เนื้อเพลง Fallin’ คำอ่านไทย Jay-Z feat Bilal

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
i know i shouldnt did that
(ไอ โนว์ ไอ ชูดดึ่น ดิด แดท)
i know it’s gon’ come right back
(ไอ โนว์ อิทซ ก็อน คัม ไร๊ท แบ็ค)
i know it’s gon’ destroy everything i made
(ไอ โนว์ อิทซ ก็อน เดสทรอย เอ๊วี่ติง ไอ เมด)
it’s probably gon’ get you boys sent away
(อิทซ พรอบอับลิ ก็อน เก็ท ยู บอย เซ็นท อะเวย์)
but this game i play aint no way to fix it
(บั๊ท ดิส เกม ไอ เพลย์ เอน โน เวย์ ทู ฟิกซ์ อิท)
it’s inevidable and im
(อิทซ inevidable แอนด์ แอม)

[verse 1{?}]
([ เฝิซ 1{ } ])
said that i would’ve stop be-fore i even started
(เซ็ด แดท ไอ วูดเด็ป สท๊อพ บี โฟร์ ไอ อี๊เฝ่น สท๊าร์ท)
when i get to one brick, than the game i would depart with
(เว็น นาย เก็ท ทู วัน บริ๊ค , แฑ็น เดอะ เกม ไอ เวิด ดีพาร์ท วิธ)
got to one brick then i looked to the sky
(ก็อท ทู วัน บริ๊ค เด็น นาย ลุ๊ค ทู เดอะ สกาย)
like, sorry God i lied but give me one more try
(ไล๊ค , ซ๊อรี่ ก๊อด ดาย ไล บั๊ท กี๊ฝ มี วัน โม ธราย)
got to two bricks new cars new whips
(ก็อท ทู ทู บริ๊ค นิว คารํ นิว ฮวิพ)
but, n*ggas never learn ’till they end up in the news clip
(บั๊ท , เอ็น *ggas เน๊เฝ่อร์ เลิร์น ทิลล์ เด เอ็นด อั๊พ อิน เดอะ นิว คลิพ)
the irony of selling drugs is sort of like you using it
(ดิ ไอ๊ออนนี่ อ็อฝ เซลลิง ดรัก ซิส ซ๊อร์ท อ็อฝ ไล๊ค ยู ยูสซิง อิท)
guess theres two sides to what, substance abuse is
(เกสส แดร์ ทู ไซด์ ทู ว๊อท , ซั๊บสแท้นซ อะบิ๊วส อีส)
can’t stop won’t stop innocents new sh*t
(แค็นท สท๊อพ ว็อนท สท๊อพ อิ๊นโนเซ้นท นิว ฌะ *ที)
brand new convertables im so roofless
(แบรนดฺ นิว convertables แอม โซ roofless)
front row fight night see how big my tube is
(ฟร๊อนท โรว์ ไฟ้ท ไน๊ท ซี ฮาว บิ๊ก มาย ทิ้วบ์ อีส)
f**k HD n*gga see how clear my view is {Fallin’}
(เอฟ **เค HD เอ็น *gga ซี ฮาว เคลียร์ มาย ฝิว อีส {แฟลลิน })
but theres a price for over duing it
(บั๊ท แดร์ ซา ไพร๊ซ์ ฟอร์ โอ๊เฝ่อร duings อิท)
doing it this big’ll put you on the map
(ดูอิง อิท ดิส bigll พุท ยู ออน เดอะ แม๊พ)
stick up kids is house attacks
(สทิ๊ค อั๊พ คิด ซิส เฮ้าส แอทแท๊ค)
plus the FBI boys with the cameras in the back
(พลัส เดอะ FBI บอย วิธ เดอะ แค๊เมร่า ซิน เดอะ แบ็ค)
dahm
(แดม)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
i know i shouldnt did that
(ไอ โนว์ ไอ ชูดดึ่น ดิด แดท)
i know it’s gon’ come right back
(ไอ โนว์ อิทซ ก็อน คัม ไร๊ท แบ็ค)
i know it’s gon’ destroy everything i made
(ไอ โนว์ อิทซ ก็อน เดสทรอย เอ๊วี่ติง ไอ เมด)
it’s probably gon’ get you boys sent away
(อิทซ พรอบอับลิ ก็อน เก็ท ยู บอย เซ็นท อะเวย์)
but this game i play aint no way to fix it
(บั๊ท ดิส เกม ไอ เพลย์ เอน โน เวย์ ทู ฟิกซ์ อิท)
it’s inevidable
(อิทซ inevidable)

