เนื้อเพลง Ridiculous คำอ่านไทย P.O.D.

Skillfully tested, rhythmically possessed with rhymes
(ซคิลฟุลิ เทสท์ , รีฑมิแค็ลลิ โพเซสส วิธ ไรม)
And when it was time, Jah gave me the mic after he blessed it
(แอนด์ เว็น หนิด วอส ไทม์ , ย่า เกฝ มี เดอะ ไมคะ แอ๊ฟเท่อร ฮี เบล๊ส ดิท)
He said share the loving, prepare them for the Second Coming
(ฮี เซ็ด แชร์ เดอะ ลัฝอิง , พรีแพร์ เด็ม ฟอร์ เดอะ เซ๊คคั่น คัมอิง)
Beware of the false prophets, because they got my people bugg’n
(บีแวร์ อ็อฝ เดอะ ฟอลซ พรอฟเอ็ท , บิคอส เด ก็อท มาย พี๊เพิ่ล buggn)
Put on the full armor, cause you know these fools they’re gonna wanna
(พุท ออน เดอะ ฟูล อาเมอะ , ค๊อส ยู โนว์ ฑิส ฟูล เดรว กอนนะ วอนนา)
Talk behind your back, but stay away from the drama
(ท๊อล์ค บีฮายน์ ยุร แบ็ค , บั๊ท สเทย์ อะเวย์ ฟรอม เดอะ ดร๊าม่า)
You know that I’m gonna keep you safe inside the palm of my hand
(ยู โนว์ แดท แอม กอนนะ คี๊พ ยู เซฟ อิ๊นไซด์ เดอะ พาล์ม อ็อฝ มาย แฮนด์)
Cause you the man and that’s word to your mama
(ค๊อส ยู เดอะ แมน แอนด์ แด้ท เวิร์ด ทู ยุร มามะ)
So give it to ’em, it’s themselves that they’re fool’n
(โซ กี๊ฝ อิท ทู เอ็ม , อิทซ เฑ็มเซลฝส แดท เดรว fooln)
Gotta head of the game too quick, what they lack is ol’ school’n
(กอททะ เฮด อ็อฝ เดอะ เกม ทู ควิค , ว๊อท เด แล๊ค อีส ol schooln)
You know who’s who, whether or not I’m talking to your crew
(ยู โนว์ ฮู ฮู , ฮเวทเออะ ออ น็อท แอม ทอคอิง ทู ยุร ครู)
It’s up to you to keep it true, nuff respect due.
(อิทซ อั๊พ ทู ยู ทู คี๊พ อิท ทรู , นัฟ เรสเพ๊คท ดิว)

[chorus [x2]:]
([ ค๊อรัส [ x2 ] : ])
Dem test me crew, but dem can’t get with this
(เดม เทสท์ มี ครู , บั๊ท เดม แค็นท เก็ท วิธ ดิส)
Dem all the same, talking wickedness [nonsense ?C 2nd time]
(เดม ออล เดอะ เซม , ทอคอิง วีคคิดเน็ซ [ นอนเซ็นซ ซี 2nd ไทม์ ])
Your styles been played, and I’m already sick of it
(ยุร สไทล์ บีน เพลย์ , แอนด์ แอม ออลเร๊ดี้ ซิ๊ค อ็อฝ อิท)
Them so ridiculous, them so ridiculous.
(เด็ม โซ ริดิ๊คคิวลัส , เด็ม โซ ริดิ๊คคิวลัส)

Original Rude Boy, we bring the styles
(ออริจินัล รู๊ด บอย , วี บริง เดอะ สไทล์)
Ain’t heard this in a while, check the stats, review my profile
(เอน เฮิด ดิส ซิน อะ ไวล์ , เช็ค เดอะ สแตด , รีฝิล มาย โพร๊ไฟล์)
They dime a dozen, can’t understand why all the fuss’n
(เด ไดม อะ ดออเซน , แค็นท อั๊นเด้อรสแทนด วาย ออล เดอะ fussn)
Known for talking loud but they really saying nothing
(โนน ฟอร์ ทอคอิง เลาด บั๊ท เด ริแอ็ลลิ เซอิง นัธอิง)
With every word you poison my mental concept
(วิธ เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด ยู พ๊อยซั่น มาย เม๊นท่อล คอนเซ็พท)
Negative be the topic, somebody’s got to stop it
(เน๊กาถีฝ บี เดอะ ท๊อพผิค , ซัมบอดี้ ก็อท ทู สท๊อพ อิท)
And clear your mind and continue to come alive
(แอนด์ เคลียร์ ยุร ไมนด์ แอนด์ คอนทิ๊นิว ทู คัม อะไล๊ฝ)
And he love, we love, bring it back, come, rewind.
(แอนด์ ฮี ลัฝ , วี ลัฝ , บริง อิท แบ็ค , คัม , รีไวนด์)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

