เนื้อเพลง Sickalicious คำอ่านไทย Fabolous feat Missy Elliott

[Fabolous]:
([ ฟาโบลัส ] :)
They call me G-H-E-T-T-O
(เด คอลลํ มี จี เฮส อี ที ที โอ)
Black star power, like B-E-T shows
(แบล๊ค สทาร์ พ๊าวเว่อร์ , ไล๊ค บี อี ที โชว์)
I’m usually pullin’ up in the G-T slow
(แอม ยูฉัวลิ พลูลิน อั๊พ อิน เดอะ จี ที สโลว์)
Flashing my ring finger with the E-T glow
(แฟ๊ดชิง มาย ริง ฟิ๊งเก้อร วิธ ดิ อี ที กโล)
I’m that nucca, act rucka
(แอม แดท nucca , แอ๊คท rucka)
Certified plat nucca
(เซอทิไฟ plat nucca)
Semi-auto, gat bucca
(เซมอิ อ๊อโท่ , แกท bucca)
Take that f*cka
(เท้ค แดท เอฟ *cka)
Lay flat s*cka
(เลย์ แฟลท เอส *cka)
Im the negro, amigo
(แอม เดอะ นีกโร , อมิโก)
Get every bay from Tampa to Montigo
(เก็ท เอ๊เฝอร์รี่ เบย์ ฟรอม Tampa ทู Montigo)
They say I got the lifestyle, and the E glow
(เด เซย์ ไอ ก็อท เดอะ ไลฟ์สตายอฺ , แอนด์ ดิ อี กโล)
I’m in the blow range, no matter where he go
(แอม อิน เดอะ โบลว์ เร๊นจ , โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ ฮี โก)
I’m that homie
(แอม แดท โฮมี)
Gat on me
(แกท ออน มี)
I’m the kid not that phony
(แอม เดอะ คิด น็อท แดท โฟนี)
Anybody that know
(เอนอิบอดิ แดท โนว์)
Knows I’m here to get that money, yeah
(โนว์ แอม เฮียร ทู เก็ท แดท มั๊นนี่ , เย่)

[Chorus – Missy Elliot [Fabolous]]:
([ ค๊อรัส มีซซิ อิวลีเอ็ด [ ฟาโบลัส ] ] :)
Heeey, now get that money, keep them rims spit shiiine
(Heeey , นาว เก็ท แดท มั๊นนี่ , คี๊พ เด็ม ริม ซพิท shiiine)
Twenty-four shoes on my Hummer, and they fittin’ tiiight
(ทเว้นที่ โฟ ชู ออน มาย ฮัมเมอร์ , แอนด์ เด ฟิทดิน tiiight)
Fabolous and Missy, sickalicious, riiight?
(ฟาโบลัส แซน มีซซิ , sickalicious , riiight)
If you hater make my gun go
(อิ๊ฟ ยู เฮเดอ เม้ค มาย กัน โก)
[Blocka, blocka, blocka, blow]
([ Blocka , blocka , blocka , โบลว์ ])

[Fabolous]:
([ ฟาโบลัส ] :)
They call me F-A-B-O-L-O-U-S
(เด คอลลํ มี เอฟ อะ บี โอ แอล โอ ยู เอส)
You just lay down slow [n*gga]
(ยู จั๊สท เลย์ เดาน สโลว์ [ เอ็น *gga ])
Know this before this, tray pound blow
(โนว์ ดิส บีฟอร์ ดิส , ทเร เพานด โบลว์)
Spit game, get dames to lay down low
(ซพิท เกม , เก็ท เดม ทู เลย์ เดาน โลว)
I’m da poppy chulo, the cops say the tops on the drops is too low
(แอม ดา พอพพิ ชิวโล , เดอะ ค็อพ เซย์ เดอะ ท๊อพ ออน เดอะ ดรอพ ซิส ทู โลว)
I shop til I drop, when I’m coppin’ new clothes
(ไอ ช๊อพ ทิล ไอ ดรอพ , เว็น แอม คอพปิน นิว คโลฑ)
Bop in the hop, but don’t stop to use hos
(บอป อิน เดอะ ฮ็อพ , บั๊ท ด้อนท์ สท๊อพ ทู ยู๊ส โฮซ)
I’m that new dude, that include
(แอม แดท นิว ดยูด , แดท อินคลู๊ด)
Making sure silencers in the gat is screwed
(เมคอิง ชัวร์ ไซเล็นเซอะ ซิน เดอะ แกท อีส สครูว์)
With an ” it don’t matter ” mood
(วิธ แอน ” อิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ” มู้ด)
And a ” f*ck you, pay me ” attitude
(แอนด์ อะ ” เอฟ *ck ยู , เพย์ มี ” แอ๊ททิจูด)
I’m that young boy, that slung boy
(แอม แดท ยัง บอย , แดท ซลัง บอย)
That’ll have ’em saying, where you get that from boy
(แธดิล แฮ็ฝ เอ็ม เซอิง , แวร์ ยู เก็ท แดท ฟรอม บอย)
I’m still leaving n*ggas, at one choice
(แอม สทิลล ลีฝอิงส เอ็น *ggas , แอ็ท วัน ช๊อยซํ)
So run when you hear, that gun noise
(โซ รัน เว็น ยู เฮียร , แดท กัน น๊อยส)