[Verse 2{?}]
([ เฝิซ 2{ } ])
now your {falling} when you should’ve fell back
(นาว ยุร {กำลังฟอลล์ } เว็น ยู ชูดดิฝ เฟ็ล แบ็ค)
now your {falling} right into they lap
(นาว ยุร {กำลังฟอลล์ } ไร๊ท อิ๊นทู เด แหล๊พ)
fallin they applaud and they screaming at the screen
(แฟลลิน เด แอพพล้อด แอนด์ เด ซครีมอิง แอ็ท เดอะ สครีน)
dahm you f**ked up like their favorite movie scene
(แดม ยู เอฟ **ked อั๊พ ไล๊ค แดร์ เฟเฝอะริท มูวี่ ซีน)
Godfather, Good Fellas, Scarface, Casino
(Godfather , กู๊ด เฟลลา , สกาฟเฟส , คะซิโน)
you’ve seen what that last run did to Deniro
(ยู๊ฟ ซีน ว๊อท แดท ล๊าสท รัน ดิด ทู Deniro)
when he can’t beat the odds can’t seek the card
(เว็น ฮี แค็นท บีท ดิ อ๊อดด แค็นท ซี๊ค เดอะ ค้าร์ด)
can’t blow too hard life’s a deck of cards
(แค็นท โบลว์ ทู ฮาร์ด ไล๊ฟ ซา เด็ค อ็อฝ ค้าร์ด)
now your tumbling is humbling you fall and your mumbling
(นาว ยุร ทัมบริง อีส humblings ยู ฟอลล์ แอนด์ ยุร mumblings)
under your breathe like you knew this day was coming {falling}
(อั๊นเด้อร ยุร บรีฑ ไล๊ค ยู นยู ดิส เดย์ วอส คัมอิง {กำลังฟอลล์ })
now lets pray that arm candy that you left you eX for a stay down’ll come in handy
(นาว เล็ท เพรย์ แดท อาร์ม แค๊นดี้ แดท ยู เล๊ฟท ยู เอ็คซ ฟอร์ รา สเทย์ downll คัม อิน แฮ๊นดี้)
cause come january it gets cold and your letters start to slow and your conversary’s low
(ค๊อส คัม แจนยิวเอริ อิท เก็ท โคลด์ แอนด์ ยุร เล็ทเท่อร์ สท๊าร์ท ทู สโลว์ แอนด์ ยุร conversarys โลว)
when your lawyer screems appeal only thinking ’bout a bill
(เว็น ยุร ล๊อเย่อร์ screems แอพพีล โอ๊นลี่ ติ้งกิง เบาท ดา บิลล์)
and your chances are a mil dahm gravity’s ill
(แอนด์ ยุร แช้นซํ แซร์ อะ มิล แดม กเรฝอิทิ อิลล)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
i know i shouldnt did that
(ไอ โนว์ ไอ ชูดดึ่น ดิด แดท)
i know it’s gon’ come right back
(ไอ โนว์ อิทซ ก็อน คัม ไร๊ท แบ็ค)
i know it’s gon’ destroy everything i made
(ไอ โนว์ อิทซ ก็อน เดสทรอย เอ๊วี่ติง ไอ เมด)
it’s probably gon’ get you boys sent away
(อิทซ พรอบอับลิ ก็อน เก็ท ยู บอย เซ็นท อะเวย์)
but this game i play aint no way to fix it
(บั๊ท ดิส เกม ไอ เพลย์ เอน โน เวย์ ทู ฟิกซ์ อิท)
it’s inevidable
(อิทซ inevidable)

