เนื้อเพลง Tears on My Pillow คำอ่านไทย S Club 8 (S Club Juniors)

You don’t remember me, but I remember you
(ยู ด้อนท์ รีเม๊มเบ่อร์ มี , บั๊ท ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ยู)
T’was not so long ago, you broke my heart in two
(เทหวาดสฺ น็อท โซ ลอง อะโก , ยู บโรค มาย ฮาร์ท อิน ทู)
Tears on my pillow, pain in my heart
(เทียร์ ออน มาย พิ๊ลโล่ว , เพน อิน มาย ฮาร์ท)
Caused by you
(แคสซฺ บาย ยู)

If we could start anew, I wouldn’t hesitate
(อิ๊ฟ วี เคิด สท๊าร์ท อันยู , ไอ วูดดึ่น เฮ๊สิเทท)
I’d gladly take you back, and tempt the hand of fate
(อาย กแลดลิ เท้ค ยู แบ็ค , แอนด์ เท๊มพท์ เดอะ แฮนด์ อ็อฝ เฟ้ท)
Tears on my pillow, pain in my heart
(เทียร์ ออน มาย พิ๊ลโล่ว , เพน อิน มาย ฮาร์ท)
Caused by you
(แคสซฺ บาย ยู)

Love is not a gadget, love is not a toy
(ลัฝ อีส น็อท ดา แกดจิท , ลัฝ อีส น็อท ดา ทอย)
When you find the one you love
(เว็น ยู ไฟนด์ ดิ วัน ยู ลัฝ)
She’ll fill your heart with joy
(เชลล์ ฟิลล ยุร ฮาร์ท วิธ จอย)

If we could start anew, I wouldn’t hesitate
(อิ๊ฟ วี เคิด สท๊าร์ท อันยู , ไอ วูดดึ่น เฮ๊สิเทท)
I’d gladly take you back, and tempt the hand of fate
(อาย กแลดลิ เท้ค ยู แบ็ค , แอนด์ เท๊มพท์ เดอะ แฮนด์ อ็อฝ เฟ้ท)
Tears on my pillow, pain in my heart
(เทียร์ ออน มาย พิ๊ลโล่ว , เพน อิน มาย ฮาร์ท)
Caused by you
(แคสซฺ บาย ยู)

Tears on my pillow, pain in my heart
(เทียร์ ออน มาย พิ๊ลโล่ว , เพน อิน มาย ฮาร์ท)
Caused by you
(แคสซฺ บาย ยู)
Caused by you
(แคสซฺ บาย ยู)
Caused by you
(แคสซฺ บาย ยู)
Caused by you
(แคสซฺ บาย ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tears on My Pillow คำอ่านไทย S Club 8 (S Club Juniors)

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น