To all my peoples that be keeping it real
(ทู ออล มาย พี๊เพิ่ล แดท บี คีพอิง อิท เรียล)
They know the time and they know the deal
(เด โนว์ เดอะ ไทม์ แอนด์ เด โนว์ เดอะ ดีล)
To all my peoples that are down with this crew
(ทู ออล มาย พี๊เพิ่ล แดท อาร์ เดาน วิธ ดิส ครู)
We keep it live cause this one’s for you
(วี คี๊พ อิท ไล้ฝ ค๊อส ดิส วัน ฟอร์ ยู)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

” Christ ”
(” คไรซท “)

You’re not who they say you are
(ยัวร์ น็อท ฮู เด เซย์ ยู อาร์)
They made you the enemy
(เด เมด ยู ดิ เอ๊นนิมี่)
[CHRIST-Jah flesh; CHRIST-Light within; CHRIST- Beginning and the end]
([ คไรซท ย่า เฟลช ; คไรซท ไล๊ท วิธอิน ; คไรซท บีกีนนิง แอนด์ ดิ เอ็นด ])
Taken something so beautiful
(เทคเอ็น ซัมติง โซ บยูทิฟุล)
Painted a new picture that makes me sick
(เพ้นท อะ นิว พิ๊คเจ้อร์ แดท เม้ค มี ซิ๊ค)
[CHRIST-Witness; CHRIST-Living one; CHRIST-First and the last]
([ คไรซท วิทเหนส ; คไรซท ลีฝอิง วัน ; คไรซท เฟิร์สท แอนด์ เดอะ ล๊าสท ])
Feed our minds confusion
(ฟี เอ๊า ไมนด์ ค็อนฟยูฉัน)
Sweeten the taste of pollution.
(สวี๊ดนึน เดอะ เท๊ซท อ็อฝ พอลลู๊ชั่น)
[CHRIST-Word life; CHRIST-Resurrect; CHRIST-Everlasting Jah]
([ คไรซท เวิร์ด ไล๊ฟ ; คไรซท เรสะเรคท ; คไรซท เอฝเวอร์ลาสทิง ย่า ])

[chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Some people call you father
(ซัม พี๊เพิ่ล คอลลํ ยู ฟ๊าเท่อร)
Maybe you could set me free
(เมบี ยู เคิด เซ็ท มี ฟรี)
These people hate each other
(ฑิส พี๊เพิ่ล เฮท อีช อ๊อเธ่อร์)
But you’ve always been there for me
(บั๊ท ยู๊ฟ ออลเว บีน แดร์ ฟอร์ มี)

I refuse to be like you
(ไอ รีฟิ๊วส ทู บี ไล๊ค ยู)
Without life, caving in
(วิธเอ๊าท ไล๊ฟ , เครฝวิ่ง อิน)
[CHRIST-Jah flesh; CHRIST-Light within; CHRIST- Beginning and the end]
([ คไรซท ย่า เฟลช ; คไรซท ไล๊ท วิธอิน ; คไรซท บีกีนนิง แอนด์ ดิ เอ็นด ])
I surrender, giving up all that is me
(ไอ เซอร์เร๊นเด้อร์ , กีฝวิง อั๊พ ออล แดท อีส มี)
Yielding to you
(Yieldings ทู ยู)
[CHRIST-Witness; CHRIST-Living one; CHRIST-First and the last]
([ คไรซท วิทเหนส ; คไรซท ลีฝอิง วัน ; คไรซท เฟิร์สท แอนด์ เดอะ ล๊าสท ])
Shape me in my brokeness
(เชพ มี อิน มาย brokeness)
Empower me forever
(เอ็มพ๊าวเว่อร์ มี ฟอเร๊เฝ่อร)
[CHRIST-Word life; CHRIST-Resurrect; CHRIST-Everlasting Jah]
([ คไรซท เวิร์ด ไล๊ฟ ; คไรซท เรสะเรคท ; คไรซท เอฝเวอร์ลาสทิง ย่า ])

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

[outro:]
([ เอ๊าโต : ])
I know you will complete this work started in me
(ไอ โนว์ ยู วิล คอมพลีท ดิส เวิ๊ร์ค สท๊าร์ท อิน มี)
I need you more than ever now that I know who you are
(ไอ นี๊ด ยู โม แฑ็น เอ๊เฝ่อร์ นาว แดท ไอ โนว์ ฮู ยู อาร์)
I know you will complete this work started in me
(ไอ โนว์ ยู วิล คอมพลีท ดิส เวิ๊ร์ค สท๊าร์ท อิน มี)
I need you more than ever now that I’ve come so far
(ไอ นี๊ด ยู โม แฑ็น เอ๊เฝ่อร์ นาว แดท แอฝ คัม โซ ฟาร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ridiculous คำอ่านไทย P.O.D.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น