลํ อิท เกิร์ล ว๊อท ยู เมด อีส แอส เพลนฟลู แอส เฮ็ลล)
To be here while you’re there don’t need nobody else…
(ทู บี เฮียร ไวล์ ยัวร์ แดร์ ด้อนท์ นี๊ด โนบอดี้ เอ๊ลส)

So I’m thinking maybe
(โซ แอม ติ้งกิง เมบี)
You’ve made up your mind
(ยู๊ฟ เมด อั๊พ ยุร ไมนด์)
‘Cause you’re distort [distort]
(ค๊อส ยัวร์ ดิสถอร์ท [ ดิสถอร์ท ])
And I can’t stand to fight no more
(แอนด์ ดาย แค็นท สแทนด์ ทู ไฟ้ท โน โม)
So please don’t make me hurt you like I do
(โซ พลีซ ด้อนท์ เม้ค มี เฮิร์ท ยู ไล๊ค ไก ดู)
I don’t really trust myself truly,
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ทรัสท ไมเซลฟ ทรูลิ ,)
Eventhough you’re tellin’ me
(Eventhough ยัวร์ เทลลิน มี)
[no, no, nonono, nono]
([ โน , โน , โนโนโน , nono ])
I can’t take no more of this and
(ไอ แค็นท เท้ค โน โม อ็อฝ ดิส แซน)
I’m knock, knock, knockin’ on the outdoor
(แอม น๊อค , น๊อค , นอคคิน ออน ดิ เอ๊าทดอร์)
Askin’ if you still let me in
(แอสกิน อิ๊ฟ ยู สทิลล เล็ท มี อิน)
Won’t you stay [ay, ay, ay, ay, baby… ay, ay, ay, ay… ay, ay, ay, ay…]
(ว็อนท ยู สเทย์ [ ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , เบ๊บี้ ไอ , ไอ , ไอ , ไอ ไอ , ไอ , ไอ , ไอ ])
Won’t you stay?
(ว็อนท ยู สเทย์)

If it’s all meant for me?
(อิ๊ฟ อิทซ ซอร์ เม็นท ฟอร์ มี)
And if I’m so meant for you?
(แอนด์ อิ๊ฟ แอม โซ เม็นท ฟอร์ ยู)
Why does this have to be so hard on both of us two?
(วาย โด ดิส แฮ็ฝ ทู บี โซ ฮาร์ด ออน โบทรฺ อ็อฝ อัซ ทู)
If it’s all meant for me?
(อิ๊ฟ อิทซ ซอร์ เม็นท ฟอร์ มี)
And if I’m so meant for you?
(แอนด์ อิ๊ฟ แอม โซ เม็นท ฟอร์ ยู)
Why does this have to be so hard on both of us two?
(วาย โด ดิส แฮ็ฝ ทู บี โซ ฮาร์ด ออน โบทรฺ อ็อฝ อัซ ทู)

Still you’re sayin’ no, no [no, no, nonono, nono]
(สทิลล ยัวร์ เซย์อิน โน , โน [ โน , โน , โนโนโน , nono ])
I can’t take no more of this and
(ไอ แค็นท เท้ค โน โม อ็อฝ ดิส แซน)
I’m knock, knock, knockin’ on the outdoor
(แอม น๊อค , น๊อค , นอคคิน ออน ดิ เอ๊าทดอร์)
Asking if you still let me in
(อาคกิ้ง อิ๊ฟ ยู สทิลล เล็ท มี อิน)
Won’t you stay [ay, ay, ay, ay, baby… ay, ay, ay, ay… ay, ay, ay, ay…]
(ว็อนท ยู สเทย์ [ ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , เบ๊บี้ ไอ , ไอ , ไอ , ไอ ไอ , ไอ , ไอ , ไอ ])
Won’t you stay?
(ว็อนท ยู สเทย์)
Won’t you stay [ay, ay, ay, ay, baby… ay, ay, ay, ay… ay, ay, ay, ay…]
(ว็อนท ยู สเทย์ [ ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , เบ๊บี้ ไอ , ไอ , ไอ , ไอ ไอ , ไอ , ไอ , ไอ ])
Won’t you stay?
(ว็อนท ยู สเทย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stay คำอ่านไทย Jay Sean

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น