[Verse 3 {?}]
([ เฝิซ 3 { } ])
but your {falling} and you cant get up
(บั๊ท ยุร {กำลังฟอลล์ } แอนด์ ยู แค็นท เก็ท อั๊พ)
all you do is push up, pull up sit up
(ออล ยู ดู อีส พุช อั๊พ , พูลล อั๊พ ซิท อั๊พ)
lock down the town now belongs to the squares
(ล๊อค เดาน เดอะ ทาวน์ นาว บีลอง ทู เดอะ สแควร์)
who said they won’t make the same mistakes that got you there
(ฮู เซ็ด เด ว็อนท เม้ค เดอะ เซม มิสเท้ค แดท ก็อท ยู แดร์)
and your arm candy sweet on ’em and the woman
(แอนด์ ยุร อาร์ม แค๊นดี้ สวี้ท ออน เอ็ม แอนด์ เดอะ วู๊แม่น)
that you left with is ever got a college degree coming
(แดท ยู เล๊ฟท วิธ อีส เอ๊เฝ่อร์ ก็อท ดา ค๊อลลิจ ดีกรี คัมอิง)
bad news keeps coming hard to keep something on your stomache
(แบ้ด นิว คี๊พ คัมอิง ฮาร์ด ทู คี๊พ ซัมติง ออน ยุร stomache)
your sick ’bout what you life is be-coming {falling}
(ยุร ซิ๊ค เบาท ว๊อท ยู ไล๊ฟ อีส บี คัมอิง {กำลังฟอลล์ })
but you use to has beens bragging bad ’bout all the new grooves talking stuff on the youtube
(บั๊ท ยู ยู๊ส ทู แฮ็ส บีน บแรกกิง แบ้ด เบาท ดอร์ เดอะ นิว กรูฝ ทอคอิง สทั๊ฟฟ ออน เดอะ ยูทูป)
’bout what you use to do, but thats old school
(เบาท ว๊อท ยู ยู๊ส ทู ดู , บั๊ท แด้ท โอลด์ สคูล)
to the new crew they doing numbers like soduku
(ทู เดอะ นิว ครู เด ดูอิง นั๊มเบ้อร์ ไล๊ค soduku)
build a new you, and it’s dahm near inevidable they’ll expirience deja vu too
(บิ้ลดํ อะ นิว ยู , แอนด์ อิทซ แดม เนียร์ inevidable เด๊ว expirience เดชา vu ทู)
fight and you’ll never survive, run and you’ll never escape
(ไฟ้ท แอนด์ โยว เน๊เฝ่อร์ เซอร์ไฝ๊ฝ , รัน แอนด์ โยว เน๊เฝ่อร์ เอสเขพ)
so just fall for grace
(โซ จั๊สท ฟอลล์ ฟอร์ เกร๊ซ)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
i know i shouldnt did that
(ไอ โนว์ ไอ ชูดดึ่น ดิด แดท)
i know it’s gon’ come right back
(ไอ โนว์ อิทซ ก็อน คัม ไร๊ท แบ็ค)
i know it’s gon’ destroy everything i made
(ไอ โนว์ อิทซ ก็อน เดสทรอย เอ๊วี่ติง ไอ เมด)
it’s probably gon’ get you boys sent away
(อิทซ พรอบอับลิ ก็อน เก็ท ยู บอย เซ็นท อะเวย์)
but this game i play aint no way to fix it
(บั๊ท ดิส เกม ไอ เพลย์ เอน โน เวย์ ทู ฟิกซ์ อิท)
it’s inevidable and im
(อิทซ inevidable แอนด์ แอม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fallin’ คำอ่านไทย Jay-Z feat Bilal

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น