[Missy Elliot [Fabolous]]:
([ มีซซิ อิวลีเอ็ด [ ฟาโบลัส ] ] :)
You say you rich, then come and talk that sh*t to me
(ยู เซย์ ยู ริ๊ช , เด็น คัม แอนด์ ท๊อล์ค แดท ฌะ *ที ทู มี)
[Blocka, blocka, blocka, blocka]
([ Blocka , blocka , blocka , blocka ])
Buy your DVD’s and TV’s, but I like shoes on my Jeep
(บาย ยุร ดีวีดีสฺ แซน TVs , บั๊ท ไอ ไล๊ค ชู ออน มาย จีพ)
[Blocka, blocka, blocka, blocka]
([ Blocka , blocka , blocka , blocka ])
24-inch wheels, and a good gold grill in the front
(24 อิ้นช์ วีล , แอนด์ อะ กู๊ด โกลด์ กริลล์ อิน เดอะ ฟร๊อนท)
[Blocka, blocka, blocka, blocka]
([ Blocka , blocka , blocka , blocka ])
Gotta closet made for big clothes
(กอททะ คลอสเอ็ท เมด ฟอร์ บิ๊ก คโลฑ)
Gotta do more than treat me to lunch
(กอททะ ดู โม แฑ็น ทรี๊ท มี ทู ลั้นช)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Fabolous]:
([ ฟาโบลัส ] :)
They call me William H. period Bonnie
(เด คอลลํ มี วิลเลี่ยม เฮส พี๊เหรียด บอนนิ)
I ride in a seven series with Tommie’s
(ไอ ไรด์ อิน อะ เซเฝ่น ซีรี วิธ Tommies)
I make another one of America’s hotties
(ไอ เม้ค อะน๊าเทร่อร์ วัน อ็อฝ อะเมริคะ ฮอทดี)
And I’m that serious mami
(แอนด์ แอม แดท ซี๊เรี๊ยส มัมมี)
I’m ” The One, ” liek the Jet Li flick
(แอม ” ดิ วัน , ” ลีก เดอะ เจ๊ต ลี ฟลิค)
The private jet ski’s sick
(เดอะ ไพร๊เฝท เจ๊ต ซคี ซิ๊ค)
The motors on the jet ski’s quick
(เดอะ ม๊อเท่อร์ ออน เดอะ เจ๊ต ซคี ควิค)
The clips in the sets be thick
(เดอะ คลิพ ซิน เดอะ เซ็ท บี ทริ๊ค)
And I done slipped more shots in than Gretzky’s stick
(แอนด์ ดาย ดัน สลิป โม ฌ็อท ซิน แฑ็น Gretzkys สทิ๊ค)
I’m the one like Penny Hardaway’s number
(แอม ดิ วัน ไล๊ค เพนนี Hardaways นั๊มเบ้อร์)
That’s why dudes say it’s hard to keep my broad away from ya
(แด้ท วาย ดยูด เซย์ อิทซ ฮาร์ด ทู คี๊พ มาย บรอด อะเวย์ ฟรอม ยา)
Once your b*tch, get the God 2-way number
(วั๊นซ ยุร บี *tch , เก็ท เดอะ ก๊อด 2 เวย์ นั๊มเบ้อร์)
It’ll be hard to get a Happy Father’s Day from ya
(อิว บี ฮาร์ด ทู เก็ท ดา แฮ๊พพี่ ฟ๊าเท่อร เดย์ ฟรอม ยา)
I’m the one, like the piece that’s on Nelly’s chain
(แอม ดิ วัน , ไล๊ค เดอะ พี๊ซ แด้ท ออน เนลลี เชน)
You can’t reach me, I’m out of your celly range
(ยู แค็นท รี๊ช มี , แอม เอ๊าท อ็อฝ ยุร เซลลี่ เร๊นจ)
B*tch, I’ll even put canary’s in your belly chain
(บี *tch , อิลล อี๊เฝ่น พุท เคนารี ซิน ยุร เบลลิ เชน)
And just to beat the traffic, hop in a helly man
(แอนด์ จั๊สท ทู บีท เดอะ แทร๊ฟฟิ๊ค , ฮ็อพ อิน อะ helly แมน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sickalicious คำอ่านไทย Fabolous feat Missy Elliott

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น